Teelttip Herfsttomaten: week 1 2020

De winter is voorlopig nog niet in zicht.

Om te beginnen allereerst de beste wensen voor 2020 en dat het voor iedereen een goed en gezond jaar mag worden.

WEER
De lagere temperaturen van de afgelopen dagen zijn ten einde zijn. De verwachting is dat de temperaturen hoog gaan worden voor de tijd van het jaar. De winter is voorlopig nog niet in zicht.

TEELT
Op de meeste bedrijven loopt de herfstteelt tomaat op zijn einde en sommige kassen zijn al leeg. Dit jaar gaat het echter overal minder snel met afrijpen dan b.v. vorig jaar. De vruchten waren toen op de laatste tros meer uitgegroeid en er zaten ook meer graaduren in. Vaak is het dan weer een snelle en goede teeltwisseling en dan weer de volgende teelt erin. Toch zullen we met de toenemende virusdruk in de komkommerteelt vooral met het snelle wisselen moeten opletten. Liever een paar dagen later planten en een goede en secure teeltwisseling dan dingen maar half doen. Bij sommige telers blijft de teelt nog iets langer staan. Deels door de huidige prijzen nog even wachten met het afrijpen van de tomaten. Echter er zijn ook bedrijven die bewust tot ongeveer eind januari herfsttomaten willen hebben.

VRUCHTKWALITEIT
De kwaliteit van de vruchten is tot op heden over het algemeen goed geweest. Hier en daar zijn ook weer tomaten zichtbaar met de symptomen van pepinomozaiekvirus nadat men begonnen is met het afrijpen van de tomaten. Toch zijn er ook enkele kanttekeningen te plaatsen wat betreft de kwaliteit op het einde van de teelt.

  • Door het slechte najaar zijn de puntvruchten van de laatste tros bij vooral de 5 trossen teelt (plantdata van > 8 -10 sept) onvoldoende tot slecht uitgegroeid. Hierdoor zijn er problemen met het afrijpen van de vruchten.
  • Ook dit jaar zien we weer hoe belangrijk dat het is om het gewas open te houden door blad weg te halen tussen de trossen.
  • Actief blijven telen en daarbij ook niet te koud uit de nacht komen blijft een aandachtspunt. Het blijft bij zulke teelten schipperen tussen gewas het sterk houden en op kwaliteit blijven telen onder donkere omstandigheden.
  • Hoeveel ppm gas wat men in de kas stopt is zeer wisselend per bedrijf. Te veel geeft altijd problemen met de kwaliteit. Kies voor de rustige methode en iets meer temperatuur.

KLIMAAT
Voor de teelten die nog enkele weken blijven staan blijft het behoud van de groene delen van de vrucht een belangrijk uitgangspunt. De temperaturen buiten zijn de laatste dagen vrij laag geweest waardoor er vrij weinig uitwisseling met de buitenlucht is geweest. Nu we echter zien dat er hier en daar vrij veel rode vruchten hangen, de ethyleen waarden in de kas zullen dan ook gaan oplopen.Dit gaat dan altijd ten koste van de kwaliteit, c.q. groene delen van de vrucht.

Verder zijn de vruchten die er nog hangen al minimaal 11 weken oud = zeer trage uitgroei. De kwaliteit blijft dan bijzonder kwetsbaar, dus moeilijk om deze goed te houden. Ga in de laatste weken van de teelt te temperatuur naar een hoger niveau tillen om snelheid erop te houden. Het gewas hoeft niet meer gespaard te worden.

De temperaturen in de laatste weken naar minimaal 17-18 gr etmaal sturen. Bij de gewassen waar men nog minimaal 14 dagen wil wachten met start afrijpen dan zorgen dat men voldoende activiteit in het gewas behoudt. Etmaal temperaturen hier nog niet te hoog realiseren, echter bij nog 3 trossen aan de plant ook hier niet meer < 15,5-16,5 realiseren. Het verleden heeft ons al vaak geleerd dat men vaak te laat start met het verhogen van de temperatuur.

Nog enkele aandachtspunten:

  • Zit men in de fase van het afrijpen dan temperatuur naar minimaal 19- 20 gr zetten. Zorg dat de vruchten voldoende snel gaan afrijpen. Blijf echter wel op activiteit werken in de eerste dagen.
  • Na het afrijpen trachten iedere dag in de ochtend het ethyleen gehalte in de kas iets te verlagen! Metingen geven aan dat de invloed minimaal is maar de eerste dagen heeft het zeker nut, ook als de buitentemperaturen hoog zijn i.v.m. vocht de kas iets lek maken.
  • Als men de temperatuur gaat verhogen in de laatste fase dan ook het groeinet gaan gebruiken. Maximaal begrenzen op b.v. 50 -55 gr en het ondernet ook op maximaal 50-55 gr. Zorg voor een goede verticale temperatuur verdeling.

WATERSTRATEGIE
Let op met te veel water in de laatste fase van de teelt i.v.m. kans op waterzieke vruchten. Stop met water geven nadat het gewas geen water meer opneemt. Enkele dagen na afrijpen zal dit het geval zijn. Beurten na start afrijpen verder verlagen naar 50-70 ml en dan 2-3 maal/dag. De mat moet wel steeds lichter worden zodat men geen bergen water naar buiten hoeft te dragen tijdens de teeltwisseling.

 

Meer weten? Neem gerust contact op met één van onze accountmanagers.

Informatie die door Bayer Group of haar medewerkers wordt gegeven, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, gebeurt in goed vertrouwen, maar dient niet beschouwd te worden als een garantie van Bayer Group met betrekking tot prestaties en geschiktheid van haar rassen. Resultaten kunnen variëren onder invloed van klimatologische of andere omstandigheden. Bayer Group aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de geleverde informatie.