Herfsttomaten teelttip: week 50

Het weer van de afgelopen weken is voor de herfsttomaten in één woord slecht.

Ten opzichte van bijvoorbeeld vorig jaar in week 49 zien we minder dan 40% licht.  Gemiddeld nog geen 150 joule is ver onder het gemiddelde, daarbij zijn de temperaturen ook nog erg laag. Ook voor deze week verwachten we weer minder straling ten opzichte van vorig jaar. De temperaturen worden wel weer wat hoger en gaan naar een normaal niveau.

Teelt
Het weinige licht van de afgelopen weken heeft een sterk negatieve invloed op de groei. We zien te veel gewas veroudering onderin. Verder zien we dit jaar beduidend meer planten met magnesium gebrek, ten opzichte van voorgaande jaren. Zwakke planten en daarbij te weinig licht is hier de hoofdoorzaak van. Men ziet duidelijk de planten die op matten met Phytium druk staan, ook vergeling en geen groeitoename van de vruchten. Nu de eerste tros overal geoogst is en zelfs op sommige bedrijven ook al de tweede en derde tros, (van eind aug /begin sept plantingen) ziet men dat de groei van de planten bovenin niet veel verder afneemt.

De magnesiumgebrek planten nemen verder niet toe. Planten die wel gebrek hebben ziet men flink vergelen en ook verbrand blad. Vruchten groeien bij deze planten ook onvoldoende uit. De kwaliteit van deze vruchten (te wit, glazig) zullen na het afrijpen ook beduidend minder zijn.

Echter kan men over het algemeen stellen dat er bij alle plantingen en rassen nog zowat drie trossen aan de plant hangen. Ten opzichte van vorig jaar loopt men bijvoorbeeld bij Speedella iets achter met oogsten, terwijl men bij Tourance weer iets verder is met oogsten. Hier hangen nog vaak nog maar twee trossen aan. Vruchtmetingen geven aan het de toename van vruchten door het weinige licht zeer klein is geweest. Ten opzichte van de week ervoor vaak 50% minder.

De bovenste tros die goed in het licht hangt ziet men nu wel flink toenemen in grofheid. Verder zijn de verschillen onderling tussen de planten erg groot. Planten die sterk groen staan hebben flinke grove tomaten op de laatste trossen terwijl er ook planten tussen staan die veel minder kilo’s aan de plant hebben hangen.

Op de meeste bedrijven kan men pas enkele dagen later beginnen met afrijpen ten opzichte van vorig jaar. Begin pas met afrijpen als de laatste tros voldoende is uitgegroeid. De voorkeur gaat uit dat er nog maar ongeveer twee trossen mogen hangen bij het afrijpen. Sommige zullen dan ook later gaan beginnen, daar de vruchten van de laatste tros nog onvoldoende zijn uitgegroeid of dat einde oogst pas later in januari is. Waar men iets warmere hoeken in de kas heeft gehad ziet men vaak ook bovenin grovere tomaten hangen, mits niet te veel magnesiumgebrek planten. Duidelijk signaal dat te koud/inactief telen ook niet altijd positief is.

Klimaat
Nu we op de meeste bedrijven in de eindfase van de teelt zitten zullen we de temperaturen moeten gaan verhogen. Toename van vruchten grote is nu temperatuur gerelateerd en veel minder afhankelijk van het licht. Men hoeft niet te eindigen met een sterk gewas. Waar men pas over enkele weken gaat starten met afrijpen zal men wel nog op kracht moeten blijven werken.

Er zullen daarom verschillende strategieën gevolgd moeten worden.

 • Zit men in de fase dat men aan het afrijpen is dan temperatuur naar minimaal 18,5-19 gr zetten, zorg dat de vruchten voldoende snel gaan afrijpen. Blijf echter wel op activiteit werken in de eerste dagen.
 • Temperatuur tijdig gaan verhogen als men de volgende week wil starten met afrijpen. Etmalen niet meer < 16,5-17 0C. Als gewas nog sterk staat eventueel nog hoger realiseren.
 • Wil men nog minimaal 4-5 weken doorgaan met de teelt dat opletten met te vroeg de temperatuur te hoog realiseren. Wel actief telen.

Als men de temperatuur gaat verhogen in de laatste fase dan ook het groeinet gebruiken. Maximaal begrenzen op b.v. 50 0C en het ondernet ook op maximaal 50-55 0C. Zorg voor een goede verticale temperatuur verdeling. Afhankelijk van de kracht (bladsterkte) dan zal men vaak minimaal 10 dagen tot enkele dagen voor het afrijpen de temperaturen moeten gaan verhogen. De afgelopen week en dagen was dit moeilijk door de lage buiten temperaturen maar nu het buiten zachter wordt streef dan naar etmalen van ongeveer 17 0C. Het scherm eventueel meer uren dicht om de temperatuur te halen in de einde fase. Overdag enkele uren temperatuur verhogen naar 17-18 0C. Stuur sterk lichtafhankelijk b.v. +1 tot +2 0C.

Vruchtkwaliteit
De kwaliteit die tot nu toe geoogst is, is bij alle rassen zeer goed te noemen. De kroontjes zijn redelijk sterk en ook de kleur van de vruchten is goed. Alleen op de bedrijven waar geen blad is weggehaald bij de eerste tros heeft men hier en daar iets veroudering gezien van de kroontjes De tomaten gaan redelijk snel na het oogsten naar de handel (prijzen zijn momenteel ook goed) wat de houdbaarheid alleen maar ten goede komt. Ga geen tomaten bewaren door ze in de schuur te laten staan.

