Teelttip Merlice - april 2020

Licht, licht en nog eens licht!

De afgelopen weken hebben we zoveel licht gehad, dat de achterstand met het gemiddelde alweer dubbel en dik is ingelopen. We kunnen zelfs weer spreken van een plus ten opzichte van het 15-jarig gemiddelde.

Op de hoeveelheid licht hebben we als mens natuurlijk geen invloed, maar natuurlijk wel op de lichtintensiteit zoals we de laatste weken kunnen zien. Dagen met geen streepje bewolking in de lucht, kraak- en kraakhelder. Gaan we dit na de Corona nog vaker meemaken als het sociale leven weer op gang gaat komen met het verkeer en reizen? In deze teelttips vallen we wel een beetje in herhaling met de tips van maart.

In deze teelttip lopen belicht en onbelicht door elkaar heen. De belichting wordt immers minder en gaat steeds meer naar een normaal teelt, met in het achterhoofd dat deze gewassen vaak een paar maanden ouder zijn dan de onbelichte teelten.

Stand van het gewas
Bij de belichtende bedrijven worden de lampen nu massaal afgeschakeld. Een enkele teler gebruikt nog lampen om ‘s morgens een paar uur het gewas te activeren en klaar te zetten voor de mooie dag. Bedrijven met LED draaien nog een paar uurtjes meer op basis van stroomprijzen.

Bij het belichten moeten we ons af vragen wat de toegevoegde waarde nog is bij lichtsommen van boven de 2300 J/cm2. Over 8 weken gaan we deze vruchten pas oogsten, is dit financieel dan nog de moeite waard? Een ding staat voorop: maximale kilo’s. Maar het extra belichten mag nooit ten koste gaan van de kwaliteit en groei in het voorjaar en zomer. Hier moeten we de gewassen nu voor klaarstomen. Wel kan de belichting nuttig zijn om overgangsdagen goed op te vangen en een vlakker teeltregime te maken.

Belichten bij lage buitentemperaturen is goed te verantwoorden, belichten bij buitentemperaturen boven de 12 graden is niet aan te raden. Dit geeft te veel verhoging van de etmaaltemperaturen, zeker wanneer de daglengtes al erg lang zijn en de plant ook zijn rust nodig heeft om de assimilaten te verdelen.

Belichte gewassen staan op dit moment redelijk tot goed in balans. De eerste 2 kilo weken zijn alweer geweest en we zijn aan het oogsten van alle stengels.

Bij de onbelichte teelten zijn de eerste kilo’s weg en loopt de plantbelasting behoorlijk door, enerzijds door de aanmaken op eindafstand anderzijds door het oplopen van het vruchtgewicht en niet te vergeten bedrijven die blind op 6 zijn gaan snoeien.

Trossen
De kwaliteit van de eerste trossen bij de onbelichte teelt mag gemiddeld voldoende tot goed genoemd worden. Wat wel opgemerkt is, zijn de virusbeelden die zeer lang aanwezig zijn door de hele plant heen en de dominante aanwezigheid van virus in de kop van de plant. Ook kleurden de eerste trossen wat moeizaam door. Dat zagen we vooral bij bedrijven die de planten niet voldoende beheerst en generatief hebben gehad bij aanvang van de teelt en zetting van de eerste trossen.

Generatief sturen loont
Terugkijkend kunnen we stellen dat een generatieve aansturing zijn vruchten afwerpt. Op tijd starten met een blaadje uit de kop en voldoende werken op ontvochtiging! Een hoog etmaal met veel vocht in de tuin is funest geweest. De hoge vochtheid in combinatie met de hoge temperatuur heeft enkel heel veel energie gekost van de plant en ging daarmee ten koste van voldoende opbouw van droge stof. Niet alleen voor een goede en snelle zetting, maar ook voor een goede regelmaat in de plant en later een vlotte eerste oogst.

Oplopende plantbelasting
Hoe gaan we om met de oplopende plantbelastingen? Dit is een thema wat zowel in belicht als onbelicht speelt. Belichte teelten zien we de laatste week goed herstellen op het buitenlicht en de lage buitentemperaturen. Door de lage buitentemperaturen is het erg gemakkelijk om een mooi binnen klimaat te creëren met relatief weinig luchten, dus optimaal voor een goed herstel van de plant. Hierop zien we de vruchten langzaam grover worden en de bloeisnelheid weer toenemen; de plantbelasting gaat ook hier weer behoorlijk omhoog.

Op korte termijn staan alle seinen op groen voor mooie producties, maar wel met een stijging van de plantbelasting op een relatief oudere plant. Dit geld zeker voor de september plantingen. Het is zaak om goed vooruit te blijven kijken, nu een mooie kop en hoge aanmaken zorgen voor hogere plantbelastingen eind mei en juni. Zijn de aanmaken te hoog volgens de planning, dan is het geen verkeerde gedachte om eens een trosje korter te snoeien of te verwijderen wanneer er een zwakke plant staat. Dit komt de doorgroei bij oplopende buitentemperatuur en eventueel tegenvallend licht ten goede.

