Teelttip Herfsttomaten: week 45 2017

De lichtsommen zijn de afgelopen dagen voor herfsttomaten weer hoog geweest na enkele dagen van te weinig licht.

De nachttemperaturen zijn wel laag en dit zal de komende dagen ook nog zo blijven. Later in de week gaan de temperaturen weer wat omhoog en ook de windrichting komt dan weer uit de zachtere hoek.

Teelt
Het goede weer van de afgelopen periode heeft ertoe geleid dat de laatste tros flink gegroeid is. Er hangen hier op veel bedrijven al grote vruchten aan.
De eerste tros is naar onze mening niet geheel zo grof vergeleken met het afgelopen jaar. Op zich is dit voor de uitgroei van de volgende trossen alleen maar goed.

Als we verder kijken naar de puntvruchten zien we dat bij de trossen met 7 vruchten dat het er momenteel goed uit ziet, maar dit kan bij tegenvallend weer (< 200-250 joule) zo veranderen tot “glazige” vruchten die niet voldoende uitgroeien, dus blijf opletten!

Bij de plantingen van 7-11 september ziet men hier en daar al dat de eerste vruchten wat gaan kleuren. Tracht deze zo snel mogelijk te oogsten in de komende weken zodat de plantbelasting zo snel mogelijk omlaag gaat.

Nu de eerste vruchten gaan kleuren is het moment ook weer daar dat we de eerste magnesiumgebrek planten zien ontstaan.

 • Op de warmste hoeken
 • De zwakste planten.
 • Magnesium opname onvoldoende geweest door te weinig aanbod of door antagonisme van andere elementen?

Tourance
Dit ras is gezet om in het middensegment van de tomaten te zitten wat betreft grofheid. De eerste tros is evenals vorig jaar erg grof. Vruchten van 140 gr/ vrucht is voor dit ras grof.

Door de grove eerste tros ziet men dan de overige trossen (nog) iets achter blijven. Daarom blijft het belangrijk om de eerste tros zo snel mogelijk eraf te hebben.

Ook in het kader van gescheurde vruchten trachten niet te laag in vrucht (=ruimtetemperatuur) te zitten.

 • Overdag streven naar piektemperatuur van 1-2 uur minimaal 20-21°C op zonnige dagen geeft wel iets meer een generatieve reactie en ook meer snelheid mits er maar raamstand aanwezig is. Geen vochtig klimaat gaan maken om de temperatuur te realiseren. Lager gaan in de nacht wil wel zeggen dat men dit wel moet doen met buisvraag als de ramen onvoldoende voor uitwisseling zorgen.
 • Let verder wel op dat men tijdig op dag niveau zit i.v.m. zwel en krimpscheuren. Geen condensatie zien te realiseren door te snel oplopende temperatuur. Streef naar max 1 gr stijging/ uur

Klimaat
Enkele dagen flink zon gehad en koud /schraal weer. Echt weer om goed van te profiteren door maximaal het licht te benutten. Door het schrale weer met lage lucht vochtigheden is flink luchten niet wenselijk. Het vocht zakt te ver weg wil men te snel naar de nacht gaan. Komt de wind weer uit de Zuidwesten hoek dan zal men weer meer moeten gaan luchten. Temperaturen > 20,5-21 gr zijn niet aan te bevelen bij zonnig weer.

Gewassen sterk houden en flink sturen op de etmalen afhankelijk van het licht. Etmalen van   ± 14,5-15,5 < 250-400 joule zijn voldoende mits er maar voldoende actief geteeld wordt. (Kwaliteit blijven realiseren is bij Prunus niet < 15-15,5 etmaal op donkere dagen). In de avonduren eventueel een minimum buis erin houden als de ramen te ver dreigen dicht te liggen i.c.m. te hoog vocht.

 • Gebruik maken van ventilatoren.
 • Niet schermen bij bewolkt weer, en nachttemperaturen < 8-9 gr verschil buiten/binnen. Kracht behouden is belangrijker dan dat ietsje meer snelheid. Schermen is altijd luchten boven het scherm om voldoende vocht kwijt te raken.
 • Op donkere dagen is 17- 18 gr dagtemperatuur vaak het maximum. Als er iets zon is dan enkele uren 19-20 gr en langzaam afluchten naar de nacht, en bij zacht /vochtig weer dan snel afluchten, mits het vocht niet te snel zakt.

Gescheurde vruchten
Blijf opletten bij de huidige weersomstandigheden, koude nachten en veel zon. Vooral bij Prunus en Tourance kan dit een rol gaan spelen als men hier onvoldoende op reageert. Bij Speedella ziet men over het algemeen weinig gescheurde vruchten echter ook hier blijft het met het soms ongelijk afrijpen van de eerste tros opletten.

