Teelttip Herfsttomaten: week 47 2019

Weinig licht en nachtvorst, meer kans op magnesiumgebrek in het gewas

WEER
Dagen van < 60 joule zoals afgelopen maandag maar ook dagen van > 400 joule hebben we de afgelopen dagen gehad. De temperaturen zijn al enkele dagen laag met nachtvorst en overdag ook maar 5-7 gr. Buiten voelt het koud/schraal aan.
Er moet de afgelopen week en ook deze week veel energie in het gewas om de kas voldoende op temperatuur te houden. Voor de komende dagen gaat het veel zachter worden met temperatuur van 4-6 gr nacht en > 10 gr dag wat hoger is dan het jaar gemiddelde.
Een nadelige bijkomstigheid met zulke temperaturen en andere windrichting is vaak (veel) regen.           

TEELT

In de actua van de vorige keer is nog vermeld over het (nog) weinige magnesiumgebrek in de gewassen. Met het licht wat we tot nu toe gehad hebben was het eigenlijk wachten op het moment dat er magnesiumgebrek zou ontstaan in de gewassen.

Verder zien we op veel bedrijven nu toch wel de invloed van de herfst en het slechte weer van de voorgaande periode.

  • Gewasveroudering onderin (vooral bij Tourance) maar ook al iets bij Speedella.
  • Puntvruchten die slecht mee komen, ook vaak een gevolg van te lang doorgaan met de zetting dit jaar.
  • Zwakke planten = magnesiumgebrek. Vooral de gewassen waar men 5 of 6 trossen heeft aangehouden bij Speedella. Maar ook bij de 4 trossen teelt zien we bij sommige planten magnesium gebrek.
Foto Links: Gewasveroudering bij Tourance en Foto Rechts: Magnesiumgebrek (Speedella)

Zoals ieder jaar zien we ook dit jaar weer  groene tomaten op de grond liggen bij Speedella die vroegtijdig van de tros afvallen.

Tot nu toe lijkt het erop dat het veel minder is dan b.v. vorig jaar. Vruchten zijn minder grof waardoor afduwen op de tros minder is. Dit is echter niet alleen de oorzaak, het lijkt erop dat de vruchten losser aan de tros hangen i.c.m. grofheid. We zien ook duidelijk dat de losse tomaten op de eerste tros bij 5 vruchten op de tros beduidend lager ( tot zelfs nul)  is dan bij 6 vruchten per tros .

Vruchttoename verloop ondanks het minder licht de afgelopen weken redelijk normaal door.  De flinke achterstand wat betreft plantbelasting  ( eind porductie) is in de eerste 7-8 weken van de teelt ontstaan.                                                

TOURANCE
Gewas type is anders dan b.v. Speedella. Het blad verouderd (zie foto) sneller dan bij andere rassen.
De eerste tros is bij de planting van ongeveer 7sept eraf. De grofheid van de eerste tros is nog goed geweest. De volgende trossen zijn op basis van vruchtmetingen beduidend minder dan de eerste tros.

Het blijft zaak om bij dit ras goed te sturen op behoud van sterk blad. Vochtafvoer + buisvraag.

Foto: tros ontwikkeling Tourance

KLIMAAT
Blijf actief telen op donkere/zachte dagen = buis en toch geen te hoge etmalen zolang de eerste tros er nog niet volledig af is.
Tijdens de dagen < 100 joule zijn er vaak etmalen gerealiseerd < 14 gr. Op zich is dit niet erg tijdens zulke donkere omstandigheden mits dit niet iedere dag is.
Streef etmalen het liefst > 14,5 gr > 200 joule
Energie is er de afgelopen week en deze week op de meeste bedrijven immers voldoende ingegaan. Energie verbruik van 0,6 – 0,95 m3/m2/week komen we tegen.

Voorgaande jaren wilde men voor einde van het jaar nog eindigen met de tomaten eraf hebben. Dit jaar zullen we er rekening mee moeten houden dat dit minimaal één week later is wil men voldoende uitgegroeide vruchten hebben. De temperatuur verhogen om maximale snelheid op de uitgroei van vruchten te krijgen is echter nog niet mogelijk, er hangen immers vaak nog alle trossen aan de plant.
Echter bij de huidige gewasstand blijft het zaak om de vruchten gestaag te laten uitgroeien, het kan ook negatief werken door de zaak te gaan forceren.

Als de eerste tros eraf is trachten de etmalen te gaan verhogen wil men tijdig klaar zijn. De etmalen dan geleidelijk gaan verhogen van 15,5 tot minimaal 16 °C.
Overdag enkele uren de temperatuur verhogen naar 17-18 gr. Stuur lichtafhankelijk qua hoogte en aantal uren dat men de temperatuur wil realiseren.

Bij de telers die nog door willen gaan met de teelt tot ver in januari blijft op behoud van gewas telen essentieel, mits er maar activiteit is.

