Teelttip Herfsttomaten: week 52 2019

Het lijkt erop dat de hoge temperaturen van de afgelopen dagen ten einde zijn.

WEER
Het lijkt erop dat de hoge temperaturen van de afgelopen dagen ten einde zijn. De verwachting is dat de temperaturen lager gaan worden tot rond het vriespunt in de nacht.

TEELT
Voor sommige telers komt het einde in zicht of zijn al klaar met de herfstteelt. Maar het overgrote deel van de kilo’s van de herfsttomaten moeten nog geoogst worden. De meeste telers zijn ondertussen gestart met het proces van afrijpen. Degene die nog door willen gaan met de teelt tot eind jan moeten nog even wachten met afrijpen. Normaal kunnen we uitgaan van 1 tros/ week, dus bij nog 3 trossen hangen duurt het minimaal 3 weken afhankelijk van gerealiseerde temperaturen. Nu we wat verder zijn in de teelt kunnen we al enigszins een prognose maken van de productie/m2. Zoals al vaker benoemd valt dit niet mee. De meeste telers houden rekening met een daling van ±10% ten opzichte van 2018. De toename van de vruchten is minimaal geweest de laatste weken, maar bij degene die nog enkele weken doorgaan kan de toename van kg/m2 groter worden doordat de plantbelasting steeds lager wordt. De prijzen van de vruchten bij de herfstteelt zijn de laatste weken voor kerst redelijk tot goed geweest en hopelijk blijft dit ook zo zodat we de teelt nog goed kunnen afsluiten ondanks dat er minder kilogrammen /m2 geoogst worden dan afgelopen jaar.

Tomaten kleuren goed door na start afrijpen

TOURANCE
Blij bij dit ras opletten met gele kronen nadat men gestart is met rijp maken. Tracht ten alle tijden bovenin de plant enkele bladeren groen te houden. Ben zeer voorzichtig met de hoeveelheden die men in de kas gebruikt. Zeker dit jaar staan de gewassen zwakker in het blad en pas daar de hoeveelheid eventueel opaan ten opzichte van afgelopen jaren.

KLIMAAT
Bij het huidig zacht weer in de laatste fase van de teelt tijdig de temperatuur verhogen. Zolang het blad bovenin nog sterk blijft kan men met temperatuur nog een flinke uitgroei toename van de vrucht realiseren tot het afrijpen van de vruchten. De etmaal temperaturen zeker niet meer < 16-17 gr bij het huidige zachte weer. Zit men nog enkele dagen voor het afrijpen dan de temperaturen verder verhogen naar ± 17,5-18 gr etmaal.

Bij zonnig weer mag de temperaturen in de kas gerust naar 20 gr. Lucht het klimaat niet weg als de zon bij het huidige zachte klimaat schijnt. Bij de gewassen waar men nog minimaal 14 dagen wil wachten met start afrijpen zorgen dat men voldoende activiteit in het gewas behoudt. Etmaal temperaturen hier nog niet te hoog realiseren, echter bij nog 3 trossen aan de plant ook hier niet meer < 15-15,5 realiseren, bij sterkere gewassen zelfs niet < 15,5-16 gr. Het verleden heeft ons al vaak geleerd dat men vaak te laat start met het verhogen van de temperatuur.

Laat de onderbuis niet wegvallen overdag bij zon en onder het scherm ook niet < 40 gr. Zorg ervoor dat er geen kil, koud klimaat bij de wortels ontstaat.

Ten opzichte van de vorig actua zal men weinig hoeven aan te passen. De temperaturen wel tijdig gaan verhogen in de eindfase van de teelt. Nu de temperaturen waarschijnlijk een stuk lager gaan worden zal men wel moeten zorgen dat men weer zorgt voor voldoende vochtafvoer. Afgelopen weken werd er op basis van buitentemperatuur voldoende gelucht maar nu zal men dit via b.v. minimum raam zelf weer moeten sturen. Tracht zo veel mogelijk minimumbuis erin te houden om de ramen toch iets open te houden om voldoende vocht te kunnen blijven afvoeren. Te vochtig telen kan in deze fase van de teelt nog veel problemen veroorzaken met de kwaliteit van de vrucht. Er hangen immers veel schimmelsporen in de kas die veel invloed kunnen hebben op de kwaliteit van de vrucht bij te vochtig telen met te lage temperatuur. Nog enkele aandachtspunten:

 • Zit men in de fase dat men aan het afrijpen is dan temperatuur naar minimaal 19- 20 gr. Zorg dat de vruchten voldoende snel gaan afrijpen. Blijf echter wel op activiteit werken in de eerste dagen.
 • De temperatuur tijdig gaan verhogen als men de volgende week wil starten met afrijpen. De etmalen niet meer < 17-18 gr. Als het gewas nog sterk staat eventueel nog hoger.
 • Wil men nog minimaal 3-5 weken doorgaan met de teelt dan opletten dat men niet te vroeg de temperatuur te veel gaat verhogen. Voor de kwaliteit niet meer beneden 16-16,5 etmaal. Wel actief telen. Staat het gewas nog redelijk sterk (bovenste bladeren) dan de temperatuur iets hoger instellen. Er hangen nu op de meeste bedrijven nog maar 2 tot maximaal 3 trossen.
 • Na afrijpen trachten iedere dag in de ochtend het ethyleen gehalte in de kas iets te verlagen!  Ook als de buitentemperaturen hoog zijn i.v.m. vocht de kas iets lek maken.
 • Als men de temperatuur gaat verhogen in de laatste fase dan ook het groeinet gaan gebruiken. Maximaal begrenzen op b.v. 50 -55 gr en het ondernet ook op maximaal 50-55 gr. Zorg voor een goede verticale temperatuur verdeling.

