Teelttip Herfsttomaten: week 44 2019

De afgelopen dagen hebben we de zon weer eens een keer flink zien schijnen. Enkele dagen van zelfs > 700 joule, wat hoog is voor de tijd van het jaar.

WEER
De afgelopen dagen hebben we de zon weer eens een keer flink zien schijnen. Enkele dagen van zelfs > 700 joule wat hoog is voor de tijd van het jaar. De temperaturen zijn laag geweest tot zelfs hier en daar nachtvorst. Voor de komende dagen zijn we weer terug bij af met het weer van de afgelopen weken. Regen en hoge temperaturen en de zon zullen we dan weer weinig zien.

TEELT
Enkele dagen met veel zonuren en je ziet de gewassen direct sterker worden. Het blad is sterker en ook de uitgroei van de vruchten van vooral de laatste tros is op de meeste bedrijven goed (zie foto). Bij de late plantingen (> 10 sept) en 5 trossen zijn de vruchten nog erg klein op de laatste tros.

Hopelijk nog enkele weken met goed weer en anders wordt dit toch problematisch wat betreft de uitgroei als men in de eerste weken van januari wil oogsten. De vruchtontwikkeling loopt bij de vroege plantingen nog steeds achter op vorig jaar. De eerste tros is op enkele bedrijven wel aan het kleuren (planting 6-7 sept). Maar volledige doorkleuring van de tros zal echter nog wel ongeveer 2 weken duren zodat men dit jaar flink later aan het oogsten is dan in 2018.

Links: eerste tros voldoende grof en kleuring. Rechts: goede uitgroei laatste tros (4 trossen teelt)

Tracht bij het huidige weertype toch nog maximale vruchtgroei snelheid te maken door de etmalen maximaal af te stemmen op het licht. De afgelopen jaren ziet men vaak dat bij de telers die te snel op de rem gaan om de rijping van vruchten te vertragen de groei er ook uitgaat. Ook dit jaar zien we dat waar te snel op de rem is gegaan met etmalen te realiseren de groei van de vruchten bijna stil is komen te liggen en zeker op de bovenste tros. Tracht op dagen van > 450-600 joule minimaal 15,5 -16 gr etmaal te realiseren. Waar men nog voldoende snelheid heeft kan men iets rustiger doen qua etmaal.

Daarom maximaal profiteren van goed/zonnig weer overdag zonder dat men een vochtig klimaat realiseert. In de namiddag wel zorgen voor voldoende uitwisseling als de nacht en dag temperaturen de komende dagen flink gaan stijgen. Het blijft zaak om de planten groen te houden = geen hoge dag temperaturen bij donker weer. Bij dit soort dagen (< 250 joule) de etmalen flink omlaag aanpassen. Etmalen van ongeveer 14,5-15 gr hoeft geen probleem te zijn mits er maar energie gecreëerd wordt d.m.v. minimumbuis in de ochtend. Nooit met te weinig uitwisseling (ramen te ver dicht) en geen buisvraag telen! Groei vlekken en zwakke planten ziet men in dit stadium van de teelt altijd toenemen, ook dit jaar is dit niet anders.

TOURANCE

Ook hier zien we dat het kleuren van de tomaten later is dan vorig jaar. De eerste tros is echter flink aan het zwellen en uit vruchtmetingen blijkt ook dat de eerste tros maar iets minder is dan in 2018. Grofheid van de 2de en 3de tros is echter beduidend minder.

KLIMAAT
Zet de ventilatoren aan op donkere inactieve dagen om voldoende luchtbeweging te realiseren en activiteit te maken. Aan /uit op raamstand werkt voldoende. Niet schermen bij bewolkt weer en nachttemperaturen < 8-10 gr verschil buiten/binnen. Kracht behouden is belangrijker dan dat ietsje meer snelheid. Op donkere dagen is 17- 18 gr dagtemperatuur vaak het maximum. Als er iets zon is dan enkele uren 19-20 gr realiseren dit is alleen maar gunstig om planttemperatuur te verhogen en zo maximaal werken op verdamping en idem op de opname van elementen. Op koude /zonnige dagen langzaam afluchten naar de nacht en bij zacht /vochtig weer dan snel afluchten, mits het vocht niet te snel zakt.

