Teelttip Merlice - april 2019

Het is voorjaar!

Als je bij de belichte teelt de tuin binnen stapt lijkt het wel zomer! Snel doorkleurende trossen, prima kwaliteit, een flinke productiestijging in het verschiet!

Het is 1 april geweest en dat betekent dat het belichting seizoen afloopt, tenminste veel bedrijven belichten nu nog 50 % en een kortere periode van het etmaal. Dat was even wennen afgelopen maandag want de schermkier moest ook verkleint worden. Anders voelt het zomaar te koud aan in de kas. Het aantal beurten water ’s nachts ging ook terug naar 0 of verplaatst naar de voornacht. Daarmee loopt de watergift bijna gelijk aan de onbelichte teelt.

Momenteel wordt er om 04.00/05.00 opgestart met belichten en het doek loopt om 07.00 open.

Er wordt afgeschakeld op 350 W, of eerder afhankelijk van de kopstand van de plant. Te laat afschakelen zorgt ervoor dat er al veel meer warmte in het gewas zit, we praten dan soms over een kwartier tijd! Bij veel vergeling bovenin is het noodzakelijk om een teveel aan warmte te weren.

Bij een buitentemperatuur boven de 10-12 oC wordt het snel te warm in de kas. Dat is ook een reden om af te schakelen of helemaal niet te belichten. Is het vocht hoog buiten, zoals afgelopen dinsdag, hielpen de lampen juist om het vocht af te voeren en het klimaat te verbeteren.

De dag wordt dan wel of niet afgemaakt met dambord afhankelijk van de lichtsom. Is deze 1400-1500 joules hoeft de dag niet afgemaakt te worden met de lampen. Is het koud buiten kan het reden zijn om ze juist aan te laten om de dag goed warm te eindigen.

Naarmate de teelt vordert, zien we meer verschil tussen de koppen onderling. Er komen nu net wat teveel zwakke koppen tevoorschijn, tijd om bij deze planten een trosje uit te lopen.

Voor afschakelen geldt, dat er afgeschakeld moet worden voordat de warmte in het gewas zit. Als er helemaal afgeschakeld wordt(rond de 400 watt) zijn de lampen globaal van 11.00-15.00 uit. Dan is het wel belangrijk om een minimum buis van 40 oC aan te houden. Na 15.00 kan er weer gestart worden met dambord belichten en eventueel opgeschakeld worden naar 100 % belichten. Dit is wel een generatieve actie dus moet wel kunnen voor de kop.

Ook vanaf nu uitkijken met te hoge temperaturen overdag en te hoge etmalen. Bij donkere dagen kom je deze week toch licht tekort, dan moet het etmaal wel aangepast worden! Etmalen zijn nu tussen de 18-18,5 met een donkere dag en 19-20 oC met veel licht Eventueel alleen gedurende de nacht de temperatuur laten zakken, overdag is klimaat belangrijkste. Het is nu ook tijd om aan het einde van de dag wat meer klimaat te gaan maken. Na een dag hard werken kan je er bewust voor kiezen op basis van de kop stand niet meer te belichten en de plant wat te verwennen met een hoger vocht. Komt de plant echt groeitekort door de hoge plantbelasting is het wijs om vlak voor het open van het doek goed op te stoken met een wat hogere buis.(45-50 oC) Voordat de temperatuur doorschiet loopt het doek al open. Teveel in de kou zetten op het moment dat het doek open loopt kost groei!

Met mooi weer was het rond de 8 deficit. Hoe kunnen we voorkomen dat deze verder doorschiet? Met name door vroeger af te schakelen en in 2e instantie ook de buis versneld af te bouwen. Door snel te reageren voorkom je ook vergeling in de kop.

Terugblik belichtingsseizoen: Dit jaar startte met hoge stroomprijzen. Hierop besloten veel telers om 1 of 2 uur minder lang te belichten. Dat had weer als consequentie dat er ruimer geteeld werd of de dief later aangehouden werd. Logische stappen maar achteraf heeft dit toch wat winter productie gekost. Dat er chemisch gestart werd is een hele goede beslissing geweest want juist die bedrijven draaien nu succesvol biologisch. Doordat de infectiedruk op een laag niveau is gehouden is het nu makkelijker biologisch bestrijden. De onbelichte teelten profiteren daar nu ook van.

In de onbelicht teelt Merlice loopt het uitstekend. De productie is op gang gekomen met prima kwaliteit. Wat hooguit tegenvalt is dat je langer op een vrucht moet wachten met knippen omdat deze wat gevlekt doorkleurt door het ingebrachte virus. Dit zie je altijd bij de eerste trossen.

De sfeer onderweg staat onder druk door het niet meer lopen van excursiegroepen, het weren van bezoekers op de tuin en de vaak overdreven of niet kloppende verhalen over ToBRFV. Het aantal besmette bedrijven is gelukkig nog beperkt en een vroeg ontdekte aantasting is goed te isoleren. Met maatregelen zoals beschreven in het hygiëne protocol is de hygiëne in en om de tuin flink aangetrokken maar dat mocht ook wel: Afgelopen jaren was dat verslapt bij veel bedrijven. Vircon S. of Menno Florades zijn goed om de handen te ontsmetten. Een enkel bedrijf gebruikt ook magere melk om het virus in te kapselen.

