Teelttip Merlice - augustus 2019

Weinig licht in de afgelopen dagen


Inmiddels liggen er 10 dagen met weinig licht achter ons en dat was begin deze week terug te zien aan de gewassen. Er moet weer iedere tros een blaadje uit de kop gehaald worden om straks na het koppen voldoende open te staan. Het blad is langer , de kop staat wolliger en er komt een redelijk sterk trosje uit de kop, een echte najaars kop. Deze tros is wel vaak dubbel of vertakt. De aanmaak hiervan is beïnvloed tijdens de tropische week in juli. De trossen eronder tonen nogal wat missers uit diezelfde periode.(zie foto) Tot en met vorige week was dat zichtbaar door bloemabortie. Het stuifmeel van trosjes in de kop is te warm geworden waardoor de bloem niet meer kan zetten. Al met al is er heel wat schade geleden door deze tropische periode. De vraag is of dit ieder jaar structureel gaat worden en wat we eraan kunnen doen. Een krijtje? Luchtbevochtiging?  Komende week wordt het gelukkig “normaal” warm en zonnig weer.

Momenteel oogsten we de tros die aangemaakt is in de eerste warmweersperiode. Vorige week werd er melding gemaakt van gescheurde tomaten maar hier zijn we deze week nog niet helemaal vanaf. Als je van sommige trossen de doorkleuring binnen de tros ziet, begrijp je ook waarom: met knippen moet er te lang gewacht worden op de laatste tomaten van een tros of knippers snappen niet dat ze een groene punt mee moeten knippen. Verder zien we veel verkurking onder de kroon van vruchten die uit hun jasje groeien. (zie foto hieronder.)
De productie ligt alweer achter t.o.v. vorig jaar. Krijgen we dit jaar weer een lichtrijke periode zoals vorig jaar in september en oktober? Eigenlijk rekent iedereen hier al op. Hiermee kunnen we de achterstand inlopen.
Afgelopen dinsdag werd 19,8 graden etmaal gerealiseerd bij 2000 joules lichtsom. Dit is eigenlijk een graad te laag etmaal, met alleen maar mooie zonnige dagen in het vooruitzicht. Komende week gaan we overdag zoveel mogelijk groeisnelheid pakken en houden de nachten relatief koel. Zolang de kop zo mals blijft staan als nu, is er niets aan de hand. Wel een minimum nacht realiseren van 15-15,5 graden, niet lager als er laat gekopt gaat worden. Anders hang je een gewas te veel op aan zijn eigen plantbelasting.

Met zoveel licht iedere dag en relatief koude nachttemperaturen kan het opstoken vervroegd worden en de minimumbuis er eerder in komen. Bovendien kan de nanacht temperatuur wat opgehaald worden.
Tot nu toe werd een maximum ruimte temperatuur aangehouden van 24-25 graden. Dat zal vanzelf wel wat hoge uitkomen onder invloed van de stijgende buitentemperatuur. Hoe de dag afgemaakt gaat worden hangt van het buitenvocht af, en in hoeverre de plant al op zijn tenen gelopen heeft de hele dag.
In principe kan de dagtemperatuur worden doorgetrokken tot maximaal 19.30-20.00. maar laat dit vooral afhangen van de gewasstand, de weersvooruitzichten en dan met name het buitenvocht. De laatste dagen zie je dat het buitenvocht om 20,00 terug is. Afluchten, adviseren wij voorzichtig te doen, 10 minuten per graad en/of de luchtlijn wat schuiner weg laten lopen. Wordt het wat warmer buiten kan je sneller en agressiever afluchten.Begin deze week zag je wat ijzer gebrek in de koppen, maar dat is van korte duur geweest.  Je ziet de kop alweer groener worden. Bovendien gaat er komende week veel water met voeding door de kop heen. DruppelEc kan om die reden ook naar beneden, 3-0,4 EC is voldoende hoog.
Start watergift 2,5 uur na zon op of eerder op 80 joules lichtsom. Wanneer de EC gestegen is in de mat, in ieder geval het aantal grote beurten doortrekken. Je creëert hiermee meer doorspoeling van de mat rond de 4e-5e beurt water. Stoppen met licht tussen 17.00 en 17.30. Gaan we weer naar bewolkt donker weer kan er al gestopt worden om 15.00, de dagen worden steeds korter en 12-15 % interen is dan belangrijk voor een geode zuurstof voorziening in de mat.
Qua bemesting kan er overgeschakeld worden naar een nitraat armer schema met meer chloor en sulfaat. Fosfaat kan wat verminderd worden om de sporen elementen beter opneembaar te maken. Een klein beetje(2-3 liter per m3) ammonium helpt daar ook bij.
Zonlicht tezamen met Co2 geeft grofheid en groei. Doseer daarom rustig aan met donker weer maar blaas maximaal met licht. Een grote lichtverhoging instellen dus deze week!
Volgende week zal de eerste Merlice planting gekopt gaan worden De week erna in de 1e week van september en de week erna zal de hoofdmoot gekopt gaan worden.
De augustus planters hebben inmiddels gepoot. Op het moment van planten stond de 1e tros tegen bloei aan. Dit is wat ons betreft ook een ideaal scenario.(zie foto) Een bloeiende plant geeft toch vaak een storing op de tros en niet iedere plantenkweker staat welwillend tegenover de inzet van hommels op de plantenkwekerij.

