Herfsttomaten teelttip: week 52

Het blijft zeer slecht weer voor onze herfsttomaten, wat betreft licht.

Licht hebben we in de maand december veel te weinig gehad, de slechtste maand december sinds tijden. De temperaturen zijn wel hoog voor de tijd van het jaar, wat wel weer gunstig is als men hoge temperaturen wil realiseren tijdens het afrijpen van de vruchten in de laatste fase

Teelt
Het weer van de afgelopen periode is zeer slecht geweest ten  opzichte van dezelfde periode 2016. De afgelopen 4 weken hebben we 50% minder licht gehad dan vorig jaar. Dit is duidelijk terug te zien aan het gewas door veel meer slijtage c.q veroudering van het blad. Verder is de toename van de vruchten ook maar minimaal de laatste weken. Het weinige licht en daarbij hoorde ook veel minder activiteit, dit heeft er zeker mee te maken dat we dit jaar veel meer losse tomaten hebben dan andere jaren. Normaal gesproken ziet men dit alleen bij de grove vruchten op de onderste trossen door het afduwen van de vruchten. Nu hangen de vruchten veel losser aan de trossen door deze omstandigheden.

Sommige telers zijn nu de laatste vruchten aan het oogsten terwijl sommige nog willen doorgaan met de teelt tot eind januari. Bij deze teelten waar men nog niet met het afrijpen van de tomaten bezig is zal men wel vaak de temperatuur al hoger moeten zetten. De plantbelasting is nu flink afgenomen en dan kan de temperatuur al flink omhoog om het afrijpen en de grofheid te stimuleren. De prijzen van de vruchten bij de herfstteelt zijn tot nu toe goed geweest en hopelijk blijft dit ook zo zodat we de teelt nog goed kunnen afsluiten ondanks dat er minder kilogrammen /m2 geoogst worden dan afgelopen jaar.

Klimaat
Vooral bij het voorspelde zachte weer sturen op voldoende sterke gewassen daar waar men nog enkele weken door wil telen. Tracht zo veel mogelijk minimumbuis erin te houden om de ramen toch iets open te houden om voldoende vocht te kunnen blijven afvoeren.

 • Zit men in de fase dat men aan het afrijpen is dan temperatuur naar minimaal 18,5- 20 gr zetten, zorg dat de vruchten voldoende snel gaan afrijpen. Blijf echter wel op activiteit werken in de eerste dagen.
 • De temperatuur tijdig gaan verhogen als men de volgende week wil starten met afrijpen. Etmalen niet meer < 16,5-17 gr. Als gewas nog sterk staat eventueel nog hoger.
 • Wil men nog minimaal 3-5 weken doorgaan met de teelt dan opletten dat men niet te vroeg de temperatuur te hoog gaat verhogen. Voor de kwaliteit niet meer beneden 16-16,5 etmaal Wel actief telen. Staat het gewas nog redelijk sterk (bovenste bladeren) dan temperatuur iets hoger instellen. Er hangen nu op de meeste bedrijven nog maar 2 tot maximaal 3 trossen.
 • Na afrijpen trachten iedere dag in de ochtend het ethyleen gehalte in de kas te verlagen!!
 • Als men de temperatuur gaat verhogen in de laatste fase dan ook het groeinet gaan gebruiken. Dit maximaal begrenzen op b.v. 50 gr en het ondernet ook op maximaal 50-55 gr. Zorg voor een goede verticale temperatuur verdeling.

Vruchtkwaliteit
De kwaliteit die tot nu toe geoogst is, is bij alle rassen nog steeds zeer goed te noemen. Ondanks dat de slijtage van de gewassen flink is toegenomen blijven de kroontjes tot nu toe zeer goed.  Product gaat snel weg en in de kas is de kwaliteit aan de plant ook goed. Daar men op de meeste bedrijven de temperaturen de laatste weken flink heeft verhoogd (etmalen 17-18 gr) zien men het kleuren van de vruchten zeer snel toenemen. De vruchten zijn hierdoor ook mooier rood van kleur worden dan bij de lagere temperaturen. Daar de gewassen flink zijn verouderd zal men ook moeten oppassen met de dosering tijdens het afrijp proces.

