Herfsttomaten teelttip: week 48

De temperaturen zijn voor de herfsttomaten flink gedaald in de nacht.

Soms iets nachtvorst, maar het is geen open weertype met zon. Al met al blijft de hoeveelheid straling flink tegenvallen. De wind blijft uit zuidwestelijke richting komen, rond het weekend gaan de temperaturen weer iets hoger worden.

Teelt

Het weinige licht heeft de gewassen geen goed gedaan.

  • Onderin neemt de slijtage van het blad op enkele bedrijven flink toe.
  • De rijping van de vruchten gaat te traag. Streef ernaar om deze zo snel mogelijk eraf te krijgen. Bij planten waarbij de onderste tros eraf is zien we een flinke reactie op de uitgroei van de bovenste tros.
  • De groene delen (kroontjes) van de vruchten beginnen hier en daar te slijten. Meer slijtage is minder sterke kroontjes.

Nu men zowat overal flink aan het oogsten is neemt de productie van ethyleen door de plant ook toe.

Tracht altijd iets lucht erin te houden mits de temperaturen niet extreem laag zijn. De bovenste trossen zijn op de meeste bedrijven toch voldoende gegroeid.  Vooral bij de gewassen waar men vroeg getopt heeft (eerste dagen oktober) ziet men al een sterke laatste tros. Bij de gewassen met trossen op 7 vruchten valt de uitgroei van de laatste vrucht door het donkere weer niet mee. Eventueel een extra rondje maken om de achterblijvende 7de vrucht eraf te halen, zodat de overige vruchten groter kunnen worden. Vruchten die spontaan van de tros afvallen vinden nog steeds plaats. Door het slechte weer ziet men bij alle rassen dat de vruchten los aan de tros komt te zitten. Actief blijven telen, opletten met te veel schermen om dit probleem te stoppen. Kniktrossen op de tweede op derde tros komen we op enkele bedrijven te veel tegen. De uitgroei van de vruchten blijft bij dit soort trossen tegenvallen.

Klimaat

Nu de eerste tros er de komende dagen (week) af gaat, kan het moment daar zijn om de temperaturen gaan te verhogen. Dit is sterk afhankelijk van de sterkte van het gewas en tijdstip van rijpen van de tomaat. Meer snelheid, versneld de uitgroei van de vruchten, zeker als men eind van het jaar de vruchten er zowat vanaf wil hebben. Men moet dan de etmalen geleidelijk gaan verhogen van 15,5  tot minimaal 16 °C.

Overdag enkele uren de temperatuur verhogen naar 17-18 graden. Stuur sterk lichtafhankelijk bijvoorbeeld +1 tot +2 gr. Op zonnige dagen de buis er iets langer inhouden door de dag iets langer te maken. Houdt de temperatuur dan bijvoorbeeld tot 15.00 - 15.30 uur erin. Zeker bij de huidige lage temperaturen maximaal profiteren als er iets licht is.

Bij de telers die nog door willen gaan met de teelt tot ver in januari, blijf op behoud van gewas telen dit is essentieel, mits er maar activiteit is. Etmalen op donkere dagen dan niet > 15 gr realiseren. Het gewas moet “groen” blijven.

Vruchtkwaliteit

Nu de bovenste trossen op de meeste bedrijven al een flinke omvang hebben blijft het spannend na koude nachten en veel zon. Tot nu toe hebben we die nog niet gehad maar vruchtwand verbranding blijft altijd op de loer liggen als de vruchten te koud uit de nacht komen en er veel zon op de vruchten komt. Vruchten hangen immers vol in het licht (bij één blad boven de tros).

Waar men een groeibuis heeft hangen vanaf enkele uren voor zon op, op maximaal 40-50 graden afhankelijk van de hoogte ten opzichte van de tros. Deze op licht (b.v.> 50 watt) snel eruit, of anders enkele uren na zon op.

Tracht rekening te houden met de vruchttemperatuur en probeer geen condensatie te krijgen, laat de temperatuur niet te snel oplopen en zorg dat bij zulk extreem weertype de vrucht voor zon op minimaal 15-16 graden is.

Ook dit jaar zien we weer dat de gewassen die goed open zijn door tijdig blad weghalen, deze beduidend betere groene kroontjes hebben.

