Teelttip Merlice - 9 juli 2018

De kop en tros zijn sterker geworden door het mooie weer.

Het blijft maar mooi weer. Je ziet momenteel veel groei. (zie foto) De koppen zijn ook uniformer geworden. Het is nu uitkijken geblazen dat gewassen niet te vol lopen en vegetatief worden, zeker bij een afnemende plantbelasting. Omdat het mooie weer voortduurt, is er geen extrablad uit de kop gehaald c.q. is er niet opnieuw gestart met een blaadje uit de kop. Het is de kunst alle aangemaakte assimilaten van de kop om te zetten in plantbelasting. 

De energiebalans in de plant vertoont weinig gebreken, alle delen van de plant worden netjes voorzien van voldoende energie. Toch zitten we al een poosje na de langste dag en weet je dat gewassen de zwak vegetatieve kant op kunnen gaan. M.a.w. grotere bladschijven, langer blad, zwakkere trosjes en minder energie voor de wortels.  Je ziet nu ook dat de planten geen enkele moeite meer hebben met hun vochtbalans: Koppen tonen frisgroen en de stengeldiameter is toegenomen in dikte. Tenminste sinds halverwege vorige week. Nu komt de wind weer voor een deel uit het noorden en voert wat meer vochtige lucht aan. 

Het is nu oppassen geblazen dat gewassen niet te vol lopen en vegetatief worden, zeker bij een afnemende plantbelasting.

Vorig weekend kregen we te maken met een Oostenwind en een extreem lage luchtvochtigheid. Toen was er zelfs reden om ’s ochtends te knijpen met de windzijde, want met een  buiten RLV van 20-30 %  valt veel  te winnen op een sterk verdampend gewas. Telers die al wat langer mee lopen hadden dit ook nog niet eerder meegemaakt. Wat dat betreft zien we het klimaat steeds meer veranderen.

Het snoeibeleid is er debet aan hoe sterk de trossen afgelopen weken uit de kop kwamen.

Is er tot 1 mei op 6 gesnoeid zie je dat de trossen er fluitend uitkomen. Is er langer op 6 door gesnoeid, zie je meer problemen met miszetting en kracht van de trossen. Dit uiteraard in samenhang met de hoeveelheid stengels per m2. Het snoeibeleid bepaalt toch wel voor een groot gedeelte van de teelt de kwaliteit van de trossen.

De aanmaak ligt ruim een tros achter op verleden jaar. Het ziet ernaar uit dat het moeilijk wordt de 2-2,5 kg achterstand op vorig jaar in te halen want qua plantbelasting hangt er niet veel meer aan de struik t.o.v. vorig jaar. 

Inmiddels hebben we de piek van de plantbelasting ook achter ons gelaten terwijl er niet extreem veel geoogst is afgelopen weken. We moeten het dus uit de grofheid halen komende maanden willen we nog wat inhalen!

Onderweg komen we verschillende beelden tegen qua bloei en bloemkwaliteit: Veel dubbele trossen en grove bloemen, de bevlieging en zetting daarentegen blijven wel goed.

Soms zien we ook te veel bloei, als gevolg van vegetatie, dit ligt echt op de loer want de plant doet fluitend zijn werk overdag en heeft het relatief makkelijk. EC wordt soms te makkelijk verlaagd, er wordt te veel of te lang door water gegeven. M.a.w. de kop en de bloemkleur worden behoorlijk verdund ondanks de hoeveelheid zouten die per dag door de kop heen gaan (lees liters water) Soms wordt er ook te lang geknepen: in de namiddag, ‘s avonds en vervolgens laat afgelucht. Soms wordt er helemaal niet afgelucht of wordt het lucht ’s nachts nog een paar uur dichtgetrokken. Gelukkig is dit niet het algemene beeld maar overdrijf niet met bovenstaande acties na de langste dag.

Vegetatie vergroot de kans op open gegroeide vruchtjes.

Ook komen we nog steeds Pepino trossen tegen bovenin de kop. Als er niet generatief genoeg geteeld wordt, worden dit open vruchtjes. Daarom kom je deze open vruchtjes ook het meest tegen in vegetatieve hoeken van de kas. Dit is wel een echte Merlice kwaal! Er lijkt ook wel een link te liggen met bepaalde ingebrachte virussen maar hoe dan ook, wil je open vruchtjes voorkomen teel dan zo generatief mogelijk en voorkom vegetatie.

