Herfsttomaten teelttip: week 50 - 2018

Geen weer om veel toename van vruchtgroei te realiseren

De afgelopen dagen hebben we wat betreft groeiomstandigheden nog veel licht gehad. Het was ook wel sterk nodig na enkele dagen van amper 100-150 joule.  We hebben nog enkele dagen 350-400 joule gehad en dit is voor deze periode van het jaar hoog. Voor de komende week belanden we waarschijnlijk weer met beide benen op de grond wat betreft licht. De temperaturen gaan weer omhoog en ook krijgen we weer meer kans op regen. Al met al geen weer om veel toename van vruchtgroei te realiseren.

Teelt:
Het slechte weer van de afgelopen week zien we duidelijk terug in gewasstanden. Bij bedrijven die nog laat zetting hebben gehad (na 15/ 10) zien we bij vooral de 5 trossen teelt meer puntvruchten die slecht uitgroeien. De kleur van de vruchten is te “wit”. Verder zien we bij vruchtmetingen dat deze maar minimaal is geweest ten opzichte van de week ervoor.  De eerste tros en ook al soms de tweede tros is er bij de planting van ±10 sept al af en bij de één week latere planting is de eerste tros eraf. Degene die meer op snelheid geteeld hebben en/of de eerste tros op b.v. vijf vruchten (Speedella) hebben gesnoeid ziet men beduidend meer grofheid op de laatste trossen.

Conclusie: traag telen kan misschien prijstechnisch wel interessant zijn, maar wil men toch eind december leeg zijn dan kost dit vaak productie.

Verder gaat te weinig energie erin stoppen ook ten koste van kwaliteit. Bij de Tourance (planting ± 7 oktober) zijn er al ongeveer 3 trossen geoogst. Zoals in vorige teelttip al vaker vermeld lopen we door het goede weer in sept /okt minimaal 4-6 dagen voor met oogsten. De teelt tot nu toe is op de meeste bedrijven vrij gelijk geweest, wat betreft temperaturen e.d. echter zien we nu grote verschillen wat betreft teelt regime. Enkele bedrijven zijn al gestart met het afrijpen van de vruchten en enkele bedrijven starten hier spoedig mee. Bij deze bedrijven zijn de temperaturen al flink hoger ingesteld.  Er zijn echter ook bedrijven die willen doorgaan tot minimaal half januari. Bij deze bedrijven wil men het gewas nog iets sparen en ook de komende week zal men tijdens weinig licht de etmalen nog niet kunnen verhogen wil men langer doorgaan met de teelt. We zien echter ook bedrijven waar de gewasveroudering onderin het gewas flink is toegenomen. Hier en daar is phytium de oorzaak bij sommige planten, maar vaak is inactief telen met te lage temperaturen hier meer debet aan. Verder is het magnesiumgebrek overal minimaal en men ziet waar de eerste tros eraf is dit proces redelijk stoppen.

Ten opzichte van voorgaande jaren zien we op de meeste bedrijven grovere vruchten hangen. Ook dit jaar zien we weer grote verschillen tussen enkele dagen eerder planten en of men al op 5-10 oktober of op ±15 oktober einde zetting had. Met de huidige kou (< 0 oC) en zon moet men opletten op een verbrande vruchtwand bij de grovere vruchten doe volop in de zon hangen.  Zorg dat de vrucht op temperatuur is en maak het scherm pas open als temperatuur boven het scherm bijna gelijk is al onder het scherm bij flink zonnig koud weer.

Foto: flinke beschadiging verbrande vruchthuid.

Klimaat:
Ga tijdig de temperatuur verhogen. De plantbelasting is nu immers flink lager. Zolang het blad bovenin nog sterk is kan men met temperatuur nog flinke uitgroei toename van vrucht realiseren tot het afrijpen van de vruchten. Gaat men door tot bijvoorbeeld half januari dan temperatuur nog niet te snel gaan verhogen. In de nacht de temperatuur verhogen bij de sterke gewassen en als er nog 3 trossen hangen naar minimaal 16 °C en bij twee trossen evt. naar 17 °C nacht. Overdag enkele uren temperatuur verhogen naar 17-18 °C.

