Teelttip Merlice - Belicht - Januari 2020

Start van het nieuwe jaar is gemaakt en begint heel erg bijzonder met temperaturen die ver boven het gemiddelde zitten.

Start van het nieuwe jaar is weer gemaakt en begint weer heel erg bijzonder met temperaturen die ver boven het gemiddelde zitten, lichtcijfers die boven gemiddeld zijn voor de donkerste maanden, maar wel met grote pieken en diepe dalen.

Terug naar de Merlice waar de meeste belichte teelten in productie zijn en de verhouding tussen licht en plantbelasting maximaal is. Eigenlijk te weinig licht, plant die staat te kraken onder de plantbelasting met erg donker weer en zeer hoge buitentemperaturen 13C in januari is absurd, uitgroeiduur die naar het maximale door begint te stijgen van 65 dagen en meer.

Wat me dan verbaast de laatste weken is dat er door een aantal bedrijven al gekozen wordt om wat minder te gaan belichten terwijl de plant elk straaltje licht kan gebruiken voor het produceren van assimilaten. De vraag of dit slim is en waar de maximale productie mee behaald wordt. Immers zijn we nu aan het investeren in de productie voor de winterkilo’s.

Wat zijn de aandachtspunten voor de komende periode:

  • Hoeveelheid belichten
  • Aanmaken van extra stengels
  • Etmalen
  • Bladkwaliteit
  • vruchtkwaliteit en voeding
  • gewasgezondheid

BELICHTEN
We weten bij Merlice dat we een generatieve aansturing moeten houden van de plant, te snel afschakelen van licht resulteert in het tegenover gestelde. Voor 1 of 2 dagen wat minder belichten ziet er bijna altijd positief uit wanneer het gaat over de kleur van het gewas en de stand, dit draagt positief bij wanneer er echt te veel ontvochtigd gaat worden bijvoorbeeld bij zeer hoge buitentemperaturen of veel wind wanneer de kas letterlijk leeg wordt gezogen.

Hoeveel uur blijven we belichten en kiezen we om wat minder te belichten om het gewas malser te maken? Kiezen voor 18 uur belichten is eigenlijk altijd de beste oplossing, waar mogelijk is het schuiven met de start en stoptijden een mogelijkheid. Hierdoor kan er met het natuurlijk licht naar de nacht gegaan worden. Echter je zou het ook om kunnen draaien; wanneer je later start met belichten (24:00) maak je meer gebruik van de lagere buitentemperatuur, je gaat ook in het donker naar de Voornacht, waarbij je met minder luchten beter je ingestelde temperatuur behaald. Dit is wel telen op het detail en zal van bedrijf tot bedrijf verschillen.

Bij vroegste (week 34-38) planten gaat de productie op 1 januari door de 20 kilo en zitten nu gelukkig met wat lagere vruchtgewichten en ziet de kwaliteit er in grofheid perfect uit!!!! Op het oog wat fijner maar wat een gewicht en kwaliteit in december. Dit zijn nu wel de plantingen die wat staan te kraken door licht gebrek. Vraag die we wel kunnen stellen; moet er niet een trosje of 2 trosjes op 4 gezet worden om wat makkelijker door de winter te komen.

De normale belichte teelten staan nu ook zwaar in de belasting met de eerste trossen geoogst, door het vele licht eind december is de groei en balans redelijk tot goed gebleven. Wat zeker in het voordeel is voor de temperaturen die er gerealiseerd zijn.

AANMAKEN VAN EXTRA STENGELS
Discussie die daar gevoerd wordt is het aanhoud een van de eerste stengels. Immers willen we bovenaan meedoen in de productie dan zullen we stuks aan moeten maken. Bij de eerste bedrijven staan de koppen er al bij en gaan de eerste bloeien. Een erg mooie dief zien we niet bij de Merlice, zouden we deze wel zien dan is de gekozen teeltlijn te vegetatief of te traag. In de aanmaken zal de dief pas volledig meetellen 5 weken na het aanhouden, dus eigenlijk pas in februari.

