Teelttip Merlice - 25 september 2018

Het merendeel van de onbelichte Merlice teelten zijn gekopt. Aan iedere tros die aan de plant hangt, mankeert wel wat, vooral bij de vroege koppers. De laatst aangemaakte trossen zijn zwak aangemaakt maar opgeknapt door het mooie weer van vorige week. Klachten over gescheurde vruchten, bij vooral de draai struiken, en losse tomaten komen veel voor. Ook is er veel afval door groene tomaten en af en toe een vrucht met neusrot. De doorkleuring verloopt heel onregelmatig. Dit zijn dan ook trossen die gezet zijn met etmalen van 23-27 oC, niet zo gek dus!

De mooie dagen van vorige week hebben de gewassen goed gedaan. Gele koppen die zich begin september aandienden zijn grotendeels verdwenen. Hierop is overigens ook alert op gereageerd met lager fosfaat en hoger ammonium, dit om de ijzer opname te bevorderen.

De Merlice gewassen zijn goed open gebleven. Na het koppen zie je wel dat het kopblad snel volloopt. Het is daarom ook zaak een blad boven de 1 na laatste tros te verwijderen zodat de trossen goed in het licht komen te hangen. Er kan ook voor gekozen worden om in een later stadium 2 bladeren aan de voorkant weg te snijden.

Instellingen op dit moment zijn gericht op grofheid, er moet immers nog heel wat goed gemaakt worden dit jaar. Nu het een stuk frisser is geworden is wel de nanachttemperatuur omhoog gehaald naar 17 oC en de ochtendverlaging eruit gehaald. Bij bewolkt regenachtig overdag de basis naar 18-19 oC halen. Met zonnig weer de basis juist weer omhooghalen naar 20-21 oC en 2-3 oC lichtverhoging erop tussen 300 en 500 watt.

Pyramide stoken blijft het advies om zodoende langzaam te stijgen in temperatuur, een zo koel mogelijke nacht te realiseren maar wel voldoende warm de nacht uit te komen. De gerealiseerde nachttemperatuur lag vorige week nog hoog maar nu realiseer je het ook echt. Hetzelfde geldt voor de manier van afkoelen naar de voornacht, die kan nu wat trager ingezet worden om niet in een keer de plant koud te zetten.

Het scherm mag dicht lopen op 8 oC buitentemperatuur + 2 oC uitstraling.

Dit is de periode waarin we de wortels moeten zien heel te houden door ze van genoeg zuurstof te voorzien. Deze wortels hebben al veel slijtage opgelopen tijdens de warme zomermaanden en dat zie je ook terug, aan plekken met bruine wortels waar water is blijven staan maar ook onder de potten waar veel water doorheen gespoeld is.

Geef water tussen 09:30 en 10:00. Realiseer met een serie van 4-5 grote beurten drain tussen 11:30 en 12:00, op tijd dus voor een goede EC-controle in de mat. Stop op tijd tussen 13:30 en 15:00 maximaal. Probeer iedere dag rond de 15% in te teren, bij twijfel beter geen water meer geven want de plant neemt steeds minder water op. Bovendien staan de luchtramen weer wat dichter waardoor de verdamping minder groot is.

De Botrytis druk is laag, dit heeft ongetwijfeld te maken met de warme zomer waarbij plekken goed opgedroogd zijn en infectiedruk laag is geworden. Dit is ook de tijd van gele stengels, helaas ontkom je daaraan niet bij Merlice. Alle stengels die ooit wat gemankeerd hebben vallen als eerste uit. Toch kan erger voorkomen worden door te zorgen dat de plant de verdamping kan blijven bijhouden. Zorg daarom dat de kop voldoende warm de nacht uitkomt en al goed geactiveerd is voordat de zon doorkomt.

De augustus plantingen hebben het warme weer van juli meegemaakt op de betonvloer bij de plantenkweker waarbij flinke etmalen gerealiseerd zijn. Dit zag je terug aan de hoeveelheid wortels in de pot (duidelijk minder) en de onregelmatigheid op de trossen. Er is direct AA Terra meegegeven om eventueel meegeleverde Pythium aan te pakken.

Verder is er gestart met krijt op het dek tot ongeveer de 3de tros bloei. De plant bleef slank van de hoge etmalen maar ook van de hoog ingestelde nachttemperaturen om de vruchtgroei niet te veel voorrang te geven. Etmalen zijn ondertussen gezakt naar 19-20 oC. Dit gewas(zie foto) vraagt bij de 6e tros bloei momenteel bij etmalen rond de 20 oC, 900 joules aan lichtsom per dag. Op donkere dagen moet er dus bij belicht worden en indien er pas vanaf 1-10 stroom is ingekocht moet het etmaal zakken om de trossen sterk te houden. Belichten doen we om de dag te vervroegen en te verlengen maar vooral om het vochtdeficiet overdag te verhogen, want dit gewas produceert steeds meer vocht. Met name aan het einde van de dag is het zaak het vochtdeficiet hoog genoeg te houden en de wortels niet teveel te verwarmen met de buis. Met een mooie dag weer volstaat het als je de lampen alleen aan het einde van de dag aanzet. Vorige week is voor het eerst het doek dicht gelopen in de namiddag om te ontvochtigen. Het vochtdeficiet steeg hierdoor aan het einde van de dag. Als het vochtdeficiet heel de dag 6-7 is er minder noodzaak het doek dicht te trekken. Is het gemiddeld 4-5 en moet er water uit de kop gestookt worden, dan zeker wel het doek sluiten. Het streef vochtdeficiet bedraagt dan tussen de 7 en 9 deficit.

