Teelttip Herfsttomaten: week 37 2019 #2

Ondertussen zijn er alweer meerdere partijen geplant! Een kleine update met extra tips voor deze week


De komende dagen zijn de temperaturen ruim boven de 20 gr C, met zelfs één dag > 22-23 gr C. Voldoende zon met waarschijnlijk dagen > 1300-1500 joule. Nachten zijn daarbij nog redelijk laag met temperaturen van ongeveer 10 gr C. Al met al goede groeiomstandigheden voor de tomaat.


Plantmateriaal:
De vorige actua ging over de plantingen die de afgelopen week zijn geplant. Ondertussen zijn er alweer meerdere partijen geplant en met als laatste nog enkele partijen die de volgende week nog worden geplant. De planten die we zien in de praktijk zijn zoals ieder jaar per partij zeer wisselend. Sommige partijen bloeien bij het planten al volop met 4-5 bloemen per tros en andere partijen bloeien net bij het planten.

De planten van de vorige week moesten zelfs 1-3 dagen eerder geplant worden en die van deze week op de dag van planning of max 1 dag vroeger. Verschillen van 2-3 dagen qua ontwikkeling komen we wel tegen.

Enkele zaken betreffende plantmateriaal;

  • Volume van het plantmateriaal is per partij en kweker verschillend. Sommige parijen zijn erg donker van blad en in de kop en andere parijen zijn daarbij weer erg licht van kleur (voeding).
  • De lage nachttemperaturen van de laatste week hebben de planten goed gedaan. De grofheid is flink toegenomen. Bij sommige partijen is het zelfs opletten dat erin de opkweek niet te veel paars in de koppen ontstaat door te lage temperaturen overdag.
  • Goede wortels bij het planten zijn essentieel voor een goede productie; sterkte gewas door minder pythium-druk en magnesiumgebrek in een later stadium. Potten moeten over de gehele oppervlakte inwortelen.

 

Foto: goede wortelontwikkeling over de gehele pot
  • Dit jaar komen we weer veel splijttrossen tegen op de eerste tros. De oorzaak hiervan moeten we waarschijnlijk zoeken in enkele dagen van extreme hitte tijdens de opkweek.
  • Blaadjes op de tros er tijdig af halen. 
Foto: splijttrossen bij de eerste tros. Foto: blad op de tros.

Teelt:
De planten groeien over het algemeen goed weg. Weersomstandigheden zijn ook voldoende groeizaam met voldoende licht en te hoge nachttemperaturen. Bij sommige partijen zien we al planten die binnen één week na het planten al bloei op de 2de tros geven. Het aantal bladeren tussen de eerste en tweede tros is hierin bepalend.

Bij sommige kassen zien we al iets overschot in de kas en bij andere kassen is de plant één week na het planten nog onvoldoende groeizaam. Maak hierin duidelijk verschil in etmalen. Echter dag langer maken en hoge etmalen realiseren (b.v. >21,5-22 gr C) is een utopie.

Bij Tourance zien we dat de plant al voldoende overschot heeft en met de verwachte lichtsommen zal men tijdig moeten reageren om de plant in balans te houden etmalen van > 22 gr C zullen dan waarschijnlijk nodig zijn. De snelheid van trosafsplitsing is niet sneller dan vorig jaar. Twee weken na het planten kan men normaal 3 trossen in bloei hebben en dit kan dit jaar ook.

Foto: overschot in de kop heeft (iets krul). Foto: voldoende bloemen op de tros.

De tros opbouw is zeer goed te noemen bij de Speedella en Tourance. Met voldoende bloemen op de eerste tros.

Kwaliteit:
Een goede trossnoei op de eerste tros is dan een vereiste, alsmede de discussie van hoeveel vruchten per tros aangehouden kunnen worden. Ook dit jaar zal er op veel bedrijven weer gediscussieerd worden om een meer aan te houden dan de planning was nu de eerste tros bij de meeste planten al ver is ontwikkeld.
Bedenk echter dat 1 tros meer aanhouden minimaal 10-12 dagen later zetting geeft!

  • Gaan we voor 4 of vijf trossen bepaald de hoeveelheid vruchten op de eerste tros; respectievelijk 5 of 6 vruchten/tros.
  • Wat is de einddatum van de laatste oogst.

Streven moet altijd zijn om productie te koppelen aan kwaliteit. Probeer daarom rekening te houden met snoeibeleid van de eerste tros (5 of 6 vruchten bij Speedella)

Dit jaar zien we vrij veel “bonken”op de eerste tros en ook splijttrossen. Haal de “bonken” tijdig weg zodat dit niet ten koste gaat van de uitgroei van de overige vruchten en bij de splijttrossen niet meer vruchten aanhouden dan men normaal zou doen. 

