Teelttip Herfsttomaten: week 51 2019

Een witte kerst zit er ook dit jaar niet in!

WEER
Momenteel hoge temperaturen en dagen met veel regen, maar ook dagen met redelijk veel zon. Ook voor de komende week blijven de temperaturen hoog voor de tijd van het jaar. Een witte kerst zit er ook dit jaar niet in.

TEELT
De temperaturen zijn de afgelopen week(en) langzaam omhoog gezet nu de plantbelasting aan het afnemen is. Tussen de bedrijven zien we wel grote verschillen in gewasstand en vruchtgroei. Zoals al vaker benoemd in de actua hebben de teelten met 5 trossen met een plantdatum van ongeveer 7-10 sept het erg moeilijk:

 • Magnesium gebrek. Zeker de laatste week best nog wel toename nu de temperaturen iets omhoog zijn gezet.
 • Laatste tros is ten opzichte van voorgaande jaren te dun. Bij een 4 trossen teelt is de grofheid veel verder. De vruchten zijn eigenlijk nog onvoldoende grof om te gaan afrijpen. De planning van de komkommerteelt bepaald echter het tijdstip van gassen.

De snelheid van afrijpen is op sommige bedrijven traag. Vaak is dit ook terug te voeren naar het energie verbruik. Ook de sterkte van het gewas (bladsterkte) is vooral dit jaar bij te weinig energie verbruik vanaf de start van de teelt beduidend minder sterk. Bij de planten die nog groen staan is vooral de laatste tros de laatste weken veel grover geworden. Nu de lichtcijfers dit jaar tegenvallen zien we overduidelijk dat er aan de plantdatum grenzen zitten wat betreft tijdig uitgroeien van de laatste tros.

Op sommige bedrijven heeft men nog steeds problemen met losse tomaten (Speedella). Nu we op veel bedrijven in de eindfase van de teelt zitten zal de watergift c.q. vochtgehalte van de mat lager worden, bij een extreme daling kan dit ook losse vruchten in de hand werken. Laat de mat als het kan (bij meerjarig substraat is dit moeilijker) geleidelijk droger worden maar houdt het substraat iets vochtig. Als men iets te snel veroudering krijgt met het afrijpen heeft men ook een veel grotere kans op losse vruchten.

Afrijpen van de tomaat. Dit beeld komen we nu nog weinig tegen

TOURANCE
Bij Tourance zien we duidelijk het verschil in gewasstanden. De bladsterkte is hier duidelijk afhankelijk geweest van de energie input, minimumbuis e.d. Op tros 3 en 4 zijn ook dit jaar zoals gewoonlijk de trossen op 7 vruchten gesnoeid. De wisselende plantstand geeft ook hier duidelijk verschil in uitgroei de 7de vrucht is op enkele planten erg traag ten opzichte van de andere vruchten op de tros (zie foto). Vaak moeten deze vruchten er afgeknipt worden om geen gescheurde vruchten te krijgen.

Links: 7de vrucht nog te groen = eraf knippen? Rechts: goed uitgegroeide vruchten

KLIMAAT
Bij het huidig zacht weer in de laatste fase van de teelt tijdig de temperatuur verhogen. Zolang het blad bovenin nog sterk blijft kan men met temperatuur nog een flinke uitgroei toename van de vrucht realiseren tot het afrijpen van de vruchten. De etmaal temperaturen zeker niet meer < 16-17 gr bij het huidige zachte weer. Zit men nog enkele dagen voor het afrijpen dan de temperaturen verder verhogen naar ± 17,5-18 gr etmaal. Bij zonnig weer mag de temperaturen in de kas gerust naar 20 gr. Lucht het klimaat niet weg als de zon bij het huidige zachte klimaat schijnt.

Bij de gewassen waar men nog minimaal 14 dagen wil wachten met de start van het afrijpen dan ervoor zorgen dat men voldoende activiteit in het gewas behoudt. De etmaal temperaturen hier nog niet te hoog realiseren, echter bij nog 3 trossen aan de plant ook hier niet meer < 15-15,5 realiseren, bij sterkere gewassen zelfs niet < 15,5-16 gr. Het verleden heeft ons al vaak geleerd dat men vaak te laat start met het verhogen van de temperatuur. Laat de onderbuis overdag niet wegvallen bij zon en ook onder het scherm niet < 40 gr.  Zorg ervoor dat er geen kil, koud klimaat bij de wortels ontstaat.

