Teelttip Herfsttomaten: week 49 2019

De afgelopen dagen lage temperaturen gehad en soms toch nog enkele uren straling

WEER
De afgelopen dagen lage temperaturen gehad en soms toch nog enkele uren straling. De temperatuur gaat de komende dagen ook flink omhoog in de nacht en dag. Echt winterweer zullen we de komende week ook niet meer krijgen. Veel regen en te weinig licht is het vooruitzicht.

TEELT
Zoals in de vorige teelttip al genoemd zien we in alle gewassen best wel veel toename van de gewasveroudering onderin het gewas (zie foto). De bladkwaliteit is flink achteruitgegaan. Dit is normaal voor deze tijd van het jaar. Het blad onderin is al oud en verder heerst hier ook een slecht microklimaat.

Op zicht is dit niet erg als het blad bovenin maar sterk blijft en dit is op de meeste bedrijven ook het geval.  4-6 actieve groene bladeren is voldoende voor voldoende fotosynthese.

Dit zal op de meeste bedrijven op de zwakkere planten al moeilijk genoeg worden omdat we zowat bij alle bedrijven magnesiumgebrek zien (zie foto). Als de eerste tros eraf is dan ziet men dit proces van uitbreiding vaak stoppen. De eerste tros is er bij de plantingen van voor 12-14 sept bijna overal eraf.

Wel ziet men in de praktijk verschillen tussen de bedrijven wat betreft energie input. Men kan er ook te weinig gas in stoppen en de gewassen staan hier dan minder sterk dan de gewassen met wat meer gasverbruik. Zeker dit jaar heeft dit ook effect op de kwaliteit van de vruchten. Meer krimpscheurtjes op de vruchten en ook een iets mindere rode kleur op de vruchten. Ook zien we hier en daar al slechte kroontjes (zie foto) op de vruchten van de eerste tros. Vaak is dit terug te voeren naar te weinig licht op de trossen door te weinig of geen blad ertussen uit halen.  De plantverschillen zijn, zoals in vorige teelttips al vaker benoemd, best wel groot. Te weinig licht is hier natuurlijk debet aan maar zoals al vaker benoemd is strak aanbinden van de plant zeer belangrijk. Nu het licht deze herfst tegen valt ziet men de onderlinge plantverschillen hierdoor nog groter worden

Links: slechte kroontjes Rechts: magnesiumgebrek bovenin

De vruchtmetingen geven aan dat de bovenste tros nog voldoende doorgroeit. Toch zien we dat het op veel bedrijven begint te spannen wat betreft de benodigde tijd voor het afrijpen van de vruchten. Bij plantingen van ongeveer 6-10 sept moet men nog aan de tweede tros gaan beginnen met oogsten. Bij de 5 trossen teelt zal deze er eerst af moeten zijn wil men kunnen beginnen met afrijpen.

Over het algemeen kunnen we concluderen dat we minimaal 1 week achter liggen m.a.w. wil men voldoende uitgegroeide vruchten (is kwaliteit) oogsten dan zal men toch geduld moeten hebben.

Tweede tros ( Speedella)

KLIMAAT
De eerste tros is er op de meeste bedrijven geoogst. Men ziet daarna ook direct reactie op de uitgroei van de overige trossen. Nu men dit jaar achter loopt qua uitgroei van de vruchten  zal men tijdig moeten zijn met het verhogen van  de temperatuur. Bij het zachte weer wat men voorspeld kan men hier in de eindfase van de teelt al voorzichtig mee beginnen. Etmalen van< 15 gr moet men niet meer willen realiseren. En geleidelijk gaan verhogen van 15,5 tot minimaal 16 °C. Gaat men door tot b.v. ½ januari dan de temperatuur nog niet te snel gaan verhogen. Overdag enkele uren de temperatuur verhogen naar 17-18 gr. Stuur lichtafhankelijk qua hoogte en aantal uren dat men de temperatuur wil realiseren. Blijf er voldoende energie in stoppen de komende periode, zeker met het zachte weer, dit door de minimumbuis gedurende het etmaal.

VRUCHTKWALITEIT
Losse tomaten is per bedrijf verschillend maar komen tegen de oogst van de eerste tros weer meer voor. Vruchten hangen losser aan de tros. Vooral bij de trossen met 6 vruchten, gedeeltelijk door het afduwen van de vruchten. De kwaliteit vanaf tros 2 is goed. Trossen hangen meer in het licht doordat er op de meeste bedrijven blad tussen de trossen is weggehaald.