Wil men op 5 vruchten snoeien dan trachten één kant van de tros geheel weg te halen en bij 6 vruchten eventueel 2x 3 vruchten/tros. Wel kan het zijn dat er weinig strekking op de trossen zit waardoor men in een later stadium meer kans heeft op het afduwen van vruchten. Iets hogere temperaturen opstoken in de ochtend (voor zon op opstoken) waardoor men meer strekking krijgt, kan al voldoende zijn.

Gaat men voor 5 trossen dan is het te overwegen om de eerste tros op 5 vruchten te snoeien. Hoe eerder deze immers geoogst kan worden, zoveel eerder groeien de laatste trossen uit. De praktijk leert ons dat dit geen kilo’s kost maar eerder oplevert, door een goede kwaliteit te kunnen oogsten.

Klimaat:
Zolang er nog overschot is, overdag met licht de temperatuur voldoende hoog houden en in de nacht omlaag. De afgelopen dagen was het vaak opletten dat men de windzijde niet te ver open te zetten. Temperaturen overdag van 25-26 gr C hoeft geen probleem te zijn wat betreft grofheid. Liever een groeiklimaat (iets vochtiger) dan een grauw gewas door te veel luchten.

Maximum raam begrenzingen en P-banden groter maken zijn dan nodig, Afhankelijk van de sterkte van de kop zijn temperaturen van 25-28 gr C vaak nodig. Laat de minimum buizen er niet te snel uitgaan op licht; b.v. -20 gr 275-400 Watt. 
Bij de teelten waar de planten nog niks over hebben, voorzichtig zijn met hoge dag temperaturen. Zolang er overschot in de plant zit (krul), etmalen van minimaal 21-22 gr C zien te realiseren.

Bij Tourance zal men bij veel “krul” in de kop de dag langer moeten maken. Stook door tot minimaal zon onder om voldoende generatief te sturen. Tracht dit te doen door voldoende te knijpen en de dagtemperaturen langer vast te houden mits er ALTIJD raam stand in blijft. Ga geen vochtig klimaat malen. De buisvraag mag dan < 200-250 Watt eventueel weer terugkomen.

Bij getopte planten zal dag lange maken en hoge dagtemperaturen (> 28-gr) niet nodig zijn daar deze al voldoende generatief zijn. Hoge temperaturen op een zwakkere plant zal altijd lijden tot magnesium gebrek.

Etmaal temperaturen;
Getopte plant;

  • Generatieve plant 19-20 gr C.
  • Groeizamere plant (krul) 21-22 gr C. afhankelijk van grofheid.

Tourance:
Vanaf een goede inworteling zal men hier minimaal etmalen van 22 gr C moeten realiseren de komende dagen. Het wordt immers zonnig met hoge straling niveaus. Grofheid op de eerste trossen moet vermeden worden om voldoende kracht over te houden voor de laatste trossen.

Schermen:
Bij de lage nachttemperaturen van enkele dagen geleden is er in de nacht flink wat uren geschermd.
Dit zal bij nachttemperaturen van >10 gr niet nodig zijn. Daarbij hoeft men (nog) geen hoge nachttemperaturen te realiseren en dan is schermen niet wenselijk. Buisvraag temperaturen van minimaal 40 gr C zijn wenselijk.

Voeding:
Ec gift in de eerste weken minimaal 3,5 meegeven. Kwaliteit van de vrucht is hiervan uitgangspunt. Een tweede reden is om een sterke cel opbouw te maken voor de herfst.

Watergift:
Na inworteling is het van belang om de mat iets te laten interen. Op de meeste bedrijven is het vochtgehalte van de mat te hoog.
Realiseer minimaal tot geen drain, in de eerste week na het planten.

Gewasbescherming;

Witte vlieg: Start tijdig met de bestrijding tegen witte vlieg. Buiten zit veel witte vlieg en ook van uit de voorgaande teelt zit er nog vaak witte vlieg.

Rupsen: ieder jaar zien we vrij snel na het planten al rupsen, dit zal dit jaar niet anders zijn. Tijdig ingrijpen dus.

Meeldauw: De meeste bedrijven hebben zwavel verdampers. Zet deze enkele dagen na het planten aan en zet deze de maximaal mogelijke uren aan.

Bij geen zwavelverdampers enkele malen preventief spuiten. Meeldauw hoeft in de herfst tomaat geen probleem te zijn als men de juiste maatregelen treft.

Meer weten? Neem gerust contact op met één van onze accountmanagers.

Informatie die door Bayer Group of haar medewerkers wordt gegeven, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, gebeurt in goed vertrouwen, maar dient niet beschouwd te worden als een garantie van Bayer Group met betrekking tot prestaties en geschiktheid van haar rassen. Resultaten kunnen variëren onder invloed van klimatologische of andere omstandigheden. Bayer Group aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de geleverde informatie.