Teelttip Herfsttomaten: week 43 2019

De komende dagen laat de zon zich wat vaker zien.

WEER
De afgelopen dagen en ook de komende dagen zullen we iets meer de zon zien dan de afgelopen weken. De temperaturen zijn ook weer redelijk hoog voor de tijd van het jaar met ongeveer 18-20 gr dag. Gelukkig kunnen de gewassen van profiteren.  De verwachting voor de volgende week is dat de temperaturen dag en nacht flink omlaaggaan en oer ok weer meer kans op regen komt.

TEELT
De gewasverschillen per bedrijf zijn vrij groot. Plantdatum, planttype (vegetatief/generatief) hebben i.c.m.het zeer weinige licht in deze herfst geleid tot allerlei gewasstanden die we normaal in deze periode nog weinig gezien hebben. Bijvoorbeeld trosstelen die te dun zijn en daardoor gaan knikken (zie foto) dit zien we andere jaren vaak op de bovenste trossen maar nu al op de tweede tros. Ook wat betreft “bonken” (zie foto) zien we deze nu zelfs nog op de bovenste trossen.

De gewassen staan overal te dun in vergelijking met voorgaande jaren en zien we ook al vroeg groeivlekken (zie foto). Deze week is men begonnen met het tros snoeien van de laatste tros. Bij een late plantdatum (na 10 sept) zien we dat de vijfde tros veel te laat is met bloei (zie foto). Ook al gaat men lang door met de teelt is zetting na 20 okt eigenlijk te laat om hier goed uitgroeiende vruchten met een goede kwaliteit van te krijgen. Advies in deze is dan ook om de trossen terug te snoeien tot zetting, sommige bedrijven krijgen dan maar 3 tot 5 vruchten op de laatste tros.  Bij de vroegere plantdata van voor 8 sept is de eerste tros (zie (foto) voldoende uitgegroeid.

De vruchten zullen ook bij Speedella (net als alle andere rassen) dit jaar veel later gaan kleuren doordat er nog te weinig graaduren in de vrucht zitten.

TOURANCE
De plantingen van ongeveer 6 sept hebben nu voldoende grove vruchten hangen op de eerste tros (zie foto). Dit heeft wel consequenties voor de verdere tros opbouw van tros twee enz. Het verschil in grofheid tussen de eerste tros (wel troshaken om afscheuren te voorkomen) en de verdere trossen is beduidend groter dan vorig jaar. Groeivlekken bij Tourance en de dunne opbouw van de plant (zie foto’s) zijn nog nooit zo aanwezig geweest als dit jaar.

De stengels en plantopbouw zijn te dun dit door de slechte weersomstandigheden. Voor de totale productiecapaciteit heeft dit zeker gevolgen. Ook hier zien we dat het kleuren van de tomaten later is dan vorig jaar.

KLIMAAT
Ondanks dat de gewassen te dun staan is sturen op activiteit noodzakelijk. Zorg voor voldoende energie input zodat de opname van voeding optimaal is. Ook wat betreft wortelactiviteit is een minimumbuis i.c.m. voldoende luchten nodig. De P banden bij de temperaturen van de afgelopen dagen staan soms te groot waardoor er op sommige momenten te weinig gelucht wordt.

Ook wat betreft losse tomaten blijft het sturen op maximale verdamping essentieel.Blijf indien mogelijk sterk lichtafhankelijk sturen om voldoende op vruchtgroei te sturen. We krijgen de komende periode minder licht dan aan plantbelasting (onderhoud) nodig is. Dus interen van de plant is alleen te voorkomen door de etmalen aan te passen aan het licht.

Ga op zonnige dagen (450-500 joule) in de nacht hoger in temperatuur zitten dan b.v. op dagen < 250 joule. Af en toe zie je bij sommige planten bladrandjes. Vaak wordt dit calciumgebrek genoemd. Bij de zwakkere planten ziet men dit vaak het eerst.  Zorg dat de plant voldoende op temperatuur is bij zon op, omdat het de komende week kouder wordt i.c.m. de zon. Te denken valt aan minimaal ± 15-16 gr, afhankelijk van buiten omstandigheden en grofheid van de plant. Laat de temperatuur niet te snel oplopen door te weinig luchten.