Terug naar de teelt!

Vorige week voelde het in de kas af en toe tegen het benauwde aan maar het was ook heel moeilijk luchten met buitenlucht die kouder aanvoelde dan deze was. Als je iets teveel luchtte voelde het direct koud aan in de kas. Onderweg was dit terug te zien aan de soms fletse koppen omgeven met bladranden. De verdamping wordt gewoon stilgezet door de kou of de bladpunten worden leeggezogen door het teveel aan buitenlucht wat binnen gelucht wordt. Als er beperkt gelucht wordt, is dat niet voelbaar, hooguit als je over het betonpad loopt maar dat is geen goede indicator.

Als het kopblad dan wat zachter aanvoelt moet je dat maar tijdelijk op de koop toe nemen, de kop staat echter wel warm en daar gaat het om. Aan het einde van dag valt de lichtverhoging weg op de luchtlijn waardoor de dag ook wat kil kan eindigen. Stel hierom een paar graden lichtsom in voor het einde van de dag indien er kracht over is. Anders op tijd naar de voornacht gaan en heel langzaam af laten koelen.

Gewassen zijn inmiddels hersteld, van onder tot boven zie je de kracht weer terug. Naar boven toe zien we meer vulling en koppen ogen uniformer op de rij. Trosje in de kop ook aangesterkt. We zijn weer terug net als in de fase van 3-4 weken geleden toen alles ook nog sterk stond. In de tussenliggende periode was het moeilijk om de kracht vast te houden, vooral bij de aangehouden extra stengels.

Er worden etmalen gedraaid rond de 19-19,5 oC met lichte dagen en 17,5-18 met donkere dagen. Maximum ruimte temperatuur 26 oC om verschillen tussen stengels onderling klein te houden en koppen sterk te houden. Wanneer de 2e tros geoogst is en hergroei zichtbaar wordt, dit wegstoken door met name de dag te verlengen.

Het weer is momenteel heel wisselend en het voorspelde licht wordt telkens naar voren geschoven. Dat nodigt nog niet uit voor hoge etmalen en daarom blijft de nacht temperatuur nog relatief koel ingesteld.

Wanneer het etmaal wel omhoog mag na een aantal achtereenvolgende zonnige dagen, bereiken we dat door de voornacht in te korten, de nanacht daardoor te verlengen en de dag door te trekken tot 0,5 uur voor zon onder. Daarbovenop kan de nanacht verhoogd worden bij voldoende reserve. We moeten ervoor waken dat er geen kijkgewas wordt neergezet, bij iedere lichthoeveelheid past een bepaald etmaal.

Tijdens regenachtige dagen is het belangrijk goed te ontvochtigen. Ook al kan je dan de luchtvochtigheid maar van 93 naar 90 % verlagen , dat is toch al pure winst. Je verbetert de bladkwaliteit en het kopblad wordt minder vatbaar voor bladrandjes. Een goed ontvochtigende raamstand is aan beide zijden een kiertje.

Bij sommige bedrijven is overdag de groeibuis primair, ’s nachts het ondernet. Ondernet in ieder geval niet onder de 40 oC laten lopen overdag, het is momenteel snel koud onderin.Water vanaf 2,5 uur na zonop of 70 J lichtsom. Licht neemt hard toe, dus zorg ook voor op tijd 1e drain. Dit zou dan rond 11.00/11.30 moeten zijn. Na 14.30 op verhoogde stralingssom(90 J) gieten tot maximaal 16.30.

Gift ongeveer 2,5 x de lichtsom, de luchtramen staan ook nog niet ver open. Gaan deze verder open naar 3 x de lichtsom gaan. DruppelEc mag naar beneden bij hogere watergiften vanaf 5l/m2, of lichtafbouw op de EC zetten.

Biologie slaat lekker aan, er worden hier een daar een wit vliegje, een enkel spintje en Tuta gevonden. Tuta vereist de meeste aandacht. Daarom komen rupsen weer nauwelijks voor. Verder is het rustig. Tomatengalmijt wordt sporadisch in de belichte teelt gevonden maar nog niet in de onbelichte teelt. Op schimmelgebied vallen er planten uit door Botrytis. Meeste plekken komen door slordige arbeid.

Let op dat na hergroei, Crazy roots niet de kop opsteekt. Bij de 1e aantasting adequate optreden met aangieten en mee druppelen van Huwasan achtige middelen. Ook bij iedere aangetaste kop 3-4 bladeren verwijderen.

Succes met de teelt!

Meer weten? Neem gerust contact op met één van onze accountmanagers.

Informatie die door Monsanto of haar medewerkers wordt gegeven, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, gebeurt in goed vertrouwen, maar dient niet beschouwd te worden als een garantie van Monsanto met betrekking tot prestaties en geschiktheid van haar rassen. Resultaten kunnen variëren onder invloed van klimatologische of andere omstandigheden. Monsanto aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de geleverde informatie.