De opkweek is netjes en snel verlopen. (zie foto rechts)Tijdens de tropische week werden etmalen gemeten tot 32 graden! En dan hebben we het nog niet over de temperatuur van de betonvloeren. Om deze niet al te hoog op te laten lopen werd het energiedoek voor 85% tezamen met het verduistering doek op 15% gesloten. Ook is er tijdens dit soort dagen veel gebroesd of met de waterleiding water gegeven. Alles werd uit de kast gehaald om de temperatuur van de vloeren te drukken en het de plant zo aangenaam mogelijk te maken,. De watergift zelf was gedurende deze periode ook een uitdaging want met zulke hoge temperaturen kan je niet te lang weg blijven met water geven. Door de hoge water temperatuur en pot temperatuur was het ook noodzakelijk om een al dan niet preventieve Pythium bestrijding uit te voeren.
Bij iedere augustus planting ligt krijt op het dek, hiermee is de oude planting geëindigd en dit krijt biedt ook verkoeling tijdens de teeltwisseling. Afhankelijk van het buitenlicht en een voldoende beheerste stand van de plant kan het krijt eraf bij de 2e-3e tros bloei. Natuurlijk moet de krijtboer dan ook meewerken en moet het wel gaan regenen.
De plant is direct op het gat gepoot en weggezet met 21-25 graden. Gerealiseerde etmalen liggen rond de 23 -24 graden. De minimumbuis moet overdag op 50-5 graden ingesteld worden. Gaat de plant flauw de dag van poten kan het scherm nog voor een deel worden gesloten.
De eerste dagen moet de inworteling geholpen worden bij een Grotop Master mat maar als er gepoot wordt op een Cultilene mat of een Verticaal gelaagde mat, kan je de mate van vochtigheid van de pot in de gaten houden om te zien of je moet aanvullen. Deze matten wortelen namelijk veel makkelijker in, en , de mat houdt de pot nat, prima voor de aansluiting maar wel even iets om in de gaten te houden want je bent wel aan het beheersen!

Het interen hoeft niet zo diep en gaat natuurlijk heel snel.  De 1e periode tijdens het inwortelen aansluiting houden dus over het hele etmaal water geven en regelmatig terugkomen.  De periode na het inwortelen vooral  ’s nachts water geven. Bij een mat die al snel aansluiting heeft snel overschakelen naar nachtbeurten om een goede bloem kwaliteit te houden. De hoeveelheid water overdag moet dan beperkt worden.
De 1e 3 trossen kunnen wild zijn en zijn feitelijk de stuurtrossen. Snoei deze laat en kijk eerst of de kwaliteit en vruchtvorm van de vruchten goed is. Bij de 1e tros kunnen bonken voorkomen en als een van de trossen is aangelegd tijden de warmte zie je vaak dubbele trossen maar ook bloemetjes die niet willen zetten.
De 1e trossen zijn sterk genoeg om niet tros te hoeven behandelen. Pas bij de 3e of 4e tros moet er een beugel op de tros. Natuurlijk hangt dit ook af van de mate van door beheersen.

Vanaf deze fase kan gestart worden met ontvochtigen aan het einde van de dag. Het ingewortelde gewas gaat immers steeds meer vocht produceren. Het scherm kan hierop tot 90-95 % gesloten worden. Probeer niet te vroeg te sluiten omdat je anders teveel natuurlijk licht verliest. Het doel is om vocht af te voeren en daarmee generatief te sturen.

Meer weten? Neem gerust contact op met één van onze accountmanagers.

Informatie die door Monsanto of haar medewerkers wordt gegeven, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, gebeurt in goed vertrouwen, maar dient niet beschouwd te worden als een garantie van Monsanto met betrekking tot prestaties en geschiktheid van haar rassen. Resultaten kunnen variëren onder invloed van klimatologische of andere omstandigheden. Monsanto aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de geleverde informatie.