Vruchtkwaliteit.
Zoals vaker benoemd is de kwaliteit tot nu toe erg goed.  Alleen op de eerste tros hier en daar enkele gescheurde vruchten.  Deze week zijn sommige bedrijven gestart en zullen er nog meer starten met het afrijpen van de vruchten. Verhoog de temperatuur geleidelijk naar een hoger niveau. De temperaturen in de week voor het afrijpen mogen gerust naar 17 °C, zeker bij het zachter weer dat men na het weekend verwacht. Streef ernaar om bij het afrijpen nog maar twee trossen te hebben hangen of dat men de derde tros al volop aan het oogsten is De vruchten van de laatste tros zullen op enkele bedrijven nog grover moeten worden.

Verder blijven de zaken wat betreft Ec, klimaat en dergelijke nog steeds actueel. Om de kwaliteit in de eindfase goed te blijven houden zal men bij het afrijpen van de vrucht zich moeten houden aan de spelregels. Ga niet te hoog in de concentraties zitten en tracht het gewas nog iets groen te houden. Probeer er voldoende tijd over te doen wat betreft de hoogte van dosering, het aantal dagen dan men doseert en ook het aantal uren wat men per dag doseert. De ervaringen van de afgelopen jaren leert dat overhaastig doseren altijd ten koste gaat van de kwaliteit. Ga niet te hoog in temperatuur zitten waardoor het gewas te snel verouderd. Temperatuur bij het afrijpen niet te hoog realiseren, 19-19,5 °C-etmaal is vaak al voldoende. Maar is wel sterk afhankelijk van goed of minder goed uitgroeien van de vruchten en van de sterkte van het gewas 

Foto: goede uitgegroeide vruchten met een goede kwaliteit vruchten

Schermen:
De strategie die men wil bepalen zal steeds meer gaan afhangen hoelang men nog door wil gaan met de teelt. Wil men nog dit jaar gaan starten met afrijpen dan kan men ook meer gaan schermen ondanks de hogere temperaturen.  Is men al bezig met afrijpen dan gaat temperatuur voor mits men geen te hoog vocht realiseert. De afgelopen dagen is er in de praktijk met de heldere nachten (veel uitstraling) en veel licht overdag tijdig het scherm dicht gemaakt om te sterke afkoeling van de bovenste vruchten en gewas te voorkomen. Met het weer van de komende week zal deze strategie vaak negatief gaan werken. Het vocht wordt immers veel te hoog bij nachttemperaturen > 8-10 °C. Maak het scherm dan eventueel niet volledig dicht om toch vocht te kunnen afvoeren als men wil gaan schermen.

Hou er echter rekening mee dat de ethyleen waardes in de kas die flink kunnen stijgen.  In de metingen die hier en daar gedaan worden ziet men de waardes van de afgelopen weken (door rijpe vruchten en veroudering blad) stijgen.

Water strategie:
Hoe lang wil men nog doorgaan met de teelt? Dit is belangrijk voor welke strategie men gaat bepalen of het handhaven strategie van b.v. grote beurten bij nog doorgaan tot minimaal half januari.

 

Enkele aandachtspunten:

  • Voldoende op intering werken (= minder water gaan geven) van het substraat zonder dat het ten koste gaat van de kwaliteit en productie door te droog te eindigen.
  • Kassen waar men meerjarig substraat heeft liggen zullen toch moeten zorgen dat het droog eindigt. Start hier tijdig mee zodat de intering niet te drastisch is. Verklein de beurten flink en geef eventueel meer beurten en controleer de matten regelmatig.

Meer weten? Neem gerust contact op met één van onze accountmanagers.

Informatie die door Monsanto of haar medewerkers wordt gegeven, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, gebeurt in goed vertrouwen, maar dient niet beschouwd te worden als een garantie van Monsanto met betrekking tot prestaties en geschiktheid van haar rassen. Resultaten kunnen variëren onder invloed van klimatologische of andere omstandigheden. Monsanto aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de geleverde informatie.