Herfsttomaten Teelttip: week 47

De afgelopen dagen hebben de herfsttomaten wederom te weinig licht gehad.

We hebben dagen van < 100 joule gezien. De temperaturen zijn voor de herfsttomaten alweer enkele dagen hoog, voor de komende week wordt het een heel andere weertype. Lage temperaturen in de nacht en ook op de dag. De hoeveelheid licht zal wel zeer wisselend zijn, maar veel zon wordt er ook niet voorspeld.

Al met al een weertype waar de planten niet beter van gaan groeien.

Teelt
Het weer van de afgelopen dagen heeft toch wel flink invloed op de stand van de gewassen. Bedrijven met iets magnesiumgebrek zien toch iets meer toename hiervan, en verder staat de vruchtgroei van de onderste trossen stil. Metingen geven aan de eerste tros over het algemeen iets dunner is als vorig jaar.

De doorkleuring van de eerste tros is matig, vooral bij de 6 vruchten per tros. Qua graaduren lopen we beduidend achter op vorig jaar en we zien dan ook dat bij de plantingen van ongeveer 10 sept nog bijna niets geoogst is. Dit is laat en zeker met dagen van < 100-150 joule is het gewenst dat de plantbelasting zo snel mogelijk omlaag gaat. Doordat de eerste tros minder grof is dan normaal zijn daarentegen de bovenste trossen wel al flink ontwikkeld.

Bladvergeling onderin zien we hier en daar, maar dit zal bij het zeer weinige licht alleen maar gaan toenemen. Ook een gevolg hiervan is de mindere kronen op de vrucht. Zolang de eerste tros er nog niet af is zal men op kracht moeten blijven telen, zodat men in staat is om de temperatuur te gaan verhogen. Bij het slechte weer van de afgelopen dagen zijn vaak etmalen van < 15 gr gerealiseerd, op zich kan dit mits er wel maar buis en raamstand in heeft gezeten.

Wat betreft vruchten die op de grond vallen lijkt dit bij Speedella dat dit meer is dan vorig jaar. Vooral bij de trossen met 6 vruchten op de eerste tros zien we dit veel meer dan trossen op 5 vruchten gesnoeid. Het mindere weer in de eerste weken van de teelt kan hier misschien een van oorzaak zijn.

Klimaat
Blijf actief telen op donkere/zachte dagen = een buis erin en toch geen te hoge etmalen zolang de eerste tros er nog niet volledig af is. Bij sommige bedrijven wil men dit jaar nog eindigen. De temperatuur verhogen om maximale snelheid op de uitgroei van vruchten te krijgen is echter alleen mogelijk als men nog maximaal 3 trossen heeft hangen. Bij de zeer sterke gewassen kan men waarschijnlijk iets eerder beginnen. Verhoog de temperatuur echter geleidelijk en blijf ook sterk licht afhankelijk sturen. Bv. 14+1,5 op de lichtsom. Echter bij de huidige gewasstand blijft het zaak om de vruchten gestaag te laten uitgroeien, het kan ook negatief werken als de plant wordt geforceerd.

Als de eerste tros eraf is, dan trachten de etmalen te gaan verhogen wil men tijdig klaar zijn. Etmalen dan geleidelijk gaan verhogen van 15,5 tot minimaal 16 °C. Overdag enkele uren de temperatuur verhogen naar 17-18 gr. Stuur lichtafhankelijk qua hoogte en aantal uren dat men deze temperatuur wil realiseren. Bij de telers die nog door willen gaan met de teelt tot ver in januari blijft op behoud van gewas telen essentieel, mits er maar activiteit is.

  • Zorg wel voor voldoende microklimaat onderin het gewas = minimum buis. Blijf zorgen voor activiteit en laat de minimumbuis niet wegvallen. Al is het maar 32-35gr maar er gebeurd altijd iets wat betreft klimaat, verticale temperatuurverdeling en mattemperatuur.
  • Verder de komende inactieve dagen wat betreft licht de luchtbeweging benutten van de ventilatoren en luchten in de namiddag.
  • Zolang men nog amper aan het oogsten is etmalen van 14,7-15 gr < 200-250 joule blijven hanteren. Blijf echter wel voldoende gasverbruik realiseren (zie actua week 46)

Vruchtkwaliteit
Het donkere weer van de afgelopen dagen heeft veel invloed gehad op vooral de punt vruchten van de tros. Vooral bij de kassen ( Speedella) waar men ook de laatste tros op 7 vruchten heeft gesnoeid is de puntvrucht zeer wisselvallig . Op de 3de tros met 7 vruchten is de puntvrucht vaak wel nog redelijk van uitgroei. Bij b.v. Tourance worden de trossen met 7 vruchten voor alsnog wel redelijk meegenomen. Overweeg om tijdig de vruchten eraf te halen die het niet halen om voldoende uit te groeien. Tracht de energie in de andere tomaten te stoppen.

