Teelttip Herfsttomaten: week 42 2019

Het zal ook de komende week niet optimaal zijn wat betreft licht.

WEER
De weersvooruitzichten zijn afgezien van enkele buien redelijk normaal wat betreft temperaturen en licht. Het zal ook de komende week niet optimaal zijn wat betreft licht. Ten opzichte van het productie jaar 2018 komen we nu 22% te kort.

TEELT
Ondanks het matige weer tot nu toe heeft het toppen ertoe geleid dat de meeste gewassen momenteel iets sterker staan. De bladsteel van de bovenste bladeren gaat iets meer afhangen en ook de blaadjes op het blad komen bij de sterkere gewassen meer recht op te staan. Het blad is echter met het weertype tot nu toe vrij dun, groeivlekken (zie foto) komen we hier en daar al tegen. Dit is al vrij vroeg in het seizoen. De vruchten op de eerste tros zijn overal goed aan het zwellen.

Zoals al vaker benoemd is de trosontwikkeling op de meeste bedrijven niet goed. Vooral bij de wat vegetatief ontwikkelde gewassen zien we op al op de 2de tros kniktrossen. De uitgroei van de vruchten loopt iets achter op voorgaande jaren en dan vooral bij de laatste trossen. Zoals in de vorige actua benoemd zal er hier en daar de komende week nog zetting moeten komen op de laatste tros.

Om goed uitgroeiende vruchten te krijgen is dit afhankelijk van einde datum vrijlaat. De kennis van voorgaande jaren leert ons dat zetting na 20 okt vaak leidt tot minder goed uitgroeiende trossen. Vroeg eindigen met deze teelt zal er dit seizoen waarschijnlijk niet inzitten.

Links: knikken tros 2. Rechts: groeivlekken blad al vroeg aanwezig.

TOURANCE
Zetting tros 5 (planting 7 sept) is nog niet volledig gerealiseerd (zie foto). Voor dit ras met een snellere groei ten opzichte van b.v. Speedella is dit laat. De vruchten van de eerste tros zijn op basis van vruchtmetingen minder grof ten opzichte van 2018. Het gewas blijft bovenin nog te dun en open. De LAI is beduidend lager dan wat we normaal gesproken mogen verwachten van dit ras.

Temperaturen in de nacht zijn al vaak omlaag gezet naar 13-14 gr, stuur sterker lichtafhankelijk en in de nanacht eventueel 15+1 gr op lichtsom. Om de bloeisnelheid nog iets te stimuleren is het mogelijk de minimumbuis in de middag (12.00-14.00 uur) te verhogen naar 45 gr. Tijdig luchten in de ochtend, voorkom temperatuurstijging van > 1 gr/ uur. Eventueel onder of minimaal gelijk met de stooktemperatuur luchten bij huidige buitentemperaturen > 10 gr nacht. Ga niet te ver terug in temperatuur als de nachttemperaturen buiten b.v. <8 gr gaan. De kans op krimpscheuren blijf aanwezig als men in de ochtend te koude vruchten heeft op zonnige dagen.

Late bloei tros 5 Tourance

KLIMAAT
Op de meeste bedrijven bij planting van ongeveer 10 sept zijn de laatste bloemen bestoven van de bovenste tros. Bij de 5 trossen teelt en plantingen van na ± 14 sept is dit nog niet gerealiseerd. Het blijft vrij zacht en plantemperaturen blijven de komende dagen dan ook voldoende hoog. Uitstraling zullen de komende dagen weinig hebben, houdt hiermee rekening met de temperatuur instellingen.

Te laag gaan in temperatuur voor de bedrijven die nog zetting moeten hebben maar ook de bedrijven waar de laatste tros nog geen vruchten hangen van > 0,5-1 cm is niet aan te raden.

Om de bloeisnelheid toch iets te bevorderen de temperatuur op donkere dagen tussen b.v. 12.00 en 14.00 uur iets verhogen naar b.v. 19-20 gr gerealiseerd. Een minimumbuis er inhouden van 40-45 gr. Voorkom wel een benauwd vochtig klimaat. In de ochtend eventueel de windzijde voor laten lopen om maximaal vocht kwijt te raken en in de namiddag snel afluchten, de P banden klein e.d.

De temperaturen in de nacht kunnen nu al terug naar 14-15 gr en over eventueel nog verder verlagen als de laatste tros nog iets verder in ontwikkeling is.