Zorg wel voor een voldoende microklimaat onderin het gewas= minimum buis. Ook op zonnige koude dagen komt de zon niet meer onderin het gewas. De verticale temperatuur verdeling is dan niet goed waardoor het onderin het gewas zelfs kil kan zijn ten opzichte van bovenste gedeelte van de plant. Laat de minimum buis dan niet te ver terug zakken op basis van straling b.v. 40 gr- 5 gr 250-300 watt. Blijf zorgen voor activiteit en laat de minimumbuis dus niet wegvallen.

Verder de komende inactieve dagen wat betreft licht de luchtbeweging benutten van de ventilatoren en luchten in de namiddag.
Als we hogere temperaturen krijgen en regen dan voldoende luchten naar de nacht toe. Overdag enkele uren 17 gr is voldoende tijdens zulke omstandigheden. Zolang men nog amper aan het oogsten is etmalen van 14 -1,5 gr < 200-250 joule blijven hanteren

VRUCHTKWALITEIT
Kwaliteit van de trossen die men nu aan het oogsten is goed. Ook de doorkleuring in de tros is goed en ook de groene delen van de tros zijn goed.

Verder geen gescheurde vruchten e.d.

Het donkere weer van de afgelopen herfst heeft echter veel invloed gehad op de uitgroei van de vruchten, vooral op de puntvruchten van sommige laatste trossen. Vooral bij de kassen (Speedella) waar men na b.v 10 sept geplant heeft en toch 5 trossen heeft aangehouden is de puntvrucht zeer wisselvallig qua uitgroei. Soms zien we bij enkele planten dit zelfs nog bij de 3de en 4de tros, dat de vruchten op de punt matig uitgroeien terwijl dit voorgaande jaren nooit geen probleem was. Bij b.v. Tourance worden de trossen met 7 vruchten voor alsnog wel redelijk meegenomen. Ook hier zien we echter dat het weer grote invloed heeft gehad.

Overweeg om tijdig de vruchten eraf te halen die het niet halen om voldoende uit te groeien. Tracht de energie in de andere tomaten te stoppen.

Kleur van de vruchten is tot nu toe goed.

Sommige telers hebben dit jaar geen blad tussen de trossen weggehaald omdat het gewas en bladgrote niet groot was.
Toch zien we dat sommige kassen nadat de kop eruit is gegaan nog redelijk vol zitten waardoor er weinig licht op de trossen komt met misschien als gevolg slechte vrucht kroontjes.
Zeker nu de veroudering in de gewas onderin toeneemt.  Zorg voor voldoende uitwisseling en energie input op inactieve dagen.

Nog enkele aandachtspunten:

  • De Ec is op de meeste bedrijven gestegen tot 6-7 ms. Ec gift echter niet < 2,9 – 3 ms  i.v.m. kwaliteit. 
Foto Links: mooie kwaliteit 1ste tros ( Speedella) en Foto Rechts: 1ste tros grof ( Tourance)

SCHERMEN
Als de temperaturen buiten weer hoger worden met weinig uitstraling dan minder of niet gaan schermen in de voornacht of zelfs de gehele nacht als de buisvraag < 45 gr blijft. Zorg wel voor voldoende afvoer van vocht bij schermen, luchten boven het scherm (windzijde) is dan nodig om vocht kwijt te worden.

VOEDING
Blijf alert op de kali gift. Nu er weinig water wordt gegeven bestaat snel het gevaar dat de vraag hoger is dan de gift. De kali wordt dan onttrokken aan het oudere blad en verouderd dan zeer snel. Giet en drain monsters blijven nemen en een plantsap analyses geeft nog iets meer inzicht in de opname van de plant/vrucht.

WATERSTRATEGIE
Het vochtgehalte kan op de meeste bedrijven al iets gaan zakken. Op donkere dagen is 1maal /dag 450-500 ml/ beurt (steenwol) water vaak al voldoende.
Bij zonnig weer dan eventueel nog 1-2 kleinere beurten bijgeven mits het vochtgehalte niet groter wordt.

Op de bedrijven waar men de 1ste tros er al af heeft of al flink aan het oogsten is zag men de vorige week de ec dalen (tijdelijk). Bij Ec gift streven om dan minimaal  3,0 mee te geven. Waar men grote beurten (> 400-500ml) blijft geven ziet men de Ec redelijk op peil blijven. Ec drain van 5-6 ms hoeft geen probleem te zijn qua uitgroei van de vruchten.

Let echter wel op dat het Na getal niet te ver gaat oplopen, dit beperkt de uitgroei van de vrucht en is ook nadelig voor de kwaliteit van de vrucht.

GEWASBESCHERMING

Botrytis
Indien er botrytis sporen op de plant zitten (zie foto) planten direct verwijderen uit de kas i.v.m. verder verspreiding van de sporen.

Foto: botrytis door bladbreuk

Meer weten? Neem gerust contact op met één van onze accountmanagers.

Informatie die door Bayer Group of haar medewerkers wordt gegeven, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, gebeurt in goed vertrouwen, maar dient niet beschouwd te worden als een garantie van Bayer Group met betrekking tot prestaties en geschiktheid van haar rassen. Resultaten kunnen variëren onder invloed van klimatologische of andere omstandigheden. Bayer Group aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de geleverde informatie.