Teelttip Herfsttomaten: week 2 2020

De combinatie van hoge buiten temperaturen en de hogere gerealiseerde kastemperaturen geven snelheid van afrijpen.

ALGEMEEN
Prijzen vallen de in 2020 tot nu toe nog niet mee. Daarbij is de aanvoer van de vruchten de afgelopen week hoog geweest doordat men over het algemeen iets later is begonnen met afrijpen. Verder ziet men dat de combinatie van hoge buiten temperaturen en de hogere gerealiseerde kastemperaturen veel snelheid van afrijpen geeft. Sommige kassen hebben 2 trossen binnen 14 dagen na start afrijpen eraf geoogst. Daarbij ziet men dat er dit jaar weinig gas nodig is om de vruchten tijdig eraf te krijgen. Gewassen zijn toch beduidend zwakker in het blad dan bijvoorbeeld de vorige tomaten teelt van 2018/2019.

Snelle afrijping en bovenste bladeren nog groen.

VRUCHTKWALITEIT
De kwaliteit van de vruchten is tot op heden zeer goed geweest. Toch zijn er ook enkele kanttekeningen te plaatsen wat betreft de kwaliteit op het einde van de teelt. Hier en daar zien we nadat er gestart is met afrijpen gele kroontjes ontstaan op de vruchten. De verschillen per bedrijf zijn echter groot. Sommige bedrijven hebben er geen tot zeer weinig last van maar enkele bedrijven moeten te veel trossen een kwaliteit minder maken. Over het algemeen kan men echter zeggen dat we deze gele kroontjes meer tegen komen dan afgelopen jaar. Slechte weersomstandigheden (te weinig licht) zijn hier debet aan. Verder heeft de watergeefstrategie in de eindfase ook invloed. Ook kunnen de voedingselementen hierin een rol spelen.

Links: goede kronen Rechts: slechte kwaliteit kroontjes.

KLIMAAT
Op de gewassen die nog blijven staan bij het huidige weer actief blijven telen.

SCHERMEN
Op sommige bedrijven is men nog steeds niet gestart met het afrijpen van de vruchten. Blijf echter opletten op een inactief klimaat, bij de gewassen waar men nog kilogrammen wil maken bij het huidige zachte weer is activiteit erg belangrijk. Ook bij de kassen waar men de laatste vruchten aan het oogsten is zal men het scherm bij de huidige buitentemperaturen van > 10 gr gerust open kunnen maken.  

Meer weten? Neem gerust contact op met één van onze accountmanagers.

Informatie die door Bayer Group of haar medewerkers wordt gegeven, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, gebeurt in goed vertrouwen, maar dient niet beschouwd te worden als een garantie van Bayer Group met betrekking tot prestaties en geschiktheid van haar rassen. Resultaten kunnen variëren onder invloed van klimatologische of andere omstandigheden. Bayer Group aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de geleverde informatie.