Herfsttomaten teelttip: week 52 - 2018

Het einde van het jaar 2018 is in zicht!

Na enkele koude nachten worden de temperaturen weer wat aangenamer.  

Teelt:
Het einde van het jaar 2018 is in zicht maar dit geldt ook voor de meeste herfsttomaat teelten. Enkele telers zullen deze week de laatste vruchten oogsten en dit zal bij enkele telers doorgaan tot zeker eind januari voor de laatste herfsttomaten van Speedella geoogst zijn.

Wat betreft de prijsontwikkeling is dit jaar niet vergelijkbaar met het vorige jaar de middenprijs ligt nog beduidend lager. Ook de afgelopen week waren de prijzen minimaal wat enkele telers heeft doen besluiten om het afrijpen uit te stellen. Door de donkere dagen voor kerst zien we ook dit jaar weer erg weinig toename van vruchtgroei. Bij de telers die langer door willen gaan zal het toenemen van vruchtgroei pas bij meer daglengte weer zichtbaar zijn.

Aangezien, zoals al vaker benoemd, we voor liggen wat betreft ontwikkeling zien we dat de laatste tros (zetting ±15/10) al natuurlijk aan het kleuren is. Afrijpen tot einde oogst zal daarom ook in minder dagen gaan dan normaal.

                       

Vruchtkwaliteit.
De kwaliteit die tot nu toe geoogst is, is bij alle rassen nog steeds zeer goed te noemen. Wel zoals in de vorige teelttip vermeld zien we iets meer Pepinomozaiekvirus. De kwaliteit blijft dan vaak een vraagteken hoe hard dit toeslaat nadat men gestart is met afrijpen. Ook zien we nu in de eindfase van het seizoen weer enkele gele kroontjes ontstaan.

Het lijkt erop dat bij de meerjarige substraten waar men in de eindfase droger moet telen dit het probleem groter is dan bij de eenjarige substraten. Indien dit probleem zich voordoet dan minder hoge temperaturen na het afrijpen instellen, 18 oC maximaal is vaak al voldoende en ook minder hoge doseringen toedienen. Het afrijpen zal dan misschien enkele dagen langer duren.  Maar omdat op de meeste bedrijven de temperaturen de laatste weken al flink heeft verhoogd (etmalen 17-18 oC) zien we het kleuren van de vruchten zeer snel toenemen. De vruchten zijn hierdoor ook mooier rood van kleur dan bij de lagere temperaturen.

De buitentemperaturen zijn momenteel gemiddeld vrij hoog en daardoor kan men ook makkelijk de temperaturen in de kas realiseren zonder dat het vocht te ver wegzakt.

Houdt na het afrijpen in ieder geval enkele bladeren iets actief (groen). Laat de plant niet te snel “dood”gaan. Wees voorzichtig met de hoeveelheden, aangezien de temperatuur ook een zeer grote invloed heeft.

Bij de bedrijven waar men nog enkele weken wil wachten met afrijpen met het zachte weer de kas eventueel iets lek maken. De rijpe vruchten en veroudering van het blad geeft een flinke verhoging van ethyleen.

Klimaat:
Vooral bij het voorspelde zachte weer sturen op voldoende sterke gewassen wanneer men nog enkele weken door wil telen. Tracht zo veel mogelijk minimumbuis erin te houden om de ramen toch iets open te houden om voldoende vocht te kunnen blijven afvoeren.

Wil men nog minimaal 3-5 weken doorgaan met de teelt dan opletten dat men niet te vroeg de temperatuur gaat verhogen. Wel voor de kwaliteit niet meer beneden 16-16,5 etmaal realiseren. Wel actief telen!
Staat het gewas nog redelijk sterk (bovenste bladeren) dan de temperatuur iets hoger instellen.

Schermen:
De afgelopen dagen is er veel geschermd. Zeker bij de gewassen die aan het afrijpen zijn kan dit ook goed. Gewassen die nog blijven staan tot eind januari dagelijks scherm open maken

Gewasbescherming:

Wittevlieg:
Blijf opletten op toename van de witte vlieg, dit kan in de eindfase nog problemen veroorzaken.

Meer weten? Neem gerust contact op met één van onze accountmanagers.

Informatie die door Monsanto of haar medewerkers wordt gegeven, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, gebeurt in goed vertrouwen, maar dient niet beschouwd te worden als een garantie van Monsanto met betrekking tot prestaties en geschiktheid van haar rassen. Resultaten kunnen variëren onder invloed van klimatologische of andere omstandigheden. Monsanto aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de geleverde informatie.