Teelttip Herfsttomaten: week 45 2019

Wisselend weer, minder licht dan gemiddeld.

WEER
De afgelopen dagen hebben we wisselend weer gehad en ook weer minder licht dan het gemiddelde van de afgelopen jaren en daarbij zijn de temperaturen ook nog hoog geweest. Voor de komende dagen gaat de temperatuur weer omlaag en krijgen we hopelijk weer meer de zon te zien.

TEELT
De vrucht en plantontwikkeling ligt zoals al vaker gemeld flink achter. Degene die vruchtmetingen doen constateren dat de grofheid tot nu toe ongeveer 10-15% achter ligt op vorig jaar. Door het goede weer van de vorige week zien we dat de bovenste tros meestal wel voldoende mee dikt. Van de momenteel geoogste vruchten is de kleur goed.  De vruchtontwikkeling loopt bij de vroege plantingen nog steeds achter op vorig jaar. Telers die vruchtmetingen doen zien dat er tot nu minder kg product op de plant hangt. Vorige week zagen we iets meer groeivlekken. De bladeren hebben zich deze week weer hersteld en zijn op de meeste bedrijven weer sterk. Bij de late zettingen (na 15 okt) en vaak bij de 5de tros is de puntvrucht slecht tot matig van uitgroei. Zoals het er nu uitziet zal er misschien wel een extra rondje gemaakt moeten worden om deze puntvrucht voortijdig eraf te halen. Dit komt de kwaliteit ten goede en ook de grofheid van de overig vruchten op de tros. De voeding opname is gestimuleerd door de hogere planttemperaturen en het iets meer kunnen luchten door de buitenomstandigheden. Verder is er de laatste dagen ook niet geschermd waardoor het vocht vooral in de nacht lager is

Links: laatste tros al grof (± 15 okt einde zetting) Rechts: bovenste bladeren zijn weer iets sterker

TOURANCE
De eerste tros is evenals vorig jaar toch grof geworden. Vruchten van ± 130-140 gr/ vrucht is voor dit ras best grof. Ondanks de grove eerste tros ziet men dat de overige trossen nog redelijk goed blijven doorzwellen. Toch ligt men ook hier ongeveer 15% achter in plantbelasting ten opzichte van afgelopen jaar. Wel blijft het belangrijk om de eerste tros zo snel mogelijk eraf te hebben, zodat er ruimte komt voor de overige trossen. De plantbelasting in de herfst blijft immers altijd te hoog ten opzichte van het licht. Ook in het kader van gescheurde vruchten trachten niet te laag in vrucht (ruimtetemperatuur) te zitten.

Overdag streven naar een piektemperatuur van 1-2 uur minimaal 19-20°C op zonnige dagen dit geeft iets meer een generatieve reactie en ook snelheid mits er maar raamstand aanwezig is. Geen vochtig klimaat gaan maken om temperatuur te realiseren. Lager gaan in de nacht wil zeggen dat men dit wel moet doen met buisvraag als de ramen onvoldoende voor uitwisseling zorgen. Zwel en krimpscheuren. Blijft een punt van aandacht, grote vruchten die makkelijk nat kunnen slaan door niet tijdig genoeg de kas op temperatuur te hebben i.c.m.te snel stijgende temperatuur. Geen condensatie zien te realiseren door te snel oplopende temperatuur. Streef naar max 1 gr stijging/ uur. Tijdig luchten door de ventilatie temperatuur bij een buitentemperatuur van > 8-10 gr in de ochtend kort op de stooklijn te zetten en de P banden dan niet te groot maken. Snel luchten maar geen kou binnen luchten!!!

KLIMAAT
Het is enkele dagen donker weer geweest met dagen van < 250-300 joule wat laag is voor de tijd van het jaar. Etmalen onder zulke omstandigheden zijn dan ook laag gerealiseerd 14,5-15 gr. Op donkere dagen en hoge temperaturen zien we toch vaak dat er te weinig energie verbruikt wordt. Te weinig luchten en onvoldoende buis geeft altijd problemen met de kwaliteit van de kroontjes in de latere fase van de teelt.

Op zonnige dagen meer lichtafhankelijk sturen. Zet het licht om in productie. Maak een groter verschil in etmalen tussen donker en lichte dagen. Op zonnige dagen trachten de etmalen niet < 15 gr te realiseren. De vruchtkleuring gaat momenteel erg traag en dit mag op zonnige dagen best iets gestimuleerd worden te laat aan het oogsten zijn geeft ook minder ruimte voor zwelling van de overige trossen. Dit geldt zeker voor de 5 trossen teelt. Voor de komende donkere dagen de etmalen aanpassen aan het licht.