Bij Tourance met de dikkere tomaten blijft het opletten. Tijdig oogsten en de klimaatmaatregelen treffen die noodzakelijk zijn.

Blijft de komende weken opletten bij vooral heldere nachten met veel uitstraling. Als we deze nachten gaan krijgen is tijdig het scherm gedeeltelijk dichtmaken met iets lucht een optie. Tracht een zo rustig mogelijke temperatuurdaling te krijgen van de plant ten opzichte van de vrucht.

Als er problemen te verwachten zijn:

 • Groeinet eventueel gebruiken in de ochtenduren max ± 40-45°C bij vriezend weer. Alleen om te voorkomen dat ondernet te hoog ingesteld moet worden. Tracht gebruik van groeinet zo minimaal mogelijk toe te passen.
 • Het ondernet begrenzen zodat worteltemperatuur niet beïnvloed kan worden door de buis. Tracht extreme worteldruk te voorkomen.
 • Naar de nacht toe bij de huidige lage temperaturen een minimumbuis erin houden
 • Bij schermen opletten dat men voldoende vocht afvoert. Luchten boven het scherm! (kieren van het scherm geeft vaak te grote temperatuur verschillen in de kas).
 • Ga in de nacht niet te laag in temperatuur als men gescheurde vruchten verwacht. < 14-15 gr.
 • Tijdig de eerste tros eraf!!
 • Minimaal 2 x/week oogsten en indien mogelijk nog vaker rondgaan zolang men de eerste tros aan het oogsten is.
 • Ga echter niet te groen oogsten (de kwaliteit in het handelskanaal moet goed zijn) maar ga vaker rond met oogsten.
 • Veroorzaak geen schommelingen in vochtgehalte van de mat. Verder verschil Ec gift en Ec drain niet te groot laten worden. Op donkere dagen beurtgrote aanpassen naar 400-500 ml op b.v. steenwol.

Voeding
De kalium opname goed blijven controleren. Er wordt weinig water meer gegeven en kan het zijn dat de plant kalium te kort komt. Bij degene die plantsap analyses laten nemen zien we al de effecten van weinig water geven en hoge kali opname van de plant.

Gift analyse laten nemen geeft bij het weinige water wat we nu geven meer inzicht.

Hier en daar zien we enkele planten met Fe gebrek (haarwortels afsterving). Geef eventueel extra ijzer mee. In één keer extra ijzer meegeven geeft vaak een beter resultaat.

Watergift
Blijf sterk lichtafhankelijk sturen door op donkere dagen de mat niet vochtiger te maken. We zien nog steeds grote verschillen in mat structuur c.q vochtigheid van het substraat.

Het blijft zaak om een goede lucht/water verhouding in het substraat te krijgen.

De beurtgrote aanpassen zodat men toch iets drain krijgt bij de laatste beurt. Beurten van 400-500 ml op donkere dagen.

 • Geef op donkere dagen in een korte periode water. b.v. tussen 11.30-13.00 uur 1-2 beurten.
 • Start en stoptijden aanpassen aan de klimaatomstandigheden en intering.
 • De Ec niet te hoog laten oplopen. Streef naar 5-5,5 max de komende weken. Eventueel bij zonnig weer trachten meer drain te maken.
 • Nu we een periode van weinig drain realiseren tegemoet gaan is het te overwegen om geen drainwater meer te gaan gebruiken. Tomaat kan best wel hoge natrium cijfers verdragen, maar > 4-5 mmol moet men zien te vermijden.

Gewasbescherming

Rupsen
Komen hier en daar nog steeds voor. Wacht niet met bestrijden.

Succes!

Meer Herfsttomaten teelttips lezen? Zie hieronder voor meer tips:

Meer weten? Neem gerust contact op met één van onze accountmanagers.

De technische informatie in dit document wordt slechts gegeven ten behoeve van een niet winstgevende proef. Individuele resultaten en prestaties van een ras kunnen van locatie tot locatie en van jaar tot jaar verschillen. De adviezen die hier worden gepresenteerd gelden als indicatie gebaseerd op ervaringen uit 2015. Advies is niet bindend en er kunnen geen rechten aan worden ontleend, aangezien lokale omstandigheden als teelt, substraat en weersomstandigheden kunnen afwijken.

Informatie die door Monsanto of haar medewerkers wordt gegeven, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, gebeurt in goed vertrouwen, maar dient niet beschouwd te worden als een garantie van Monsanto met betrekking tot prestaties en geschiktheid van haar rassen. Resultaten kunnen variëren onder invloed van klimatologische of andere omstandigheden. Monsanto aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de geleverde informatie.