Teelttip Merlice - november 2019

De vroegste planters hebben de eerste trossen alweer weg.

TEELTTIPS MERLICE BELICHT
De vroegste planters hebben de eerste trossen alweer weg en hier zien we al wat groeiherstel van de plant. Overal moet gezegd worden dat de kwaliteit van de eerste trossen dit jaar helemaal niet mee is gevallen. Zeer veel rommel, erg onregelmatige en soms totaal incourante trossen. Merlice is hier toch iets gevoeliger voor maar is te herleiden naar het niet goed onder controle hebben van het klimaat bij de plantenkweker. Gelukkig is het herstel wel goed en snel.

Terwijl de eerste planters al voluit moeten gaan belichten de laatste dagen (dagen van 200 J doen al mee) zitten de late planters nog in de afbouw van de temperatuur en gaan de belichting nu verder uitbouwen.

Wat enerzijds verbazend is, het verschil tussen de bedrijven onderling en de strategie waarmee wordt gestart. Het ene bedrijf start bijna direct met belichten wanneer we het hebben over plantingen van ½ oktober, terwijl het andere bedrijf eerst met de etmalen naar 19-19,5℃ zakt en daarna pas gaat starten met belichten. Hier zien we ook erg veel verschil in de kracht op de trossen. Het laatste voorbeeld moet beugelen en de eerste denkt niet na over beugelen.

Dan komen we direct op het tweede punt en dat is het aantal dagen dat de vruchten nodig hebben om te gaan rijpen en de grofheid. Maak het vergelijk eens goed om te komen tot de meeste kilo’s, een halve tros minder aanmaken is toch weer lastig te compenseren.

Oplopende belasting van de plant naar de korte dagen
We zien de laatste weken met de donkere dagen en de oplopende plantbelastingen de eerste bladpunten verschijnen. Een enkel bladrandje is op zich niet erg en we zien het graag als teken dat we het maximale uit de teelt trachten te halen. Kijk wel heel goed naar het herstel van de plant voor de komende weken. Het hebben van een bladpuntje is een teken van weinig herstel op de wortel en het missen van voldoende wortelpuntjes die zorgen voor de opname van Ca.

Merlice heeft de neiging om als zijn energy in de vruchten te stoppen wat leidt tot een te hoge plantbelasting, zeker als we met de temperatuur verder moeten zakken waardoor de uitgroeiduur de komende weken te ver toe gaat nemen. Afgelopen seizoen zagen we hoge vruchtgewichten in december en januari, dit is op zich erg mooi maar geeft wel een behoorlijke vertraging op herstel van de plant, meer gevoeligheid van bladranden en mogelijk productieverlies in het voorjaar. Kijk eens naar de planning voor de aanmaak. Komt deze te hoog uit ga dan eens een trosje op 4 snoeien voor een goede doorgroei en sneller herstel van de plant.

Kies om bladranden te voorkomen voor het wat rustiger luchten bij lage buitentemperaturen, bijvoorbeeld verhoging op de ventilatie temperatuur met behulp van een pyrgeo-meter of op buitentemperatuur van 8-12℃, of het kiezen voor wat meer gebruik van een ochtendverlaging voor de generatieve aansturing ipv diepere voornachten.

Generatief aan blijven sturen van de trossen
Laatste weken zijn de gewassen wat gevoeliger geworden door een wat vegetatieve stand of het meer aanpassen van de teeltlijn, waarbij is het verlagen van de temperatuur wordt gekozen en daarna pas het verlengen van de belichting. Om de maximale snelheid te houden in de trossen is het zaak om trossen sterk en generatief te houden. Gaat de zetting te traag dan gaan de trossen die nu zetten er straks voor zorgen dat de plantbelasting te hoog gaat worden.

Waar de plant nog te sterk is boven in de kop en te veel vulling geeft zal het nog noodzakelijk zijn om een blaadje uit de kop te blijven halen. Verder is het belangrijk om de middagpiek voldoende hoog in te stellen. Temperatuur tussen 24-25℃ in combinatie en met een VD van 5-6 gedurende 3-4 uur is noodzakelijk voor een goede generatieve prikkel. Laat dit altijd gepaard gaan met waar mogelijk een klein luchtje. Sluiten van het scherm op het einde van de middag is vaak noodzakelijk, wanneer de instraling lager is dan 75 w/m2 of met regenachtig weer.

Bemesting / vruchtkleur
De vroegste planters hebben de eerste trossen alweer geoogst. Opvallend de laatste week dat de eerste bonte vruchten al zichtbaar werden. Dit moet toch echt een aandachtspunt worden deze winter om een goed product in de handel te kunnen zetten. Vaak zien we de hoeveelheid bonte vruchten (soms ook onder invloed van PeMV) verder toenemen naarmate het licht verder afneemt en we op een vaste hoeveelheid water gaan gedurende een langere periode. De hoeveelheid Kali die we de plant aan gaan bieden is dan erg laag in verhouding met het voorjaar.

