Teelttip Merlice-Belicht: 7 februari 2017

Januari ligt voor Merlice inmiddels weer achter ons.

Een echte Nederlandse januari maand met alle winterweertypen die te bedenken zijn. Vorst met helder weer, bewolkt met voor januari hoge buitentemperaturen. Met week 3 en 4, twee behoorlijk lichte weken. Kortom januari was zeker geen slechte maand. Op het buitenlicht van week 3 en 4 hebben we het middenvrucht van Merlice goed zien ontwikkelen. In de kop zien we de nodige bladpunten. Dit beeld wordt nog eens versterkt door het matige weer begin week 5.

De bladpunten die we zien komen vooral door een tekort aan energie c.q. plantsuikers tot stand. Op een volledig belast gewas met goede groei op het middenvrucht zijn 200 joules dagen buitenlicht of minder funest voor de energiehuishouding. Zeker daar waar tijdens de voorliggende fase een goede generatieve sturing is meegegeven. In zo’n situatie wordt energie uit de bladeren onttrokken ten gunste van de doorgroei van de vrucht. De zettende tros toont op de punt wat pijnpuntjes in de vorm van een zwakkere 5e knop/bloem, puur op basis van de plantbelasting en niet vanwege een te vegetatieve stand. De bladpunten drogen algemeen goed in, trekken niet door in de nerf van het blad.

In de meeste gevallen is sprake van een prima vruchtkwaliteit maar toch zijn er ook dit jaar meldingen van kouschade en kanterig, geblokte vruchten waarbij de vruchtwand is losgegroeid van de inhoudt van de vrucht.

Kijkend naar de kwaliteitsverschillen die we onderweg tegenkomen kunnen we concluderen dat nog niet een iedere teler beschikt over de juiste “skills” om een kwalitatief goede Merlice in de doos te krijgen. Na 3 jaar Merlice telen zou je veronderstellen dat de lijn wel zo’n beetje duidelijk is.

Betreft wankleur blijft de Kaligift en voorraad in de mat en drain een punt van aandacht. Ook dit jaar zien we weer analysecijfers voorbijkomen met veel te lage kaliwaarden.

Hieronder een stukje tekst uit de teelttip van januari 2016.

“De Kali consumptie gaat met de toename aan groeivruchten omhoog. Naast Kali in mmol in je schema en EC gift wordt de Kali gift ook bepaald door het volume water.  Zodra we de 5 liter per/m2 dagen voorbij gaan leert de ervaring dat voldoende Kali wordt aangeboden maar het gaat tussen week 52 en week 6 nog wel eens fout. De plantbelasting in stuks stijgt maar de watergift in volume nog nauwelijks. Meer water betekent immers meer Kali wetende dat Kali een element is dat de plant makkelijk opneemt. Om het een inzichtelijk te maken praten we over eenheden Kali.”

Aangaande de kanterigheid is sprake van een vegetatieve zetting vanuit de voorliggende periode. Zoals we weten vraagt Merlice een stevige generatieve aanpak. Bij oktober plantingen zien we op de december oogst een groeiprikkel rond week 48 – 50 ontstaan. Dat gebeurt in een fase met nauwelijks buitenlicht, vooral de lichtintensiteit is een beperkende factor. Betekent dat de generatieve sturing in december vooral uit de eigen klimaatsturing moet komen en dat wordt en is niet overal even adequaat opgepakt. De huidige zetting is wat dat betreft een stuk generatiever. Zoals gezegd is de punt van de tros laat te wensen over maar de bloei en zettingskwaliteit is nadrukkelijk beter.

De verschillen in gasverbruik lopen op tot 25% tussen de bedrijven onderling, op zich een opvallend verschil. Het is niet zo dat de grootverbruikers systematisch een betere gewasstand hebben maar we zien wel lijnen qua generativiteit en hardheid van het gewas, Daar waar veel geschermd en relatief weinig buiswarmte wordt meegegeven zien we een malsere groei, meer bladlengte en vulling met een zwakkere, meer vegetatieve tros en afbloei. Verschil in teeltinterpretatie zien we vooral ook tijdens de ochtend, het “scherm open” moment. Na een actieve nachtfase, de lampen gaan om 0.00 aan met een streef kastemperatuur van 18,5º om tijdens de voorochtend terug te zakken naar 16º – 16,5º met een inzakkend vochtdeficit op een te lage buisvoering ontstaat voor de bloemknop een vegetatief moment. Als je vegetatieve groei zoekt om reden van een plattere kop en een minder doorstrekkende tros is het goed maar voor de bloemkwaliteit (bloemkleur) werkt het veelal averechts. Verdunning van de bloemkleur op het moment dat de hommelkasten opengaan!

