Teelttip Merlice - 16 augustus 2018

Merlice heeft heel veel licht en warmte verwerkt

De maand juli en ook de eerste week van augustus zijn niet alleen erg warm maar ook buitengewoon zonnig verlopen. Juli 2018 bleek uiteindelijk de zonnigste maand in Nederland sinds het begin van de metingen. Aanvankelijk bleven de nachten koel maar de warme nachten die daarop volgden hebben er voor gezorgd dat het klimaat minder beheersbaar werd. Afgelopen weken zijn de etmalen t.o.v. de hoeveelheid licht te hoog. Hierop zien we in alle teelten verzwakking ontstaan. De zee is ook flink warmer dan normaal, dat is nu al merkbaar aan de gerealiseerde nachttemperaturen langs de kust t.o.v. de rest van het land.    

Je kan het warme weer van afgelopen weken goed terug zien in het gewas. Heel veel aanmaak in de buik van de plant, snel en grof , de vruchten trekken heel veel energie. Daardoor heeft de plant moeite om bovenin de kop voldoende energie over te houden. De kop loopt ook niet echt vol en de trospunt blijft wat achter. Een teken van het ontbreken van echte kracht. De kopstand op dit moment is wat welig, zacht kopblad, een wat opgerichte bladstand, veel lengtegroei, en daardoor wat dun. Het trosje oogt matig en de kop heeft geen reserve. (zie foto) De productie t.o.v. vorig jaar is inmiddels ingehaald, jammer genoeg in een periode met extreem slechte prijzen. Wat dat betreft zijn alle pijlen gericht op het najaar, er valt veel goed te maken…

Blaadjes uit de kop zijn weken uitgesteld door het warme weer, nu is het een must en soms niet eens genoeg, er moet soms ook extra buikblad worden weggesneden.

Gele koppen duiken weer op. (zie foto) Het is zaak snel een trosje uit deze koppen te halen, dat is het meest effectief. Natuurlijk helpt het ook om wortel stimulerende middelen te druppel maar daar neem je het probleem niet mee weg: Deze gele koppen hebben geen energie om wortelpuntjes te maken.

Teveel bloei kom je nauwelijks meer tegen, nu hooguit nog in warmere vegetatieve hoeken van de kas. Een hogere druppelEc en aangescherpte druppeltijden hebben dit fenomeen aardig getackeld.

Wat we wel regelmatig zien is bloem abortie (zie foto). Hierop moet wat later gesnoeid worden. Macro’s en Nesi’s zorgen voor schade aan zwakke trosjes maar ook zien we abortie als gevolg van zwakte.

Hoe gaan we vanaf nu om met de sturing van het klimaat?
Nu de etmalen te hoog zijn en de kop verzwakt rest niets anders dan het etmaal zo veel mogelijk te drukken. Overdag hoeft er nauwelijks gepiekt te worden want dat gaat vanzelf en alle lichtverhogingen kunnen er vanaf. De generatieve sturing vindt al voor 99% plaats vanuit de huidige plantbelasting en het zonnetje laat zich nog steeds regelmatig zien. Als de zon er niet is moet de buis het doen. 38-40 oC – lichtafbouw overdag is dan genoeg . Met regen kan daar nog wat vanaf want je moet dan uitkijken dat het gewas door de buis niet teveel vocht produceert. Een buis van 30-35 oC met regen is dus prima. Tijdens een zonnige dag kan de luchtlijn tot 20:00 worden doorgetrokken, met een donkere dag tot 18.00. Opstoken blijft belangrijk alleen hoeft de nanachttemperatuur niet al om 02:00 bereikt te worden, 04:00 is vroeg genoeg. Probeer ook tijdens de nacht het etmaal te drukken. De buis kan er vanaf 23:00 wel op vocht inkomen, we praten dan over 28-30 oC. Vanaf 02:00 moet er echt vast een minimumbuis inkomen die mee loopt met het opstook traject. Komende periode wordt stoken en luchten belangrijk want gewassen verzwakken en schimmels gaan toeslaan.

Veel bedrijven hebben met watertekorten te maken en daarop leiding water en of slootwater moeten gebruiken. De natriumcijfers zijn daarom flink gestegen. Qua gewas stand zie je dat terug in de wat donkere doffe kopstand. De plant vindt het niet echt lekker en laat dat ook zien. 

Dreiging van neusrot blijft
Alhoewel dat komende periode minder wordt. Door afnemende plantbelasting, hoge natrium waardes en een hoge mat EC worden de vruchten weer vatbaarder. Het verhogen van kali richting het najaar moet dan ook trapsgewijs verlopen. Zeker als de natriumwaardes nog niet gezakt zijn. Het blijft voorlopig belangrijk voldoende calcium aan te bieden en dat in het jonge vrucht te sturen. Ook voorzichtig zijn met ammonium aanbieden. Natuurlijk moet de gift wat verhoogd worden richting het najaar maar je weet ook dat dit ten koste gaat van de calcium opname.
Om vegetatie tegen te gaan kan het nitraataanbod verlaagd worden, verhoog hierop de chloor en sulfaat gift. De fosfaatgift kan naar beneden naar 1-1,25 mmol, dit bevordert de ijzer opname, heel belangrijk komende periode om ijzergebrek te voorkomen.

