Teelttip Merlice - 16 april 2018

Warm weer op komst!

Komende week zijn de voorspellingen meer dan goed voor de Merlice teelten. Dat zal ook wel een keer tijd worden want afgelopen week 15 was niet best met 8000 joules t.o.v. een meerjaars gemiddelde van 10.000 joules. Daarmee liggen we cumulatief alweer lager in lichtsom t.o.v. vorig seizoen en dat terwijl we voor hebben gelegen! Februari was echter wel een prima maand qua licht en zetting dus komende maand gaan we daar de revenuen van ervaren. Bij de belichte teelten was dat afgelopen week al merkbaar: Forse producties in de belichte Merlice, zie foto.

Bij de bedrijven waar van af 1 april maximaal dambord belicht kan worden (50%) oogt de kop mals en liggen de etmalen van afgelopen weken wat lager. Die moesten ook wel aangepast worden aan de relatief donkere eerste 2 weken van april.

Bij de bedrijven waar 100% door belicht kan worden is de kopstand afgelopen weken stugger en opener, er werd makkelijk teveel door belicht. Het is zaak om voorzichtig het extra lamplicht in te zetten naarmate de instraling toeneemt en buitentemperaturen stijgen. In april moet het zomergewas neergezet worden, ook in de belichte teelt!

 

Het is daarom zaak te werken aan een malse, groene kop waarvan het kopblad voldoende opvult. De plant hangt flink belast en de grofheid is ook fors. Het is zaak vlot af te schakelen in de ochtend, bij 250 watt al. Er wordt momenteel gestart met belichten vanaf 04:00 maar met voorspelde dagen van 2000 joules is 06:00 vroeg zat.

Na een gemeten lichtsom van 1200-1400 joules hoeft er na 15.00 niet meer belicht te worden. Het is dan beter de dag piek aan het einde van de dag wat eerder af te vlakken en met een wat hoger vocht de nacht in te gaan. Ook niet de dag met een dikke buis doortrekken, is er energie over, kan je beter de nanacht verhogen. Komende week is de buitentemperatuur sowieso dusdanig hoog dat het ongewenst is overdag te belichten.

Tot een uur of half vier moet er met name voor het drukken van de temperatuur worden gekozen. Hierna kan het buitenvocht wat meer zakken en kan de plant het wat moeilijker krijgen. Knijp dan wat meer met de luchtramen. Mocht  het vochtdeficiet doorschieten naar 12-14, mag het Co2 uitgezet  worden. Wanneer het vochtdeficiet vervolgens weer zakt moet er weer gestart worden met Co2 doseren. Niet te lang het Co2 afschakelen dus!

Niet agressief af luchten naar de voornacht, we willen immers het zorgvuldig opgebouwde vocht niet in een klap kwijt raken. Betrek hierbij ook het buitenvocht en de uitstraling. Hetzelfde geldt voor de ochtend verlaging, zorg dat de plant temperatuur niet onderuit zakt want dat bevordert de groei niet.

Naarmate de leeftijd van de plant vordert zien we ook meer zwakke koppen of gele koppen(ijzergebrek) verschijnen. Deze koppen dienen geholpen te worden door er z.s.m. een trosje uit te trekken., Wacht je daarmee langer kunnen er direct 2 uit of is de kop al onder de andere koppen gezakt en verloren, snel reageren dus !

De watergift van de belichte teelt begint steeds meer te lijken op die van een onbelichte teelt. Wanneer er eerder gestart wordt met belichten, bijvoorbeeld om 06:00 dient de 1e beurt wel eerder gestart te worden, in dit geval om 08:00.

Door de hoge producties wordt de plantbelasting wat lager. Afgelopen weken is er al een start gemaakt met het verhogen van de nitraatgift ten koste van het chloor en sulfaat aanbod. De plant vraagt nog steeds veel kali maar heeft nu ook baat bij een hogere calciumgift. Verlaag het ammonium komende week ook om de opname van calcium te verhogen. De ph zakt toch wel. a.g.v. de hogere watergift.