Nog enkele aandachtspunten:

  • Houdt kwaliteit van de kronen sterk door een actief klimaat na te streven. Vooral bij zacht/donker weer zorgen dat men buis en uitwisseling realiseert.
  • Bij Prunus niet lager gaan dan 15 graden i.v.m. gevoeligheid van koude schade op de vruchten.
  • Watergift!!!

Schermen
De huidige koude nachten maakt schermen noodzakelijk om de temperaturen te realiseren. De afgelopen dagen is er ook veel geschermd. Nu de gewassen steeds meer gaan verouderen en ook meer gaan produceren neemt de ethyleen in de kas ook toe. Als het kan is iets luchten boven het scherm aan te bevelen.

Zoals vernoemd is het belangrijk om de vruchttemperatuur niet te ver te laten wegzakken in de avond en in de morgen. Tracht wel het vocht voldoende laag te houden. RV van > 82-85% in de ochtend trachten te vermijden. Blijf waken dat de gewassen niet te snel gaan verouderen door te veel te schermen. Overdag maximaal uren open!!

Water strategie

Het vochtgehalte kan op de meeste bedrijven al iets gaan zakken. Op donkere dagen is 1 maal per dag water vaak al voldoende. Zeker als de temperaturen weer iets hoger gaan worden, dan kan het vochtgehalte best enkele procenten dalen bijvoorbeeld 2-5 % afhankelijk van vochtigheid substraat.

We komen nog steeds substraten tegen die te nat zijn. Vochtgehalte is hier nog steeds te hoog. Ga op dagen van < 100-150 joule niet meer dan één beurt water geven. Bij zonnig weer dan eventueel nog 1-2 kleinere beurten bijgeven mits vochtgehalte niet groter wordt.

Op de bedrijven waar men de 1ste tros er al af heeft of al flink aan het oogsten is, zag men de vorige week de Ec dalen (tijdelijk). Bij de Ec gift streven om minimaal 3,0-3,2 mee te geven. Daar waar men grote beurten (> 400-450ml) blijft geven ziet men de Ec redelijk op peil blijven. Ec drain van 5-6 ms hoeft geen probleem te zijn qua uitgroei van de vruchten.

Op de bedrijven waar met meerjarig substraat gewerkt wordt zal de Ec snel genoeg hoger gaan worden. Let echter wel op dat het Na getal niet te ver gaat oplopen, dit beperkt de uitgroei van de vrucht en is ook nadelig voor de kwaliteit van de vrucht.

Gewasbescherming

Witte vlieg
Omdat we op veel bedrijven gestart zijn met een hoge druk is Witte vlieg, nergens een probleem meer!

We zien dat de goede bestrijding bij de start van de teelt, dit jaar zeer goed gewerkt heeft!

Botrytis
Nu de gewassen steeds meer slijtage gaat vertonen en ook het microklimaat niet goed is zien we ook toename van Botrytis op de bladeren en stengels. Rasverschillen op gevoeligheid van deze schimmel zijn er altijd. Ondanks dat we op de meeste bedrijven Luna hebben gebruikt blijft het belangrijk om netjes te werken.

  • Knip de trossen zo vlak mogelijk langs de stengel af. Laat geen steeltjes staan.
  • Aangetaste planten zo snel mogelijk aansmeren met fungiciden.

Meer Herfsttomaten teelttips lezen? Zie hieronder voor meer tips:

Meer weten? Neem gerust contact op met één van onze accountmanagers

De technische informatie in dit document wordt slechts gegeven ten behoeve van een niet winstgevende proef. Individuele resultaten en prestaties van een ras kunnen van locatie tot locatie en van jaar tot jaar verschillen. De adviezen die hier worden gepresenteerd gelden als indicatie gebaseerd op ervaringen uit 2015. Advies is niet bindend en er kunnen geen rechten aan worden ontleend, aangezien lokale omstandigheden als teelt, substraat en weersomstandigheden kunnen afwijken.

Informatie die door Monsanto of haar medewerkers wordt gegeven, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, gebeurt in goed vertrouwen, maar dient niet beschouwd te worden als een garantie van Monsanto met betrekking tot prestaties en geschiktheid van haar rassen. Resultaten kunnen variëren onder invloed van klimatologische of andere omstandigheden. Monsanto aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de geleverde informatie.