SCHERMEN
De afgelopen dagen heeft men moeten schermen om de temperaturen in de kas te kunnen realiseren. Vaak zien we dat er te vroeg in de avond wordt geschermd. Op zonnige dagen met veeluitstraling hoeft dit geen probleem te zijn om het scherm op uitstraling b.v. 80% te sluiten waardoor de bovenste tros niet te snel afkoelt. Echter bij schermen om energie te sparen in de vroege avonduren zien we dat de planttemperatuur veel hoger blijft dan de ruimtetemperatuur en dit geeft zwakkere gewassen i.c.m te hoog vocht. De komende dagen stijgen de temperaturen en dan is het verschil tussen stook en buitentemperatuur te klein waardoor schermen niet aan de orde is.

KWALITEIT

  • Sommige bedrijven hebben laat zetting gerealiseerd op de laatste tros, overweeg om de komende weken de puntvrucht weg te halen als deze te ver achter blijft in ontwikkeling. De kwaliteit kan alleen goed worden op goed uitgroeiende vruchten. Zwakke planten zo veel mogelijk voorkomen= etmalen sterk licht afhankelijk maken. Wel telen met activiteit d.m.v. buisvraag van 40 -45 gr in de ochtend.
  • Blijf sturen op voldoende opname voeding, dus activiteit realiseren. Dit kan door te luchten op zachte warme omstandigheden en buisinvloed in de ochtend en iets buisinvloed op donkere dagen. Er zal toch enkele uren per dag gestuurd moeten worden op water opname.
  • Schermen om energie te sparen, alleen toepassen als dit geen te hoge planttemperaturen geeft. Tracht pas te schermen > 8-10 gr verschil stook temperatuur/buitentemperatuur. Schermen op buisvraag kan ook als deze b.v. boven de 50 gr komt vanaf de nanacht.  In de voornacht fase trachten minimaal te schermen
  • Groene delen blijft de basis voor een goed versproduct. Borium is hier een belangrijk element in.  Streef >100 mmol houden in de drain tot max ongeveer 120-125 mmol. Verder de gewassen open houden.
  • De gewassen voldoende open houden waardoor er maximaal licht op de trossen schijnt. Komt vooral kwaliteit en ook grofheid ten goede. Sommige gewassen zijn na het toppen immers veel voller geworden.
Mooi open gewas door blad tussen de tros eruit te halen

VOEDING
Bij de bedrijven die plantsap analyses laten nemen zien we vaak grote verschillen in de opname van sommige elementen. Vooral kali is nu een element waar tekorten aan kunnen ontstaan bij te weinig gift. Soms zien we dat de plant de kali uit de onderste bladeren aan het opnemen is. Dit duidt op te laag aanbod van kali in het giet water ten opzichte van de vraag. Zoals eerder benoemd in de vorige actua’s blijft het zaak om voldoende kali mee te geven, zeker nu we steeds minder water aan het geven zijn. Verder zien we ook dat de Fe opname vaak te laag is en kan lijden tot gebrek in het blad. Enkele aandachtspunten:

  • Drain en giet analyses laten nemen geeft veel meer inzicht in de opname van elementen
  • P gift verlagen zodat de P niet antagonistisch kan werken op de opname van ijzer. Groeivlekken nemen nu toe= etmalen afstemmen op het licht.
  • Fe; eventueel ijzerschot meegeven met het druppelsysteem

GEWASBESCHERMING

Botrytis:
In de praktijk komen we steeds meer botrytis tegen op afgebroken blad e.d. wacht niet te lang met een bestrijding uitvoeren.

Tuta:
Blijft op sommige bedrijven nog steeds een aandachtspunt zodat het niet uitbreidt. Wacht niet te lang om nogmaals een bestrijding uit te voeren als er uitbreiding is. De kwaliteit kan er zeer veel onder leiden met alle gevolgen van dien.

Tuta

Meer weten? Neem gerust contact op met één van onze accountmanagers.

Informatie die door Bayer Group of haar medewerkers wordt gegeven, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, gebeurt in goed vertrouwen, maar dient niet beschouwd te worden als een garantie van Bayer Group met betrekking tot prestaties en geschiktheid van haar rassen. Resultaten kunnen variëren onder invloed van klimatologische of andere omstandigheden. Bayer Group aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de geleverde informatie.