Teelttip Merlice - mei 2019

Het lijkt wel maart buiten!

Op het moment van schrijven is de wind gedraaid naar Z.W. en voelt het aangenamer aan als de titel doet vermoeden. We komen echter uit een periode waarin het buiten veel te koud voor de tijd van het jaar was. Afgelopen week groeiden de planten slechts 20 cm.

De 1e 3 weken van April waren uniek dit jaar met een zonnige periode als perfecte overgang van belichten naar stoppen met belichten. Met de weersovergang van 24-4-19 werd een wisselvallige periode ingeluid waarbij het halen en brengen is qua licht. Ook viel er toen voor het eerst weer regen van enige betekenis. Het is de weken daarna flink kouder geworden.

Daar waar de lampen weer aangegaan zijn of niet uit geweest zijn zien we meer groei en kracht op de tros. (zie foto onder)

Om reden van “dit worden toch goedkope tomaten” staan bij veel belichte teelten de lampen uit. Dan maar het etmaal drukken. Dat valt alleen niet mee met zo’n zware plantbelasting. De aanmaak van April heeft ervoor gezorgd dat de energievraag enorm hoog is. Afgelopen week stonden deze gewassen ronduit zwak en dof in de kop. Er kwam zelfs bloemabortie voor

De oude bladrandjes en Botrytis zijn net weg en de nieuwe dienen zich al aan. (zien foto) Deze werden eind vorige week zichtbaar. De zwaar belaste gewassen zijn uiteraard hyper gevoelig maar het zit m nog niet eens in een te koude ochtend of te koude voornacht. De extreme wisselingen in instraling hebben dit teweeg gebracht. Het ene moment past een plant zich aan gedurende felle instraling en het andere moment wordt vochtige kaslucht verruild voor koude droge buitenlucht met als gevolg bladranden.

De augustus plantingen laten vooral een korte behanglengte zien, er hangt een tros minder aan de plant. Dat roept gelijk de vraag op hoe we dit jaar neusrot gaan voorkomen:

  • Qua voeding kunnen we naar een anti neusrot schema met veel calcium en fosfaat en minder kali, nitraten en geen ammonium. Zorg dat de planten ’s avonds goed op spanning komen om het element calcium middels worteldruk in de vrucht te krijgen. Zorg dat de fosfaat opneembaar blijft en niet vastgelegd wordt in de mat. Daarom hebben polyfosfaten de voorkeur want deze blijven altijd opneembaar. Probeer verder de ph niet te hoog op te laten lopen.  Stop de gift van ammonium volledig.
  • Op tijd blad snijden en een minimum aantal bladeren aanhouden.
  • Plantbelasting houden door bewust een tros te laat te koppen of de laatste 2 trossen minder terug te snoeien.
  • Vroegtijdig een krijtje op het dek waardoor je niet zoveel blad boven de laatste tros hoeft aan te houden.
  • Als laatste goed op tijd opstoken om de plant op tijd te activeren voordat de zon dat doet. De stengel is lang en het duurt langer voordat de verdamping op gang komt. Een ochtendverlaging is in de regel niet aan te raden. Je zet de verdamping daarmee weer stil.

Op dit moment ligt het streefetmaal op 19 oC met licht, anders rond de 17,5-18 oC De trossen moeten eerst aansterken. Let ook op dat de stengel(diameter) goed blijft uitvullen.

Maximale ruimtetemperatuur 19-20 oC met donker weer en 23-24 oC met zacht zonnig weer, bij meer kou kan er een graad op zoals afgelopen periode. Het blijft zaak de plant te laten groeien en dat doet ie niet wanneer het te koud is. Zorg daarom dat het behaaglijk aanvoelt in de kas.

Het is momenteel rustig op virusgebied, ToBRFV blijft goed beheersbaar mits er bij aantasting adequaat wordt opgetreden. Toc zie je wel uitbreiden, vorig jaar gebeurde dat ook rond deze tijd.

Belangrijkste plagen op dit moment zijn Witte Vlieg, Nesi en Tuta. Verder komen er sporadisch galmijt planten voor en er wordt Spint gesignaleerd.

Teeltwisseling: Goed schoon maken is een vereiste. Neem dit jaar goed de tijd en overweeg daarom om een week langer uit te trekken om schoon te maken/leeg te liggen.

