Teelttip Merlice - oktober 2019

De augustusplantingen staan tegen de 1e oogst aan

De kop toont soms wat chlorotisch, of met wat ijzergebrek. De plantbelasting is opgebouwd met 50-100 % lamplicht gedurende de dag. Alles is netjes in verhouding aan de plant, niet super grof maar toch sterk genoeg. Bovenin wens je dat de tros wat sterker wordt en de plant wat nadrukkelijker op het vrucht komt te staan. Vanaf 1 oktober wordt er meer belicht, er is naast WKK vermogen, meer stroom ingekocht met bijbehorende transportkosten. De meeste telers starten nu ’s.

De augustusplantingen staan tegen de 1e oogst aan

’Nachts tussen 01.00- 0400 uur. Afhankelijk van de behoefte van het gewas. Het is belangrijk om voldoende snelle aanmaak te behouden, wat er nu aangemaakt wordt is namelijk december productie en moet er vlot vanaf komen. Etmalen lagen vorige week rond de 19-19,5 oC maar mogen nu wat omhoog met meer lamplicht.

Aandachtspunten voor komende periode
Een plant moet wel zijn aangemaakte assimilaten kunnen verwerken. Anders wordt deze te sterk of blijft te vegetatief. Is dit niet het geval moet overdag de buis verhoogd worden en de dag met hoog deficit doorgetrokken worden. Een andere mogelijkheid is om minder te belichten, bijvoorbeeld 75 % overdag i.p.v. 100%.

Komt de plant juist vanuit een zwak generatieve stand kan er direct veel meer belicht worden. Vervolgens moet het etmaal ook hoog genoeg gerealiseerd worden. Dit is een ideale situatie. De nacht temperatuur kan laag ingevuld worden bij gewassen waar de grofheid nog te wensen over laat. Bijvoorbeeld voornacht 14 en nanacht 16 oC. Een andere manier om generatief te sturen is het opstoken met de lampen. Er komt dus voorafgaand aan de opstookperiode geen buis in. Je voorkomt hiermee ook rek, lengte groei en de tros blijft korter en sterker.

De groeibuis kan ervoor zorgen dat de grofheid in de buik toeneemt. Deze moet dan wel op de juiste hoogte hangen en pas hoger gestookt worden als het voor de plant dag is. (lampen aan of juist overdag als het verduistering scherm open is. Je voorkomt dan dat het te warm wordt onder het doek.

Ontvochtigen is ook generatief sturen, temperatuur wegluchten boven een gesloten scherm ook. Zorgen voor een voldoende luchtig klimaat tijdens de scherm periode voorkomt een te vegetatieve stand. Zeker wanneer milieukeur speelt of er mag niet meer dan 4% gekierd worden (bepaalde teeltgebieden) is het belangrijk de temperatuur niet door te laten schieten onder het doek. Wees in zo’n situatie zuinig met de buis ’s nachts. Die kan altijd nog overdag gecompenseerd worden.

Tot slot kan er aan het einde van de dag geschorsteend worden waarbij het vochtdeficiet stijgt wanneer het scherm op een kier na sluit. Bij een gewas in balans, met een hoge plantbelasting kan er beter gekozen worden om het scherm aan het einde van de dag te sluiten om de warmte vast te houden waarbij het deficit niet zakt. Het schoorstenen gebeurd ook met hoge buizen en je zoekt daarbij meer het verschil op tussen de stengels onderling.  Zwakke stengels worden zwakkere en sterke juist sterker. Ook als het deficit heel de dag door 6-7 is geweest moet de kop wel heel sterk staan wil je de temperatuur nog doortrekken, en het vochtdeficiet verhogen. Je kan een gewas ook helemaal leeg stoken door het alleen maar hard te laten werken. Een bepaald moment gaat het dan dissimileren dus verlies je meer groei/ vitaliteit dan je wenst.

Qua watergift verandert er ook veel in kort tijdbestek. Gaan we meer en langer belichten moeten er ook beurten ’s nachts gegeven worden. Wanneer er om 02.00 gestart wordt met er om 04.00 en 06.00 water geven worden. Vervolgens weer als het doek open is om 08.30-08.45. Druppelen tot 4-6 uur voor zon onder of wanneer er tot 19.00 belicht wordt tot maximaal 3-4 uur voor de lampen uitgaan (15.00/16.00) je meet dan bij 13000 lux belichten nog een kleine 200 joules lichtsom. Afgelopen dagen werd er 3-4 liter/m2 gegeven. 