Kleur van de vruchten is tot nu toe goed. Goudspikkels endergelijke komen we weinig tegen.

Nu we naar een koude periode gaan blijft het opletten bij sterke zon dat we niet geconfronteerd worden met verbrande vruchtwanden. Vooral bij de kassen waar men op één blad boven de tros de kop eruit hebben gehaald hangt de tros vol in het licht. Voor de uitgroei van de vruchten positief maar bij condensatie op de vruchten en daarna felle zon erop kan dit lijden tot slechte kwaliteit.

Tracht rekening te houden met de vruchttemperatuur en probeer geen condensatie te krijgen, laat de temperatuur niet te snel oplopen en zorg dat bij zulk extreem weertype de vrucht voor zon op minimaal 15-16 0C is.

Nog enkele aandachtspunten:

  • Dus opletten met lage etmalen maar belangrijker blijft om op te letten met te weinig luchten i.c.m. te weinig buis!!!! Etmalen van < 15 -15,5 0C blijft echter opletten.
  • Houdt kwaliteit van de kronen sterk door een actief klimaat na te streven. Vooral bij zacht/donker weer zorgen dat men buis en uitwisseling realiseert.
  • Bovenste trossen zijn goed qua uitgroei zeer wisselend, kleur van de laatste vrucht is soms iets waterig/licht. Sommige bedrijven hebben de ver achter blijvende vruchten eraf gehaald. Dit komt de tros ontwikkeling alleen maar ten goede en ook de kwaliteit op het einde van de teelt.
  • De Ec is op de meeste bedrijven gestegen tot 6-7 ms. Ec gift echter niet < 2,8 – 3 ms i.v.m. kwaliteit.

Schermen
De komende dagen zal er weer geschermd moeten worden om temperaturen te realiseren. Op uitstraling schermen om planttemperatuur in de vooravond niet te ver weg te laten zakken. Verder vooral in de ochtend de vrucht en planttemperatuur op niveau houden. Tracht echter wel voldoende vocht af te voeren. Bij droog helder weer luchten boven het scherm i.p.v. kieren van het scherm. Tracht altijd buisvraag te realiseren bij scherm dicht. Tracht Rv < 85% te houden in de nacht en vooral 2 uur voor zon op en tot scherm open streef 80-83%.

Voeding
Kali gift zie actua week 46. [hyperlink naar actua toevoegen]
Ec gift niet < 2,8 i.v.m. kwaliteit.
Verder zien we grote onderlinge verschillen per bedrijf wat betreft opname van sporen.
De Ph van de gift en drain zijn vaak te hoog. Streef pH gift 5,2-5,5 maximaal. Vooral de Fe opname is vaak onvoldoende.
Ziet men Fe gebrek in de bovenste bladeren overweeg dan om een ijzershot mee te geven.

Water strategie
Bij dagen < 100-1500 joule is één beurt per dag (net drain) voldoende. Beurten van 400-500 ml zijn op steenwol dan voldoende. Bij zonnig weer nog minimaal één beurt erbij zodat de Ec niet te ver oploopt. Vaak ziet men dat de Ec iets zakt als de eerste tros eraf is.

Succes!

Meer Herfsttomaten teelttips lezen? Zie hieronder voor meer tips:

Meer weten? Neem gerust contact op met één van onze accountmanagers

De technische informatie in dit document wordt slechts gegeven ten behoeve van een niet winstgevende proef. Individuele resultaten en prestaties van een ras kunnen van locatie tot locatie en van jaar tot jaar verschillen. De adviezen die hier worden gepresenteerd gelden als indicatie gebaseerd op ervaringen uit 2015. Advies is niet bindend en er kunnen geen rechten aan worden ontleend, aangezien lokale omstandigheden als teelt, substraat en weersomstandigheden kunnen afwijken.

Informatie die door Monsanto of haar medewerkers wordt gegeven, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, gebeurt in goed vertrouwen, maar dient niet beschouwd te worden als een garantie van Monsanto met betrekking tot prestaties en geschiktheid van haar rassen. Resultaten kunnen variëren onder invloed van klimatologische of andere omstandigheden. Monsanto aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de geleverde informatie.