Teelttip Herfsttomaten: week 42 2017

En toen werd het weer zomer voor de herfsttomaten.

Weer:

Na enkele weken van kwakkelend weer gaan de temperaturen de komende dagen flink omhoog. In sommige delen van het land zelfs naar 23-24 0C. In de nacht ook nog hoge temperaturen. Ten opzichte van vorig wordt het de komende dagen flink warmer met ook meer licht.
Afgelopen jaar moesten we het de volgende week doen met amper 3000 joule en dag temperaturen < 10 0C, absoluut geen groei weer ten opzichte van het komende weertype. Verder wordt er voor de tijd van het jaar droge lucht aangevoerd.

Teelt :
De kop is er nu overal uit. Bij vroegste Plantingen (tot begin sept) zien we de planten qua kracht al iets reactie geven. De bladeren gaan iets meer afhangen en komen generatiever te staan. Dit is sterk afhankelijk van kracht van de plant, vooral bij de enkele planten (Tourance) en de sterk groeiende gewassen zoals Prunus zie je een sterkte reactie op het weghalen van de kop.

Qua zetting zien we nog steeds iets achterstand ten opzichte van vorig jaar, maar dit kan bij goed najaarsweer en voldoende kracht in de plant houden zo ingehaald zijn. Plant ongelijkheid is wel per partij planten sterk verschillend, dit komt ook tot uiting in zetting van de laatste tros.

Bij dagen van < 400-500 joule die we de afgelopen week gehad hebben zie je direct verschillen ontstaan in de plantongelijkheid. De etmalen aanpassen is dan essentieel. De grofheid van de vruchten is op de meeste bedrijven goed t/m de puntvrucht. De sterkste planten c.q. trossen worden op sommige bedrijven bij de derde en e.v.t. vierde tros op 7 vruchten gesnoeid. Dit zal nooit bij 100% van de trossen goed uitgegroeide puntvruchten geven. Dus alleen bij de sterkste planten e.v.t. 7 vruchten aanhouden.

Klimaat:
De gerealiseerde etmaal temperaturen zijn tot nu toe nog vaak hoog geweest en zullen nu omlaag moeten. Nu de kop eruit is kan men al in etmaal terug moeten. De plant heeft per tros 100 joule aan onderhoud nodig bij een etmaal van ongeveer 17,5 -17,8 0C. Tot nu toe hebben we nog steeds meer licht gehad en zal de uitgroei van de laatste tros voldoende snel gaan. Streef ernaar om deze binnen 7-10 dagen gezet te hebben als men tijdig uitgegroeide vruchten wil hebben. De etmalen zullen daarom sterk licht afhankelijk gemaakt moeten worden.

Blijf voldoende generatief sturen. Bij de dunnere gewassen geen lichtverhoging op de ventilatielijn zetten. Streef afhankelijk van grofheid en ontwikkeling zetting van de laatste tros de komende dagen naar max 22-24 0C.

Bij afluchten naar de nacht geen sterke vochtverlaging tolereren, maar wel voldoende uitwisseling realiseren en trachten temperatuur zo snel mogelijk omlaag te krijgen. Blijf erop letten dat het aantal zwakke planten niet gaat toenemen, vaak is dit de maatstaf dat men te hoog zit qua temperatuur.

De uitgroei van de laatste tros is nog volop bezig, houdt etmalen nog tussen de ±16,8-18,5 gr etmalen afhankelijk van grofheid gewas en licht. Bij de gewassen die nog sterk groeierig staan, sturen op assimilaten verdeling naar de vrucht. De nanacht eventueel nog verhogen > 700-800 joule wel i.c.m. iets lagere voornacht. De nachttemperaturen kunnen bij de huidige hoge buitentemperaturen lager ingesteld worden. Nacht 15-16 0C en opstoken afhankelijk van het dag klimaat. Boven de 700-800 joule zorgen voor voldoende plantactiviteit bij zon op.

Blijf tijdig opstoken bij lage buiten temperaturen en helder weer, ook voor het voorkomen van zwelscheurtjes e.d. blijf alert op het ontstaan van condensatie nu de vruchtgroei sterk toeneemt. Afhankelijk van de grofheid van de plant naar 17-18 gr opstoken minimaal 1 uur voor zon op.

Tracht zo maximaal mogelijk lichtafhankelijk te sturen

Kwaliteit realiseren:

  • Het gewas voldoende openhouden. Licht op de tros i.v.m. groene delen en sterker uitgroeiende vruchten.
  • Bij de volle gewassen tijdig het blad (helemaal) of bijvoorbeeld 2/3de van het blad weghalen tussen de trossen waar de plant niet te vol is.
  • De voeding tijdig aanpassen met kali. Te lang doorgaan met calcium geeft meer kans op goudspikkels.
  • Borium streef naar 90-100 mmol in de drain. Geef wel altijd 50-60 mmol mee in het gietwater.
  • Houdt het natrium getal in de drain < 4 mmol.
  • Het wortelgestel gezond houden door voldoende zuurstof in het water(slangen schoon houden) en de mat te realiseren ( beurtgrote groot en intering voldoende hoog door start en stoptijden ).We zien op sommige bedrijven nog een te nat substraat. Eventueel drain gaten bijmaken.
  • Voorkom aantal zwakste planten door tijdig etmalen omlaag te zetten.
  • Magnesiumgebrek zien te voorkomen.

Magnesiumgebrek:
Nu de plantbelasting flink gaat toenemen neemt de kans op aanleg van magnesiumgebrek ook toe. Vooral op kracht blijven telen. Uit de plantensap analyses kunnen we zien dat de extra magnesium die vanaf de start van de teelt is meegegeven volop is opgenomen in het blad. Echter bij het zachte weertype van de afgelopen en komende dagen blijft het belangrijk om voldoende te luchten en dat vooral in de namiddag. Te hoge temperaturen i.c.m. te weinig uitwisseling en hoog vocht geeft dan zwakke gewassen. Maak P-banden na ongeveer 15.00/16.00 uur voldoende klein, mits de komende dagen niet al het vocht wordt afgevoerd.

Succes!

Meer Herfsttomaten teelttips lezen? Zie hieronder voor meer tips:

Meer weten? Neem gerust contact op met één van onze accountmanagers. [hyperlink naar ons team]

De technische informatie in dit document wordt slechts gegeven ten behoeve van een niet winstgevende proef. Individuele resultaten en prestaties van een ras kunnen van locatie tot locatie en van jaar tot jaar verschillen. De adviezen die hier worden gepresenteerd gelden als indicatie gebaseerd op ervaringen uit 2015. Advies is niet bindend en er kunnen geen rechten aan worden ontleend, aangezien lokale omstandigheden als teelt, substraat en weersomstandigheden kunnen afwijken.

Informatie die door Monsanto of haar medewerkers wordt gegeven, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, gebeurt in goed vertrouwen, maar dient niet beschouwd te worden als een garantie van Monsanto met betrekking tot prestaties en geschiktheid van haar rassen. Resultaten kunnen variëren onder invloed van klimatologische of andere omstandigheden. Monsanto aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de geleverde informatie.