 

SCHERMEN
Bij de gewassen die nog enkele weken blijven staan trachten minimaal te schermen, zorg dat er voldoende energie ingaat. Nadat men gestart is met afrijpen hoeft men het scherm ook niet veel meer open te maken. Als de buisvraag overdag te laag wordt (< 40 gr) dan overdag eventueel enkele uren open. De vochtproductie neemt immers snel af nadat men gestart is met afrijpen. De gewassen hebben al veel oud onderin en blad wordt te zwak. Bij de gewassen waar men de laatste vruchten heeft hangen hoeft men in principe het scherm niet meer open te maken. Kijk echter goed naar wat het vocht doet. Te hoog vocht > 80% is bij geen buisvraag scherm open en ook bij te hoge temperaturen open

VRUCHTKWALITEIT
De kwaliteit die tot nu toe geoogst is, is bij alle rassen nog steeds goed te noemen. Ondanks dat de slijtage van de gewassen flink is toegenomen blijven de kroontjes tot nu toe zeer goed. Het product gaat nog snel weg en in de kas is de kwaliteit aan de plant ook goed. Daar men op de meeste bedrijven de temperaturen de laatste weken flink heeft verhoogd (etmalen 17-18 gr) zien we het kleuren van de vruchten zeer snel toenemen. De vruchten zijn hierdoor ook mooier rood van kleur dan bij de lagere temperaturen.

Daar de gewassen flink zijn verouderd zal men dus ook moeten oppassen met de dosering tijdens het afrijpproces.

Buitentemperaturen zijn momenteel nog voldoende hoog en daardoor kan men ook makkelijk de temperaturen in de kas realiseren zonder dat het vocht te ver wegzakt. Tracht onder deze omstandigheden met de huidige gewasstand zoveel mogelijk op basis van temperatuur de laatste vruchten rijp te maken.

Voor de komende weken zullen de teelten allemaal het einde naderen. Houdt na het afrijpen in ieder geval enkele bladeren iets actief (groen). Laat de plant niet te snel “dood”gaan. Ben voorzichtig met de hoeveelheden gas daar de temperatuur ook een zeer grote invloed heeft.

Bij de bedrijven waar men nog enkele weken wil wachten met afrijpen met het zachte weer de kas eventueel iets lek maken. De rijpe vruchten en veroudering van het blad geeft een flinke verhoging van ethyleen. Nog enkele aandachtpunten;

 • Etmaal temperaturen gaan verhogen. In de nacht niet meer < 16-17 gr. Wel afhankelijk van hoelang men nog wil doorgaan.
 • Etmalen kunnen gerust omhoog nu de plantbelasting/ m2 flink verlaagd is. Meestal hangen er nog maar ± 27-30 vr/m2
 • Zo rood mogelijk trachten te oogsten.
 • Zorg dat de vruchten voldoende zijn uitgegroeid bij afrijpen vruchten, Tracht pas gaan te starten met afrijpen als er nog maximaal 2 trossen aan de plant hangen. Zeker bij kassen waar men nog na 15 okt de laatste zetting heeft gerealiseerd. Deze vruchten zijn vaak nog onvoldoende uitgegroeid.
 • Voldoende temperatuur in de eerste dagen. Streef in de nacht niet < 19-20 gr.
 • Na afrijpen enkele uren dagelijks iets afluchten.
 • De watergift tijdig aanpassen als de opname van het gewas minder gaat worden. Beurten verkleinen en meer beurten geven. Het substraat moet interen qua vochtgehalte, mits geleidelijk.

WATERSTRATEGIE
Actua van de afgelopen week blijft nog actueel. Stop met water geven nadat het gewas geen water meer opneemt. Enkele dagen na afrijpen zal dit het geval zijn. De beurten na start afrijpen verder verlagen naar 60-70 ml en dan 2-3 maal/dag. De mat moet wel steeds lichter worden zodat men geen bergen water naar buiten hoeft te dragen tijdens de teeltwisseling.

GEWASBESCHERMING

Wittevlieg:
Andere jaren was dit op veel bedrijven nog een aandachtspunt. Vaak moest er dan nog chemie aan te pas komen om niet met te veel witte vlieg te eindigen. Dit jaar is het opvallend dat er bij de start van de teelt vaak te veel witte vlieg zat en dit jaar zullen de meeste bedrijven schoon eindigen. Goede bestrijding van larve en eistadium vaak i.c. m. het biologische middelen in de start fase heeft geleid tot een goed resultaat.

Meer weten? Neem gerust contact op met één van onze accountmanagers.

Informatie die door Bayer Group of haar medewerkers wordt gegeven, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, gebeurt in goed vertrouwen, maar dient niet beschouwd te worden als een garantie van Bayer Group met betrekking tot prestaties en geschiktheid van haar rassen. Resultaten kunnen variëren onder invloed van klimatologische of andere omstandigheden. Bayer Group aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de geleverde informatie.