Teelttip Herfsttomaten: week 48 2019

Enkele dagen van regen (maar toch ook nog iets zon) en hoge temperaturen voor de tijd van het jaar.

WEER
Na enkele dagen van regen (maar toch ook nog iets zon) en hoge temperaturen voor de tijd van het jaar krijgen we de komende dagen weer lage temperaturen van tegen het vriespunt in de nacht. Overdag zien we waarschijnlijk weer enkele uren de zon schijnen. Al met al weer waarmee de vruchtgroei weer voldoende kan toenemen.

TEELT
Afgelopen week hebben we enkele dagen met veel licht gehad, zelfs enkele van > 350 joule. De vruchttoename op vooral de laatste tros is mede hierdoor flink toe genomen. Echter de achterstand die we opgelopen hebben door het weertype vanaf de tart teelt lopen we niet meer in (zie foto laatste tros). Op basis van vruchtmetingen die sommige telers wekelijks nemen liggen we minimaal nog één week achter qua vruchtontwikkeling. Daarbij is men ook nog later aan het oogsten dan we normaal kunnen verwachten, door de minder graaduren die in de vrucht zitten. Bij de plantingen van ±7 sept is de eerste tros er bijna overal af en kan men de komende week starten met de oogst van de 2de tros (zie foto)

Links: tweede tros Speedella Rechts: laatste tros (Speedella ) 5 trossen teelt

De grofheid van de vruchten is op alle bedrijven minder dan voorgaande jaren. Bijna overal moet er minimaal één tot twee vruchten extra in een doos. Ook bij de volgende trossen zal men genoegen moeten nemen met minder grofheid. De kwaliteit is wel overal goed en ook bij de bedrijven waar men vroegtijdig kniktrossen heeft gehad valt de uitgroei van de puntvrucht niet tegen. Lage temperaturen realiseren met activiteit heeft hier zeker aan bij gedragen. Wat betreft goede kwaliteit oogsten door goed uitgegroeide vruchten kan men zoals het er nu uitziet qua uitgroei vrucht niet verwachten dat men op dezelfde datum kan gaan starten met afrijpen van de vruchten. Bekijk of men de planning van de plantdatum eventueel moet aanpassen. Het blijft zaak om pas te gaan starten met afrijpen met vruchten die goed uitgegroeid zijn om geen problemen met de kwaliteit te krijgen.

Onderin zien we op veel gewassen de slijtage van het blad al flink toenemen en idem het magnesiumgebrek in het gewas (zie foto). De zwakke planten haalt men er nu duidelijk uit en deze zijn het qua aantal ook beduidend meer dan afgelopen jaar.

Streef ernaar om de eerste tros er zo snel mogelijk geoogst te krijgen. Bij planten waarbij de onderste tros er al af is zien we een flinke reactie op de uitgroei van de bovenste vruchten. Nu de slijtage gaat toenemen door het weinig licht blijft het opletten op de groene delen (kroontjes) van de vrucht. Nu men zowat overal flink aan het oogsten is neemt de productie van ethyleen door de plant ook toe. Tracht altijd iets lucht erin te houden mits de temperaturen niet extreem laag zijn.

Plantverschillen zien we nu duidelijk toenemen. Planten met zeer goed uitgegroeide vruchten en ook planten waar de vruchten onvoldoende uitgroeien. Zwakkere planten door b.v. pythium maar ook bij planten die te los zijn vastgezet. Planten die nu te ver in een “bocht” hangen zijn vaak ook zwakker planten. Dit blijft jaarlijks een punt van aandacht bij het vastzetten van de planten.

Foto: magnesiumgebrek toename (Speedella)

KLIMAAT
Wil men dit jaar nog eindigen met de teelt dan komt het einde al in zicht, dit kan zoals gezegd alleen met goed uitgegroeide vruchten. De meeste gewassen staan nu dusdanig dat men rustig en actief moet telen. Het blad bovenin is nog voldoende sterk, echter zijn er grote onderlinge plantverschillen. De veroudering van het blad onderin zal de komende week alleen maar toenemen daar we te weinig licht krijgen voor onderhoud van de plant, immers er is 100 joule /tros nodig en dat krijgen we waarschijnlijk niet meer aan licht, we kunnen dit ook niet meer compenseren met lagere etmalen. Omdat een blad onderin niet meer meedoet aan de aanmaak van suikers (het kost alleen assimilaten bij groen blad) is het geen probleem dat dit nu afsterft, de LAI is nog voldoende hoog.

