Teelttip Herfsttomaten: week 41 2019

Eindelijk krijgen we de komende dagen naar verwachting waarschijnlijk weer een beetje meer licht in de duisternis.

WEER
Of de zon zich veel laat zien is nog afwachten. Wat betreft het licht zijn we in weken 39 en 40 ± 40 % licht te kort gekomen ten opzichte van het zeer goed weer in 2018. Deze week komen we waarschijnlijk zelfs 45-50% te kort t.o.v. 2018. De temperaturen gaan de komende dagen ook iets groeizamer worden in combinatie met de windrichting. En de etmalen buiten zijn de afgelopen 2 weken en ook deze week minimaal 2 gr lager ten opzichte van vorige jaar.

TEELT
De koppen zijn ondertussen allemaal uit de plant gehaald. De gewassen staan voor in de fase waar ze nu inzitten eigenlijk te dun.  Het weer van de afgelopen weken heeft er hier en daar flink ingehakt wat betreft:

 • Grofheid van het totale gewas (bladgrote, stengeldikte bovenin)
 • Trage bloei. De laatste zetting bij sommige bedrijven is op het randje.
 • De trosstelen zijn vaak te gerekt en ook dun (dus tijdig troshaken).
 • Bladkleur bovenin is te licht.
 • De puntvruchten groeien (door te vegetatieve plant c.q. groei) niet goed door

Het bleef een afweging welke temperaturen te realiseren met het weer van de afgelopen weken. Verschillen in de praktijk komen we dan ook tegen. Sommige telers hebben al vrij vroeg gekozen voor zekerheid wat betreft de kracht in de plant en zijn al snel terug gegaan met lage temperaturen in de nacht (14-15 gr). Bij andere telers zien we dat die de temperaturen nog iets hoger hebben staan in de nacht en kiezen voor iets meer snelheid.

Blijf echter op behoud van kracht telen daar dit de ongelijkheid van de planten voorkomt en ook wat betreft magnesium gebrek. De etmalen die we de afgelopen weken hebben gerealiseerd hebben ook invloed op de graaduren en daardoor zal de eerste oogst waarschijnlijk ook later zijn.

Slechte uitgroei puntvrucht tros 2 .

TOURANCE
De groei is ook bij dit ras flink afgenomen. De temperaturen zijn de laatste dagen sterk naar beneden gezet om de grofheid te behouden. Ook hier zien we dat de zetting bij dezelfde plantdatum beduidend later is dan 2018. En ten opzichte van voorgaande jaren ook trager is. De eerste tros is voldoende aan het zwellen. Etmaal temperaturen zijn de laatste dagen verlaagd naar 17-17,5 gr.

Eerste tros bij Tourance

PLANTINGEN AUG/BEGIN SEPT
Meestal 5 trossen aangehouden. De kop is er overal uit en dan zie je ook dat de zetting sneller verloopt. Zo vroeg mogelijk de kop eruit geeft snelheid!!! Verschillen tussen de bedrijven onderling qua bloeisnelheid (met gelijke plantdatum) blijven. De laatste bloei zal ongeveer 15 okt volledig klaar zijn wat voldoende moet zijn om een goede uitgroei van de vruchten te krijgen.

Bloei 5de tros, plantingen 6/7 sept

PLANTINGEN VANAF 12 TOT ± 15 SEPT
Bij deze 4 trossen teelt zien we dat bij vooral de latere plantdatum de bloei van de laatste tros erg laat wordt. Overweeg om deze tros eventueel op 5 te snoeien als de laatste tros veel later dan 15 okt zetting heeft. Ook hier zien we dat de temperaturen al vroeg zijn terug gezet om voldoende grofheid te behouden. Nachttemperaturen van 14 gr komen we hier en daar al tegen en dit is al erg laag.

