Teelttip Merlice-onbelicht: april 2017

Vrijwel alle Merlice gewassen die we onderweg tegenkomen staan ruim gevuld en vitaal te groeien.

De afbloei is goed en de groeisnelheid ligt op niveau. De gewassen ogen door de ruime vulling wat vegetatief, maar de algemene trosstand beoordelend en de afbloei kracht, in combinatie met de troslengte kunnen we stellen dat de generativiteit voldoende op niveau zit. We zien wel met regelmaat dat kroonverdroging, vaak hand in hand gaat met virusbeelden in de kop. De ervaring leert dat deze verkleuring bij de oogst wegtrekt of in ieder geval geen issue is bij de kwaliteitskenmerken.

kroonslibverdroging

Dat generativiteit het sleutelwoord voor Merlice is moge duidelijk zijn.

De geoogste vruchtkwaliteit van de laatste weken is sterk wisselend en dat valt volledig toe te schrijven aan de stand van het gewas tijdens de zettingsfase. De condities waren somber en donker. Niet iedereen heeft hier even adequaat op gestuurd, waardoor we nu met regelmaat op kantige en holle vruchten worden getrakteerd. De doorkleuring is goed, ook de grofheid is ligt op niveau. Kortom het heeft echt met de zettingsfase c.q. condities te maken.

De doorgroei van het middenvrucht is goed.

De huidige plantkleur bovenin in de kop is goed en groeizaam terwijl we onderin wat bladslijtage tegenkomen, zeker daar waar de laatste week behoorlijk wat ontwikkeling op het groei/middenvrucht is te zien en behoorlijk hoge aanmaakcijfers zijn geregistreerd.

Door de hoge groeisnelheid van de afgelopen weken is de stikstofvraag in de kop blijkbaar zo hoog dat het onderblad wordt leeggezogen. Voor ons is het een gevalletje stikstof gebrek in combinatie met een beperkt magnesium niveau.  Het blad is crispy, een kenmerk van stikstof te kort. Stikstof is een mobiel element en wordt door de groeibladeren hoger in het gewas weggetrokken, zeker daar waar behoorlijk met SO4 en Cl is gestuurd. De kans bestaat dat dit de aankomende periode wat doortrekt. We hebben op een aantal bedrijven wat bitterzout laten vervangen voor Magnitra (stikstof en magnesium).

Stikstof zoeken we eigenlijk niet op een uitvullende kopstand maar we willen de kleur van het blad toch op niveau houden en verwachten dat de groei de aankomende tijd door de plantbelasting beteugeld gaat worden. Kijk eens naar de aanmaak t.o.v. de oogst. De energievraag neemt gestaag toe.

Draait de wind naar het zuidwesten en wordt het buiten 15º, en warmer dan het dit probleem zichzelf op!! >>> we zien deze beelden niet alleen bij Merlice maar ook bij andere rassen!!

Wankleur onderblad

De algemene Merlice plantstand blijft een generatieve aanpak vragen.

Blijf de nadruk m.b.t. ontvochtigen, de namiddag voorlopig gekierd blijven afmaken, de dagpiek met licht mee goed oppakken waarbij de piek moet zijn afgestemd op het lichtniveau (watts instraling) >> VPD en LUS gebruiken!!

De lengte van de voornacht >> minimaal 150 minuten gerealiseerd >> in het kader van assimilaten verplaatsen, langer koud draagt niet bij aan vruchtgroei maar vertraagt vooral (kan zijn dat dit nodig is bij structureel donker weer! puur een correctie middel!

M.b.t. ventileren:

liever aan 2 kanten dan aan 1 kant overmatig luchten, Je zit zo tegen het dauwpunt aan, nat slaan gewassen >> levert naast krimpscheuren kans op alles wat zo’n beetje met zwakte te maken op >> bleke kopbladeren, op termijn gele stengels, Phythofthora, Fusarium, Botrytis, een neusrotje noem maar op!!

Waak voor inactieve klimaat momenten in het gewas.

Het vocht blijft ‘s ochtends makkelijk hangen en komt s’ avonds weer heel makkelijk terug terwijl de temperatuur getallen goed zijn. Onderin is het vaak kil en inactief terwijl de kop al op temperatuur begint te komen of s’ avonds nog is. Je roept op deze manier een verstoring in je waterbalans op >> een verdampende kop met een koud onderkantje. Kortom, zeker in de namiddag vanaf 16.45 uur de buis op vocht er weer makkelijk in laten rekenen!

