Teelttip Herfsttomaten: week 50 2019

De afgelopen dagen zijn de temperaturen vrij hoog geweest voor de tijd van het jaar.

WEER
De afgelopen dagen zijn de temperaturen vrij hoog geweest voor de tijd van het jaar. Echter door de vele regen voelt het buiten wel koud aan. Het licht viel nog niet altijd tegen ten opzichte van normaal voor de tijd van het jaar. Wat betreft de groeiomstandigheden is het echter slecht weer. Voor de komende week weer veel regen voorspeld en de temperaturen blijven hoog.

TEELT
Vruchtmetingen geven aan dat de toename van vrucht diameter in deze tijd van het jaar wekelijks flink afneemt ten opzichte van de voorgaande week. Ten opzichte van de week ervoor kan dit bijna 50% minder zijn. Daarbij is de plantbelasting bij de meeste gewassen hoger dan normaal in deze periode door de achterstand in graaduren ten opzichte van voorgaande jaren. De laatste tros is op de meeste bedrijven en zeker bij de latere plantingen en de plantingen met 5 trossen nog onvoldoende uitgegroeid. De puntvrucht is op de meeste bedrijven nog veel te klein en de groei is er vaak uit bij deze vrucht.

Sommige telers hebben echter niet de tijd om te wachten met het afrijpen van de vrucht. Dus zijn sommige telers zijn al gestart met dit proces en bij de overige zal dit de komende weken gaan gebeuren. Ook dit jaar zullen sommige telers zeker doorgaan tot na half januari en hier kan men nog wachten tot zeker het begin van het volgende jaar wat betreft afrijpen van de vruchten.

Met het huidige koude hoeft men normaal gesproken niet bang te zijn op vruchtwand verbranding door de zon. Het blijft echter oppassen bij de grofste vruchten die vol in de zon hangen op de z.g. zonnebrand.

De eerste tros is eronder tussen overal eraf. De tweede tros bij de plantingen van ongeveer 6/7 sept zal deze en volgende week er overal af zijn.  Tracht nu de temperatuur te verhogen zodat men nog maar twee trossen heeft hangen voordat men start met afrijpen. Als men te laat start met de temperatuur te verhogen zal dit productie kosten als men voor 10-15 jan de tomaten af wil hebben.

De vruchten van de bovenste tros ziet men bij vooral de late zettingen (na b.v. 15 okt) vaak te “wit “van kleur zijn. Koel en traag telen helpt er dan niet aan mee om dit te voorkomen. Tracht de temperatuur zo snel mogelijk hoger in te stellen als de eerste tros eraf is. Magnesium gebrek toename is nu de eerste tros eraf is niet erger geworden. Bij Tourance zien we de laatste tros nog redelijk uitgroeien, echter ook hier zullen we de producties van 2018 niet realiseren.

Gewasveroudering is bij de vroege plantingen (5-7 sept) van dit ras vele male hoger dan bij b.v. Speedella. Afrijpen van de vrucht gaat ook sneller dan bij Speedella en hier zal de derde tros deze en de volgende week ook geoogst worden.

Links: verbrande vruchtwand Rechts: laatste tros te lichte kleur ondanks goede uitgroei.

KLIMAAT
Nu we op de meeste bedrijven in de eindfase van de teelt zitten zullen we de temperaturen moeten gaan verhogen. Toename van vruchten is nu temperatuur gerelateerd en veel minder afhankelijk van het licht. Men hoeft niet te eindigen met een sterk gewas. Waar men pas over enkele weken gaat starten met afrijpen zal men wel nog op kracht moeten blijven werken. Er zullen daarom verschillende strategieën gevolgd moeten worden.

Zit men in de fase dat men aan het afrijpen is dan temperatuur naar minimaal 19-20 gr zetten, zorg dat de vruchten voldoende snel gaan afrijpen. Blijf echter wel op activiteit werken in de eerste dagen. De temperatuur tijdig gaan verhogen als men de volgende week of de week erna wil starten met afrijpen. Ook de etmalen geleidelijk gaan verhogen en streef etmaal niet < 15,5-17 gr. Wil men nog minimaal 4-5 weken doorgaan met de teelt dan opletten met te vroeg temperatuur te hoog realiseren. Wel actief telen.

Als men de temperatuur gaat verhogen in de laatste fase dan ook het groeinet gaan gebruiken, maximaal begrenzen op b.v. 50 gr en het ondernet ook op maximaal 50-55 gr. Zorg voor een goede verticale temperatuur verdeling.

Afhankelijk van de kracht (bladsterkte) zal men vaak minimaal 10 dagen tot enkele dagen voor het afrijpen de temperaturen moeten gaan verhogen. Door de hogere buiten temperaturen er wel naar streven om de gewenste etmalen te realiseren. Het scherm eventueel meer uren dicht om de temperatuur te halen in de einde fase. Zorg wel voor vochtafvoer door aan de windzijde te luchten boven het scherm. Kieren geeft vaak te veel temperatuur verschillen. Met een opgesloten gewas gaat de veroudering van gewas en kroontjes snel achteruit door te hoog vocht en ethyleen. Overdag enkele uren de temperatuur verhogen naar 17-18 gr. Stuur sterk lichtafhankelijk b.v. +1 tot +2 gr.

