Teelttip Merlice - 5 november 2018

De onbelichte teelt van Merlice loopt ten einde!

De onbelichte teelt loopt ten einde. De uitgroei is sneller gegaan dan gepland. Je ziet nagenoeg geen kniktrossen en de grofheid is naar het einde toe, forser dan voorzien. Het kopblad is dik en crispy, de wortels zien er tot het eind van de teelt toe goed uit. Het uitzonderlijk mooie weer van afgelopen weken heeft daartoe bijgedragen. Ook zien we nagenoeg geen gele stengels dit jaar. Botrytis zet wel verder door en zorgt voor meer uitval.

De instellingen staan overwegend warm om de laatste trossen er op tijd af te krijgen. De grofheid van de tros die deze week geoogst wordt is veel grover dan voorgaande weken. We hebben het over een vruchtgewicht oplopend naar 165-170 gram! Op zich is dat mooi maar niet in combinatie met krimpscheuren en scheurtjes. Ga daarom snel genoeg rond en teel vooral warm. Kijk uit met te veel kou naar binnen luchten in de ochtend, indien er gebruik wordt gemaakt van gassen.

Water:
Geef 3-5 beurten afhankelijk van het licht overdag tussen 09.30 en 13.30 uur maximaal. De kali moet in de vruchten kunnen komen door voeding aan te blijven bieden. Bovendien blijf je de mat van voedingselementen verversen. Het EC is soms naar 7 gestegen, toch 3 blijven druppelen, om voldoende hoog kali aanbod te houden. Je kan ook lager druppelen, 2,6 EC bijvoorbeeld maar dan moet je de kali zeker 2 mmol verhogen. Let op; bij kali te kort blijven de vruchten te vlekkerig en loopt de kwaliteit terug. Pas de laatste week kan de mat droog getrokken worden. Dit droogtrekken waarbij de pot nog net natgehouden wordt, geeft je ook een impuls aan de afrijping.

De eindproductie gaat dit jaar lager uitvallen. De aanmaak achterstand van begin dit jaar is helaas niet ingehaald. Uiteindelijk lopen we nu qua licht voor t.o.v. vorig jaar maar de plant is niet in staat gebleken dit om te zetten naar meer productie. Tel daarbij op dat er veel gespoten is om preventief te bestrijden of in te grijpen. Iedere bespuiting kost immers groei en productie.

Foto: Galmijt

Praktisch iedereen eindigt met te veel galmijt (zie foto). Aanvankelijk was deze prima te bestrijden met zwavel maar door het warme weer is deze in notime geëxplodeerd en verspreid door de kas, hier zie je veel aangetaste planten. De Tuta Absoluta en Nesi waren dit jaar de grootse plaaggeesten van de tomatenteelt. Volg naar het einde van de teelt een strak protocol om schoon te kunnen eindigen!

De rassenkeuze:
Er zijn dit jaar op het gebied van rassenkeuze tros grof weinig wisselingen, Merlice blijft het hoofdras voor de onbelichte teelt, maar ook voor de belichte teelt. Van de nieuwe teelt is het merendeel van de Merlice gezaaid. Het lijkt erop dat er iets eerder is gezaaid en er meer gebruik gemaakt is van generatieve onderstammen. De aller vroegste zaaiingen zijn al geënt en worden inmiddels opgepot.

Foto: Hier ziet u een tros die iets te vegetatief is, de bloemetjes wachten te lang op elkaar alvorens deze openklappen.

Bij de augustus plantingen zijn inmiddels 2 trossen geoogst. Op een enkele zachte vrucht na, als gevolg van virus inbreng en de snelle uitgroeiduur, is de kwaliteit prima. Dit moeten we wel zo houden, want er liggen nu andere gevaren op de loer: Kroonpuntverbranding met daaropvolgend mogelijk kroonschimmel. Door Pepino virus inbreng, maar zeker ook vegetatie en hoog vocht, zijn de kroonpunten lang en dun en daardoor gevoelig voor verbranding. Op de foto beneden ziet u een tros die iets te vegetatief is, de bloemetjes wachten te lang op elkaar alvorens deze openklappen. Verder belemmeren de lange kroonpunten het opengaan van de bloemen. Voordat de hergroei plaats gaat vinden, moet eerst de balans recht getrokken worden. Daar hebben we een sterke afbloei en zetting voor nodig. Het mooiste is als uiteindelijk de plantbelasting de hergroei opvangt en in vruchten omzet.

Foto: Hier ziet u een tros die iets te vegetatief is, de bloemetjes wachten te lang op elkaar alvorens deze openklappen.

Belichting:
Er moet sinds 2 weken flink meer belicht worden. Tot voor kort kon er volstaan worden met vervroegen en doortrekken van de dag. Nu de dagen korter worden en ook dagen met maximaal 200-300 joules zich aandienen, moet er om een etmaal van 19 oC te draaien 700-800 joules bij belicht worden en bij 20 oC is dat nog eens 100 joules meer. De lampen hoeven overdag niet meer uit op instraling. De instraling is flink afgenomen en de zon staat alweer een stuk lager, daardoor komt er niet overal evenveel licht in de kas. Bovendien geven 100% lamplicht en zonlicht tezamen een flink generatieve impuls. Door ’s nachts meer te moeten schermen zie je de gewassen wat vegetatiever ontwikkelen. Dit uit zich in voller blad, grotere bladschijven maar ook in een zwakkere trosstand. Deze kan stekeriger worden, lager gaan bloeien, zwakker zetten, minder sterk afbloeien en de grofheid onder de kop kan minder grof worden. Door sterker generatief te sturen kunnen bovenstaande punten opgelost worden.