Als de eerste tros eraf is trachten de etmalen te gaan verhogen wil men tijdig klaar zijn. De etmalen dan geleidelijk gaan verhogen van 15 tot maximaal 15,5 °C.  De nacht temperatuur kan men later ook geleidelijk gaan verhogen bij de redelijk sterkere gewassen en waar nog 3 trossen hangen naar minimaal 15,5-16 gr. Overdag enkele uren de temperatuur verhogen naar 17-18 gr en sterk lichtafhankelijk sturen qua hoogte en met zon de minimumbuis niet laten wegvallen. Streef bij sterke zon naar enkele uren een temperatuur van 19-20 gr te realiseren met iets raamstand (bij te laag VD = < 3,5 gr dag).

Bij de telers die nog door willen gaan met de teelt tot ver in januari blijft op behoud van gewas telen essentieel, mits er maar activiteit is. Etmalen van 14,5-15 gr mits energie input hoeft geen probleem te zijn, de planttemperatuur blijft immers voldoende hoog. De buitentemperaturen gaan weer omlaag dan zijn etmalen < 15 gr i.v.m. uigroei van de bovenste vruchten niet aan te bevelen. De uitgroei staat dan stil.

Zorg wel voor een voldoende microklimaat onderin het gewas = minimum buis. Blijf zorgen voor activiteit en laat de minimumbuis niet wegvallen. Al is het maar 32-35gr maar er gebeurd dan altijd iets wat betreft klimaat, verticale temperatuurverdeling, en mattemperatuur.

VRUCHTKWALITEIT
Deze is nog steeds goed. Problemen met gescheurde vruchten of slechte kronen zijn er nog niet. De komende dagen zal er wel weer geschermd gaan worden en dan is het wel zaak dat men de gewassen niet opsluit. Het ethyleen gehalte door de rijpe tomaten en vooral te hoog vocht door geen uitwisseling, kunnen de sterkte van de kronen flink verslechteren.

SCHERMEN
Als temperaturen buiten weer lager worden met temperaturen > 9-10 gr verschil verwarming/buiten dan zal er weer geschermd gaan worden. Met veel uitstraling dan kan men zelfs nog eerder schermen in de nanacht b.v bij 8 gr verschil. Zorg er wel voor dat er buisvraag over blijft. Zorg wel voor voldoende afvoer van vocht bij schermen, luchten boven het scherm (windzijde) is dan nodig om vocht kwijt te worden.

WATERSTRATEGIE
Dit behoeft voor de komende periode weinig aanpassingen bij donker weer. Zorg ervoor dat het vochtgehalte van de mat zeker niet gaat stijgen. Op de bedrijven waar men de 1ste tros er al af heeft of al flink aan het oogsten is ziet men de Ec iets dalen (is tijdelijk). Bij de Ec gift streven om minimaal 2,7-3,0 mee te geven. Waar men grote beurten (> 450-500ml) blijft geven ziet men de Ec redelijk op peil blijven. Een Ec drain van ± 6 ms hoeft geen probleem te zijn qua uitgroei van de vruchten. Op donkere dagen kan men wel een iets lager vochtgehalte gaan nastreven. Éénmaal per dag (450-500 ml) is dan voldoende.

Meer weten? Neem gerust contact op met één van onze accountmanagers.

Informatie die door Bayer Group of haar medewerkers wordt gegeven, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, gebeurt in goed vertrouwen, maar dient niet beschouwd te worden als een garantie van Bayer Group met betrekking tot prestaties en geschiktheid van haar rassen. Resultaten kunnen variëren onder invloed van klimatologische of andere omstandigheden. Bayer Group aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de geleverde informatie.