Zorg er wel voor dat bij de huidige buitentemperaturen de ramen in de nacht niet dicht kunnen gaan, e.v.t. minimumbuis eronder houden van 30-35 gr. Ook overdag de ramen op regenstand niet te ver dicht maken. Liever met weinig regen het gewas iets nat dan een benauwd warm klimaat. Zorg er altijd voor dat de vruchten niet nat kunnen slaan door condensatie. De temperatuurstijging in de ochtend beperkt houden tot maximaal 1 gr/uur stijging. De ventilatietemperatuur gelijk of zelfs onder de stooklijn als de computer altijd te traag is met luchten.

SCHERMEN
De temperaturen zijn de afgelopen dagen al flink omlaag gezet waardoor schermen op energie ook minder nodig is. Ook bij de verwachte temperaturen zal de komende week niet geschermd gaan worden. Mits men zorgt voor voldoende afvoer van vocht kan men bij temperatuur verschillen buit/binnen > 10 gr schermen mits er buisvraag blijft. Te hoge bladtemperaturen onder een gesloten scherm zijn niet wenselijk, bij de gewasstand van dit jaar worden de bladtemperaturen al gemakkelijk te hoog. De gewassen zijn iets te dun en voor het blad geldt dit ook. Gewassen worden makkelijk te zwak bij een te hoog vocht en te hoge temperaturen. Indien men toch gaat schermen, zorg dan voor een actief klimaat door te luchten boven het scherm en de ventilatoren te laten draaien. Blijf echter opletten op toename van groeivlekken.

VOEDING
Plantsapanalyses geven nu aan dat de kali opname flink aan het toenemen is. Nu men minder water gaat geven zal men de gift sneller moeten gaan verhogen. Verder zien we in deze analyses dat de P in het blad erg hoog is en daardoor de ijzer opname soms te laag is. De Fosfor verlagen in deze fase van de teelt kan zonder negatieve gevolgen voor de wortels. Maximaal 1,2-1,5 mmol meegeven om geen antagonistische werking op de ijzer opname te hebben.

  • Kali gift gaan verhogen nu de vruchttoename groot is. Ben er tijdig bij met het iets verhogen van de kali en verlagen van de calcium. Verhoog kali e.v.t. met 1-1,5 mmol. Houdt kali in de drain nog altijd minimaal 2-3 mmol onder de calcium.
  • De pH is op de meeste bedrijven iets aan het dalen, maar soms nog te hoog. Blijf ureum meegeven i.p.v. ammoniumnitraat om de pH onder controle te houden. De opname van sporen blijft afhankelijk van de pH, maar vooral van pH gift. Streef bij hoge pH 5,3-5,5 gift. Vooral mangaan en ijzer opname gaat de komende weken een rol spelen als de groeiomstandigheden afnemen.  Geef mangaanchelaat mee en bij ijzer EDDHA. De P gift verlagen zodat de P niet antagonistisch kan werken op de opname van ijzer.
  • Opname van elementen (vooral sporen) wordt voor een groot gedeelte bepaald door de haarwortels. Streef een goed actief klimaat na door gebruik te maken van een minimum buis in de ochtend en misschien zelfs voor de nacht  Zeker bij het regenachtige weer wat we zo nu en dan hebben de minimum buis er voldoende inhouden
  • Groene delen blijft de basis voor een goed versproduct. Borium is hier een belangrijk element in.  Streefcijfers >100 mmol houden in de drain tot max ongeveer 120-125 mmol.

WATERGIFT
Het substraat mag niet natter worden bij de huidige weersomstandigheden. Start en stoptijden aanpassen en ook eens kritisch kijken naar de pauzetijd tussen de beurten of deze op donkere dagen niet te klein staat. De beurtgrote op steenwol van 300 ml om de Ec onder controle te houden en haarwortels te stimuleren. Nu er minder water wordt gegeven staat het water vrij lang stil in de druppelslang. Controleer de pH van de eerste beurt van het druppelwater.

Bacteriën in de slang kunnen ervoor zorgen dat er te weinig zuurstof in het druppelwater zit. De groei wordt dan negatief beïnvloed.

Meer weten? Neem gerust contact op met één van onze accountmanagers.

Informatie die door Bayer Group of haar medewerkers wordt gegeven, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, gebeurt in goed vertrouwen, maar dient niet beschouwd te worden als een garantie van Bayer Group met betrekking tot prestaties en geschiktheid van haar rassen. Resultaten kunnen variëren onder invloed van klimatologische of andere omstandigheden. Bayer Group aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de geleverde informatie.