Bladsnijden moet goed bijgehouden worden, zorg dat er 2-3 trossen vrij van blad hangen. Hoe minder blad aan de plant des te makkelijker is het om te ontvochtigen. Een blaadje uit de kop is standaard. Zorg dus voor een open gewas waar de buiswarmte goed bij de vruchten kan komen en de zon en de lampen goed door het gewas kunnen doordringen.

De oktober plantingen staan nog bij de plantenkweker! Deze staan op een tussenafstand van 12/m2 of staan inmiddels op eindafstand 4/m2. Belangrijk is een sterke tros en voldoende snelheid zodat er direct op de mat gepoot kan worden. (zie foto hiernaast)

Aandachtspunten na planten
Start met een stook temperatuur van 21 nacht en 25 oC dag.

Stook indien mogelijk zoveel mogelijk met de groeibuis, de groeibuis gebruiken vanaf 09.00 tot zon onder. Let op gedurende de doorbeheers fase dat de minimumbuis niet te snel wegvalt. Zeker aan het einde van de dag als het scherm sluit om de middag door te trekken.    

Qua watergift aansluiting houden tussen de pot en de mat, zolang de plant nog niet helemaal is ingeworteld niet te lang wegblijven met water. Wel op tijd stoppen ’s middags (12.30/14.30) en ’s avonds aanvullen. De eerste 2 weken rustig interen.

Na inwortelen direct starten met een blaadje uit de kop. Start ook zo snel mogelijk met blad snijden onderin, hoe minder blad aan de plant, des te kleiner de verdampend oppervlakte aan de plant. Dat gaat helpen wanneer de plant meer vocht gaat produceren.

Indien heel de maand oktober 50 % belicht gaat worden, weten we dat de laatste week lastig gaat worden. Daarom een mega generatieve plant neerzetten!

Bij de onbelichte teelt hangen er nog -5-6 trossen aan de plant.  De uitgroei van de bovenste vruchten oogt prima. (zie foto links) Producties liggen gelijk tot wat achter op verleden jaar. 90 % van de planten staat super, 10 % herstellende van geelverkleuring, zwakte of gele stengel. Gelukkig staan de meeste planten wel sterk, getuige de palen van dieven!    

0% Botrytis is toch uniek voor deze tijd van het jaar. Onderin oogt het rommelig, hier zie je nog trossen hangen van een onregelmatige zetting, (zie foto hiernaast) naar boven toe wordt dat steeds beter.

Gele koppen die zich in september aandienden zijn grotendeels verdwenen.

De gewassen zijn goed open gebleven. Na het koppen zie je wel dat het kopblad snel volloopt. Het is daarom ook zaak een blad boven de 1 na laatste tros te verwijderen zodat de trossen goed in het licht komen te hangen. Er kan ook voor gekozen worden om in een later stadium 2 bladeren aan de voorkant weg te snijden.

Instellingen op dit moment zijn gericht op ontvochtigen, een lage basis overdag van 19-20 oC met donker regenachtig weer. Met licht echter een flinke lichtverhoging erbovenop. Nu het een stuk frisser is geworden zijn de nachttemperaturen omhooggehaald naar voornacht 14 oC en 17 oC nanacht. De ochtendverlaging is eruit gehaald.

Start de watergift tussen 09.45 en 10.15 uur en stop op tijd tussen 13.15 en 15.15 maximaal. Probeer iedere dag op tijd drain te realiseren, zo’n 2 uur na start watergift. Een drain percentage van 25-30 % is prima. Klinkt hoog met donkere dagen maar de gift wordt ook steeds lager. Hou rekening met minimaal 10 -15 % verschil in vochtgehalte tussen de matten onderling. Interen rond de 15-20%, goed voor de zuurstofvoorziening van de wortels maar ok beter voor de kleur van de koppen.

Succes met de teelt!

Meer weten? Neem gerust contact op met één van onze accountmanagers.

Informatie die door Monsanto of haar medewerkers wordt gegeven, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, gebeurt in goed vertrouwen, maar dient niet beschouwd te worden als een garantie van Monsanto met betrekking tot prestaties en geschiktheid van haar rassen. Resultaten kunnen variëren onder invloed van klimatologische of andere omstandigheden. Monsanto aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de geleverde informatie.