In de onbelichte teelt zien we een sterke kop en sterke tros,  kop staat mega generatief en mooi open. Bij deze teelt gaat het blaadje nog wel mee, meestal 1 x per 14 dagen en anders wekelijks. Nu het vocht weer hoog is moeten we ook naar voldoende stugheid in de kop streven. De plant is van onder tot boven grof, wat opvalt is de mooie opeenvolging van de trossen. Nergens een terugval qua grofheid te bekennen. De productie ligt nog wat achter op verleden jaar maar deze hangt nog aan de plant. Wat dat betreft is de aanmaak nagenoeg gelijk. Vergeet ook niet dat vorig jaar een lichtrijke en vooral warme week was! Deze week wordt 2,5 kg/m2 geoogst, de productie komt lekker op gang. De kwaliteit ziet er heel goed uit. Gisteren was een donkere regenachtige dag. De ingestelde piek van 20-21 oC halen lukte niet waardoor er de hele tijd een hete maximumbuis in lag. Het beste is om op zo’n moment de situatie te accepteren. Dan maar 17-18 oC in de kas, dat maakt toch niet uit op zo’n donkere dag. De maximum buis verlagen naar 45 oC is beter dan hoger instellen, je verlaagt daarmee het vocht in de kas verder door de lagere verdamping van het gewas. Een graad van de basispiek afhalen om het klimaat luchtiger te maken is ook een prima actie. Ontvochtigen heet dat!

Verder is het handig om goed onderscheid te maken tussen een lichte en donkere dag. Wij adviseren om de dag niet helemaal door te trekken tot aan zon onder. Maximaal tot 1 uur voor zon onder, alleen als het vocht laag is moet op basis van buiten luchtvochtigheid de luchtlijn doorgetrokken worden. Deze situatie was 2-3 weken geleden actueel.

Stel daarom vanaf nu een aparte periode van 18.00-20.00 in met 14+6 oC tussen 1800 en 2000 joules lichtsom of nog directer waarbij de lichtsom gepakt mag worden tussen 1800 en 1801 joules lichtsom, dan krijg je ook geen “sudder klimaat”

Hou het vooral luchtig in de vooravond en voer vocht af. Aan 2 kanten een kiertje en een niet al te hoge buis eronder (38-40oC) Zelfde geldt voor de vroege ochtend. Niet te koud ’s ochtends, dan zet je de verdamping stil en blaas je de bloemen ook op. De wortels zijn namelijk wel actief. De buis tijdens de ochtend verlaging nooit weg laten vallen.

Zolang je stookt onder een scherm is er niets aan de hand. Als dit een periode is van 3-4 uur gaat het ook meestal wel goed met het klimaat. Het veranderd wanneer er een periode geen of een te lage buis in ligt vanwege hogere buitentemperaturen. Vannacht had je bijvoorbeeld ook niet hoeven schermen. Help dan qua instellingen het scherm de andere kant op waardoor je het aantal uren beperkt of dat het scherm helemaal niet sluit. Hoe minder inactieve uren onder het scherm, des generatiever de plant blijft. Daar gaat het om, generativiteit. Ook om bijvoorbeeld uit de open vruchtjes te blijven.

Het scherm mag dicht lopen op 45-47 oC buisvraag, wetende dat de buis ongeveer 7-10 oC terugzakt na het sluiten van het scherm. Niet te laag instellen, anders hou je geen actief klimaat.

Streefetmalen voor komende week  tussen de 17,5 en 19 oC, niet hoger. Pas na een aantal achtereenvolgende dagen met veel licht kan de nanacht verder verhoogd worden, het etmaal mag dan richting 20-21 oC toe.

Watergift starten 2,5 uur na zonop (rond 08.30) of eerder op 70 joules. Eerste drain tussen 10.30 en 11.00. Eindig de dag 3-4 uur voor zon onder, met wat minder drain, dit om wortelslijtage te voorkomen. Wij hebben de voorkeur om overdag langer door te gaan i.p.v. vroeg te stoppen en een aanvulbeurt te geven. Indien er ’s avonds aangevuld moet worden omdat er te vroeg gestopt is uiteraard wel prima! De EC verlaging op tijd stoppen vanaf 14.00-15.00, eindig de dag met beurten met een hogere EC.

Dit jaar zin we op meer bedrijven dat er op 5 gesnoeid vanwege knipnorm een snelle verwerking. Snoei in ieder geval vanaf 1-6 geen 6 jes meer. Ook niet als er op -2 wordt gesnoeid.

Crazy Roots: Dit jaar zien we in navolging van de belichte teelt, veel meer Crazy Roots dan andere jaren. Loop deze potten na en giet ze aan met zilver en of waterstofperoxide. Bij grotere aantastingen de wikkels van de pot af en de mat open snijden aan de bovenkant, dan verstikken de wortels niet.

Succes met de  teelt !

Meer weten? Neem gerust contact op met één van onze accountmanagers.

Informatie die door Monsanto of haar medewerkers wordt gegeven, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, gebeurt in goed vertrouwen, maar dient niet beschouwd te worden als een garantie van Monsanto met betrekking tot prestaties en geschiktheid van haar rassen. Resultaten kunnen variëren onder invloed van klimatologische of andere omstandigheden. Monsanto aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de geleverde informatie.