Teelttip Merlice-belicht: 15 maart 2017

Wat een traktatie voor Merlice!

Wat een traktatie voor Merlice!

Zomaar een week met een daggemiddelde van 1000 joules buitenlicht. Dat klinkt natuurlijk behoorlijk cynisch. Wat een teleurstellende periode hebben we achter de rug. Tussen week 4 en week 10, met uitzondering van week 7 gemiddeld zo’n 2500 tot 3000 joules voor Merlice.

Wat dat betreft leek het advies simpel. Een oplopende plantbelasting. We staan uiteindelijk op de zomerplantdichtheid. Een vruchtaanmaak welke hoger ligt dan de oogst, kracht zien mee te geven aan de laatst aangehouden extra stengels, dus iedere week een snip lagere etmaal realiseren,  maar hoe laag? Dat was een veel gestelde vraag.

De plant/bladkwaliteit stond tot voor kort enigszins onder druk, dit kenmerkt zich door bladpunten. De vruchtkwaliteit was wat dat betreft op een aantal bedrijven echt het kind van de rekening. Een deel van deze teelttip richt zich dan ook op de vruchtkwaliteit.

Vruchtkwaliteit
Hoe heeft het kunnen gebeuren dat de vruchtkwaliteit in de sfeer van kleuring en kou schade op een aantal bedrijven zo heeft kunnen terugvallen. Zeker als je kijkt naar de lengte van de periode waarbij de vruchtkwaliteit onder druk heeft gestaan.

Bekent is dat een vegetatieve zetting bij Merlice een verhoogd risico aan kwaliteitsbederf met zich meebrengt. Dit beeld zien we trouwens niet alleen bij Merlice maar ook bij andere rassen.

Bekent is ook dat op de eerste oogst in december een dosis hergroei ontstaat die met weinig buitenlicht moet worden opgevangen en moet worden omgezet in generativiteit. Dat dit niet overal even goed is gelukt hebben we de laatste productie weken mogen ervaren. Een vegetatieve zetting geeft een meer kanterige vruchtvorm. In combinatie met een te lage Kali druppelwaarde kan dit snel wankleur geven.

In onze vorige teelttip, zo ook verleden jaar, hebben we al nadrukkelijk over de Kaliwaardes gesproken. Zowel in gift als mat c.q. drainwaarden, als teken van voorraad. Aan de hand van ervaringen vanuit de voorgaande jaren, zou je veronderstellen, dat dit fenomeen dit jaar zou worden opgevangen, maar dat is niet op alle Merlice locaties gelukt.

Kortom een groot deel van de problemen op basis van kleur hebben een verleden.

Naast wankleur komen we ook kou schade beelden tegen. Kijkend naar de etmaalrealisaties van de laatste 4  tot 5 weken, weet je dat dit fenomeen op de loer lag. Etmaalgemiddelden van amper 18º zijn meer een algemeen beeld dan uitzondering. Dit betekent een oplopende uitgroeiduur en daar wordt de kwaliteit in zijn algemeenheid niet beter van.

Kortom we weten dat een vegetatieve zetting kanterige en wankleurige vruchten kan opleveren en structureel te lage etmalen de uitgroeiduur doet oplopen en het risico van kouschade beelden significant toeneemt.

Zaken die in dit kader opvallen, wel te begrijpen zijn, maar niet zijn toe te juichen.

De voorochtend verlaging heeft zo’n beetje een heiligverklaring gekregen. Alles in het kader van een platte kop met korte sterke trossen. Dat hierin wordt doorgeslagen moge duidelijk zijn. Mede door onvoldoende inzicht aangaande de effecten van deze instelling op de plant en de wijze van de invulling van deze instelling.

We komen met regelmaat tegen dat 45 minuten tot een uur voor het openen van het scherm, bij het inzetten van de voorochtend, een bak kou door de ramen naar binnen wordt gehaald het vochtdeficit eerder daalt dan stijgt. Zeker als dit gepaard gaat met een verlaging van de buisvoering. Dat je in zo’n situatie de kop in de “uitstand” zet moge duidelijk zijn. Ook deze instelling hebben we al vaker tegen het licht gehouden. Deze kou op de lage etmalen veroorzaakt uiteindelijk kouschade. Uitstraling van het dek, vindt niet alleen met helder weer plaats, maar ook bij regen en lage buitentemperaturen. Die hebben we de afgelopen tijd gekend,  dan ontstaat een stuk kou van het dek en dit heeft wel degelijk effect op de plantemperatuur. Vanzelfsprekend niet zo sterk als bij helder open en koud weer maar het heeft zeker invloed.