In de onbelichte teelten zien we hergroei nadat de 2e- 3e tros geoogst is. Deze hergroei manifesteert zich tot voor kort niet uitbundig, de huidige plantbelasting houdt dat tegen. Wat dat betreft blijven de gewassen wel makkelijk in balans staan. Het kopblad vult iets meer en wordt een beetje voller. De bloeihoogte en kracht van de tros blijven echter in tact (zie foto)

Er zijn weinig blaadjes uit de kop gehaald dit jaar. De koppen stonden vaak net aan qua groei en open als gevolg van minder licht vanaf maart en vanwege de flinke oplopende plantbelasting. De aangemaakte vruchten van februari trekken er hard aan!

De stengelgelijkheid dit jaar was ook een gevecht. De verschillen tussen de hoofdstengels en dieven waren aanvankelijk klein maar werden uiteindelijk groter. Extra zakken en gelijk hangen bleek noodzakelijk.

De vruchten die geoogst zijn tot nu toe hadden een uitgroeiduur die opliep tot 77 dagen! Dat zegt wel wat over de aanmaaksnelheid van deze trossen. Wat er vanaf nu geoogst gaat worden gaat steeds sneller afrijpen en bovendien gaat het zonnige weer daarbij helpen. Wij verwachten als reactie op het mooie weer komende week, veel aanmaak en flink wat groei.

Bij meer groei kan het zijn dat er wat meer bloei verschijnt en de bloemen wat langer open blijven, vooral richting de gevels. Dit kan duiden op te weinig hommels maar ook de bloemkwaliteit kan een rol spelen. Voor komende maanden is het advies ook om in ieder geval meer hommels in te zetten. Buiten gaat steeds meer bloeien. Wanneer de oorzaak puur bloemkwaliteit blijkt te zijn de dag piek op tijd starten en met de lichtparabool mee de temperatuur verhogen i.p.v. trapsgewijs wat meer temperatuur toe te laten. Het einde van de dag daarentegen gekierd met de ramen eindigen. Anders blaas je nog de kop op met een slechte bloem kwaliteit tot gevolg. Nu gaat in ieder geval het zonnige weer meehelpen!

Advies voor komende periode: Gebruik dit weerstype om het gewas goed hard/stug te luchten. Nu zet je het zomergewas neer!  Verder op kracht blijven telen en het etmaal naar licht omstandigheden aanpassen. Dat betekent minimaal 2 °C
verschil in etmaal tussen een lichte en een donkere dag: 20 °C bij 2000 joules en 18 °C bij 1000 joules lichtsom. Het etmaal extra verhogen doen we door de dag langer door te trekken, en door lichtsom verhoging op de nanacht te tellen. (17+2 °C) Er moet echter wel genoeg energie in de kop zitten om deze verhogingen door te voeren. Moet de kop generatiever gestuurd worden kan de dag langer doorgetrokken worden. Is de plantbelasting al flink hoog en er ontstaat een stapelgewas, is de plant meer gebaat bij een warme nanacht. Zie je veel hergroei ontstaan kunnen beide acties doorgevoerd worden.

Komende periode wordt het warmer en gaan we meer luchten. In principe hoeft er niet of nauwelijks geknepen te worden op de gewassen.  Voor 15:30 mag er zeker niet aan knijpen gedacht worden. Tot nu toe was het hoogst gemeten deficit 8 en wij verwachten dat de Merlice glans rijk door komende warme week rolt!

'De doorkleuring gaat komende weken versnellen.'

Volgt er weer een donkere vochtige periode dan blijft ontvochtigen de belangrijkste generatieve actie. Ieder punt lager vochtdeficiet in actieve perioden van het etmaal draagt bij tot een generatief gewas en vooral voldoende generatieve balans. Lucht daarbij zoveel mogelijk aan 2 zijden. Een te groot verschil tussen luw en wind resulteert in  ongewenste kouval en minder goede ontvochtiging. Bovendien wordt de kas ongelijker bij een kant luchten.