Er wordt voor het eind van week 6 kouder en zonniger weer aangegeven. Op zich een gunstige ontwikkeling. Het maak al een duidelijk verschil of je een sombere dag met 150 joules achter je hebt liggen of een top dag met 650 joules. Ook in procenten op de totale lichtsom die je per etmaal maakt. Het risico van kouder weer met veel licht is dat op een sterker worden gewas voor een warmere teeltlijn wordt gekozen wat uiteindelijk resulteert tot minder ventileren c.q. ontvochtigen. De kans dat Merlice op de tros c.q. bloem vegetatief reageert is groot. Kortom zorg dat de buffers vol liggen, dat voldoende buiswarmte kan worden meegegeven, wordt ontvochtigd. In het slechtste geval een lagere etmaal realisatie accepteren. Het klimaat moet actief zijn >> tot zon onder!!!!

Zorg verder dat de verticale plantemperatuur opbouw klopt. Veel schermen met de lampen aan, de ramen open en de buizen laag kan een slechte verticale plantemperatuur opbouw opleveren. De kop temperatuur is relatief hoog, je ventileert waarbij de koude lucht naar beneden zakt, onder in het gewas bij de kleurende vruchten. Naast dat dit de doorkleuring vertraagd loop je ook een groter risico op kouschade.
Een uur meer belichten om de namiddag scherper af te maken is op de huidige plantstand geen alternatief, dus ook niet aan te bevelen. Plant heeft zijn 6 uur nachtrust nodig. Bedenk dat een uur meer belichten >> van 18 naar 19 uur iets meer dan 5% energie/licht input betekent terwijl de rustfase met 20% afneemt >> van 6 naar 5 uur. Een plant heeft nachtrust nodig om te herstellen en de waterbalans en suikerverdeling intern binnen de plant weer op niveau te krijgen. Trek in dit kader GEEN paralellen met de fijnere variëteiten!

Schermen tijdens de namiddag is maatwerk. Als het buiten kouder en zonniger wordt is schermen zeker weer een optie. De laatste weken zien we dat er relatief beperkt gebruik is gemaakt van deze instelling. De gewassen vroegen het ook niet. Het is een instelling die zijn grondslag uiteindelijk heeft zien ontstaan op bedrijven met een vertraagde afbloei en grove bloemen en die komen we de laatste weken niet tegen. Het is de plantbelasting die de groei bij Merlice reguleert. Maar wordt het te koud >> veel uitstraling en zien we de koppen sterk en de bloemen voller en trager worden dan is schermen zeker weer optioneel, natuurlijk met voldoende buisvoering.

De waterlijn staat in de meeste gevallen op 2 tot 3 belichte nachtbeurten. Tot 90 minuten voor het scherm open en 70 minuten na het scherm open moment wordt een rustpauze ingelast, vervolgens wordt vanaf 09.15 – 09.30 met grotere beurten naar de drain toegewerkt. De streef mat EC ligt rond de 5 punten. De druppel EC ligt tussen 3.3 en 3.5. Drainpercentages rond de 35% moeten voldoende zijn om de mat EC en pH controleerbaar te houden.

Succes!

Meer teelttips van Merlice lezen ? Zie hieronder voor meer tips:

[Opsomming maken van pagina’s met Merlice teelttips]
Meer weten? Neem gerust contact op met één van onze accountmanagers.
De technische informatie in dit document wordt slechts gegeven ten behoeve van een niet winstgevende proef. Individuele resultaten en prestaties van een ras kunnen van locatie tot locatie en van jaar tot jaar verschillen. De adviezen die hier worden gepresenteerd gelden als indicatie gebaseerd op ervaringen uit 2015. Advies is niet bindend en er kunnen geen rechten aan worden ontleend, aangezien lokale omstandigheden als teelt, substraat en weersomstandigheden kunnen afwijken.

Informatie die door Monsanto of haar medewerkers wordt gegeven, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, gebeurt in goed vertrouwen, maar dient niet beschouwd te worden als een garantie van Monsanto met betrekking tot prestaties en geschiktheid van haar rassen. Resultaten kunnen variëren onder invloed van klimatologische of andere omstandigheden. Monsanto aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de geleverde informatie.