Bedrijven die perse vanuit de belichte nanacht naar de ochtend 2º willen dalen omdat ze anders geen “curve” in de grafieken zien zijn meer theoretisch en vooral sturend op de cijfers bezig, dan dat men zich verdiept in de werkelijke planteffecten.

Natuurlijk was op voorhand niet te voorzien dat we zoveel winterlicht zouden verliezen.

 

Op zich is het licht niet eens de belangrijkste factor vanuit het kwaliteitsperspectief. De lagere etmalen die hier mee gepaard gaan wel. Op basis van een teruglopende plantkracht was het ook noodzakelijk om een lagere etmaal te kiezen. Je kunt je alleen afvragen of het niet verstandiger was om op 4 vruchten te snoeien en de etmaalniveaus wat hoger te kiezen. Aanmaakcijfers van 15 tot 18 stuks vragen 3 weken later eenmaal een behoorlijk portie energie en de aanmaakcijfers lagen behoorlijk hoog. Kortom hebben we niet geprobeerd 2 ruggen uit een varken te snijden??

Terugschakelen
Wat ons ook opviel was dat al bij de eerste serieuze opklaringen werd teruggeschakeld! We weten dat een vegetatieve zetting de basis is voor kwaliteitsproblemen. Het verbaasd ons dan ook dat op vegetatieve buitencondities in week 9 en 10, buiten RV hoog, relatief weinig wind de lampen al snel werden afgebouwd. De reden die hier en daar werd genoemd >> werken aan bladkwaliteit?
Volgens ons is het juist uitstel van executie en hebben de bladpunten een andere oorzaak dan “het in luchten van kou” waardoor er bladverdroging zou ontstaan.

Energie
De energievraag van de plant bedraagt op de topbelasting in deze periode minimaal zo’n 1400 joules. De voorliggende fase is behoorlijk op vruchtgroei gestuurd. De vrucht aanmaken zijn hoog geweest. Kortom de energievraag van de plant is hoog. Dan kom je op een sombere 300 joules dag buitenlicht zo’n 400 joules tekort, uitgaande dat je zo’n 700 tot 750 joules middels de lampen aanmaakt. Een plant welke zijn suikers nadrukkelijk aan zijn vruchten toekent komt dan tekort. De suikers/energie voor het onderhoudt en de doorgroei van de vruchten worden dan uit de groeibladeren getrokken, resulteert tot bladpunten. Op zich geen probleem, plant geeft een signaal af. Er wordt zelfs gesteld dat als er geen bladpunten aanwezig zijn niet maximaal productief wordt geteeld/gestuurd.

Maar goed wat nu te doen met de lampen op een dag met 400 joules maar wel korte opklaringsmomenten? Doorbelichten is het advies. Zoals gezegd de oorzaak van de bladpunten ligt in de meeste gevallen op een ander vlak. Daarnaast is het zaak dat je de plant voorbereid voor het echte voorjaarsweer. Nu mals en groeizaam blad zonder inhoud maken betekent uitstel van… Je kunt de plant nu een paar uur behoorlijk aanpakken wetende dat de nachten nog lang zijn, het vocht en het klimaat snel te herstellen zijn. Hoe is dat eind maart? Op 1750 joules dagen met mogelijk een oosten wind en een buiten RV van 45%. Zo’n dag als afgelopen zondag maar dan een week op rij. Kan de plant, zwaarbelast en nog niet getraind in een goede verdamping dit type klimaat aan? Als je zo betuttelend stuurt blijft de groei relatief vegetatief en stuur je op een matige zettingskwaliteit aan. Bij 10º buiten en 90% vocht moet er duidelijk anders gestuurd worden dan bij 6º buiten met 65% vocht. Sturen en anticiperen heet dat.

Deze week komen we, op een enkel bedrijf, om die reden nog zwakkere trossen c.q. zetting vanuit week 10 tegen. Vegetatieve zetting betekent bij Merlice niet dat je lager gaat uitkomen in je gemiddeld vruchtgewicht, zelfs het tegendeel maar een dun kwetsbaar schilletje met vooral veel vocht is niet wat we met zijn allen binnen ons kwaliteitsbeeld hebben!

