Teelttip Merlice - Belicht - januari 2019

Ook de belichte teelten krijgen nu last van het lichttekort!

Bij de augustus plantingen wordt momenteel de 10e tros (zie foto) geoogst en nummer 20 bloeit, dit zegt wel wat over de behanglengte aan de plant! Het gemiddeld vruchtgewicht van Merlice was aanvankelijk vrij hoog maar is nu terug gezakt naar de 150 gram, een prima maatsortering voor Merlice in deze teeltfase. De kop moet ook nog blijven groeien!  De kop staat momenteel vrij goed in balans, wel net aan voldoende wollig, met open kopblad. Vandaar dat er geen kopblaadje meer wordt meegenomen. Het microklimaat rond de kop moet goed zijn zodat de stengels elkaar overeind helpen. Vergeling en bladranden zien we wel van week tot week wisselen, dan weer net iets teveel, dan weer staat de kop weer mooier groen. Dit is uiteraard plantbelasting gerelateerd maar kan verergeren door kou binnen te luchten of te generatief te telen. Ook gaat nu meespelen dat de natuurlijke lichtsom al weken laag is. De plant staat voldoende sterk op de tros, toch zie je hier en daar geaborteerde bloemetjes, dit is toch een vorm van zwakheid die je normaal gesproken ook ziet bij te veel ontvochtigen in de middag. De stand van de trossen is soms ook iets te stekerig. De trossteel is ook wat dunner geworden. "Ook dit type gewas staat te gillen om natuurlijk licht!"

Vanaf het weekend hebben we te maken met koud zonnig weer. Momenteel tikt de instraling net de 300 watt dus schakel je nog niet snel af bij een belichte teelt, Bij deze augustus planting is dat anders en gaan we dat wel doen. Tussen 250-300W om precies te zijn. Je vlakt dan net de scherpe randjes van een zonnige dag af en zorgt dat de kop groener blijft, anders wordt deze zo geel! We voorkomen hier ook mee dat er teveel gelucht wordt. Daardoor houdt je beter klimaat en groei. De minimumbuis heeft hierbij ook licht afbouw: 45-5 oC.

Het etmaal ligt momenteel rond de 18,3 oC Het is opgebouwd uit een voornacht van 14, een nanacht van 17, ochtend ook 17 oC, geen ochtendverlaging dus, en een dag piek van en dag piek van 21+2 oC.

Gevaren op dit moment zijn meer vergeling/bladranden waardoor de teelt te generatief komt te staan. Hetzelfde geldt als het vruchtgewicht te hoog doorstijgt. Verder mag er niet te koud bij momenten geteeld worden. Je ziet onderweg langs het betonpad al vruchten hangen met Froggy skin. Die zijn er gewoon in gelucht met te koude lucht. (Zie foto)

Voor het lamplicht uitgaat mag het scherm sluiten, je begeleid de plant hiermee naar de voornacht zonder dat het te snel afkoelt. Het mag daarbij na een tot twee uur weer openlopen maar dat zal niet nodig zijn met komende temperaturen. 6oC per uur zakken is maximaal, wij zien liever dat de temperatuur 3-4 oC per uur zakt om kwaliteitsverlies op de vrucht te voorkomen (kou schade, zie foto)

Het scherm mag tijdens de voornacht ook eerder dichtlopen op uitstraling, stel daarbij in dat bovenop de buitentemperatuur 2-3 oC geteld wordt.

Watergift nog steeds 4 beurten onder het doek, houden zo. Met het mooie weer wel de gift opschroeven en langer doorgaan met water Zorg daarbij dat op een mooie dag maximaal 200 joules geteld worden na de laatste druppelbeurt. Bij 13000 lux is dat 3 uur voor lampen uitgaan x 47 joules + buitenlicht. ’s Ochtends pas water geven als het doek geruime tijd open is. Momenteel wordt er om 09.30-10.00 gestart.

DruppelEc 3,6 - 3,8, gewas en vruchten vragen veel voeding. Zeker in aanloop naar de kou periode zorgen dat de EC goed op niveau is (5 EC) Hetzelfde geldt voor de kali, zorg dat er in het druppel water 2 - 3 meer mmol kali zit dan het calcium, dit is een goede richtlijn voor de winter. Nitraat tot slot tussen de 16 en 17 mmol in gift.

De biologische bestrijding verloopt wisselend. Deze teelten hebben alles aan voorkomende insecten meegekregen van afgelopen jaar en daarom komt ook alles voor. Zij hebben toch weer te maken met Nesi en vooral Tuta maakt het lastig om nog biologisch door te telen. Wanneer Nesi bestreden wordt gaan de Macro’s ook dood. Het hele biologisch evenwicht verschuift dan.

Bij de oktober plantingen wordt de 2e - 3e tros geoogst. De 1e twee trossen hadden wat last van verdroogde kroonblaadjes a.g.v. virus inbreng. Echte hergroei hebben we dit jaar niet  gezien. De plant heeft alle energie in zijn vruchten gestopt en staat als een snaar. Etmalen liggen hier ook rond de 18,2 - 18,3 oC. (Zie foto) 

Ter voorbereiding op komende koude periode zijn de nacht en de ochtend omhooggehaald. We hebben het dan over een voornacht van 16, een nanacht van 17,5 - 18 en een ochtend verlaging naar 17 oC, allemaal hoger dan voorgaande periode. Ook hier het gewas ’s avonds af laten koelen onder het doek.

De doorkleuring is wat vlekkerig en wat virusachtig, Het is van het grootse belang dat de druppelEc hoog genoeg is(boven de 3,5 EC)  en de kaligift op peil. Dat hebben we nu wel geleerd van andere jaren. Let daarbij op dat het hergebruik niet te hoog is waardoor er alsnog te weinig kali wordt aangeboden.

Momenteel duiken Crazy Roots weer op. Het is ook precies het moment, hergroei, vegetatie en de al aanwezige Crazy Roots bacterie laat zich zien. Belangrijk is het plan van aanpak na signalering. Lokaliseer eerst, breng goed in klaart waar de aangetaste matten zich bevinden. Bij aantasting in de mat in lengte richting aan bovenkant opensnijden en aangieten. Het licht dat vervolgens op de mat valt doet de rest. Bij een aantasting op de potten wikkels omhooghalen en aangieten op de pot. Haal bij Crazy Roots koppen bovenin extrablad weg. Qua teelt: generatieve watergift: niet te vroeg starten, op tijd stoppen, voldoende interen. Zorgen dat plant goed belast blijft qua plantbelasting, ieder moment van te veel groei geeft uitbreiding c.q. opnieuw groei van Crazy Roots.

Succes met de teelt!

Meer weten? Neem gerust contact op met één van onze accountmanagers.

Informatie die door Monsanto of haar medewerkers wordt gegeven, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, gebeurt in goed vertrouwen, maar dient niet beschouwd te worden als een garantie van Monsanto met betrekking tot prestaties en geschiktheid van haar rassen. Resultaten kunnen variëren onder invloed van klimatologische of andere omstandigheden. Monsanto aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de geleverde informatie.