Teelttip Herfsttomaten: week 43 2017

Na enkele dagen prachtig mooi weer gehad te hebben voor de herfsttomaten met hoge temperaturen en veel zon, zullen we het de komende dagen met veel minder moeten doen.

Weer:

De komende dagen van zomerweer naar herfstweer, veel wind en af en toe regen. Ook de Temperaturen blijven ten opzichte van afgelopen jaar nog hoog in de nacht en op de dag. Hopelijk zien we de zon wel nog enkele uren per dag.

Teelt:
Het verschil in ontwikkeling blijft groot tussen de bedrijven onderling. Sommige vier trossen teelten hebben de vruchten er al voor 100% op zitten en hangen er al vruchten aan van > 1-4 cm doorsnee. Bij sommige telers die voor vijf trossen zij gegaan (de grovere types) duurt het tot zeker 20-23 oktober tot einde zetting.

Dit is afhankelijk van hoelang men doorgaat met de teelt wel zeer laat. Houdt hier rekening met het aantal aan te houden vruchten op de laatste tros. Trosvorm verschillen zijn per bedrijf wel redelijk aanwezig. Op de tweede en derde tros zien we dan vaak puntvruchten die onvoldoende meekomen, of te veel 3 of 4 vruchten per tros. Soms ook een tros die in het midden doorknikt.

Door het goede weer zien we veel krachttoename. Groeivlekken zien we nu ook weer ontstaan, van de hoge buiten temperaturen trachten te profiteren en daardoor onvoldoende luchten met een hoog vocht is funest om sterkte in het blad te houden.

De vruchten zijn de afgelopen week flink gedikt en qua snelheid van vruchtontwikkeling hebben we iets ingelopen op vorig jaar. Vruchtmetingen wijzen uit dat er nog max 1-2 dagen achterstand is.

Tourance:
Ook hier is de zetting op de bedrijven gerealiseerd. De vruchten van de eerste tros zijn grof. Vaak grover dan wat men van een ras in het middensegment mag verwachten.
Krimpscheuren door te laag in temperatuur gaan en daarna gevaar op condensatie moet men zien te voorkomen. Tijdig luchten in de ochtend, voorkom temperatuurstijging van > 1 0C / uur. Eventueel onder of minimaal gelijk met de stooktemperatuur luchten bij huidige buitentemperaturen > 10 0C nacht. Ga niet te ver terug in temperatuur. Minimum van 14 0C in de nacht met iets buis als men beducht is voor gescheurde vruchten is vaak de onder grens.

Klimaat:
Op de meeste bedrijven is de laatste tros gezet. Enkele bedrijven hebben nog enkele dagen nodig om alle vruchten bestoven te krijgen. Het blijft vrij zacht en plantemperaturen blijven dan ook voldoende hoog. Uitstraling zullen we de komende dagen weinig hebben, houdt hiermee rekening met de temperatuur instellingen.

Het maximaal aantal kg productie is alleen maar te realiseren door op sterkte te blijven telen zodat men in de laatste weken in staat is om de temperatuur te verhogen. In de ochtend eventueel de windzijde voor laten lopen om maximaal vocht kwijt te worden en in de namiddag snel afluchten, door de P banden klein te houden e.d. Bij gewassen waar de laatste vruchten al > 1,5-2 cm groot zijn kan men al terug in temperatuur, etmalen van ongeveer 16-16,5 gr realiseren.

De temperatuur bij zonnig weer overdag enkele uren 18-19 0C houden afhankelijk van nog wel of geen zetting nodig.

Kwaliteit:

  • Het gewas openhouden, sommige kassen zijn alsnog vrij vol komen te zitten ondanks de schrale weggroei. Haal dan bij de trossen één blad geheel of gedeeltelijk weg. Houdt licht op de tomaten i.v.m. betere groene delen en een beter microklimaat.
  • Ec gift nog steeds hooghouden. Minimaal 3 tot 3,2 meegeven, mits de Ec < 4,5-5 ms.
  • Blijf sturen op een actief klimaat. Een minimumbuis in de ochtenduren is dan nodig om voldoende activiteit te maken. Zorg voor activiteit onderin het gewas. Een buis van 40 gr moet voldoende zijn.
  • Opletten op te snel oplopende temperatuur i.v.m. condensatie vrucht.
  • Opstoken zodat vruchttemperatuur niet te ver achter blijft ten opzichte van ruimte temperatuur. Maak een groot verschil in opstook temperatuur tussen donkere en zonnige koude dagen.
  • Overdag ook op donkere dagen minimumbuis erin houden tot minimaal 14.00/15.00 uur en op raamstand b.v. > 40-50 % buis eruit.
  • De Kali gift verder aanpassen. Op basis van plantensap analyses ziet men voldoende hoge kali cijfers in het blad. Laat je niet geheel misleiden met lage draincijfers. Het blijft belangrijk om voldoende mee te geven. Gietanalyses geven dan veel inzicht i.c.m. de drainanalyses.
  • Snoei altijd minimaal 1 bloem weg op de tros.

Watergift:

Goede wortels blijft de basis tot een maximale productie en voor een goede kwaliteit door goed uitgegroeide vruchten.

Doel blijft sterk gezond blad. De strategie aanpassen aan de weersomstandigheden blijft noodzaak. Start en stoptijden aanpassen aan weertype idem beurtgrote.

Maak gebruik van de eventueel aanwezige meetapparatuur (b.v. weegschaal, vochtmeting e.d.) Tracht iedere dag de gewenste intering van (10-12%) te realiseren. Op de nattere substraten zoals steenwol en kokos streven naar voldoende intering zodat lucht/water verhouding in het substraat goed blijft. Op donkere dagen pas starten als er voldoende opname is en met grote beurten (400 -450 ml) aanvullen.

Gewasbescherming:

Botrytis:

  • Preventief een bestrijding uitvoeren nu de planten nog sterk staan. Met de daarvoor toegestane middelen.
  • Bij een blad weghalen hygiënisch en netjes werken. Geen blad op de plant achterlaten en zo vlak mogelijk langs de stengel wegsnijden. Maak de wond glad zodat deze zo snel mogelijk opdroogt. Stop tijdig in de middag.

Rupsen:
Blijft vrij rustig dit jaar. Sommige bedrijven hebben nog geen bestrijding uitgevoerd. Maar blijf alert daar we altijd rupsen krijgen in het najaar en zeker bij het mooie weer van de afgelopen week. Nu de zetting klaar is kunnen we ook middelen toepassen waar de werkingsduur vrij lang is.

Succes!

Meer Herfsttomaten teelttips lezen? Zie hieronder voor meer tips:

Meer weten? Neem gerust contact op met één van onze accountmanagers

De technische informatie in dit document wordt slechts gegeven ten behoeve van een niet winstgevende proef. Individuele resultaten en prestaties van een ras kunnen van locatie tot locatie en van jaar tot jaar verschillen. De adviezen die hier worden gepresenteerd gelden als indicatie gebaseerd op ervaringen uit 2015. Advies is niet bindend en er kunnen geen rechten aan worden ontleend, aangezien lokale omstandigheden als teelt, substraat en weersomstandigheden kunnen afwijken.

Informatie die door Monsanto of haar medewerkers wordt gegeven, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, gebeurt in goed vertrouwen, maar dient niet beschouwd te worden als een garantie van Monsanto met betrekking tot prestaties en geschiktheid van haar rassen. Resultaten kunnen variëren onder invloed van klimatologische of andere omstandigheden. Monsanto aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de geleverde informatie.