Het uit-terugschakelmoment
Stel het uit-terugschakelmoment van de lampen goed af op de buiten RV, buitentemperatuur, windsnelheid, LUS, stralingsintensiteit en lichtsom. Bedenk verder dat er een relatie moet zijn tussen straling en kastemperatuur. Dus bij 500 watt mag het best 24º – 25º zijn. Er hoeft niet perse te worden “door” gelucht om het niet warmer dan 23º te laten worden. Kortom maak een goede inschatting van licht, lucht en warmte/energie input.

Maar het roer lijkt om. Vanaf afgelopen donderdag duidelijk beter weer. Zoals gezegd 1000 joules dagen. Betekent dat we de 1400 joules energievraag kunnen aanvullen. Zelfs kunnen plussen. Pak nu je etmaal goed op. Blijf niet te lang hangen in je 18º niveau. De doorkleuring zien te versnellen. Het is en blijft een etmaal-temperatuursom die de doorkleuring bepaald.

Op basis van het buitenlicht neemt de generativiteit toe. Het is s’ochtends helder en fris, kortom maak het niet te koud. Werk aan een groeiklimaat waarbij een plant kan verdampen. Trek s’ avonds voldoende vlot het schermdoek dicht. Laat bij het inzetten van de voornacht de plant niet te snel en diep afkoelen.

De plant wordt met 600 tot 700 watt direct licht en 1000 joules buitenlicht en meer, dusdanig tot activiteit aangezet dat een langere rustperiode tijdens de nacht aan te bevelen is. Dus niet meer voor 01.00 starten met belichten!

Schakel de lampen overdag rond de 450 watt instraling terug naar 50%. Bij lage buiten RV’s zoals afgelopen zondag kan dat 75 watt eerder maar op een dag als vandaag (maandag) niet te snel terugschakelen. De reden daarvan is boven benoemd. Hier en daar zien we dat lichtverhogingen op direct licht onvertraagd inkomen. Dat kan tussen de “schakelblokken” tot een onrustige regeling lijden. Te snelle doorgerekende stijgingen kunnend de ramen kortstondig dichtsturen, waardoor benauwde momenten kunnen ontstaan!

Stem je “nacht” waterbeleid de aankomende tijd af op de belichtingsstrategie, wordt nog meer opgeschoven eventueel een nachtbeurt achterweg laten.

Betreft voeding, de hele voorliggende periode is aangedrongen op een sterk Kali beleid. Vanaf half maart wordt het tijd dat op een Calcium rijker schema wordt overgeschakeld. Zeker daar waar het systeem nog behoorlijk in de Kali zit is het zaak dat wordt overgeschakeld om het eerste echte voorjaarsweer in april te kunnen opvangen.

Overleg goed met uw teeltadviseur hoe de verhouding tussen de diverse elementen moet verlopen. De onderlinge samenhang tussen Kalium, Calcium, Magnesium, Natrium en de effecten van fosfaat op de Kalium opname. Het gaat in dit kader vooral om neusrot.

Wat te denken van de relatie tussen Stikstof, Chloor en Sulfaat en het zien toenemen van de scheurgevoeligheid bij te hoge Sulfaat waardes.

Kortom ga hier eens goed voor zitten! Succes!
Meer teelttips van Merlice lezen ? Zie hieronder voor meer tips:

[Opsomming maken van pagina’s met Merlice teelttips]

Meer weten? Neem gerust contact op met één van onze accountmanagers.

De technische informatie in dit document wordt slechts gegeven ten behoeve van een niet winstgevende proef. Individuele resultaten en prestaties van een ras kunnen van locatie tot locatie en van jaar tot jaar verschillen. De adviezen die hier worden gepresenteerd gelden als indicatie gebaseerd op ervaringen uit 2015. Advies is niet bindend en er kunnen geen rechten aan worden ontleend, aangezien lokale omstandigheden als teelt, substraat en weersomstandigheden kunnen afwijken.

Informatie die door Monsanto of haar medewerkers wordt gegeven, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, gebeurt in goed vertrouwen, maar dient niet beschouwd te worden als een garantie van Monsanto met betrekking tot prestaties en geschiktheid van haar rassen. Resultaten kunnen variëren onder invloed van klimatologische of andere omstandigheden. Monsanto aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de geleverde informatie.