Laatste bloei komt laat

KLIMAAT
De komende dagen worden de groeiomstandigheden buiten beduidend beter. Temperaturen worden hoger zowel in de nacht als overdag en de wind blijft zacht. Tracht de temperaturen in de ochtend niet te snel te laten oplopen door eens kritisch naar de P-banden te kijken. Zet deze niet te groot waardoor er te weinig uitwisseling is. Opstoken naar b.v. 16 gr zal de komende dagen vaak voldoende zijn om stevigheid op de trossen te behouden en ook wat betreft steektrossen. Actief telen zal bij de huidige gewasstand belangrijk blijven:

 • Afluchten naar de nachttemperatuur in de namiddag mits het vocht niet te snel wegzakt.
 • Minimumbuis in de ochtend pas eruit > b.v. 250 watt

Tracht etmalen nog > de 17 gr te blijven hanteren i.v.m. uitgroei vruchten en zetting laatste tros.

KWALITEIT

 • Zorg voor licht op de trossen en haal afhankelijk van de dichtheid, het blad geheel of gedeeltelijk weg dit is normaal de standaard. Echter zien we dit jaar veel opener gewassen en daarom moeten we voorzichtig zijn met te veel en ook te vroeg blad weghalen. Blad wordt nadat de kop eruit is flink groter en dan kan men nog tijdig beslissen of er blad uitmoet of volledig of gedeeltelijk.
 • Tracht Ec gift niet < 3,0 -3,2 te hanteren. Eventueel de komende dagen bij oplopende Ec drain (>4,5)  de Ec verlagen door grotere beurten midden op de dagen en eventueel enkele beurten de Ec verlagen naar b.v. 2,8.
 • De Kali gift tijdig verhogen.
 • Laat een giet en drainwater analyse nemen.
 • Actief blijven telen zodat wortelgestel gezond blijft (haarwortels), doormiddel van buis en voldoende luchtuitwisseling. Kijk een kritisch naar de grafieken of er voldoende snel gelucht wordt.
 • De gewassen sterk houden en trachten geen magnesiumgebrek te krijgen door de temperaturen af te stemmen op licht.
 • Zorg voor goede uitgroei van alle vruchten op de tros. De laatste tros eventueel niet meer dan 5 vruchten bij een latere zetting dan 15 /10
 • Houdt natrium getal in de drain < 4 mmol.
 • Extra aanpassing Fe, en Borium.  Borium streef in de drain 90-100 mmol om de groene delen van de kroontjes voldoende sterk te houden en ook voor de vruchten sterk aan de tros te houden.

VOEDING

 • De pH is op de meeste bedrijven flink hoog zelfs tot > 7. Indien mogelijk Ureum meegeven i.p.v. ammoniumnitraat om de pH onder controle te houden. De opname van sporenelementen blijft nog sterk afhankelijk van de pH. Vooral mangaan en de ijzer opname gaat de komende weken een rol spelen als de groeiomstandigheden afnemen.  Geef voldoende mangaanchelaat mee en bij ijzer EDDHA.  Verder kan 6 % ijzer ook al helpen om een betere opname van ijzer te krijgen ten opzichte van 3%
 • Ook de Kali gift gaan verhogen nu de vruchttoename groot is. Ben er tijdig bij met het iets verhogen van de kali en verlagen van de calcium. Verhoog kali e.v.t. met 1-1,5 mmol. Houdt kali in de drain nog altijd minimaal 2-3 mmol onder de calcium.

WATERGIFT
De beurtgrote is sterk afhankelijk van buitenomstandigheden en van welk type substraat en ook de hoogte van het substraat (capillaire eigenschappen). Vooral de buitenomstandigheden zijn de afgelopen week bepalend geweest en dan zien we grote verschillen in de ltr/m2 die er dan gegeven zijn. Er wordt dan vaak te veel water gegeven doordat de pauzetijden te krap staan waardoor er te veel beurten zijn gegeven. Voor de komende dagen worden er hogere temperaturen voorspeld en ook meer licht. De beurten midden op de dag dan weer kleiner maken (150-200 ml) en in de ochtend enkele grotere beurten (250-300 ml).

Succes met de teelt!

Meer weten? Neem gerust contact op met één van onze accountmanagers.

Informatie die door Bayer Group of haar medewerkers wordt gegeven, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, gebeurt in goed vertrouwen, maar dient niet beschouwd te worden als een garantie van Bayer Group met betrekking tot prestaties en geschiktheid van haar rassen. Resultaten kunnen variëren onder invloed van klimatologische of andere omstandigheden. Bayer Group aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de geleverde informatie.