Teelttip Merlice – Belicht: 9 februari 2018

Deze week wordt veel licht voorspelt en komende week gaat voorlopig ook niet tegenvallen. Dat werd ook wel tijd want voorliggende maanden waren ronduit slecht qua licht. Ook in de belichte teelt zie je dat natuurlijk licht onontbeerlijk is. De meeste teelten liggen achter in aanmaak, tot een tros per plant aan toe. De meeste gewassen staan vrij scherp en flink generatief. Afgelopen week zagen we de koppen opknappen a.g.v. hergroei en/of het toenemende licht. Deze week zien we wat meer vergeling bovenin. De overgang naar natuurlijk licht lijkt wat te groot voor veel koppen. Gelukkig zien we wel veel meer kracht komen, ondanks dat de kop opener wordt. De plantbelasting is nog fors met een flinke behanglengte. Daarom wegen de planten ook zat, zie foto.

De grofheid onderweg is goed, de uitgroeiduur wordt langzaamaan sneller. Dat is niet zo gek want afgelopen maand werden relatief lage etmalen van 18-18,5 0C gerealiseerd, om kracht op de trossen te houden. Momenteel met kou en veel natuurlijk licht liggen de etmalen rond de 19 oC. De aanmaak zal daardoor omhooggaan en de productie ook.

Komende weken stijgt deze naar 1,8-2kg/m2 en gaat de plant meer lossen. Dan wordt ook de tros geoogst die met sneeuwbuien gezet is, rond 10/11 december. Deze tros is wat minder gezet, vaak te vegetatief of te laat. Dit uit zich soms in wat kantige, vruchten. Ook de doorkleuring zal wat vlekkeriger worden vrees ik. Je ziet dat nu al een beetje komen. De kwaliteit tot nu toe, was over het algemeen redelijk, bontheid was het grootse kwaliteitsprobleem. Het is belangrijk om niet nog meer kwaliteitsproblemen op te lopen.

Vorige teelttip zijn we ingegaan op het fenomeen kou schade. Zoals vermeld wordt dit opgeroepen door een mix van laag kali in de voeding, kou, uitstraling en temperatuur van de vruchten. Belangrijk aspect welke makkelijk wordt vergeten, is de samenhang met vegetatie. Deze verergert het proces veel meer als verwacht, en vegetatie en wankleur ontstaan al vroeg.

Hou de buis aan tijdens de ochtendverlaging alhoewel deze de kou die je binnen lucht ook niet tegenhoudt. Het is en blijft maatwerk om het klimaat goed in te stellen. Daarom moet je er als teler gewoon zijn en het zelf aanvoelen. Zelfde geldt voor het moment naar de voornacht: stel de luchtlijn hoger in en ga zoals nu gekierd met het scherm naar de voornacht, zeker met de uitstraling van afgelopen weken.

Wat kunnen we doen als we al kwaliteitsproblemen signaleren? Warmer telen, hogere EC druppelen, i.p.v. 3,3 naar 3,5 in gift of nog hoger. Flink bijsturen met kalichloride en zwavelzure kali. Verder goed aanblijven met blad snijden. Roder oogsten, risico dat vruchten zacht worden is dan weer wat groter. Daarom ook uitkijken met de hoogte van de buis en dan met name de buis die het dichtst bij de vruchten hangt: de groeibuis.

Lampen afschakelen­­­­­? Bij de aller vroegste plantingen, we hebben het dan over augustus en september plantingen was het heel zinvol de helft van de lampen af schakelen, zeker als bij teveel vergeling en bladranden in de kop. Bij jongere plantingen is dit minder aan de orde tenzij de kopstand daarom vraagt. Er is afgelopen week bij een aantal bedrijven al 50% afgeschakeld. Bij 350 Watt uit en bij 300 Watt weer aan. Belangrijk blijft wel om de dag warm af te maken.

Bij meerdere zonnige dagen kan er gestart worden met ´s nachts een uurtje later belichten. Je geeft de plant dan meer rust na een dag hard werken, de aangemaakte assimilaten kunnen beter verwerkt worden en het levert uiteindelijk meer grofheid en groei op.