Nog sterk gewas, tijdig temperatuur verhogen

VRUCHTKWALITEIT
Tomaten hangen nog steeds erg los aan de tros. Zoals in de vorige actua benoemd is dit wel sterk wisselend per bedrijf. De kwaliteit die tot nu toe geoogst is, is bij alle rassen zeer goed te noemen. De kroontjes zijn redelijk sterk en ook de kleur van de vruchten is goed. Alleen op de bedrijven waar geen blad is weggehaald of ingekort heeft men hier en daar iets veroudering gezien van de kroontjes. Gewassen zijn dan toch te vol geraakt waardoor er geen licht op de tros komt en er ook een minder microklimaat rondom de tros is. Prijzen zijn niet best geweest maar momenteel met de kerstdagen in zicht wel goed, wat de houdbaarheid alleen maar ten goede komt. Ga geen tomaten bewaren door ze in de schuur te laten staan.

Nog enkele aandachtpunten;

  • Nu naar de eindfase toe eventueel de groeibuis gebruiken in de nanacht en ochtenduren als de temperaturen weer lager gaan worden.
  • Etmaal temperaturen gaan verhogen. In de nacht niet meer < 14,5-15 gr. Wel afhankelijk van hoelang men nog wil doorgaan.
  • Gewasveroudering is nu onderin volop zichtbaar. Productie van ethyleen door de plant en rijpe vruchten kan negatief werken op de kroontjes. Tracht maximaal actief te telen, houdt er raamstand in bij het huidig weertype (> 5 gr dag). Ga niet met volledig gesloten ramen telen zolang men niet met afrijpen van vruchten bezig is.
  • Tracht het gewas iets groen te houden na afrijpen. De rustige methode door er meer dagen voor uit te trekken heeft nog altijd de beste kwaliteit gegeven. Bij de huidige gewasstanden opletten met te hoge doseringen. Zorg dat de vruchten voldoende zijn uitgegroeid bij afrijpen van de vruchten. Tracht pas te gaan starten met afrijpen als er nog maximaal 2 trossen aan de plant hangen.
  • Voldoende temperatuur in de eerste dagen. Streef in de nacht niet < 18-19 gr.
  • Ec gift niet < 2,6-2,8
  • Watergift tijdig aanpassen als de opname van het gewas minder gaat worden. Beurten verkleinen en meer beurten geven. Het substraat moet in interen qua vochtgehalte, mits geleidelijk.
  • De vruchtwand is door het weer en groeikracht al niet te sterk, blijf de komende weken dus opletten op verbrande vruchtwand bij de grovere vruchten die volop in de zon hangen. Blijf opletten op condensatie van de vruchten bij koud/zonnig weer Zeker nadat met gestart is met gassen kan men dit nog versterken door te hogere doseringen. Zorg ervoor dat de vrucht op temperatuur is en maak scherm pas open als temperatuur boven het scherm bijna gelijk is aan onder het scherm bij flink zonnig weer en als de buitentemperaturen flink lager gaan worden in de nacht. Door te luchten boven het scherm moet men zien te voorkomen dat de temperatuur te ver oploopt.
Goede kwaliteit van de tweede tros

WATERSTRATEGIE
Tot nu toe is de strategie grote beuren en vaak maar één beurt per dag geweest om voldoende zuurstof in het substraat te houden en de Ec onder controle te houden. Zit men echter in de fase voor het afrijpen dan kan men vaak beter de beurten kleiner maken en eventueel 2 beurten per dag. De stooktemperaturen gaan omhoog en daardoor ook de vraag van het gewas. Zorg er wel voor dat men geleidelijk iets inteert op het totale vochtgehalte van het substraat. Verder de vraag hoelang lang wil men nog doorgaan met de teelt? Dit is belangrijk welke strategie men moet bepalen of handhaven. Gaat men hogere temperaturen realiseren dan is het te overwegen om bovenstaande strategie te volgen met iets meer beurten.

Wil men nog minimaal doorgaan tot in jan/ eind jan dan strategie van grotere beurten handhaven. Dit alles is bepalend voor behoud van kwaliteit. Ga echter niet de drain hoeveelheden verhogen.

GEWASBESCHERMING
Tot nu toe geen problemen met ziektes wat betreft insecten. Hier en daar enkele planten met uitval door botrytis, maar dit zijn er zeer weinig.

Meer weten? Neem gerust contact op met één van onze accountmanagers.

Informatie die door Bayer Group of haar medewerkers wordt gegeven, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, gebeurt in goed vertrouwen, maar dient niet beschouwd te worden als een garantie van Bayer Group met betrekking tot prestaties en geschiktheid van haar rassen. Resultaten kunnen variëren onder invloed van klimatologische of andere omstandigheden. Bayer Group aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de geleverde informatie.