Herfsttomaten teelttip: week 51 - 2018

Het einde van de teelt nadert

Het weer heeft de afgelopen periode niet echt mee geholpen om voldoende sterkte in het gewas over te houden. Voor de komende week wordt het ook niet echt geweldig qua licht. Ook de temperaturen zijn voor de tijd van het jaar hoog. Enkele dagen met veel regen verwacht.

Teelt:
Zoals al vaker gezegd gaat een herfstteelt helemaal tegen de natuur in. Qua plantbelasting moeten we veel meer licht hebben en dit is met een lagere temperatuur (minder onderhoud qua assimilaten) niet meer te corrigeren. De gewassen zijn over het algemeen zeer ver terug gegaan in groei van de vruchten. Nu de temperaturen op het einde van de teelt hoger worden ingesteld zien we ook meer planten met magnesiumgebrek. Op zich is dit ook niet verwonderlijk met dagen < 75-100 joule/dag. Tot nu toe kwamen we geen planten tegen met magnesiumgebrek.

De prijzen zijn tot nu toe matig geweest ten opzichte van bijvoorbeeld vorig jaar. Nu het einde van de teelt nadert kunnen we enigszins iets zien wat de totaal productie gaat doen. Op veel bedrijven lijkt het erop dat de productie hoger wordt dan vorig jaar met dezelfde plantdatum.

Op enkele bedrijven is men al flink aan het oogsten van de laatste trossen, en op de andere bedrijven zal men deze week of volgende week gaan starten met het afrijpen van de vruchten. Ook dit jaar zien we duidelijk dat ondanks de goede herfst qua groeiklimaat dat er aan de plantdatum grenzen zitten wat betreft tijdig uitgroeien van de laatste tros. Vooral bij de vijf trossen teelt Speedella ziet men dat plantdata na bijvoorbeeld 5 sept al kritisch wordt. Natuurlijk afhankelijk van kastype, plantkwaliteit en dergelijke

In de vorige teelttips is er al vaker over geschreven om in de eindfase van de teelt tijdig de temperaturen te gaan verhogen als de gewassen nog sterk stonden. Waar men voldoende hoge temperaturen heeft gerealiseerd in de laatste twee weken ziet men een flinke toename van de grofheid op de bovenste trossen.

Daarbij komt dit ook de kwaliteit alleen maar ten goede. Daar er op de meeste bedrijven nog maar twee en enkele procenten van de planten nog drie trossen hangen moet men ook de temperatuur voldoende verhogen. Het blad bovenin is op enkele magnesium gebrek planten na nog sterk.

Op sommige bedrijven heeft men nog iets meer losse tomaten (Speedella). Er zijn verschillen tussen de bedrijven onderling. Grofheid van de vruchten (afduwen) kan een rol spelen maar ook factoren als watergift en klimaat. Vooral nadat men gestart is met het afrijpen blijft het belangrijk om iets water te blijven geven. Laat de mat als het kan (bij meerjarig substraat is dit moeilijker) geleidelijk droger worden maar houdt het substraat iets vochtig. Als men iets te snel veroudering krijgt met het afrijpen heeft men ook een veel grotere kans op losse vruchten.

In de praktijk zien we echter ook groter verschillen in hoe snel een gewas afsterft na het afrijpen. Te hoge doseringen in combinatie met bijvoorbeeld het scherm 24 uur 100% dichthouden versterkt dit alleen maar. Tracht tijdig te beginnen met lagere doseringen zodat het gewas nog van boven nog enigszins groen blijft. Verder zijn temperaturen van boven de 18-19 oC ook voldoende. Dit is natuurlijk afhankelijk van de hoeveel trossen die men nog heeft hangen.

Foto links: nog (te) veel trossen bij afrijpen. Foto rechts: hoge dosering geeft snel slijtage blad

Klimaat:
Bij het huidig zachte weer in de laatste fase van de teelt tijdig de temperatuur verhogen. De plantbelasting is nu immers flink lager. Zolang blad bovenin nog sterk is kan men met temperatuur nog flinke uitgroei toename van vrucht realiseren tot het afrijpen van de vruchten.

Bij de gewassen waar men nog minimaal 14 dagen wil wachten met de start van het afrijpen, dan zorgen dat men voldoende activiteit in het gewas behoud. In de nacht hoger dan 15-16 oC is vaak nog niet nodig, wel gebruik maken van een minimumbuis zeker onderin het gewas.

'Zorg voor geen kil en koud klimaat bij de wortels'

Schermen:
Er staan nog kassen waar men wil doorgaan met produceren tot eind januari. Bij dit soort gewassen blijft schermen een afweging tussen energiebesparing en behoud van kwaliteit van het blad. Vocht speelt een zeer grote rol i.c.m. te weinig licht.