Wat betreft de uitgroei van de laatste tros zien we grote verschillen per bedrijf. Plantdatum en einde datum laatste zetting zijn ook grote verschillen tussen de bedrijven. Veel puntvruchten zijn bij de laatste tros nog onvoldoende uitgegroeid. Vroegtijdig deze slechte puntvruchten eraf halen geeft een betere kwaliteit en grovere vruchten van de overige tomaten. Planten die voldoende open zijn hebben tot nu toe de beste groene delen.

Enkele opmerkingen:

  • Laat de trossen niet overrijp rood aan de struik hangen. Dit komt de sterkte van de kroontjes zeker niet ten goede. De veroudering van het gewas is nu goed zichtbaar door meer toename van bladvergeling. Blijf voldoende activiteit maken door te luchten. Maak de kas voldoende lek, ook in de nacht. Er wordt immers ook natuurlijke ethyleen aangemaakt door het gewas en rijpe vruchten.
  • De Ec is op de meeste bedrijven gestegen  tot 6-7 ms. Ec gift echter niet < 2,8 – 3 ms  i.v.m. kwaliteit.  Ga geen risico’s nemen met Ec verder verlagen in de eindfase van de teelt, dit kost altijd  meer dan het oplevert.
  • Zorg voor een actief klimaat tijdens de vochtige warme dagen. Houdt er buis in van ± 40 gr zodat het microklimaat onderin het gewas goed blijft. De plant moet voldoende voeding op kunnen nemen.

WATER STRATEGIE
Dit behoeft voor de komende periode weinig aanpassingen bij dit donkere weer. Zorg ervoor dat het vochtgehalte van de mat zeker niet gaat stijgen. Op de bedrijven waar men de 1ste tros er al af heeft of al flink aan het oogsten is ziet men de Ec  iets dalen  (tijdelijk). Ec gift streven om minimaal 2,7-3,0 minimaal mee te geven. Waar men grote beurten (> 450-500ml) blijft geven ziet men de Ec redelijk op peil blijven. Ec drain van ± 6 ms hoeft geen probleem te zijn qua uitgroei van de vruchten.

Op donkere dagen kan men wel een iets lager vochtgehalte gaan nastreven. Één maal per dag (450-500 ml) is dan voldoende.

 

De opname is de laatste dagen  nog hoog geweest met het vriezende weer maar dit zal flink afnemen  en zien we dat we minder water hoeven te geven. De beurtgrote is vaak al iets naar beneden aangepast op de donkere dagen  Matgewicht mag al wekelijks iets zakken. Bedrijven waar men nog minimaal tot ½ jan wil doorgaan het totaal mat gewicht nog handhaven.

Enkele aandachtspunten:

  • Voldoende op intering werken (= minder water gaan geven) van het substraat zonder dat het ten koste gaat van kwaliteit en productie verlies door te droog te eindigen.
  • Kassen waar men meerjarig substraat heeft liggen zullen toch moeten zorgen dat het droog eindigt. Start hier tijdig mee zodat de intering niet te drastisch is. Kwaliteitsverlies door verdroogde trossen e.d. komen we dan te veel tegen. Let ook op het natrium cijfer in het substraat dat dit niet te snel te hoog wordt.
  • Vanaf het moment dat men de temperaturen gaat verhogen goed op de intering letten zodat dit niet te snel gaat.
  • De kassen waar men nog enkele weken wil doorgaan met telen zullen nog moeten werken op behoud van wortels en maximaal 1 beurt /dag  en op zeer donkere dagen eventueel geen water. Op zeer zonnige dagen geeft men vaak 1 grote beurt ( 350-400 ml) en dan eventueel nog een kleinere beurt erachteraan omdat het substraat anders te snel kan interen. Verhoog het vochtgehalte echter niet.

GEWASBESCHERMING

Rupsen
Nog nergens geen probleem, blijf echter opletten bij huidige buitentemperaturen i.c.m verhogen van de kastemperatuur .

Witte vlie
Opvallend zeer weinig witte vlieg.

Meer weten? Neem gerust contact op met één van onze accountmanagers.

Informatie die door Bayer Group of haar medewerkers wordt gegeven, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, gebeurt in goed vertrouwen, maar dient niet beschouwd te worden als een garantie van Bayer Group met betrekking tot prestaties en geschiktheid van haar rassen. Resultaten kunnen variëren onder invloed van klimatologische of andere omstandigheden. Bayer Group aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de geleverde informatie.