De meeste fouten worden gemaakt in donkere perioden. Of er wordt te snel geteeld of het vocht is te hoog en/of klimaat te inactief. Probeer een gewas altijd klaar te zetten voor een periode met licht waarbij er direct geknald kan worden met klimaat! Dat betekent ook een actieve buis inzet waarbij met zacht weer de minimumbuis een belangrijke rol speelt om het klimaat onderin de kas goed te houden. Eigenlijk geldt dat ook voor perioden met zon waarbij er veel gelucht wordt. Zorg altijd voor een vergelijkbaar klimaat zowel onder als boven het gewas.

Snoeien wordt bij 3,8 stengels overwegend op 5 gedaan. Bij 3,3 - 3,5 stengels per m2 op 6, nu kan dat nog, deze vruchten komen er toch snel vanaf. Het advies luidt om hier niet langer mee door te gaan dan 1 mei, oogst 1 juli. Dat betekent dat er hooguit nog een paar trossen op 6 zouden mogen. Het “ -2 maximaal 6” snoeien is een vrij populaire snoeimethode waarbij de stengels qua uniformiteit naar elkaar toe gesnoeid worden. Met deze manier van snoeien kan er wat langer op 6 door gesnoeid worden. Echter, wanneer de kopdatum laat wordt is het ook verstandig hiermee rekening te houden in het snoeibeleid. Een plant onthoudt wat ie sjouwt!

Watergift starten na 2,5 uur na zonop (09.10) of 70 joules. Eerste drain tussen 10:45 en 11:15. Vanaf 11:30- 12:00 overschakelen op kleinere beurten. Maximale rusttijd 40 minuten en met licht 4-5 keer per uur terug kunnen komen. De instraling neemt hard toe, deze is al bij momenten door de 800 watt heen gegaan.  Bovendien lucht je nu veel meer dus de waterbehoefte neemt flink toe. Het is tot 20:40 licht, daarom met mooie dagen tot maximaal 17.40 water geven. Probeer te mikken tussen 150 en 200 joules lichtsom na de laatste druppelbeurt voor de juiste intering, rond de 12%. Bij een watergift boven de 5l/m2 kan er gestart worden met een lichtverlaging op de druppel EC.

Op het koude weer begin maart hebben praktisch alle teelten bladpunten gekregen. Dat is veelal uitgemond in Botrytis. Een adequate behandeling tegen Botrytis moet worden uitgevoerd in het geval de bladpunten doorlopen. In extreme gevallen moeten ook de bladpunten weg geplukt worden en gewasbespuitingen uitgevoerd worden. Het mooie weer nu helpt in ieder geval om de schimmeldruk in te perken.

Belangrijkste dierlijke plagen zijn momenteel Tuta, Nesi en Witte vlieg. Vooral Tuta lijkt zich uitstekend aan te passen aan het Nerlandse klimaat en vormt momenteel de grootse bedreiging.

Meer weten? Neem gerust contact op met één van onze accountmanagers.

Wilt u meer teelttips over “Merlice” lezen klik dan op onderstaande artikelen:

Teelttip Merlice - Belicht: 22 maart 2018
Teelttip Merlice - Onbelicht: 16 februari 2018
Teelttip Merlice - Belicht: 9 februari 2018
Teelttip Merlice - Onbelicht: 6 februari 2018
Teelttip Merlice - Belicht 22 december 2017
Teelttip Merlice - Onbelicht 21 december 2017
Teelttip Merlice - Zomeradvies: juli 2017

Informatie die door Monsanto of haar medewerkers wordt gegeven, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, gebeurt in goed vertrouwen, maar dient niet beschouwd te worden als een garantie van Monsanto met betrekking tot prestaties en geschiktheid van haar rassen. Resultaten kunnen variëren onder invloed van klimatologische of andere omstandigheden. Monsanto aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de geleverde informatie.