Het is wel zaak om de gelijkheid zo veel mogelijk te beperken en de dief zo snel mogelijk kracht mee te geven voor een mooie tros. Neem zo snel mogelijk een blaadje boven de dief weg om deze meer licht te geven en zo snel mogelijk een juiste verdeling van de bladeren boven in de kop. Neem nu ook al in de discussie mee waar de tros op gesnoeid gaat worden. Wanneer we gaan oogsten van de dief zien we dat de productie vertraagd wordt. Snoeien op 4 is een optie, blaadje extra uit de kop de komende weken kan ook zorgen voor een snellere afbloei. Kortom snel eraan is snel eraf.

HOOGTE VAN ETMAAL
Streef de komende weken naar een ondergrens in etmaal van gemiddeld 18,5 graden. Dit kan natuurlijk lager zijn wanneer we een aantal dagen totaal geen licht hebben, maar bewaak dat je niet te laag gaat in etmalen zodat de uitgroeiduur nooit naar de 70 dagen gaat.

Wordt er gekozen om te zakken in etmaal omdat dit noodzakelijk is, blijf dan voldoende stoken met de buizen om de temperatuur onderin het gewas voldoende te houden! Bedrijven die een groeibuis hebben liggen zouden deze wat meer in kunnen zetten om te temperatuur rond de vruchten wat te beïnvloeden. Haal de groeibui altijd op tijd eruit zodat deze niet in de donkerperiode er nog te veel bij ligt. Vruchtgewicht mag nu niet stijgen!!

Er moet voldoende warmte van onderin zonder dat het etmaal omhoog gaat. Minder belichten geeft minder assimilaten overschot, een hoger buisgebruik, sneller lossen van vruchten met een lager vruchtgewicht en wat meer vegetatieve groei vaak veroorzaakt door een te hoge planttemperatuur.

VRUCHTKWALITEIT EN BEMESTING
Doorlopend thema bij de teelt bij grove trostomaten is de kwaliteit van de vruchten! En snelheid van doorkleur. Hier hebben we uiteraard ook te maken met Pepino die de vruchten wat moeilijker door laat kleuren, maar bemesting en EC doet ook heel veel in perioden dat de watergift zeer stabiel is. Het aanbieden van voldoende EC (rond de 3,5) en Kali (10-12 mmol) is een van de belangrijkste zaken, kijk ook naar de verhouding tussen K (10), Ca (6,5) en Mg (3) (Na 0,5) in het druppelwater.

Vrucht kleuren wel erg goed op dit moment, net na oogst ogen alle resterende vruchten echt bont, maar na een week later wanneer er geoogst wordt is alles super doorgekleurt. Dit in tegenstelling met vorig jaar waarbij dat er echt veel meer bont op de vruchten te zien was.

GEWASGEZONDHEID
Eerste plekken met Fusarium en Botrytis zijn al te vinden. Start op tijd met naloop op ziekten en plagen en wees overal op tijd bij. Immers het seizoen is nog maar net begonnen en er is nog een hele weg te gaan. Worden er te veel plekken met Fusarium gevonden dan is het voor komend seizoen nog werk aan de winkel om druppelaars en goten beter schoon te maken. In vergelijking met 2019 zien we nu erg weinig problemen met witte vlieg en Tuta. Door grondige opruimschema’s en chemisch starten zijn de problemen duidelijk minder.

Meer weten? Neem gerust contact op met één van onze accountmanagers.

Informatie die door Monsanto of haar medewerkers wordt gegeven, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, gebeurt in goed vertrouwen, maar dient niet beschouwd te worden als een garantie van Monsanto met betrekking tot prestaties en geschiktheid van haar rassen. Resultaten kunnen variëren onder invloed van klimatologische of andere omstandigheden. Monsanto aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de geleverde informatie.