Teelttip Merlice-belicht: Mei 2017

Algemeen zien we bij Merlice prima gewasstanden, maar door het tegenvallend licht in week 18 is de groei toch enigszins onder druk komen te staan.

De vulling van het blad bij Merlice neemt af. We komen ook meldingen van een krimp/zwelscheurtjes tegen. Dit kunnen we toeschrijven aan de terugval in plantactiviteit vanuit de lichte voorliggende weken.
Er hangt een meer dan behoorlijk portie productie klaar. Het buitenlicht van week 16 en 17 heeft veel groei op het midden/groeivrucht opgeleverd.

We hebben de belichte winterperiode nu wel zo’n beetje achter ons liggen. Het is inmiddels begin mei en het voorjaar lacht ons tegemoet. Al zijn de voorspellingen voor de aankomende week vrij vlak en mat te noemen.

De onderlinge winter productieverschillen waren ook dit jaar bij Merlice weer behoorlijk.

Na een kwalitatief wisselend winterbeeld is de vruchtkwaliteit nu vrij stabiel. Hier en daar nog wat koudeschade, een kantig vruchtje en wankleur vanuit de donkere winterperiode week 8 tot 10, maar de vruchtkwaliteit wordt met de dag stabieler over de brede linie.

De belichte gewassen zoals Merlice hebben maximaal geprofiteerd van het koude, lichte weer van de laatste weken. Door de lage buitentemperaturen was overmatig luchten niet aan de orde, betekent behoudt van de vochtbalans in de plant, in combinatie met hoge CO2 concentraties hebben we een hoog groeirendement zien ontstaan.

De buitencondities waren en zijn wisselvallig van karakter en dan vooral de buitentemperatuur. Het kan nog steeds behoorlijk koud zijn en bij tijd en wijle kraakhelder. Eventuele kwaliteitsperikelen bij Merlice in april en mei zijn aan kouschade toe te schrijven. Speel hier dus goed op in!

Voorkom in dit kader te diepe voornacht en voorochtend temperaturen bij kraakhelder weer met buitentemperaturen lager dan 8°! Denk qua kastemperatuur in de orde van 15° als ondergrens. Vooral ook de schakeltijden niet te snel laten lopen. Rustig opwarmen en afkoelen is het advies.

Het was tot voor kort aan te bevelen om de plant met de lampen op te warmen. Het streven naar een gelijke verticale opwarming. Dus lampwarmte in combinatie met buistemperatuur.

De zon komt er tussen 08.30 en 10.00 knalhard door. Zorg dat de plant deze overgang kan opvangen. Bedrijven die beschikken over een plantemperatuurmeter kunnen de verdamping in de vorm van koeling goed aflezen.

Opstarten
Het opstarten kost bij een belichte teelt waarin al weer de nodige leeftijd schuilt wat meer energie en tijd van de plant, we praten dan vooral over de waterhuishouding, de snelheid waarmee het water vanuit de mat naar de kop, c.q. de verdampende delen wordt getransporteerd. Dat heeft te maken met wortelkracht, stengellengte, plantleeftijd in zijn algemeenheid.

Inmiddels stijgen de buitentemperaturen en neemt de kans op klimaatbederf door de energie input van de lampen toe. De plantbelasting is hoog en het is zaak dat we door voldoende buisvoering vooral warmte rond de doorkleurende vruchten meegeven. Dus bij een overregeling aan temperatuur, de lampen uit en de buizen eronder houden.

De gewenste groei voor de aankomende voorjaarsperiode komt vooral uit regulering van de plantbelasting

Zoals gezegd, de plantbelasting is hoog, de grofheid in de buik zit er goed in. Ook bij de belichte teelten is het advies de groeibuis te gebruiken (daar waar de buis tussen de kleurende en oogstbare tros hangt). De groeibuis is goed en veilig te gebruiken tussen 08.30 en 20.00 uur. In principe tijdens de dag invulling.

M.b.t. de dag invulling tijdens “minder licht” dagen. Het is sowieso al iedere dag maatwerk maar de laatste week met te weinig buitenlicht zeker (op een energievraag van 1500 joules) is het wel in spelen op!!

Onder zulke condities te warm sturen levert per direct een zwak vegetatief trosje op. Het is momenteel de plantbelasting die de groei domineert.

Doel voor de aankomende tijd; zeker als het somber weer blijft is de kop relatief koel weg te zetten, generatief aan te sturen en de doorkleuring onderin te stimuleren.

Haal de piek temperatuur tijdens de dag voldoende ver terug. Zeker als er weinig wind staat loopt de plantemperatuur zo maar door en kom je warmer uit dan dat je zou denken.

De piek verlagen richting 19,5º geeft een kastemperatuur van 20,5º tot 21º en das voldoende op een 1000 joules dag met relatief weinig wind.