De buik van de plant is de laatste periode goed bijgetrokken. De grofheid is toegenomen en vruchten trekken gelukkig hard genoeg aan de plant terwijl de aanleg helemaal niet zo geweldig goed was. De overdaad aan zonlicht heeft hiertoe bijgedragen.

Momenteel kleurt het moeizaam door onderin. Dat is niet helemaal het beeld wat je zou verwachten na weken met 18.000-19000 joules en etmalen tussen de 21 en 23 oC. Gelukkig gaat het goed komen. De kleine tomaatjes zaten afgelopen week in een productieversnelling en volgende week en de week erna zijn de grove tomaten aan de beurt. Dan komen we ook in de snel aangelegde trossen terecht die er vlot vanaf gaan komen. De producties zullen daarom gaan stijgen c.q. stabiel blijven.

De groeibuis overdag warm houden om de doorkleuring te stimuleren van deze trossen is niet verstandig. Het werkt eerder vocht verhogend op donkere dagen en het is meer zaak de plantemperatuur laag te houden. Zeker als iedere dag de zon schijnt en er activiteit zat is. Blijf onderin beter goed aan met bladsnijden zodat de vruchten goed in het licht hangen.

Nu de nachten nog koel zijn en we te maken hebben met echt tomaten weer, hier wel van profiteren!

Acties voor komende periode:

Overdag ruim luchten en etmaal zoveel mogelijk drukken.

Knijpen in de namiddag-avond wordt steeds minder noodzakelijk en alleen een issue als de plant overdag hard heeft staan werken. Dat is dus niet het geval bij een gemiddeld vochtdeficiet van 4-5 overdag! Op het moment van schrijven is het buitenvocht in de ene regio acceptabel en in de andere laag zat. Zo is het in omgeving Bleiswijk op het moment van schrijven 39%, De Lier 45 en Middenmeer 54%. Blijf dus goed naar de buiten omstandigheden kijken alvorens je start met knijpen.

Knijpen mag ook alleen als de ruimtetemperatuur/planttemperatuur hierdoor niet stijgt.

Accepteer ook niet meer dat de luchtramen helemaal dicht lopen ’s nachts. Hou altijd een minimumraamstand aan beide zijden aan, en zorg dat er een minimumbuis in ligt.

Laat ’s avonds op tijd, op vocht, een minimumbuis inlopen of stel dit uit tot het opstook moment naar de nanacht toe. Tijdens de nanacht een buis van rond de 40-42 oC aanhouden, tijdens de ochtendverlaging terug naar 35 en vanaf 08:00 uur 38-40 oC tot deze eruit loopt op instraling. Is er warmteoverschot kan dit het beste in de ochtend weg gestookt worden met de luchtramen open.

Teel met een groot dag-nacht verschil. Nu de nachten nog koel zijn en we te maken hebben met echt tomaten weer hier wel van profiteren! Er is geen reden meer om de nanacht op lichtsom te verhogen. Groei zien we zat en de gevaren liggen juist aan de vegetatieve kant. Is de bloem kwaliteit niet goed genoeg kan je beter in eerste instantie op het midden van de dag een iets hogere dag temperatuur instellen. Laat het echter niet benauwd worden, dan bereik je het omgekeerde.

Stuur generatief met de watergift door komende periode wat meer in te teren.

Stop daarom op tijd. Komende periode wordt het alleen maar vochtiger en hebben de wortels meer behoefte aan zuurstof. Nu het zo nijpend is met water zijn de waterbassins niet vol meer, de watertemperatuur stijgt hierdoor ook met als gevolg: minder zuurstof.

Stel ook de EC niet te laag in. Met zonnige dagen niet lager dan 3-0,4 EC druppelen is het advies. Bij groeizame perioden of bij dagen met minder licht teruggaan naar 3,3-0,3 EC.

De belichte augustus en september plantingen lopen op hun einde. De oktober plantingen moeten nog even maar ook daar staan zat teelten moeizaam te groeien. Het grootste verschil in teelt instellingen tussen belichte en onbelichte teelten zijn de hoogte van de nanacht en het tijdstip van knijpen. Belichte teelten staan van zichzelf al generatiever door hun leeftijd.

