Teelttip Merlice - 7 december 2018

Van een overmaat aan licht naar lichttekort

De maand november eindigt na een lichte start, op zijn donkerst. De eerste weken verliepen zonnig voor Merlice waardoor er laat, voor de tijd van het jaar opgeschakeld moest worden met lamplicht. De laatste week, inclusief de 1e week van december, beleven we echter heel donker weer waarbij er maximaal belicht moet worden. Vorige week totaal maar 750 joules! Als je in deze tijd van het jaar een dag zonnig weer hebt, kan je nog 350-400 joules tellen, daar hadden we er deze week gelukkig maar één van.

Bij de augustus plantingen bloeit tros 13 en zijn er inmiddels 5 trossen geoogst. De planten hebben het zwaar. Dat komt mede door de sterke aanmaak afgelopen 2 maanden, de plantbelasting trekt er heel hard aan.

Foto: de kwaliteit is meer dan uitstekend.

Na aanvankelijk wat hergroei te zien stopt de plant al zijn energie in de vruchten. Gemiddeld vruchtgewicht van de oogstbare trossen schommelt al een paar weken rond de 175 gram, dit is eigenlijk te grof. Etmalen moeten ver terug tot aan 18-18,5 oC aan toe om kracht terug te pakken. Vorige week met 750 joules aan lichtsom bedroeg het gemiddelde etmaal ook 18,5 met een nacht van 17,5 en een dag van 21,5 oC, 4oC DIF dus.  

Over het algemeen wordt er maximaal 17 uur belicht, veel telers kiezen toch voor een uurtje minder of delen van het etmaal 50-75% belichten. Hierop zal dan aangepast gesnoeid moeten worden en eventueel ook later dieven aanhouden. Sommige dagen met een hoge stroomprijs valt het aantal uren belichting te laag uit. Je kan hier niet oneindig mee doorgaan, een gegeven moment sluipt er toch zwakte in het gewas. Het is verder te hopen dat wat je verliest aan de teelt, gecompenseerd wordt met de stroomprijs!

Op de zwakte van vorige week is een tros op 4 gesnoeid. Mogelijk blijft het bij een tros maar heel gek is het niet om bij tijdelijke zwakte voor een viertje te gaan. Doelstelling is om dit jaar iets meer op “over” te telen mocht er Toc virus binnen komen. De gedachte heerst dat TOC zich nadrukkelijker laat zien wanneer de plant zwak staat. Hetzelfde geldt voor een blaadje uit de kop, als het kopblad minder gaat vullen is het wijs om blad te laten zitten. Het gaat er uiteindelijk toch om dat je voldoende assimilerend oppervlakte overhoudt.

Met de lampen opstoken of voor het belichten opstoken tot 17 oC? Kies in deze teelt voor klimaat en groei! Ook ’s nachts! Voorkom dat je het gewas aan zijn vruchten ophangt en stook goed op alvorens te belichten. Streef naar een vochtdeficiet van 2-3 onder het doek. Probeer pieken naar 4 of hoger te voorkomen. Dit kost op zeker extra energie aan onderhoudsademhaling en bovendien kost het groei en grofheid, de plant en de vruchten staan niet maximaal op spanning.

Om extra groei te genereren kan besloten worden 3-4 keer onder het doek water te geven. Let echter op want deze beurten water kunnen ook voor extra vegetatie zorgen.

De oktoberplantingen staan ook generatiever dan andere jaren. Hier bloeit inmiddels de 7e-8e tros. Na later met opschakelen van licht te zijn gestart zien we ook hier dat de gewassen heel snel en generatief staan. Wat dat betreft ligt de ontwikkeling voor op verleden jaar.

Hier kan met het zachte weer van afgelopen weken gekozen worden voor met de lampen opstoken, Dit houdt in dat de ruimte temperatuur 15 oC is op het moment dat de lampen starten. Het idee hierachter is dat je heel generatief stuurt, de lengtegroei beperkt en het etmaal drukt. Afgelopen periode was het soms zo zacht dat een minimumbuis van 40 oC al te warm was onder het doek. Deze moest daarop verlaagd worden. Overdag kon dat weer gecompenseerd worden met buizen van 55-60 oC in de middag.

De watergift bedraagt 2,3-2,5 l/m2 met 15-25 % drain.  De mat EC blijft makkelijk laag (In alle belichte teelten trouwens) dus er moet hoog ingedruppeld worden, tot 3,7-3,8 EC.

Na oogst van de 1e-2 trossen kunnen bij hergroei de dieven worden aangehouden. Vanaf januari gaan we weer met het licht omhoog. 

Bij de LED teelt zijn de koppen bijna allemaal voorbij de Led’s. (zie foto) We zien nu veel Pepino, de plant staat enorm op zijn vrucht. In tegenstelling tot andere jaren moet er nu al meer op groei gewerkt worden. Hoe doen we dat? Door de dag af te vlakken qua temperatuur maar ook qua deficit, maximaal 7-8 is prima met zon, bij bewolkt weer 4-6 gedurende de dag ‘s Nachts geldt hier ook maximaal 3. De momenten dat het deficit te hoog was is de Pepino er hard ingeschoten. Dit hadden we kunnen voorkomen door minder te luchten.

Momenteel bedraagt de plantemperatuur bij momenten 0,8 oC hoger dan de ruimtetemperatuur.  Dit is veel hoger dan bij belichte teelten met SonT lampen waar de lampen verder weg hangen.

Streef etmaal ligt rond 18,5 oC maar gerealiseerd is dat 19 oC, dit komt door de warme nachten. Het plant temperatuur etmaal ligt daar nog weer een halve graad boven.

Doek strategie is nu zoveel mogelijk openhouden. Komende week wordt het echter kouder, de nachten zakken naar het vriespunt en overdag wordt het niet warmer als 5-8 oC. Scherm mag daarom weer eerder dicht lopen ’s middags en rustiger openlopen in de ochtend. Ook de schermkier kan dan verkleind worden. De voornacht kan een graad hoger ingesteld worden alsmede de ochtendverlaging. De plant temperatuur zal volgende week eerder onder de ruimtetemperatuur liggen als erboven, hou hier rekening mee!  

Teelten waar biologie is ingezet lopen lekker. Deze hebben wel veel last van Tuta gehad maar d.m.v. onder andere blaadjes plukken met Tuta gangen is de infectiedruk flink gereduceerd. De Macro’s zie je nu goed op gang komen en die moeten het werk gaan overnemen. Witte Vlieg wordt nauwelijks gesignaleerd. Nesi wordt al wel gespot in beperkte mate. Vaak zitten ze in bepaalde hoeken/plekken. Het is wel zaak om deze tijdig te bestrijden. Je weet dat deze naarmate de etmalen oplopen 2 keer zo hard ontwikkelen als Macrolophus.

Door de bedreiging van het nieuwe ToBRFV virus is het studieclub lopen gestopt of tot een minimum beperkt. Omdat dit virus mechanisch overdraagbaar is adviseren wij ieder bedrijf een hygiëne brug te plaatsen voor alle bezoekers, inclusief personeel.

Succes met de teelt!

Meer weten? Neem gerust contact op met één van onze accountmanagers.

Informatie die door Monsanto of haar medewerkers wordt gegeven, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, gebeurt in goed vertrouwen, maar dient niet beschouwd te worden als een garantie van Monsanto met betrekking tot prestaties en geschiktheid van haar rassen. Resultaten kunnen variëren onder invloed van klimatologische of andere omstandigheden. Monsanto aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de geleverde informatie.