Tijdens 1000 joules dagen of minder echt op de rem staan, je kunt bovenin de boel alleen maar slopen. Blijf wel je groeibuis gebruiken, zoals gezegd puur in het kader van het stimuleren van de doorkleuring.

De generativiteit wordt door de plantbelasting en de daglengte gestuurd, verzwakken doe je door een overregeling in temperatuur (verhouding plant en kastemperatuur).

Blijf qua sturing logisch nadenken en beredeneren. De plantbelasting is vergelijkbaar met een onbelicht gewas. Belichten doe je niet of heel beperkt dus vanwaar de gedachte dat de etmalen hoger mogen uitkomen dan bij een onbelichte teelt?

Mocht het voorjaar doorzetten, in de vorm van zonnige dagen met een wegzakkend buitenvocht dan is het zaak dat werk wordt gemaakt van de vochtbalans in de plant. Betekent een geknepen namiddag vanaf het moment dat het buitenlicht gaat afnemen. De voornacht inzetten met beleid, kijk eens kritisch naar de vochtverschillen tussen binnen en buiten en bepaal je ventilatie c.q. raamstanden. De nanacht onder dit soort condities gebruiken om te werken aan bladvulling/strekking door deze met een geknepen raamstand in te vullen en bij buitentemperaturen onder de 10º met een gesloten schermdoek af te maken, uitstraling wegschermen. De voorochtend is het moment om kracht te pakken, de buitencondities zijn veelal rustig. In principe de laagste buitentemperaturen, minste wind en de hoogste buiten RV’s. Pak de koelte en de kracht, dat geeft ruimte voor de rest van de dag.

We zien best grote verschillen in wortelkwaliteit. Vooral onder de pot komen we met regelmaat natte slechte plekken tegen. Zwakke wortels lijden 1 op 1 tot plantongelijkheid.

Water
Als de mat EC met een drainpercentage van 30% oploopt zegt dat waarschijnlijk meer over de druppel EC en groei dan over het drainpercentage op zich.

Meer watergeven is een gebruikelijke maar veelal foutieve reactie. Eerst veel zout geven om dit vervolgens met water weg te drukken. Dat kost je in de regel de wortels onder de pot.

We stellen voor om de drainwaarden en de druppelstrategie op wortelkwaliteit af te stemmen en je druppel EC aan te passen aan de mat en drain reactie.

  • Bij een oplopende EC met voldoende drain de druppel EC verlagen.
  • Op matige wortels is een Proplant/Previcur behandeling aan te bevelen.
  • Dat een goede EC en pH controle noodzakelijk is, is voor de hand liggend.
  • De streef mat EC’s liggen rond de 4.5. Probeer het verschil tussen druppel en mat EC tot 1.5 EC te beperken.
  • Zie de pH als klokkenluider m.b.t. het wortelmilieu. Een dalende pH zonder duidelijk aantoonbare oorzaak is veelal een signaal dat het in de mat niet 100% verloopt. Het waterbeleid, de waterkwaliteit qua zuurstofniveau en de voedingsopbouw kunnen hier een oorzaak in vormen. Al zijn we de laatste week pH stijgingen tegengekomen door een te krap drainpercentage op donkere dagen. Als alleen naar percentages wordt gekeken dan kun je volume matig toch in de knel komen.

Arbeid
Qua arbeid, houdt de kleurende vruchten goed uit het blad en houdt het blad sowieso boven de groeibuis. Als het voorjaar doorzet, de ramen aanmerkelijk meer en verder openstaan, de ventilatievoudwaardes duidelijk groter worden is het aan te bevelen een blaadje meer aan te houden maar teel de Merlice onderin niet te bladerig!

Meer teelttips van Merlice lezen ? Zie hieronder voor meer tips:

[Opsomming maken van pagina’s met Merlice teelttips]
Meer weten? Neem gerust contact op met één van onze accountmanagers.

De technische informatie in dit document wordt slechts gegeven ten behoeve van een niet winstgevende proef. Individuele resultaten en prestaties van een ras kunnen van locatie tot locatie en van jaar tot jaar verschillen. De adviezen die hier worden gepresenteerd gelden als indicatie gebaseerd op ervaringen uit 2015. Advies is niet bindend en er kunnen geen rechten aan worden ontleend, aangezien lokale omstandigheden als teelt, substraat en weersomstandigheden kunnen afwijken.

 

Informatie die door Monsanto of haar medewerkers wordt gegeven, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, gebeurt in goed vertrouwen, maar dient niet beschouwd te worden als een garantie van Monsanto met betrekking tot prestaties en geschiktheid van haar rassen. Resultaten kunnen variëren onder invloed van klimatologische of andere omstandigheden. Monsanto aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de geleverde informatie.