De buitentemperaturen zijn momenteel vrij hoog en daardoor kan men ook makkelijk de temperaturen in de kas realiseren zonder dat het vocht te ver wegzakt. Tracht onder deze omstandigheden met de huidige gewasstand zoveel mogelijk op basis van temperatuur de laatste vruchten rijp te maken. Voor de komende weken zullen de teelten allemaal het einde naderen. Houdt na het afrijpen in ieder geval enkele bladeren iets actief (groen). Laat de plant niet te snel “dood”gaan. Wees voorzichtig met de hoeveelheden daar de temperatuur ook een zeer grote invloed heeft.

Bij de bedrijven waar men nog enkele weken wil wachten met afrijpen met het zachte weer de kas eventueel iets lek maken. De rijpe vruchten en veroudering van het blad geeft een flinke verhoging van ethyleen.

Nog enkele aandachtpunten;

 • De etmaal temperaturen gaan verhogen. In de nacht niet meer < 16-17 gr. Wel afhankelijk van hoelang men nog wil doorgaan.
 • Etmalen kunnen gerust omhoog nu de plantbelasting/ m2 flink verlaagd is. Meestal hangen er nog maar ± 24-27 vr/m2
 • Zo rood mogelijk trachten te oogsten.
 • Zorg dat de vruchten voldoende zijn uitgegroeid bij afrijpen van de vruchten, Tracht pas gaan te starten met afrijpen als er nog maximaal 2 trossen aan de plant hangen. Zeker bij kassen waar men nog na 15 okt de laatste zetting heeft gerealiseerd. Deze vruchten zijn vaak nog onvoldoende uitgegroeid.
 • Voldoende temperatuur in de eerste dagen. Bij huidig zacht weer eventueel na het afrijpen iets hogere temperatuur Streef in de nacht niet < 19 gr.
 • Na afrijpen dagelijks afluchten bij de voorspelde temperaturen.
 • Ec gift niet < 20,6-2,8.
 • Watergift tijdig aanpassen als de opname van het gewas minder gaat worden. Beurten verkleinen en meer beurten. Substraat moet interen qua vochtgehalte, mits geleidelijk.

Schermen
Bij de gewassen die nog enkele weken blijven staan minimaal schermen. Gewassen hebben al te veel oud onderin en blad wordt te zwak. Bij de gewassen waar men de laatste vruchten heeft hangen hoeft men in principe het scherm niet meer open te maken. Kijk echter goed naar wat het vocht doet. Te hoog vocht > 80% is bij geen buisvraag open of te hoge temperaturen open

Gewasbescherming
Wittevlieg: 
Andere jaren was dit op veel bedrijven nog een aandachtspunt. Vaak moest er dan nog chemie aan te pas komen om niet met te veel witte vlieg te eindigen. Dit jaar is het opvallend dat er bij de start van de teelt vaak te veel witte vlieg zat en dit jaar zullen de meeste bedrijven schoon eindigen. Goede bestrijding van larve en eistadium vaak i.c. m. het biologische middelen in de start fase heeft geleid tot een goed resultaat.

Meer Herfsttomaten teelttips lezen ? Zie hieronder voor meer tips:

Meer weten? Neem gerust contact op met één van onze accountmanagers

De technische informatie in dit document wordt slechts gegeven ten behoeve van een niet winstgevende proef. Individuele resultaten en prestaties van een ras kunnen van locatie tot locatie en van jaar tot jaar verschillen. De adviezen die hier worden gepresenteerd gelden als indicatie gebaseerd op ervaringen uit 2015. Advies is niet bindend en er kunnen geen rechten aan worden ontleend, aangezien lokale omstandigheden als teelt, substraat en weersomstandigheden kunnen afwijken.

Informatie die door Monsanto of haar medewerkers wordt gegeven, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, gebeurt in goed vertrouwen, maar dient niet beschouwd te worden als een garantie van Monsanto met betrekking tot prestaties en geschiktheid van haar rassen. Resultaten kunnen variëren onder invloed van klimatologische of andere omstandigheden. Monsanto aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de geleverde informatie.