Teelttip Merlice-Onbelicht: 7 februari 2017

We kijken net als bij de belichte gewassen terug op een redelijke januari maand voor Merlice.

Een echte Nederlandse januari maand wel te verstaan met alle klimaattypen die zo’n beetje te bedenken zijn. Algemeen hebben de gewassen, zoals Merlice daar goed op gereageerd. Op het licht van week 5, zeker aan het begin van de week zagen we wat verzwakking ontstaan maar algemeen staan de gewassen fit en vitaal te groeien.

Het blijft lastig om een breed gedragen teelttip te schrijven. Geen kas is hetzelfde. Tussen de teeltplannen onderling zit ook de nodige verschillen. Startafstand, plantdatum noem maar op. Vanaf week 12 wordt dat wat dat betreft makkelijker, dan staan de meeste gewassen op de eindafstand, zijn de verschillen in plantdata genivelleerd, is de plantbelasting overal zo’n beetje hetzelfde en duiken we het voorjaar in!

Maar goed het is week 6 en nog geen week 10.

Zoals gezegd staan de meeste gewassen goed op de rit. Is voldoende geanticipeerd op het wisselende weer. Bij de vroege plantingen staat tros 5 in bloei en hangt 6 los en bij de late plantingen zien we tros 3 in bloei staan. Behoorlijke verschillen dus. Bij de vroege plantingen zien we het Pepino virus weer verdunnen. Net als verleden jaar zien we serieus zwaar aangetaste planten en dat met de zogenaamde “zwakke stam”. Wat dat betreft zien we nauwelijks verschillen t.o.v. verleden jaar. Kortom hoe zwak is zwak?

We zien dat de tijd uiteindelijk helend werkt en het virus zich terugtrekken. Bij de latere plantingen begint dit beeld nu de kop op te steken. Deze bedrijven zullen uiteindelijk hetzelfde lot ondergaan. Ook hier geldt dat geduld het medicijn is. Verander wat dat betreft niet van teeltinsteek. Ga qua temperatuurlijn niet nadrukkelijk warmer zitten teneinde de groeisnelheid op te voeren om op deze wijze het virus sneller te verdunnen. De ervaring leert dat dit ten koste gaat van je troskracht en balans in het gewas

Een serieuze Pepino viros kop!

Een serieuze viruskop ondanks een relatief sterke stand!

In de meeste gevallen is verleden week het folie verwijderd. Op zich een verstandig besluit, uitgaande dat nog de beschikking is over een goed schermdoek. Betekent niet dat een folie  scherm nadrukkelijk tegenwerkt maar het vraagt extra inzicht en sturing waarbij je kunt afvragen welke winst je nog kunt behalen met folie. Natuurlijk, kijkend naar de weersvoorspellingen voor het eind van deze week dan kun je met een folie doek nog goed voorruit maar in week 5 met buitentemperaturen oplopend tot 10º C kunnen we ons voorstellen dat het prettig sturen is zonder folie. Zeker op een ras als Merlice waarbij generativiteit het trefwoord is!

Zoals gezegd het wordt kouder en zonniger. De planten staan ingeworteld en hebben de beschikking over “vrij” matwater op een plant die nog onvoldoende vruchten heeft om de expansiedriften te verwerken.

De laatste dagen speelde een situatie waarbij er gediscussieerd kon worden of het scherm rond 15.30 dicht moest om het namiddagblok kracht bij te zetten of het scherm juist open moest blijven. Die discussie gaan we vanaf morgen in een andere context voeren en zal het samenspel tussen buis, scherm en piekhoogte en lengte maximaal moeten worden gevoerd. Het wordt koud en zonnig!

Het streven blijft maximaal generatief maar wel met behoudt van stuurbare kracht. Generatieve kracht wel te verstaan! Een plant “droog”zetten, scherm dicht en een buis van 65º is niet wat we zoeken. Naast het tegenwerken van de doorgroei van het vrucht loop je het risico op een neusje. Kortom kijk goed waar je mee bezig bent.

De eindtijd van het namiddagblok is een vast gegeven. Tussen zon onder en 30 minuten voor zon onder. Beslist niet eerder stoppen. De dag duurt inmiddels alweer tot 17.30 uur. We weten wat het effect is als de plant al afkoelt, ingeworteld staat (dus de beschikking over vrij water) maar nog wel een paar watt licht registreert op een relatief warme mat >> waterstuwing op een afkoelende minder water verwerkende bovenkant (plant) op een inzakkend vochtdeficit. Uitvullen!!!!

Een plant wordt niet alleen sterker op het licht maar ook op een lagere plantemperatuur o.i.v. uitstraling. Kortom het is de combinatie van deze 2 die de planten sterker maken. Speel hier met je schermbeleid goed op in! Onverwerkte suikers worden in de bladeren en stengel opgeslagen. Geeft kans vegetatie!

De eerste 350 watt lichtpieken zijn alweer geregistreerd, laat met deze instralingniveaus de dagtemperatuur voldoende ver doorlopen. In principe is het devies tot 24° – 25° en daarop volgend meer daglengte. Begin bij structureel mooi weer niet te laat met de dag invulling. Standaard bouwen we vanaf het einde van de voorochtend de temperatuur richting de namiddag op om het middagblok tussen 120 en 150 minuten qua duur te laten uitkomen. Dus van 15.00 tot zeg 17.15 uur. Op een plant met een energievraag tussen de 350 en 500 joules en de kans dat we meerdere dagen 700 joules (plus) gaan krijgen weet je dat je voldoende snel moet anticiperen en inspelen.