De komende dagen blijft het zacht weer, probeer het schermen tot het minimum te beperken mits er weinig uitstraling is. Zit men in de laatste weken van de teelt (na afrijpen) dan kan ook bij het huidige zachte weer (> 8-10  oC dag) enkele uren het scherm open.

Vruchtkwaliteit.
De kwaliteit die tot nu toe geoogst is, is nog steeds zeer goed te noemen. Nu we bezig zijn met afrijpen zien we toch weer enkele trossen met Pepinomozaiekvirus aan de planten hangen. Tot het afrijpen heeft men nergens dit virus gezien. Wat betreft dit virus is het de laatste jaren zeer rustig geweest. Echter nu de planten afsterven zien we de print van het virus op de vruchten. Zien we dit dan is het belangrijk om enkele bladeren groen te houden zodat er nog enigszins groei in het gewas blijft en de temperatuur niet te hoog realiseert. Indien er de tijd voor is dan is het te overwegen om er enkele dagen langer over te doen voor de laatste vruchten geoogst zijn.

Nu de weersomstandigheden zacht zijn en de temperaturen op de meeste bedrijven omhoog zijn gezet zal de impact van afrijpen groot zijn. Ben voorzichtig met de hoeveelheden daar de temperatuur ook een zeer grote invloed heeft.

Bij de bedrijven waar men nog enkele weken wil wachten met afrijpen met het zachte weer de kas eventueel iets lek maken. De rijpe vruchten en veroudering van het blad geeft een flinke verhoging van ethyleen.

Nog enkele aandachtpunten;

  • De etmaal temperaturen gaan verhogen. In de nacht niet meer lager dan 16-17 oC. dit is wel afhankelijk van hoelang men nog wil doorgaan.
  • Etmalen kunnen gerust omhoog nu de plantbelasting/ m2 flink verlaagd is. Meestal hangen er nog maar ± 26-30 vr/m2
  • Zo rood mogelijk trachten te oogsten.
  • Zorg dat de vruchten voldoende zijn uitgegroeid bij het afrijpen van de vruchten. Tracht pas te starten met afrijpen als er nog maximaal 2 trossen aan de plant hangen.
  • Voldoende temperatuur in de eerste dagen. Bij het huidige zacht weer eventueel na het afrijpen iets hogere temperatuur. Streef in de nacht niet lager dan 18-19 oC
  • Na afrijpen dagelijks afluchten bij de voorspelde temperaturen.
  • De watergift tijdig aanpassen als de opname van het gewas minder gaat worden. Beurten verkleinen en meer beurten. Substraat moet interen qua vochtgehalte, mits geleidelijk.
Foto: vruchten met print van Pepinomazaiekvirus

Water strategie:
Wat betreft water strategie blijft de teelttip van vorig week nog steeds actueel. Nu het zachter wordt blijft controleren van de meetgegevens (vochtgehaltemeters, weegschalen e.d.) zeer belangrijk om deze te volgen. Gaat men te snel te droog zitten dan kan men ook meer problemen krijgen met losse vruchten. Vooral bij meerjarig substraat blijft het wel zaak dat de matten droog zijn einde teelt.

Enkele aandachtspunten:

  • Voldoende op intering werken (= minder water gaan geven) van het substraat zonder dat het ten koste gaat van kwaliteit en productieverlies door te droog te eindigen.  Beurten van 100-150 ml zijn in de laatste fase van de teelt vaak voldoende.
  • Kassen waar men meerjarig substraat heeft liggen zullen toch moeten zorgen dat het droog eindigt. Start hier tijdig mee zodat de intering niet te drastisch is. Verklein de beurten flink (50-60 ml) en geef evt meer beurten en controleer de matten.

Gewasbescherming:

Wittevlieg:
Tot nu toe zijn er bijna nergens problemen geweest met witte vlieg. Nu men de temperatuur is gaan verhogen zien we veel meer witte vlieg op de bovenste bladeren

Wacht niet met bestrijden tot het te laat is. De ervaring leert dat vanaf het moment van opstoken de witte vlieg druk zeer snel toeneemt. 

Meer weten? Neem gerust contact op met één van onze accountmanagers.

Informatie die door Monsanto of haar medewerkers wordt gegeven, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, gebeurt in goed vertrouwen, maar dient niet beschouwd te worden als een garantie van Monsanto met betrekking tot prestaties en geschiktheid van haar rassen. Resultaten kunnen variëren onder invloed van klimatologische of andere omstandigheden. Monsanto aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de geleverde informatie.