Het buitenvocht is nu hoog en het is niet moeilijk de plant op voldoende spanning te krijgen. Knijpen is dus niet meer aan de orde.

De stengel wordt ook steeds langer. De wortels kunnen daardoor laat geactiveerd worden bij plotselinge verdamping. De plant leent dan water van zijn vruchten en/of stengel. In het geval de vruchten worden leeg getrokken ontstaat neusrot. In het geval de stengel droog getrokken wordt ontstaan gele stengels. Dit zien we vooral ontstaan na het koppen. Om dit zo veel mogelijk te voorkomen altijd ‘s ochtends een actief klimaat aanhouden tot de zon het overneemt. Uitkijken met het weg laten vallen van buizen in combinatie met het dichtlopen van het lucht als gevolg van een regenbui bijvoorbeeld. Hou altijd een flinke minimumraamstand aan beide zijden aan.

De kop datum komt alweer in zicht. Wij adviseren om Merlice rond 1 september te koppen. Lang doorgaan levert niet meer kilo’s op maar alleen het verschuiven van kilo’s naar achteren toe. Het risico op stengelvergeling en Botrytis nemen dan toe.

Momenteel is de kwaliteit wat wisselend want we zitten in een iets moeilijkere zetting periode. Het afval percentage betstaat uit open vruchten als gevolg van virus (zie foto hierboven), gescheurde vruchten omdat de grofheid fors blijft maar ook Tuta schade aan de vrucht komen we nogal eens tegen. (zie foto hieronder)

De wortels hebben heel wat te lijden gehad afgelopen periode. Vooral de hoge mattemperaturen hebben hun tol geëist. Niet zo heel gek want het zuurstoof gehalte minimaliseert richting de 30 oC. Er is ook heel veel water door de mat heen gegoten dus slijtage zat aan de wortels  maar ook aan de structuur van steenwolmatten. Momenteel zitten we in een periode waarin de wortels van minder assimilaten worden voorzien of zelfs met donkere dagen worden overgeslagen. Het is daarom zaak niet overdreven veel water te geven en vooral start en stoptijden aan te scherpen. Momenteel zie je dat het met donkere dagen lastig op tijd drain te realiseren. Vergroot hierbij de beurten om op tijd voldoende drain uit te spoelen. Je voorkomt hiermee ook dat het watergehalte weer oploopt.

Belicht
De augustus plantingen zijn teleurstellend geëindigd. Met nog een paar trossen aan de plant was het laatste stukje kwalitatief niet altijd goed genoeg, zelfs niet met krijt erop. De slechte prijzen hebben telers er toe gezet om een deel van de productie te storten. De combinatie Nesi en Toc virus heeft veel groei gekost en de kwaliteit van de vruchten/trossen nadelig beïnvloed.

De Oktober plantingen zijn gekopt. Deze teelten zijn er ook niet zonder kleerscheuren vanaf gekomen. Ook hier zien we neusrot, als je door het gewas rijdt zie je dat er aan ieder neusrot vruchtje wel wat mankeert of een mogelijke oorzaak kan achterhalen, vaak vegetatief gezette vruchten, veel Nesi/Macro prikschade, vaak sterke koppen , vooral op plekken met de meeste verdamping (o.a. langs betonpad)

En verder nog steeds veel problemen met ziekten en plagen. Nesi, Tuta, galmijt en TOC eisen hun tol. De producties in de belichte teelt gaan om bovenstaande redenen niet het niveau van vorig jaar halen!

Ondanks deze teleurstellingen blijft Merlice stevig in het zadel zitten, logisch met ieder jaar weer extremere omstandigheden. Telers kiezen dan voor zekerheid. Bij eenzelfde ras weet je vaak in ieder geval wat je kan verwachten. Je gaat je haast afvragen wat we komend jaar weer voor nieuwe plaag erbij krijgen!

Succes met de teelt!

Meer weten? Neem gerust contact op met één van onze accountmanagers.

De technische informatie in dit document wordt slechts gegeven ten behoeve van een niet winstgevende proef. Individuele resultaten en prestaties van een ras kunnen van locatie tot locatie en van jaar tot jaar verschillen. Advies is niet bindend en er kunnen geen rechten aan worden ontleend, aangezien lokale omstandigheden als teelt, substraat en weersomstandigheden kunnen afwijken.

Informatie die door Monsanto of haar medewerkers wordt gegeven, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, gebeurt in goed vertrouwen, maar dient niet beschouwd te worden als een garantie van Monsanto met betrekking tot prestaties en geschiktheid van haar rassen. Resultaten kunnen variëren onder invloed van klimatologische of andere omstandigheden. Monsanto aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de geleverde informatie.