We zien de laatste jaren dat de gemiddelde teler geen moeite meer heeft zijn etmalen bij donker weer laag te kiezen. 16º is geen probleem. Betekent dat we de energiehuishouding in de plant in principe op niveau houden. Wat weer betekent dat je met meerdere dagen mooi weer op rij tijdig moet starten met het ophalen van de etmaaltemperatuur. Als het serieus koud is/wordt en je start te laat met het ophalen van de etmaaltemperatuur kom je te sterk te staan met alle bezwaren van dien!

M.b.t. het inzetten van de voornacht >> staat de plant aan het einde van de dag niet afgewerkt, de voornacht vertraagd laten inkomen >> waarom? De voornacht zorgt voor waterstuwing (verschil mat en koptemperatuur) de vruchten functioneren nog niet als expansievaten om het onverwerkte water te plaatsen dus waar blijft het water >> in de stengel en blad!! Staat de plant sterk in de krul en behoorlijk scherp aan het einde van de dag dan is deze instelling juist lekker om de plant weer een beetje aan te vullen! Kortom denk over iedere handeling/instelling die je doorvoert goed na! Iedere instelling heeft een doel en een uitwerking!

Op de bedrijven die met een 66 cm. plantafstand zijn gestart staat de dief er inmiddels bij. Deze komt goed mee. Het licht in week 4 heeft een goede basis meegegeven. Zorg dat de kop goed open blijft staan. Dus tijdig een kopblaadje plukken. Bedenk dat er boven in de plant per week 5 bladeren bijkomen (op een bloeisnelheid van 0,85 tros) en er onder maar 2,5 worden geplukt. Kortom de kas loopt snel vol met blad > vanaf blad 5 op de extra stengel ook een kopblaadje plukken!

Bij de latere plantdata is het advies om de dief er in 1 keer bij te zetten. Denk in dit kader richting week 8. De eindafstand lijdt in de meeste gevallen tot 3.75 planten p/m2.

Het snoeibeleid wordt de aankomende week op 5 vruchten gehouden. Vanaf maart ontstaat dan een discussie over snoeien op 6 stuks op een koel teeltbeleid of snoeien op 5 vruchten met een snip warmere teeltlijn! Iets voor de volgende teelttip. Overleg ook met uw afzetorganisatie waar de voorkeur naar uitgaat!!!

Er wordt bij Merlice veel gesproken over een generatieve knopstand. Dit ras kan op zijn bloemkwaliteit en later dus op de vruchtkwaliteit gevoelig op zijn. De plant moet sterk generatief in de kop tonen >> kop moet eruit komen, de tros moet hoog in de kop liggen en de afbloei moet vlot zijn >> geen verkleving van bloemblaadjes (dan sta je niet generatief genoeg). De sponstomaten die we bij tijd en wijle bij dit ras tegenkomen vinden hun oorsprong tijdens de zetting (dat begint al met het gegeven dat de eerste knop niet spontaan door de hommel wordt opgepakt!)

De trosstand zoals we die nastreven

Stem de hoogte c.q. diepte van de voorochtend en voornacht goed af op de uitstraling. Is het helder vriezend weer dan is het zaak dat je de voornacht niet te laag invult. Naast dat je de nanacht temperatuur niet meer weet te maken zorgt de uitstraling voor een verlaging van de plantemperatuur >> ook door een energiedoek heen!! Datzelfde geldt ook voor de voorochtend.

Het scherm “open” moment is maatwerk. Doe je dit te vroeg dan zakt de kas en plantemperatuur te ver terug. Bedenk wel dat het zonlicht, zeker bij de wat oudere doeken weerkaatst op het doek en de warmte doordringing de kas in wordt tegengewerkt. Een nok box geeft de juiste informatie. In de regel zien we vanaf 175 watt bij buitentemperaturen onder de 2ºC voldoende energie in de atmosfeer zit om het scherm te openen. Is het minus 5º en het dek zit onder de bloemen dan zal de grens wellicht richting 225 watt liggen.

Als het buiten zonnig en droog is voldoende water aanbieden. Onder dit soort condities kan de druppeltijd alweer richting 14.00 uur worden opgehaald. De meeste mat EC’s die we onderweg tegenkomen liggen nog boven de 7 punten. Kortom net te droog op een relatief zoute mat kan zomaar wat waterstress opleveren! Hier en daar zien we een zwart kopblaadje!

Succes!

Meer teelttips van Merlice lezen ? Zie hieronder voor meer tips:

[Opsomming maken van pagina’s met Merlice teelttips]
Meer weten? Neem gerust contact op met één van onze accountmanagers.

De technische informatie in dit document wordt slechts gegeven ten behoeve van een niet winstgevende proef. Individuele resultaten en prestaties van een ras kunnen van locatie tot locatie en van jaar tot jaar verschillen. De adviezen die hier worden gepresenteerd gelden als indicatie gebaseerd op ervaringen uit 2015. Advies is niet bindend en er kunnen geen rechten aan worden ontleend, aangezien lokale omstandigheden als teelt, substraat en weersomstandigheden kunnen afwijken.

Informatie die door Monsanto of haar medewerkers wordt gegeven, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, gebeurt in goed vertrouwen, maar dient niet beschouwd te worden als een garantie van Monsanto met betrekking tot prestaties en geschiktheid van haar rassen. Resultaten kunnen variëren onder invloed van klimatologische of andere omstandigheden. Monsanto aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de geleverde informatie.