Nog enkele aandachtpunten;

 • Naar de eindfase toe eventueel de groeibuis gebruiken in de nanacht en ochtenduren als de buiten temperaturen weer lager gaan worden.
 • De etmaal temperaturen gaan verhogen. In de nacht niet meer < 14,5-15 0C. Wel afhankelijk van hoelang men nog wil doorgaan.  Bij Prunus zeker niet < 15 0C r i.v.m. koudevlekken op de vruchtwand.
 • Gewasveroudering is nu onderin volop zichtbaar. Productie van ethyleen door plant en rijpe vruchten kan negatief werken op de kroontjes. Tracht maximaal actief te telen, houdt er raamstand in bij het huidige weertype (> 5 gr dag). Ga niet met volledig gesloten ramen telen zolang men niet met afrijpen van vruchten bezig is. Zit men in de laatste week voor het afrijpen dan eventueel kiezen voor realiseren van de temperatuur.
 • Tracht het gewas iets groen te houden na het afrijpen. De rustige methode door er meer dagen voor uit te trekken heeft nog altijd de beste kwaliteit gegeven.
 • Zorg voor voldoende temperatuur in de eerste dagen. Streef in de nacht niet < 18-19 0C.
 • Ec gift niet < 2,6-2,8
 • Watergift tijdig aanpassen als de opname van het gewas minder gaat worden. Beurten verkleinen en meer beurten geven. Het substraat moet in interen qua vochtgehalte, mits geleidelijk.
 • Zorg dat de vruchten voldoende zijn uitgegroeid bij het afrijpen van de vruchten. Tracht pas gaan te starten met afrijpen als er nog maximaal 2 trossen aan de plant hangen. Nu de tomaten bovenin flink grover worden zullen de vruchten ook veel minder snel opwarmen ten opzichte van de ruimte temperatuur. Blijf opletten op condensatie van de vruchten bij koud/zonnig weer. Het scherm eventueel later opmaken en d.m.v. luchten boven het scherm voorkomen dat de temperatuur te ver oploopt. Vooral bij de trossen die vol in de zon hangen kan men veel problemen voorkomen door tijdig op dagniveau te zitten en de temperatuur niet te snel laten oplopen en zoals gezegd eventueel scherm later open! Wel vocht afvoeren.

Schermen
De strategie die men kan volgen zal steeds meer gaan afhangen hoelang men nog door wil gaan met de teelt. Wil men nog dit jaar gaan starten met afrijpen, dan kan en zal men ook meer gaan schermen om de temperaturen te realiseren. Het gewas mag gaan verouderen. Let echter wel op dat men geen te hoge ethyleen waardes gaat realiseren Als de buitentemperaturen het toelaten scherm overdag enkele uren open of boven het scherm iets luchten. In de metingen die hier en daar gedaan worden ziet men de ethyleen waardes de afgelopen weken (rijpe vruchten en veroudering blad) stijgen.

Blijf opletten met heldere nachten (veel uitstraling) en veel licht overdag (helaas tot nu toe utopie). Maak tijdig het scherm dicht om te sterke afkoeling van de bovenste vruchten en gewas te voorkomen.

Water strategie
Tot nu toe is de strategie grote beuren en vaak maar één beurt per dag geweest om voldoende zuurstof in het substraat te houden en de Ec onder controle te houden.
Zit men echter in de fase voor het afrijpen dan kan men vaak beter de beurten kleiner maken en eventueel 2 beurten per dag.
De stooktemperaturen gaan omhoog en daardoor ook de water vraag van het gewas. Zorg er wel voor dat men iets inteert op het totale vochtgehalte van het substraat.
Verder de vraag hoelang lang wil men nog doorgaan met de teelt? Dit is belangrijk welke strategie men moet bepalen of handhaven.
Gaat men hogere temperaturen realiseren dan is het te overwegen om bovenstaande strategie te volgen met iets meer beurten.
Wil men nog doorgaan tot in jan/ eind jan dan strategie op grotere beurten handhaven. Dit alles is bepalend in behoud van kwaliteit.
Ga echter niet de drain hoeveelheden verhogen.

Meer Herfsttomaten teelttips lezen ? Zie hieronder voor meer tips:

Meer weten? Neem gerust contact op met één van onze accountmanagers

De technische informatie in dit document wordt slechts gegeven ten behoeve van een niet winstgevende proef. Individuele resultaten en prestaties van een ras kunnen van locatie tot locatie en van jaar tot jaar verschillen. De adviezen die hier worden gepresenteerd gelden als indicatie gebaseerd op ervaringen uit 2015. Advies is niet bindend en er kunnen geen rechten aan worden ontleend, aangezien lokale omstandigheden als teelt, substraat en weersomstandigheden kunnen afwijken.

Informatie die door Monsanto of haar medewerkers wordt gegeven, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, gebeurt in goed vertrouwen, maar dient niet beschouwd te worden als een garantie van Monsanto met betrekking tot prestaties en geschiktheid van haar rassen. Resultaten kunnen variëren onder invloed van klimatologische of andere omstandigheden. Monsanto aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de geleverde informatie.