Scherm in namiddag dicht? Bij de bovengenoemde oudere teelten gaat het scherm mondjesmaat dicht, eigenlijk niet meer. Maar iedere dag is weer anders, zoals nu met kou is het best lekker het laatste stukje van de dag comfortabel af te maken met niet al te hoge buizen en het scherm de laatste 1-1,5 uur dicht. Het scherm blijft toch een mooi stukje gereedschap.  Knop abortie zagen we vooral afgelopen maanden, maar is nu van voorbij gaande aard. Er was een duidelijke link met het gebruik van het scherm in de namiddag en het daarbij behorend vochtdeficiet. Nu wordt er eigenlijk alleen maar geschermd om de temperatuur vast te houden. Het gebruik van het scherm is dus zeker niet meer standaard. Bij krachtige gewassen de middag altijd proberen te eindigen met een gelijk of licht zakkend vochtdeficiet. Zakt het vochtdeficiet voortijdig te hard voordat de voornacht ingaat, weet je dat je de kop aan het opblazen bent. Na een dag hard werken hoeft dit niet direct een probleem te zijn, bij een krachtige kopstand wel. Ook hier het middag klimaat luchtig invullen, let op het vochtdeficiet aan het einde van de middag, deze mag niet te veel zakken!

Afgelopen weken, toen het nog niet echt koud was buiten, werd ’s nachts rustig aangedaan met de buis, om het etmaal te drukken werd er weinig opgestookt voordat de lampen aangingen. Dit was een goede manier om de trossen sterk te houden en lengtegroei tegen te gaan. Overdag werd dit ruim gecompenseerd door flink hete buizen aan te houden. De dag-nacht verschillen probeerden we toen ook hoog te houden. Momenteel sturen we op een niet al te warm dag klimaat, luchten op 22-23 oC en laten de buis wegvallen tot 40 oC om niet teveel te hoeven luchten. Nu dus, met het toenemende licht en forse plantbelasting, de nacht juist wat warmer in vullen, met meer buis temperatuur. Wat warmteverdeling betreft, zie je dan dat er wat vlakker gestookt wordt.

Er zijn al een aantal bedrijven gestopt met het weghalen van het kopblad. Probeer in te schatten of het assimilerend oppervlakte(LAI) nog voldoende aanwezig is. Per slot van rekening moet je wel groei houden en veel Co2 kunnen doseren. Wanneer het kopblad nog voldoende opvult en blad vergeling en of bladrandjes niet doorslaan is dit nog niet aan de orde. Jonge gewassen herstellen nu ook sneller dan oudere plantingen.

We zien dit jaar, onder invloed van het donkere weer, een tendens naar een lagere, afgepaste watergift, en dan met name in de vorm van minder drain. Deze week is daar verandering in gekomen. Naast op tijd druppelen kan er op 60-70 joules lichtsom extra water geven worden. Ook kan er een uur langer door gedruppeld worden, tot 15.30, in veel gevallen. De eerste uitschieters met 50 % drain over een etmaal komen echter al langs. Kijk uit dat je juist nu je wortels niet weg giet! Een drainpercentage van rond de 30% is prima. Probeer de laatste 3 beurten het drainpercentage af te bouwen en met 20-30% drain te eindigen.

Galmijt is tot nu toe rustig maar kan snel uit de hand lopen nu de temperatuur in de kas weer toeneemt. Preventief spuiten en goed scouten kan veel problemen voorkomen!

Door het donkere weer is de Macrolophus niet overal even goed ontwikkelt. Er wordt daarom in een aantal gevallen nog extra uitgezet. Haarden witte vlieg worden het beste beetgepakt met rollertraps en het uitzetten van Eretmocerus. Ook hier geldt weer tijdig signaleren en snel ingrijpen!

Meer weten? Neem gerust contact op met één van onze accountmanagers.

De technische informatie in dit document wordt slechts gegeven ten behoeve van een niet winstgevende proef. Individuele resultaten en prestaties van een ras kunnen van locatie tot locatie en van jaar tot jaar verschillen. De adviezen die hier worden gepresenteerd gelden als indicatie gebaseerd op ervaringen uit 2015. Advies is niet bindend en er kunnen geen rechten aan worden ontleend, aangezien lokale omstandigheden als teelt, substraat en weersomstandigheden kunnen afwijken.

Informatie die door Monsanto of haar medewerkers wordt gegeven, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, gebeurt in goed vertrouwen, maar dient niet beschouwd te worden als een garantie van Monsanto met betrekking tot prestaties en geschiktheid van haar rassen. Resultaten kunnen variëren onder invloed van klimatologische of andere omstandigheden. Monsanto aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de geleverde informatie.