SCHERMEN
Er staan nog kassen waar men wil doorgaan met produceren tot eind januari. Bij dit soort gewassen blijft schermen een afweging tussen energiebesparing en behoud van kwaliteit van het blad. Vocht speelt hier een zeer grote rol i.c.m. te weinig licht. Komende week blijft het zacht weer, probeer het schermen tot het minimum te beperken mits er weinig uitstraling is. Zit men in de laatste weken van de teelt (na afrijpen) dan kan ook bij het huidige zachte weer ( > 8-10gr dag) enkele uren het scherm open. In de nacht trachten maximaal te schermen zodat men de temperatuur makkelijk kan realiseren

VRUCHTKWALITEIT
De kwaliteit die tot nu toe geoogst is, is bij alle rassen op de meeste bedrijven nog steeds goed te noemen. Bij sommige telers is de tweede en derde tros te veel geknikt in het midden van de tros. De tros stengel is te zwak door het mindere weer maar ook te weinig input van energie kan de oorzaak zijn. De tomaten van deze trossen zijn onvoldoende uitgegroeid.  Verder ziet men ook vruchten waar de vruchtwand te zwak is door het mindere weer.

Tot nu toe zijn er nog geen vruchten gezien met Pepinomozaiekvirus, maar als we gaan afrijpen ziet men ieder jaar toch weer op enkele bedrijven trossen met virus. Indien er de tijd voor is dan is het te overwegen om er enkele dagen langer over te doen voordat de laatste vruchten geoogst zijn.

Nu de weersomstandigheden zacht zijn en de temperaturen op de meeste bedrijven omhoog zijn gezet zal de impact van het afrijpen groot zijn. Wees voorzichtig met de hoeveelheden daar de temperatuur ook een zeer grote invloed heeft. Bij de bedrijven waar men nog enkele weken wil wachten met afrijpen met dit zachte weer de kas eventueel iets lek maken. De rijpe vruchten en veroudering van het blad geeft een flinke verhoging van ethyleen.

Nog enkele aandachtpunten:

 • Etmaal temperaturen gaan verhogen. In de nacht niet meer < 16-17 gr. Wel afhankelijk van hoelang men nog wil doorgaan.
 • Etmalen kunnen gerust omhoog nu de plantbelasting/ m2 flink verlaagd is. Meestal hangen er nog ± 30-35 vr/m2
 • Zo rood mogelijk trachten te oogsten.
 • Zorg dat de vruchten voldoende zijn uitgegroeid bij afrijpen van de vruchten. Tracht pas gaan te starten met afrijpen als er nog maximaal 2 trossen aan de plant hangen.
 • Bij b.v Tourance voorzichtig zijn met afrijpen van de tomaat i.v.m. gele kroontjes. Ook bij Speedella zien we wel eens gele kroontjes ontstaan op de laatste trossen. Vooral bij de meerjarige substraten waar men droog moet eindigen met het substraat.
 • Geef voldoende temperatuur in de eerste dagen. Bij het huidig zacht weer eventueel na het afrijpen een iets hogere temperatuur aanhouden. Streef in de nacht niet <19 gr.
 • Na afrijpen dagelijks afluchten bij de voorspelde temperaturen.
 • Watergift tijdig aanpassen als de opname van het gewas minder gaat worden. De beurten verkleinen en meer beurten. Het substraat moet interen qua vochtgehalte, mits geleidelijk.
 • Zoals in de vorige actua al geschreven over beschadigde vruchtwanden door verbranding, dit jaar is het zo wie zo opletten daar de vruchtwand niet sterk is. Dosering bij het afrijpen niet te snel en ook geen sterke straling op de vrucht toelaten.
Vruchtenhangen goed in het licht.

WATERSTRATEGIE
Nu het zachter wordt blijft controleren van de meetgegevens (vochtgehaltemeters, weegschalen e.d.) zeer belangrijk. Gaat men te snel te droog zitten dan kan men ook meer problemen krijgen met losse vruchten en gele kroontjes bij de meeste rassen. Vooral bij meerjarig substraat blijft het zaak dat de matten droog zijn bij einde teelt. Enkele aandachtspunten:

 • Voldoende op intering werken (= minder water gaan geven) van het substraat zonder dat het ten koste gaat van kwaliteit en productie verlies door te droog te eindigen.  Beurten van 100-125 ml zijn in de laatste fase van de teelt vaak voldoende.
 • Kassen waar men meerjarig substraat heeft liggen zullen toch moeten zorgen dat het droog eindigt. Start hier tijdig mee zodat de intering niet te drastisch is. Verklein de beurten flink (50-60 ml) en geef evt meer beurten en controleer de matten.

GEWASBESCHERMING

Wittevlieg:
Tot nu toe zijn er bijna nergens problemen geweest met witte vlieg. Toch hoort men in de praktijk bedrijven met te veel witte vlieg. Deze kunnen bij het verhogen van de temperatuur nog flink roetdauw op de vruchten geven. Wacht niet met bestrijden tot het te laat is.

Meer weten? Neem gerust contact op met één van onze accountmanagers.

Informatie die door Bayer Group of haar medewerkers wordt gegeven, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, gebeurt in goed vertrouwen, maar dient niet beschouwd te worden als een garantie van Bayer Group met betrekking tot prestaties en geschiktheid van haar rassen. Resultaten kunnen variëren onder invloed van klimatologische of andere omstandigheden. Bayer Group aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de geleverde informatie.