Teelttip Herfsttomaten: week 46 2019

Weer minder licht ten opzichte van het langjarig gemiddelde.

WEER
Afgelopen week hebben we ten opzichte van vorig jaar maar ook tov het langjarig gemiddelde weer minder licht gehad. Het blijft wat dat betreft maar aanmodderen. Voor de komende periode krijgen we ook weer veel bewolking, de zon zullen we weinig zien zoals het er nu naar uitziet. De temperaturen overdag zullen waarschijnlijk niet boven de 10 gr uitkomen en in de nacht maar enkele graden boven nul. De wind zal waarschijnlijk dusdanig draaien dat hier veel vocht inzit. Een heel ander weertype dan vorig jaar wat wel een uitzonderlijk jaar was wat betreft licht en temperaturen.            

TEELT
Bij plantingen van 7-11 sept waar men de eerste tros op 5 vruchten heeft gesnoeid is men deze week begonnen met de oogst van de eerste tros. De vroegere plantingen van eind aug begin sept is de eerste tros er al af en is men de 2de tros al aan het oogsten. Maar bij de latere planting en bij de trossen die op 6 vruchten zijn gesnoeid wordt het zeker volgende week of zelfs nog later.

Zoals al vaker benoemd is door het slechte weer de eerste oogst later en zullen de kilogrammen van de eerste tros ook minder zijn dan afgelopen jaar. Nu de prijzen laag zijn is men vooral genegen om zo lang mogelijk te wachten dit geeft meer kan op gescheurde vruchten en de plantbelasting blijft te hoog ten opzichte van het licht. Tracht de plantbelasting zo snel mogelijk omlaag te brengen wat weer meer ruimte geeft voor de overige trossen. Bij de gewassen waar men de eerste tros op 6 vruchten heeft gesnoeid zal men lang moeten wachten tot de laatste vrucht van de tros gaat kleuren. Als de vruchten heel grof zijn (> 190-200 gr /stuk) bestaat het gevaar dat de eerste vrucht van de tros dan gaat scheuren. Maar dit jaar zal dit waarschijnlijk minimaal zijn daar de vruchten minder grof zijn. De doorkleuring van de eerste tros is vaak trager dan de tweede tros daar de eerste tros al gedeeltelijk gezet is bij de plantenkweker met lagere temperaturen dan bij de teler.

Bij tros 2 tot de laatste tros blijkt uit vruchtmetingen dat deze nog flink moeten groeien om een voldoende vruchtgewicht te kunnen halen. Alle trossen zijn minder grof en dit zal waarschijnlijk ook minder kg productie geven. Tot nu toe nog steeds geen magnesium gebrek gezien, maar nu is de plantbelasting in de herfst altijd te hoog ten opzichte van het licht en zullen we vaak in de warmste hoeken van de kas het eerste blaadje ontstaan. Als men in staat is op zo snel mogelijk de plant te ontlasten, dan zullen de vruchten van de bovenste trossen waarschijnlijk nog wel voldoende uitgroeien. Tracht hier de komende weken op te werken.

TOURANCE
De doorkleuring bij dit ras is altijd goed en deze week is men begonnen met de oogst van de eerste tros. Ook hier enkele dagen later aan het oogsten ten opzichte van vorig jaar. Doorkleuring is goed en trossen van ongeveer 800 gr is ondanks het minder weer nog best goed te noemen. De gewassen blijven nog voldoende sterk onder de huidige omstandigheden.

Eerste tros bij Tourance

VOEDING
Bij de bedrijven die plantsap analyses laten nemen zien we vaak grote verschillen in de opname van sommige elementen. Vooral kali is nu een element waar tekorten aan kunnen ontstaan bij te weinig gift. Soms zien we dat de plant de kali uit de onderste bladeren aan het opnemen is. Dit duidt op te laag aanbod van kali in het giet water ten opzichte van de vraag. Zoals eerder benoemd in de vorige actua’s blijft het zaak om voldoende kali mee te geven, zeker nu we steeds minder water aan het geven zijn. Verder zien we ook dat de Fe opname vaak te laag is en kan lijden tot gebrek in het blad. Enkele aandachtspunten:

  • Drain en giet analyses laten nemen geeft veel meer inzicht in de opname van elementen
  • P gift verlagen zodat de P niet antagonistisch kan werken op de opname van ijzer. Groeivlekken nemen nu toe= etmalen afstemmen op het licht.
  • Fe; eventueel ijzerschot meegeven met het druppelsysteem

GEWASBESCHERMING

Botrytis:
In de praktijk komen we steeds meer botrytis tegen op afgebroken blad e.d. wacht niet te lang met een bestrijding uitvoeren.

Tuta:
Blijft op sommige bedrijven nog steeds een aandachtspunt zodat het niet uitbreidt. Wacht niet te lang om nogmaals een bestrijding uit te voeren als er uitbreiding is. De kwaliteit kan er zeer veel onder leiden met alle gevolgen van dien.

Meer weten? Neem gerust contact op met één van onze accountmanagers.

Informatie die door Bayer Group of haar medewerkers wordt gegeven, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, gebeurt in goed vertrouwen, maar dient niet beschouwd te worden als een garantie van Bayer Group met betrekking tot prestaties en geschiktheid van haar rassen. Resultaten kunnen variëren onder invloed van klimatologische of andere omstandigheden. Bayer Group aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de geleverde informatie.