Bij onbelichte teelten worden nu maximale aanmaken gedraaid de laatste weken. Er is veel verschil in de manier van snoeien in combinatie met de plantafstanden.

Hoe gek kunnen we het maken! Normaal zouden we voor een trosgrof tevreden moeten zijn met een aanmaak van 19-20 vruchten per m2. Komt dit een week of misschien 2 weken hoger uit, dan moet dit geen probleem opleveren. Maar dan moet hierop wél geanticipeerd worden wanneer we straks minder licht gaan krijgen of het weer valt even tegen. Nu kom je ook bedrijven tegen die zelfs 25 of meer vruchten aanmaken! Het is de vraag of dit goed kan gaan op langere termijn, zeker wanneer dit meerdere weken op een rij is. Logisch beredeneerd geeft 20 vruchten al een productie van rond de 3 kilo, met 25 vruchten ga je naar 3,75.

Bij lange trossen van 8 knoppen en snelle zetting kan snoeien op 6, maar altijd -2 bloemen. De voorkeur blijft op tempo kunnen telen en snoeien op 5 vruchten.

Mocht er toch op 6 gesnoeid worden, blijf dan goed vooruitkijken en werken op een sterke kop van de plant. Gaat het licht afnemen, neem dan direct maatregelen: ga omhoog in de voornacht en nachttemperatuur en richt de dag “koel” in. Dit zal wel een plattere kop opleveren, maar zorgt voor snellere groei van de vruchten, wat lager vruchtgewicht geeft en daarmee een goede beheersing van de plantbelasting.

Bij de onbelichte bedrijven zien we nu wel sterk groeiende gewassen, volle gewassen met een mooi generatief kopje. Extra aandacht de komende weken: houd deze generativiteit vast. Blaadje uit de kop halen doen we al een paar weken standaard niet meer. Het advies is om bij lage buitentemperaturen en weinig luchten toch te overwegen om een blaadje uit de buik van de plant te halen om hiermee extra generatief op de vruchten te sturen en vruchttemperatuur goed te houden. Hiermee halen we ook wat extra vocht weg. Blijf ook voldoende met de groeibuis stoken. Het ondernet valt al vrij snel weg, hiermee kan een groeibuis – mits er geen blad om hangt – een goede bijdrage leveren aan de snelle doorkleur van de vruchten.

Bemesting en water
Met de dagen die we nu gehad hebben en zullen krijgen van de aaneensluitend 2000-2500 Joules is het goed mogelijk om zeer lichtafhankelijk met bemesting te gaan sturen. Bij deze lichtsommen mag immers de stikstof wat meer omhoog en de S en Cl omlaag om maximale groei en snelheid te krijgen. Op dagen met minder licht moet er wel weer geschakeld worden door omgekeerd te gaan werken. Licht minder dan 1500 Joules zorgt voor te veel vegetatie en mag er weer meer S en Cl aangeboden worden. Een goed stuurmiddel, zeker de moeite waard om eens naar te kijken.

Met water zitten we tot op heden erg goed, wel wat probleempjes met crazy roots. Zorgen voor een goede waterkwaliteit is hiermee echt noodzaak. We zien de waterniveaus in de bassins erg snel zakken! Hiermee wordt de waterkwaliteit dus steeds belangrijker, aanvullen met osmose is dus noodzakelijk. Begin hier op tijd mee. Het hergebruiken van water is goed mogelijk wanneer het water schoon is. Zorg dat de ontsmetters goed draaien en wanneer toevoegingen gebruikt worden deze overal in het systeem gemeten wordt.

Kijk ook eens naar de pH en het verloop ervan, de sterk groeiende gewassen laten de pH makkelijk stijgen. Hiermee neemt de risico toe voor snellere uitbreiding van crazy roots en verlaging van zuurstof in de mat.

Ziekten en plagen
Eigenlijk is alles wel weer te vinden. Het valt dit jaar op dat er de laatste weken vrij veel spint is. Voor de rest staat het wel een beetje meer in balans als we praten over Tuta en Galmijt. Hier wordt vrij veel preventief gewerkt, waardoor het geen naam mag hebben. Dit geld niet voor witte vlieg. Dit is toch weer een zorgenkindje wanneer de bio niet goed aanslaat of wanneer er al Nesi is gevonden. Dit zien we hoofdzakelijk bij de belichte bedrijven. Een laatste puntje is de Bemisia, houd dit heel goed in de gaten. Er zijn wat signalen dat er TOC wordt gevonden. Dus wees alert.

Veel succes met de teelt van Merlice!

Meer weten? Neem gerust contact op met één van onze accountmanagers.

Informatie die door Monsanto of haar medewerkers wordt gegeven, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, gebeurt in goed vertrouwen, maar dient niet beschouwd te worden als een garantie van Monsanto met betrekking tot prestaties en geschiktheid van haar rassen. Resultaten kunnen variëren onder invloed van klimatologische of andere omstandigheden. Monsanto aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de geleverde informatie.