Als de kroonpunten langer worden en verzwakken zoals hierboven beschreven moet er beter ontvochtigt worden. Versneld meer blad wegsnijden helpt ook, hoe minder vochtaanmaak in de kas des te beter het klimaat. Wanneer het kwaad al geschied is Huwasan of Waterstofperoxide spuiten en anders een bestrijdingsmiddel zoals Signum maar voorkomen is beter dan genezen.

Vorig weekend zijn veel teelten zwaarder geworden in de kop door het niet halen van de temperatuur ’s nachts en het vele licht overdag. Een etmaal van 19,2 oC bij 800 joules lichtsom, is 1 graad te laag. In hoge kassen moet bij kou eerder gestart worden met belichten om de temperatuur ’s nachts beter te halen. Het minimum lucht kan eruit als de buis aantrekt naar 45-50 oC. Het deficit ’s nachts onder het doek is dan trouwens wel vaak goed, boven de 2-3. Bij hoge kassen is het juiste moment van open lopen van het scherm in de ochtend ook belangrijk, vooral als het koud is. Loopt het scherm daardoor wat later open pas dan ook het startmoment van de watergift aan. Neigt het gewas naar vegetatief is later starten met water alleen maar goed.

Weer:
Komende week krijgen we te maken met zacht weer voor de tijd van het jaar. Dan wordt het vochtdeficiet onder het doek weer een uitdaging maar ook de nachttemperatuur niet te hoog op te laten lopen. Dit geldt zeker bij bedrijven waar de schermkier niet groter mag zijn dan 4% i.v.m. regelgeving.

Voorkom in ieder geval te warme temperaturen onder het scherm. Maatregelen kunnen zijn: Minimumbuis weg rekenen ’s nachts, en overdag compenseren. Overdag de buis dan hoger inzetten geeft bovendien een hoger vochtdeficiet en groter DIF. 

Verder onder de stooklijn luchten wanneer temperatuur boven setpoints gaat. Op buitentemperatuur instellen kan ook: 1oC onder de stook lijn luchten bij buitentemperatuur 10 oC of hoger.  

Daarnaast ‘s nachts er eventueel voor kiezen om de windzijde en luwe zijde om te draaien, je voert dan meer vochtige lucht af. Ventilatoren onder het doek ook altijd aanhouden, ook bij veel luchten boven het scherm. Check even of ze daadwerkelijk niet uitgaan! Blad harder maken is ook goed tegen toekomstige bladrandjes. Streef naar open, kort blad. Streef naar 12-15% interen per etmaal, bedenk ook dat hoe meer water er ’s nachts gegeven wordt, des te groter het vegetatieve effect is.

Dure stroom:
Veel bedrijven gaan dit jaar naar maximaal 16 uur belichten. De dure uren aan het einde van de dag wordt er dan niet meer belicht. Bij bedrijven met 15000 lux of meer kan er ’s nachts op 75% belicht worden en overdag 100%.  Deze tendens geeft nieuwe uitdagingen. Door minder te belichten moet een extra stengel wellicht ook later aangehouden worden of moet er harder teruggesnoeid worden. Minder belichten kan heel goed als je er maar wel op anticipeert. Wanneer er voor 00.00 belicht gaat worden zijn er meer hommels nodig, de bloemen sluiten immers eerder dus de hommels hebben minder vliegtijd!

Bij de half oktober plantingen bloeit de 3e - 4e tros. Momenteel wordt er rond zon op gestart met belichten wanner het scherm open loopt en kort erna naar 100% geschakeld. Om een streefetmaal van 21 oC aan te kunnen houden zijn 700 joules lichtsom nodig. Een dag van 200 joules wordt dan opgevangen door 11 uur te belichten met 12500 lux. 
Vocht is in deze teelt nauwelijks nog een probleem, zeker niet als de plant met bladsnijden flink kaal gehouden worden.

Interen: 14-15% tot 5e - 6e tros bloei, daarna rond de 12% de winter in. We kunnen nu dan ook voor het grootse deel naar dag water, dit was half dag, half nachtwater. ’s Avonds eventueel nog aanvullen op matgewicht of als er te vroeg gestopt is. Vanaf nu kan er tegen drain aan gezeten worden. Matten mogen momenteel niet droger worden want de meeste teelten zitten nog aan onderkant matgewicht. De EC is nog niet te hoog dus er hoeft nog geen drain gerealiseerd te worden.

Dit lage vochtgehalte verklaart ook de mooie generatieve donkere kleur aan de kop. De bloemkleur is goed, niet te grove bloemen. De tros oogt megasterk, de 3e moet nu wel voor de zekerheid gebeugeld of geschrapt gaan worden. Bij teelten die wijder starten staat de dief ernaast, hou deze sterk door op kracht te telen en paars te houden.

De grote uitdaging dit jaar zit m in de beslissing wanneer Macrolophus uit te zetten. Het is inmiddels november, je hebt de natuur nu nog wel mee, maar dat gaat hard achteruit. Sommige telers redeneren: "Je maakt zelf lamplicht dus Macrolophus ontwikkelt toch wel." Wij denken dat je ook de natuur mee moet hebben en dat lamplicht iets anders is dan natuurlijk licht. Misschien is het dan toch beter te wachten met uitzetten tot het nieuwe jaar wanneer het licht weer gaat toenemen…

Succes met de teelt!

Meer weten? Neem gerust contact op met één van onze accountmanagers.

Informatie die door Monsanto of haar medewerkers wordt gegeven, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, gebeurt in goed vertrouwen, maar dient niet beschouwd te worden als een garantie van Monsanto met betrekking tot prestaties en geschiktheid van haar rassen. Resultaten kunnen variëren onder invloed van klimatologische of andere omstandigheden. Monsanto aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de geleverde informatie.