Heel tegenstrijdig op bladrandjes is de doorkleur van de vruchten. Het blijft elk jaar een punt van aandacht om doorkleur goed te houden door de winter. Een plant heeft een vaste hoeveelheid aan Kali nodig voor de groei van de vruchten en stevigheid van de celwanden op te bouwen. Watergift gaat de komende weken, misschien wel maanden niet meer veranderen en blijft stabiel op 3 liter per m2. Wetende dat de kali opname in de basis gelijk blijft, dan zal de gift omhoog moeten. Zit je zwaar in de bonte vruchten dan is er te laat geschakeld. Het nemen van bladanalyses kan ondersteunend zijn om dit te monitoren.

Ziekten en plagen
De meeste bedrijven zijn nu een aantal weken of soms al een paar maanden onderweg, nu lijkt het nog niet belangrijk, maar een aandachtspunt is eigenlijk al het nalopen van de stengels op onderdieven, stompjes, afwijkende plekken etc. Op het einde van de afgelopen teelt valt het gewoon tegen hoeveel planten er wat mankeren van fusarium t/m gebroken stengels. We willen maximale kilo’s, dat betekend dat je eindigen met alle planten die je hebt geplant.

Er wordt veelal chemisch gestart om de plaagdruk zo laag mogelijk te houden. Let wel goed op welke middelen er gekozen gaan worden in de periode van december, immers hier wordt de keuze gemaakt om toch bio uit te gaan zetten. Middelen met een nawerking van 30 dagen passen dan niet meer in het schema.

TEELTTIPS MERLICE ONBELICHT
Bij de onbelichte bedrijven komt het einde van de teelt nu heel snel naderbij. Verschillen in de gewassen en de kwaliteit van de trossen verschilt heel erg veel. Wat opvalt is dat de uitgroei van de trossen heel erg samenhangt met de kracht van de tros en plant op het moment van het koppen. Valt de kracht wat tegen of was de belasting begin oktober nog erg hoog dan viel de tros wat tegen. Ook zagen we op veel bedrijven dat er een verkeerde vrucht in de vorm van een bonk/schuit zichtbaar was, de laatste of een na laatste tros is hiermee van mindere kwaliteit.

Wat elk jaar weer opvalt is dat veel bedrijven denken dat we nog heel veel licht hebben in de laatste weken en dat het wel goed komt met de zetting en de kwaliteit van de tros. Hier zitten erg grote verschillen. Licht in het najaar neemt sterk af en valt altijd tegen!!

Ga eens na wat het verschil is in de laatste trossen en hoe de kwaliteit te verbeteren is!

  • Koppen is een maatstaf voor einde groei.
  • Bloei afrijden is einde zetting!
  • Snoei een laatste tros op datum, na deze datum geen zetting accepteren.
  •  Laatste tros kan een 4tje, 5je of 6je zijn.

Een goed en op tijd gezette tomaat geeft een goede uitgegroeide vrucht, die makkelijk door kleurt. Bedrijven die op tijd hebben gekopt zitten dit jaar duidelijk in het voordeel. Om een perfect eindschot te hebben is het op tijd koppen niet het meest belangrijk, het juiste moment de laatste zetting hebben is veel belangrijker. Misschien is er een vruchtje minder gezet, maar alles grof en van goede kwaliteit levert veelal minder afval en meer kilo’s.

Rijp maken
Al een heleboel bedrijven zijn al bezig met het rijp maken van de vruchten, neem ook hier weer voldoende tijd voor. Op kleur krijgen lukt altijd maar met rustig opbouwen en alleen over de nachtperiode etheen doseren geeft de plant en de vruchten nog de kans om wat door te blijven groeien. Hoge concentraties etheen geven een zeer snelle veroudering van het gewas waardoor de vruchten direct stoppen met groeien.

Klimaat
Let op met zeer zwaar forceren van de temperatuur de laatste weken van de teelt. Wanneer de ramen dicht liggen kan Botrytis wel eens heel hard toeslaan in de plant! Liever overdag met enige regelmaat de ramen los leggen, dit mag met het scherm dicht. Voor een actief klimaat kan er gekozen worden voor meer buis, ventilatoren zijn hier zeker ook een positieve bijdrage in. Dit kost voor circulatie minder energie in vergelijk met het voeren van meer buis voor luchtcirculatie.

Hygiëne
Maar en goed strijdplan voor de nieuwe teelt aan gaat vangen. Laat niets aan het toeval over en behandel je bedrijf alsof het een ernstige ziekte of virus heeft! Je immers maar 1x per jaar de kans om binnen het bedrijf schoon te worden. Kijk eens goed in de omgeving welke problemen er zijn en pak een paar dagen extra om het bedrijf goed schoon te krijgen. Het nabehandelen van de kas als alles klaar ligt is zeker te adviseren. Pakt het hygiëne protocol nog eens goed op en kijk waar de zwakke plekken zitten van uw bedrijf. Focus verder niet alleen op virus maar ook op andere plagen als Tuta, Galmijt en Nesi. Dit is ook dit jaar weer op te veel bedrijven een probleem geweest, terwijl dat het middelenpakket steeds smaller wordt.

Meer weten? Neem gerust contact op met één van onze accountmanagers.

Informatie die door Monsanto of haar medewerkers wordt gegeven, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, gebeurt in goed vertrouwen, maar dient niet beschouwd te worden als een garantie van Monsanto met betrekking tot prestaties en geschiktheid van haar rassen. Resultaten kunnen variëren onder invloed van klimatologische of andere omstandigheden. Monsanto aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de geleverde informatie.