Gevaar van neusrot bij sterk afnemende plantbelasting belichte teelt.

Inmiddels zijn er al gevallen van neusrot bekend. Hoe wordt dit nou veroorzaakt en wat kan je doen om het te voorkomen?

Een oude belichte teelt is gevoeliger voor neusrot door de lagere plantbelasting. Verder speelt de lengte van de stengel en de plantleeftijd een rol. Wat kun je nu nog extra doen om neusrot te voorkomen?

Blijf “aan” met bladsnijden. Hoe minder blad aan de struik des te minder de plant vocht zal lenen van zijn vruchten. Na koppen ook goed “aan” blijven met dieven weghalen Voor iedere dief staat een hoeveelheid wortels in de mat.

Stook goed op, activeer op tijd, des te eerder is de plant actief en wordt deze niet verrast door een inkomend zonnetje. Dit geldt zeker als er krijt op de kas ligt! Verhoog in teelten met krijt op het dek de minimum buis met 2-5 oC t.o.v. standaard, afhankelijk van de dikte en het type krijt op het dek.

Zorg dat de vruchten goed op spanning komen ’s avonds. Dit is de enige manier om Calcium in de vruchten te krijgen!

Zorg dat calcium beschikbaar is door ammonium tot een minimum te beperken en niet opeens met kali te hozen. Zorg dat fosfaat in ruime mate wordt aangeboden. Door bij een lagere druppelEc het drain % niet mee te verlagen kan het fosfaataanbod opeens heel laag worden, zeker bij een hoge ph in de mat. Voorkom dit.

Voor de belichte teelten is het een moeizaam jaar qua ziekten druk. Vooral het TOC virus laat flinke sporen na. Er zijn heel wat teelten waar vervroegd Redufuse of een krijtje op is gegaan. Dit heeft alles te maken met huidige warmweersperiode waarin aangetaste Toc planten moeite hebben om klimaat te maken. Het probleem van dit virus dat door Witte vlieg wordt verspreid, is dat het enorm hard toe slaat naarmate etmaal temperaturen hoog zijn. Een trosje uit zwakke koppen halen is de beste remedie maar ook ieder pad rollertraps ophangen en daarmee verspreiding van de Witte Vlieg tegen te gaan. Dat Toc productie kost is wel zeker. De schattingen lopen uiteen van 5-10% oogstderving.!

Macrolophus veroorzaakt veel prikschade in vruchten (zie foto)  en daarnaast neemt de Nesi populatie overal toe. Nesi zorgt voor kopbreuk, kort blad en groeiremming in de koppen. Gelukkig is hier nog iets aan te doen qua bestrijding waarbij weer opgepast moet worden dat de Macro’s niet bestreden worden. Daarom dit beestje ’s middags besttijden als de Macro’s een meter onder de kop zitten en Nesi zich juist hoog in de kop bevinden.

Galmijt blijft dit jaar relatief rustig maar neemt toch toe met dit soort temperaturen. Bestrijding hiervan met zwavel heeft weer zijn invloed op de Macro’s. Die heb je ook weer hard nodig in de strijd tegen Tuta. De hele biologie neemt steeds meer tijd in beslag van de teelt en bepaalt ook mede wat de eindproductie straks wordt, het is een hele strijd dit jaar!!

Succes!

Meer weten? Neem gerust contact op met één van onze accountmanagers.

De technische informatie in dit document wordt slechts gegeven ten behoeve van een niet winstgevende proef. Individuele resultaten en prestaties van een ras kunnen van locatie tot locatie en van jaar tot jaar verschillen. Advies is niet bindend en er kunnen geen rechten aan worden ontleend, aangezien lokale omstandigheden als teelt, substraat en weersomstandigheden kunnen afwijken.

Informatie die door Monsanto of haar medewerkers wordt gegeven, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, gebeurt in goed vertrouwen, maar dient niet beschouwd te worden als een garantie van Monsanto met betrekking tot prestaties en geschiktheid van haar rassen. Resultaten kunnen variëren onder invloed van klimatologische of andere omstandigheden. Monsanto aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de geleverde informatie.