Tracht niet <14 gr te gaan in de nacht en streef dat er altijd iets buis inzit in de nacht. Zorg altijd voor iets klimaat onderin bij de wortels. Tracht de etmalen nog niet te ver < 16gr te realiseren i.v.m. uitgroei van de vruchten en kwaliteit. Als de temperaturen de komende dagen laag worden en er dan onvoldoende gelucht wordt ga dan gebruik maken van de ventilatoren. Bij de lagere buitentemperaturen van de komende week  (dag  <  12-15 gr) en bewolkt weer met voldoende lucht naar de nacht gaan.

SCHERMEN
De buitentemperaturen zullen de komende dagen al flink lager worden dan we tot nu toe gewend zijn. Om de temperaturen in de ochtend op niveau te krijgen kan er geschermd worden. Mits men zorgt voor voldoende afvoer van vocht kan men bij temperatuurverschillen buit/binnen > 9-10 gr schermen. Blijf zorgen voor een actief klimaat door te luchten boven het scherm en de ventilatoren te laten draaien. Zorg er echter wel voor dat men voldoende buis van 35-40 gr onder het gewas kan houden. Houdt rekening met de planttemperatuur. Bij de dunnere gewassen voorzichtig zijn met te veel schermen

VOEDING
Kali gift gaan verhogen nu de vruchttoename groot is. Ben er tijdig bij met het iets verhogen van de kali en verlagen van de calcium. Verhoog kali e.v.t. met 1- 2 mmol. Houdt de kali in de drain nog altijd minimaal 0,5-1 mmol onder de calcium. De pH is op de meeste bedrijven iets aan het dalen, maar soms nog te hoog. Geen ammonium meegeven, evt wel ureum. Ook de P gift verlagen zodat de P niet antagonistisch kan werken op de opname van ijzer. Groeivlekken nemen nu toe dit is zorgen voor goede opname door klimaat en pH in het substraat. Door de hoge pH wordt ook mangaan slecht opgenomen, geef de mangaan ook mee in de vorm van chelaat. In de praktijk zijn er ook goede ervaringen om een mangaan en Fe shot mee te geven als de gebrekverschijnselen te extreem worden   

Verdere aanpassing van enkele elementen nu de groei afneemt. Chloor is nog vrij hoog = gift verlagen of helemaal eruit halen. SO4 gift iets verlagen. Cijfers in de drain zijn op de meeste bedrijven te hoog. Tracht bij hoge Na en Cl cijfers niet te recirculeren, er wordt toch immers zeer weinig drain gemaakt.

WATERGIFT
Op donkere dagen zien we dat er soms te veel en ook te veel beurten water wordt gegeven kijk eens kritisch naar de aanwezige meetapparatuur zoals vochtmeters en weegschalen. Pas maximum rusttijden en start en stoptijden aan op zulke donkere dagen.

GEWASBESCHERMING

Botrytis:
Botrytis aantastingen op blad en stengel komen we nog niet tegen. Echter dit jaar zouden we door de slechte weersomstandigheden en daardoor idem gewasstanden wel eens verrast kunnen worden door een vroege aantasting van botrytis. Vooral op de planten waar onderin een blad is afgebroken e.d.

Het tijdstip van een bestrijding uitvoeren tegen botrytis nadert de komende weken, haal dit evt iets naar voren mits men planten met botrytis vindt. De afgelopen jaren zien we dat druppelen met de daarvoor toegestane middelen goed werkt. Tracht de dosering dusdanig toe te passen dat er geen groeiremming ontstaat.  Zeker bij afnemend licht oppassen op groeiremming en ook wortel afstoting.

Rupsen:
Blijf alert nu de hommels niet meer nodig zijn evt overgaan op middelen met een langere werkingsduur om straks niet verrast te worden.

Meer weten? Neem gerust contact op met één van onze accountmanagers.

Informatie die door Bayer Group of haar medewerkers wordt gegeven, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, gebeurt in goed vertrouwen, maar dient niet beschouwd te worden als een garantie van Bayer Group met betrekking tot prestaties en geschiktheid van haar rassen. Resultaten kunnen variëren onder invloed van klimatologische of andere omstandigheden. Bayer Group aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de geleverde informatie.