Teelttip Merlice - Belicht - Februari 2020

Week 9 is alweer aangebroken; we gaan richting het voorjaar!

We zitten alweer in week 9 en de eerste dagen van het voorjaar zouden aan moeten breken! T/m week 7 lopen we ongeveer 10% achter in buitenlicht en de buitentemperatuur is veel te hoog. Maar even te zwijgen over de hoeveelheden wind en regen de laatste dagen. Voor de komende periode hebben we in elk geval niet te klagen over te weinig goed water, alle bassins liggen vol.

Waar we nu wel naar op zoek zijn is voldoende kracht, groei en balans in de plant. Alle koppen staan er nu inmiddels wel bij. De plantbelasting is nu bij alle bedrijven erg hoog als we kijken naar de hoeveelheid licht, etmalen zijn erg gereserveerd en zo ingesteld dat de balans in de plant goed blijft.

Zorg dat er ten alle tijden voldoende kracht op de tros blijft! Onderweg zien we het aantal knoppen op de tros afnemen onder invloed van het weinige licht. Gelukkig weten we dat Merlice ook een mooie tros geeft wanneer er maar 1 vrucht van de tros gesnoeid gaat worden. Dit is ook het minimum.

Op een aantal bedrijven is de plantbelasting te hoog opgelopen door trage doorkleur maar ook weinige licht. Wanneer dit het geval is en de trossen zijn echt aan de zwakke kant is het soms niet verkeerd om een trosje eens op 4 te zetten, laat de snoeiers dan altijd 1 vrucht/bloem van de tros snoeien. Door het gebrekkige licht zullen de bedrijven die trossen behandelen, nog een tros meer moeten behandelen. Wanneer de tros die nu aangemaakt wordt gaat knikken door te weinig kracht zal dat over 8-9 weken nog een keer tegen gaan werken. Heel duidelijk moet opgemerkt worden dat steeds minder mensen kiezen voor trosbehandeling.

De ervaring leert dat een goede generatieve sturing en een sterke sturing op de tros vaak een voldoende uitwerking hebben op een sterke trossteel. Kijken we naar alle tuinders met Merlice dan is er toch nog een groep waar de gewasstand te vegetatief en vriendelijk blijft, deze bedrijven zullen moeten blijven behandelen van trossen.
Maak voor jezelf is een afweging waar je verder mee komt? Iets minder schermen (zeker bedrijven met een dubbelscherm) en wat meer gasverbruik voor ontvochtiging.

Belichten
Merlice is zeer dankbaar voor licht, dus ook voor veel lamplicht. Aan alles zit natuurlijk een grens, dit zal de komende weken steeds meer gaan gelden.
Tot op heden is er wel afgeschakeld omdat het soms te warm was, te veel bladranden zijn of gewassen wat meer antigroei staan.Worden de bladranden te erg dan gaat het ten koste van de groei, plant hersteld zich te weinig met als gevolg een vertraging in de groei maar zeker ook op de diefgroei.

Afschakelen op meer dan 300-350 watt voor de eerste 50% behoord dan tot de mogelijkheid. Wat ook goed bijdraagt aan een vriendelijke stand van het gewas is een uurtje later starten met belichten in combinatie met het naar de nacht 30 min voor zon onder. Hiermee geef je de plant op een vrij gemakkelijke manier 15% meer nachtrust.

Op dit moment komen we ook nog bedrijven tegen die voor het mooie te vegetatief staan!  Dit is voor een ras als Merlice in de winter echt zonde. Dit gaat ten koste van de winter en voorjaarskilo’s, maar ook van kwaliteit!

Blijf dit type gewassen stevig aanpakken door juist maximaal te blijven belichten en ontvochtigen. Het gebruik van een energiescherm boven het verduisteringsscherm moet dan ook ten zeerste afgeraden worden de komende periode tenzij er echt vriezend weer wordt voorspelt, echter dit ziet er nog niet uit dat het gaat gebeuren de komende weken.

Zorg dat er gemakkelijk een buis in ligt zodat de ramen makkelijk open blijven staan om te ontvochtigen. Uiteraard hoort hier een blaadje uit de kop bij zeker nu de maximale plantdichtheid wordt bereikt.

In de regel kunnen we dit jaar zeggen dat de vruchtkwaliteit goed is. Waar we afgelopen jaar in de maand februari nog kou hadden met daarop wat meer bonte vruchten door te lage kali cijfers en kou, kan er dit jaar gezegd worden dat we veel minder wankleurigheid tegen komen op de vruchten.

In de praktijk is goed ingespeeld op de grote kalivraag en een lange periode van gelijke watergift in liters per m2. Zoals vaker geschreven in de teelttips moet je voor het element Kali denken in eenheden van Kali per week die aangeboden worden in relatie met watergift. Streven is om minimaal 100 eenheden Kali aan te bieden, dit komt neer op 10 mmol bij 3,5EC en 3 ltr/m2.

De grootste problemen met bonte vruchten zijn te zien bij bedrijven die niet voldoende ingespeeld hebben op het aanbieden van voldoende kali in combinatie met een wat platte vegetatieve vrucht. Gelukkig zijn er maar een paar gevallen deze winter bekend waar opmerkingen zijn geweest vanuit de handel. Let wel dit is eigenlijk niet nodig.

Bij de oudere teelten Merlice zien we hier en daar eens een plantje omvallen van fusarium. Start nu een extra rondje op om eens onderdoor te lopen.
Probeer de aantasting niet te veel weg te snijden, hierdoor loopt de aantasting vaak verder door. Insmeren heeft vaak een redelijk resultaat.

Kijk nu het licht toe gaat nemen eens naar de matten en draingaten. Water moet immers goed weg kunnen lopen. Nu een extra draingat maken kan positief uitwerken zodat er gemakkelijk water kan worden gegeven. Een extra drain gat is ook positief voor het sneller sturen van de EC in de mat wanneer het licht eens sterk toe zou kunnen nemen.

Meer weten? Neem gerust contact op met één van onze accountmanagers.

Informatie die door Monsanto of haar medewerkers wordt gegeven, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, gebeurt in goed vertrouwen, maar dient niet beschouwd te worden als een garantie van Monsanto met betrekking tot prestaties en geschiktheid van haar rassen. Resultaten kunnen variëren onder invloed van klimatologische of andere omstandigheden. Monsanto aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de geleverde informatie.