M.b.t. vochtschokken:

  • Vermijdt schokken groter dan 1.5 VD.
  • Bij een te forse VD stijging komen we nogal eens tegen dat de kiembuis door vochtonttrekking lijkt te imploderen >> dus uiteindelijk niet tot zetting kan
  • Een overmaat aan vocht kan weer tot viriliteit lijden (speelt vooral als de plantemperatuur te ver doorloopt door het vocht).
  • Het is buiten behoorlijk licht met lage temperaturen. Je ziet bij tijd en wijle dat het klimaat m.b.t. VD vastloopt, vooral tijdens momenten met zon – wolken – zon, dat geeft behoorlijke verstoringen op een stabiel binnen klimaat.
  • We komen momenten tegen met 24º – 25º kastemperatuur met een VD van 4, dat is al relatief laag t.o.v. de kastemperatuur en dan zak je bij buien c.q. wolken terug naar 2,5 VD als dan de zon er weer door komt en het vocht niet weg is dan zie je een verstoring in het klimaat dus ook groei ontstaan.
  • Het risico bestaat dat de verdampingsruimte serieus wordt tegengewerkt. De plant c.q. koptemperatuur loopt dan op en daar gaan we zeker geen stabielere trossen op krijgen.
    Een koelere lijn om meer ventilatieruimte te kweken vraagt veel inzicht en gevoel, je zit ook zo maar weer te koud en een te lage planttemperatuur geeft uiteindelijk hetzelfde resultaat. Dus creëer voldoende buisruimte om de temperatuur op niveau te houden met een snip meer lucht.

De buitencondities zoals die nu zijn geven behoorlijk grote onderlinge verschillen tussen de bedrijven. Kashoogte, nokrichting geven momenteel behoorlijk grote onderlinge verschillen in klimaatrealisatie.

We komen hier en daar een plantje Botrytis, Fusarium en/of Phythofthora tegen. Veelal zaken die aan vocht zijn toe te schrijven. Naast klimaat is het noodzakelijk dat je aanblijft met bladsnijden. Kijkend naar de grootte van de bladschijven zijn 11 tot 12 bladeren per plant voldoende (LAI 2,75 tot 3 m2) . De doorkleurende vruchten MOETEN uit het blad hangen, plant moet rond het kleurende vrucht ruim kunnen uit wasemen!! Kortom liever een blaadje te weinig dan een blaadje te veel. April kent in de regel ruim voldoende vocht waardoor door een wat kalere stand geen tekort aan microklimaat gaat ontstaan. Van onderen naar boven oogt het kaal maar als je op de kar staat oogt het vol.

Zodra de buitentemperaturen richting de 18˚ lopen, of eigenlijk richting het niveau dat je theoretisch 24 uur kunt ventileren gaan we meer blad aanhouden.

De voorochtend verlaging is een super instrument als het gaat op het aansturen van koptros maar gaat hier wel adequaat mee om. Het is momenteel koud en bij tijd en wijle kraakhelder. Veel uitstraling, dat heeft een grote invloed op de plantemperatuur.

Schermen:
vanzelfsprekend, het is koud en daarnaast ook nog eens helder. Op bedrijven die langer doorschermen is de stand malser en groeizamer, vegetatiever dus, geeft steektrossen en vertraging op de punt van de tros.

Te vroeg het scherm open bij koud helder weer met een te lage buisvoering geeft te lage ochtendtemperaturen (qua plantemperatuur wegzakken richting 13°) met daaropvolgend een te snelle temperatuurstijging naar de dag (o.i.v. een sterk doorkomende zon) resulteert tot bladverkleuring >> richting Mg++ gebrek en stugheid in de kop.

Houdt de aankomende tijd de groeikracht goed in de gaten. Zoals gezegd de energievraag is op de aanmaak van de laatste weken hoog en stijgt dagelijks. Wordt dit niet gecompenseerd met buitenlicht dan verzwak je. Je wordt zo maar zwak vegetatief. Kortom valt het buitenlicht terug naar waarden rond de 1000 joules direct de ankers uit. Wel met behoudt van buis input, de doorkleuring stimuleren.

Daar waar de groeibuis tussen de kleurende en oogstbare tros hangt kan met deze buis de doorkleuring worden aangezet. Gemiddeld zien we een doorkleurversnelling van 2 tot 3 dagen bij zorgvuldig gebruik van deze buis. Ga uit van 09.00 tot 19.00 uur tegen de 38º tot 40º buis bij een 45 mm buis tot 45º bij een 38 mm buis. Dat de buis uit het blad moet hangen moge duidelijk zijn!!

M.b.t. water:
als de mat EC oploopt zegt dat meer over je druppel EC en groei dan over het percentage drain. Meer watergeven is een gebruikelijke maar veelal foutieve reactie. Eerst veel zout geven om dit vervolgens met water weg te drukken. Stem je druppel EC af op de ontwikkeling binnen je drain en mat ontwikkeling op een stabiel drainpercentage niveau.

Meer teelttips van Merlice lezen ? Zie hieronder voor meer tips:

[Opsomming maken van pagina’s met Merlice teelttips]
Meer weten? Neem gerust contact op met één van onze accountmanagers.

De technische informatie in dit document wordt slechts gegeven ten behoeve van een niet winstgevende proef. Individuele resultaten en prestaties van een ras kunnen van locatie tot locatie en van jaar tot jaar verschillen. De adviezen die hier worden gepresenteerd gelden als indicatie gebaseerd op ervaringen uit 2015. Advies is niet bindend en er kunnen geen rechten aan worden ontleend, aangezien lokale omstandigheden als teelt, substraat en weersomstandigheden kunnen afwijken.

Informatie die door Monsanto of haar medewerkers wordt gegeven, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, gebeurt in goed vertrouwen, maar dient niet beschouwd te worden als een garantie van Monsanto met betrekking tot prestaties en geschiktheid van haar rassen. Resultaten kunnen variëren onder invloed van klimatologische of andere omstandigheden. Monsanto aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de geleverde informatie.