Qua watergift bij voorkeur kiezen voor op tijd stoppen en aanvullen in de avond. Dit is de beste manier om het gewas generatief te sturen. Kijk ook uit dat de EC niet te hard zakt in de mat, de EC helpt ook mee de plant generatief te houden en versneld zakken van de EC in de mat levert meer water, verdikking op in de stengel. Dit heeft dan weer zijn invloed op de bloemkwaliteit.

We gaan een ander belichtingsseizoen tegemoet want i.v.m. de hoge stroomprijzen zal er minder ingekocht gaan worden. Eerder een uurtje minder belichten dan een uur meer dus. Dit heeft consequenties voor het aantal stengels /m2 en het moment dat de dief aangehouden gaat worden. Er zou ook voor hetzelfde teeltsysteem gekozen kunnen worden en een vruchtje minder snoeien aan een tros. Dit soort discussies gaat dat opleveren. Uiteraard zijn er ook zat bedrijven geheel zelfvoorzienend en veranderen niets in hun strategie.

De oktober planters zijn aan het teelt wisselen en de planten voor de nieuwe teelt staan bij de plantenkweker te groeien.

Merlice wordt overwegend getopt op het 2e blad maar er wordt ook op het 3e blad getopt voor de 3 koppers. Hierbij is de opkweek vanaf het moment van inwortelen en toppen wat rustiger en wordt er meer belicht. In het hele traject hierna zie je dat je er meer op reserve geteeld moet worden. Dit kost t.o.v. een 2 kopper ook meer dagen opkweekduur.

Om de lengtegroei te beperken wordt er vaak direct op eindafstand uitgezet. Bij een volledig afgekweekte plant is dat dan 3-4 potten /m2. Na het uitzetten worden de potten gelijkgetrokken en daarmee wordt ook een uniforme uitloop van de scheuten gestimuleerd.

Vanaf afgelopen weekend wordt er meer dubbel belicht overdag om de benodigde hoeveelheid joules te halen maar ook om generatief te kunnen sturen. Het is een spelletje tussen gerealiseerde etmalen en licht hoeveelheid. De scheuten dienen krachtig genoeg te blijven om ongelijkheid te voorkomen. Er wordt vooral op de trosaanleg gestuurd waarbij uitgangspunt is dat deze stabiel is en op de juiste hoogte zit. 

Om koploosheid te voorkomen dient het scherm tot 10 dagen na toppen dicht te lopen boven 500 W-instraling.

Er ligt veel druk bij de plantenkwekers om de planten ziektevrij te kunnen afleveren. Inzet van biologische bestrijders in de opkweek staat onder druk om alle risico van het overbrengen van Toc te vermijden. Er kan wel rekening gehouden worden met de nawerking van middelen op inzet van biologische bestrijders op de tuin, direct na het planten. Overleg dat dus even met elkaar.

Een deel van de “combo bedrijven” overweegt biologische bestrijding pas in te zetten wanneer de onbelichte teelt geplant is en wanneer de luchtramen wat dichter liggen. Daarentegen zie je in oktober dat biologie heel goed aanslaat en naarmate je richting november-december gaat, het steeds moeilijker wordt. Anderen gaan daarom juist voor maximale inzet van bestrijders en starten direct met veel biologie. Soms zelfs met 4-5 Macro’s per m2. Het ligt er natuurlijk ook aan of je in een concentratiegebied zit.

Het is er niet makkelijker op geworden afgelopen jaar!

Succes met de teelt!

Meer weten? Neem gerust contact op met één van onze accountmanagers.

De technische informatie in dit document wordt slechts gegeven ten behoeve van een niet winstgevende proef. Individuele resultaten en prestaties van een ras kunnen van locatie tot locatie en van jaar tot jaar verschillen. Advies is niet bindend en er kunnen geen rechten aan worden ontleend, aangezien lokale omstandigheden als teelt, substraat en weersomstandigheden kunnen afwijken.

Informatie die door Monsanto of haar medewerkers wordt gegeven, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, gebeurt in goed vertrouwen, maar dient niet beschouwd te worden als een garantie van Monsanto met betrekking tot prestaties en geschiktheid van haar rassen. Resultaten kunnen variëren onder invloed van klimatologische of andere omstandigheden. Monsanto aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de geleverde informatie.