Teelttip Merlice - Belicht - december 2019

Blik op de teelt van onze prachtige tomaten.

Wat een afsluiting van het jaar. Heel de tomatenteelt heeft het over een ding. Hygiëne, hygiëne en nog eens hygiëne. Feitelijk is dit gespreksonderwerp nummer 1, natuurlijk is dit een heel belangrijk onderdeel. Wat we zeker niet uit het oog moeten verliezen is de teelt! Hygiëne is hier een onderdeel van, maar zonder een goede teelt…  

Dus even weer terug naar de teelt van onze prachtige tomaten.


We willen het maximale uit de teelt halen, grote calamiteiten kunnen we niet gebruiken, sturen doen we dus op het kleinste detail. Onderweg staan de gewassen redelijk tot goed in balans. Op een paar locaties redelijk op het tandvlees.

Wat zijn de aandachtspunten voor de komende periode:

  • Licht
  • Temperaturen
  • Bladranden
  • Ec
  • Voeding
  • Bevlieging

Licht
We zitten in de laatste week van december, terugkijkend op de laatste weken is het heel erg wisselvallig hoeveel licht we hebben van buiten. Echter bepalen we zelf het grootste deel van het licht. Feitelijk weten we dat er maximaal belicht moet worden. Voor Merlice is het vanaf week 49 18 uur per dag belichten om voldoende energie te krijgen naar de aan te leggen trossen (en dus aantal knoppen op de tros). Bij 185 µmol worden er minimaal 12 vr/m2 aangemaakt, bij 225 µmol ligt dit aantal rond de 15 vr/m2 Wordt er niet maximaal belicht, dan dat gaat dit altijd ten koste van het resultaat en de kilo’s tussen week 5 en 7. Verschil tussen de bedrijven is best groot, dit hangt wel samen met de gekozen strategie. Waar de plantbelasting te ver oploopt en te veel naar energie wordt gekeken zal dit alleen maar erger worden. Kies nu voor investeren in de plant en vrucht. Stapelen van vruchten begint nu en zal de komende weken toenemen.

Temperaturen
Kies nu voor voldoende etmaal. Nu al gaan vertragen omdat er een dief MOET komen in week 51 of 52, laat de uitgroei alleen maar toenemen. Streefetmaal voor de komende weken zal zo een beetje rond de 18,5℃ moeten liggen. Lager realiseren moet zo veel mogelijk worden vermeden. Kijk eens goed naar de planning van de aanmaak. Wanneer de aanmaak te hoog is geweest moet er gekozen worden voor meer belichten of harder snoeien. In deze fase van de teelt zou het wel eens een goede keuze kunnen zijn om een wat minder trosje op 4 te zetten. Houdt de sturing in het klimaat maximaal generatief voor Merlice. Dit komt de uitgroei en snelheid in de tros te goede! Kijk hierbij niet alleen naar de absolute temperaturen maar naar de planttemperaturen! Buitenomstandigheden spelen een heel belangrijke rol in de aansturing naar de plant. Zelfs de regio waarin geteeld wordt is hierin van belang. Als voorbeeld; langs de kust waait het altijd wat meer wat resulteert in een grotere ontvochtiging van het gewas en een wat makkelijkere generatieve aansturing van de plant. Wet en regelgeving is ook zo een puntje, kieren op 5% of de mogelijkheid om te kieren op 25%. Kortom anticiperen op de teeltlocatie en klimaat!! En niet op de harde registratie cijfers van de collega’s of juist wel met de juiste redenatie.

Stand en kleur van het gewas
Of wel bladranden die we in deze tijd vrij gemakkelijk gaan zien.  Veel bedrijven zien dit als uiting van generativiteit en sturen naar het grensje van het gewas.  In de basis is deze beredenering goed, let wel dat de plant niet op zijn tandvlees komt te staan. Zoals hierboven beschreven het etmaal onder druk komt te staan en daarmee het etmaal verlaagd moet worden waarbij de welbekende neerwaartse spiraal gaat ontstaan.

Een bladrandje is positief en draag idd bij aan een stukje generativiteit. Dit mag nooit de vervanging worden van het verwijderen van een blaadje uit de kop. Immers je bent dan als tuinder niet meer “in control” en je moet alleen maar repareren, dit gaat ten koste van de nettoproductie.

EC en Voeding
Erg belangrijk aandachtspunt voor zowel de vroege als de late plantingen is de bemesting en het beschikbaar hebben van voldoende voeding voor de plant. Wanneer planten erg scherp staan is het verlagen van EC vragen om problemen. Plantkleur zal er vrij snel uitlopen en het gevaar voor slechte doorkleur en waterziek ligt dan op de loer. Bonte vruchten in januari kunnen we niet gebruiken!

Laat de gift EC niet te ver zakken, streef niet onder de 3,2 in de gift te komen. Liever dus corrigeren met de wat hogere watergift dan het verlagen van de druppel EC.

Stuur nu al wat meer op de drain als het gaat om Kali. Is deze nu al zakkende of helemaal weg dan zal het de komende periode makkelijk erger worden. Kali in de drain gaat naar 0 of 1 en zal met een hoge voorregeling te laag uit de druppelaar komen! Komt de plant te scherp te staan schroom dan niet om de Kali en Stikstof te verhogen, om op tempo generatief te blijven sturen. Minimum watergift de komende periode zal zo’n beetje liggen op 2,7-3,0 l/m2 bij 185 µmol en 3,0-3,5 l/m2 bij 225 µmol.

Bevlieging
Korte dagen is een korte bevliegingsperiode. Dit gaat zeker op bij bedrijven die om 23:00 starten met belichten en eerder uitgaan om naar de nacht te gaan.

Voldoende generatief sturen is noodzaak om een goede stuifmeel kwaliteit te krijgen. Gaat het scherm laat open en vroeg dicht is “alle hens aan dek” voor een goede zetting. Controleer dit dagelijks rond 13:00. Vaak zijn de bloemen dicht 14 uur na het starten van de belichting. Hommels hebben minimaal 4 uur per dag nodig om bloemen goed te kunnen bestuiven. Controleer de volken wat vaker en zet oudere volken in met meer werksters. Kou in de ochtend en een scherpe ochtendverlaging is naast kou schade slecht voor de bevlieging, kop van de plant staat inactief en vol op spanning. Anticipeer goed op de buitenomstandigheden. Op een bewolkte dag wel snel open met het scherm en ontvochtigen, terwijl met helder weer het scherm weer traag open moet zonder minimum lucht.

Succes met de teelt en fijne feestdagen!

Meer weten? Neem gerust contact op met één van onze accountmanagers.

Informatie die door Monsanto of haar medewerkers wordt gegeven, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, gebeurt in goed vertrouwen, maar dient niet beschouwd te worden als een garantie van Monsanto met betrekking tot prestaties en geschiktheid van haar rassen. Resultaten kunnen variëren onder invloed van klimatologische of andere omstandigheden. Monsanto aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de geleverde informatie.