Etmalen van   ± 14,5 < 250 zijn voldoende mits er maar voldoende actief geteeld wordt. Gebruik maken van ventilatoren om voldoende luchtbeweging te realiseren en activiteit te maken. Niet schermen bij bewolkt weer en nachttemperaturen < 9-10 gr verschil buiten/binnen. Kracht behouden is belangrijker dan dat ietsje meer snelheid op donkere dagen. Zon op ± 15-15,5°C realiseren met een minimumbuis van ± 40-45°C, en de temperatuur niet te snel laten oplopen. Maximaal 0,5°C/uur de eerste uren na zon op. Ook de ventilatietemperatuur kort op de stooklijn zetten zodat er altijd vocht wordt afgevoerd en eventueel werken met minimum raam aan de windzijde als men vocht wil afvoeren. Dag temperatuur streef 1-2 uur naar ± 17-18°C. De uitgroei van de tros stimuleren en enkele uren plantactiviteit verhogen en hierdoor betere groene delen.

SCHERMEN
Te veel schermen lijdt bijna altijd tot zwakke gewassen en vooral toename van zwakke planten. Puntvruchten zullen dan niet uitgroeien. Bij de huidige temperaturen met weinig uitstraling zal schermen niet nodig zijn. Schermen kan men dan ook alleen doen als men ook in staat is om voldoende vocht afvoer te realiseren (luchten boven het scherm). Dus alleen toepassen als dit geen te hoge planttemperaturen geeft en men er altijd buisvraag onder kan houden.  Tracht pas te schermen > 9-10 gr verschil stook temperatuur/buitentemperatuur. Scherm op buisvraag kan ook als deze b.v. boven 50 gr komt vanaf de nanacht.  In de voornacht fase trachten minimaal te schermen

KWALITEIT
Richting de kortste dag zien we de lichtsommen de komende weken snel afnemen. Qua plantbelasting is er dan minimaal 100 joule (incl. gewasonderhoud)/ tros nodig om nog groei in het gewas te houden. Daar dit onmogelijk is zal men op donkere dagen de etmalen aan moeten passen. Hier en daar komen we toch te veel kniktrossen tegen waar de puntvrucht nu al is gestagneerd qua uitgroei. Enkele aandachtspunten:

  • Zacht donker weer = voldoende snel afluchten naar de nacht toe. Zorg voor voldoende luchtbeweging en uitwisseling. Voorkom een “doods ”klimaat.
  • Zwakke planten zo veel mogelijk voorkomen= etmalen sterk licht afhankelijk maken. Wel telen met activiteit d.m.v. buisvraag van 40-45 gr in de ochtend.
  • Groene delen blijft de basis voor een goed versproduct. Qua voeding let op de borium gift (zie actua vorige keren) en op het klimaat wat betreft vocht kan dit de komende periode veel invloed hebben op kwaliteit. Zorg ervoor dat de trossen in het licht hangen. Eventueel blad nog gedeeltelijk wegknippen.
Kniktrossen

WATER STRATEGIE/ VOEDING
Blijf sterk lichtafhankelijk sturen door op donkere dagen de mat niet vochtiger te maken. We zien nog steeds grote verschillen in mat structuur c.q vochtigheid van het substraat. Het blijft zaak om een goede lucht/water verhouding in het substraat te krijgen. De beurtgrote aanpassen zodat men toch iets drain krijgt bij de laatste beurt. Beurten van 400-500 ml op donkere dagen. Maak de matten eventueel nog extra open zodat vochtgehalte van de mat nog met enkele procenten zakt.

  • Geef op donkere dagen in een korte periode water. b.v tussen 11.30-13.00 uur 1-2 beurten.
  • Start en stoptijden aanpassen aan de klimaatomstandigheden en intering.
  • Ec niet te hoog laten oplopen. Streef naar 5-5,5 max de komende weken.
  • Natrium niet > 4-5 mmol laten oplopen= actie ondernemen.
  • ·SO4 in de drain is vaak te hoog. Verlaag de SO4 in de gift met 0,5- 1 mmol, Streef SO4 drain is 5,5- 6 mmol te realiseren (bij Ec 3,7)

Meer weten? Neem gerust contact op met één van onze accountmanagers.

Informatie die door Bayer Group of haar medewerkers wordt gegeven, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, gebeurt in goed vertrouwen, maar dient niet beschouwd te worden als een garantie van Bayer Group met betrekking tot prestaties en geschiktheid van haar rassen. Resultaten kunnen variëren onder invloed van klimatologische of andere omstandigheden. Bayer Group aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de geleverde informatie.