Teelttip Merlice - Onbelicht - december 2019

Blik op de teelt van onze prachtige tomaten.

Wat een afsluiting van het jaar. Heel de tomatenteelt heeft het over een ding. Hygiëne, hygiëne en nog eens hygiëne. Feitelijk is dit gespreksonderwerp nummer 1, natuurlijk is dit een heel belangrijk onderdeel. Wat we zeker niet uit het oog moeten verliezen is de teelt! Hygiëne is hier een onderdeel van, maar zonder een goede teelt…

Dus even weer terug naar de teelt van onze prachtige tomaten.

We willen het maximale uit de teelt halen, grote calamiteiten kunnen we niet gebruiken, sturen doen we dus op het kleinste detail. De eerste teelten staan weer thuis.

Type plant dat de laatste 2 weken is geleverd ziet er goed uit. Zeker begin december hebben de planten voldoende licht gehad voor een mooie ontwikkeling van de scheuten, op de bladeren is een klein beetje oedeem te zien wat inhoudt dat er makkelijk wordt bijbelicht bij het uitlopen van de scheuten. Of dit te veel is geweest zullen we zien in de kwaliteit van de 1e tros en het aantal bladeren. Op het einde van de opkweek moest men hard terug in temperatuur om een mooi plantmodel te houden. Bij de plantenkwekers zien we ook dat hier goed geanticipeerd wordt op klimaat en generatieve sturing van de plant. Planten die rond kerst afgeleverd worden hebben te maken gehad met hoge buitentemperaturen en zullen misschien wel iets eerder naar huis komen.

Hoe gaan we van start?
Het is weer even zoeken naar de juiste modus bij de nieuwe planten. Er is eigenlijk geen enkel bedrijf meer gelijk. Starten op 2,5 st/m2 of op 1,66 st/m2 en alles wat ertussen zit. Vaste folie, beweegbare folie, schermen en dubbele schermen. Vraag is hoe gaan we hier mee om en waar wordt het beste rendement mee behaald?

Feitelijk afhankelijk van de keuze van de teler zal men moeten anticiperen op de teelt zoals die is. We kennen nu ondertussen de sterke en zwakke punten van Merlice. Een van de belangrijkste punten: een erg sterke groeier, die ten alle tijden generatief zal moeten worden geteeld! Het enige moment dat hiervan af geweken mag worden is eerste dagen van de nieuwe teelt.

Kijk eerst goed wat voor type plant materiaal er afgeleverd wordt voordat de instellingen gemaakt worden. Immers het direct “leegstoken” van de plant en het oplopen van slechte trossen is iets waar je niet op zit te wachten. Zet de eerste dagen rustig in, vraag aan de plantenkweker wat de laatste temperaturen zijn geweest. Ga hier iets onder zitten met de start temperaturen met een klein verschil tussen dag en nacht. Dit jaar is het opvallend dat er soms heel laag is gegaan in de laatste dagen van de opkweek om voldoende plantmodel en kracht te houden. Om lager te starten dan 15℃ is niet snel te adviseren.

Zodra de plant een paar dagen thuis staat ga je het dag/nacht verschil snel vergroten en meer sturen naar het plantmodel. Kopje van de plant mag er best uitkomen zodat het groeipunt altijd een generatieve aansturing krijgt.

Bij de start van de teelt is het van belang of er met folie, enkel scherm of dubbele schermen gewerkt wordt. Voor de juiste sturing moet de denkwijze altijd liggen op het niveau van de plant. Planttemperatuur is bepalend voor de acties die worden genomen, ga voor jezelf na bij het wijzigen van de uitgangsituatie wat er in de strategie aangepast moet worden. Voer deze discussie op tijd met de teeltvoorlichter zodat de juiste sturingen op het juiste moment worden gedaan. Als voorbeeld; bij een vast scherm moet er makkelijk gewerkt worden met minimum lucht aan 2 kanten om vocht af te voeren, terwijl bij een beweegbaar scherm eerder gekozen wordt om te luchten aan een kant. Ook werken met dag en nacht verschillen zitten grote verschillen en hoe agressief deze ingezet worden. Hoe hoger de planttemperatuur, des te groter de verschillen tussen VN, N, dag en middagpiek moeten zijn met een agressievere het inzet van de verandering. Neem ook de buitenomstadigheden mee in de beslissing van sturing naar de plant. Is het koud met veel wind (oost) dan is dit al generatief en mag de instelling minder generatief.

Water en EC als sturing
Eerste weken van de teelt is het echt gieten met een theelepeltje. Al het water dat te veel wordt gegeven moet uit de plant worden gestookt en dit gaat ten koste van de kracht van de plant. Laat watergift sterk afhangen van de opname, sturing op potgewicht of watergehalte is een goed hulpmiddel.

Laat de potten niet te droog worden, voor een 10x10 pot is dit rond de 350 gram, voor een 10x15 pot 450 gram, excl. plant. Gebruik de EC als correctie, deze mag hoog zijn, immers in een klein potje is dit makkelijk te corrigeren. Hiermee zorg je ook dat er voldoende voeding wordt aangeboden. Wanneer er meer dan 4 beurten (400 cc/pot) op het etmaal wordt gegeven, moet je jezelf afvragen of er niet beter geplant kan worden.

Eerste zetting
Hoe zwaar moet een plant zijn of wanneer mag je de eerste zetting toelaten? Dit is een jaarlijks terugkomende vraag. Liefst wil je zo snel mogelijk zetting, dit geeft wat makkelijker plantbalans. Echter ga je te vroeg zonder plantinhoud, dan moet er veel te koud geteeld worden en loop je weer schade op rond de eerste oogst of bij het moment van aanhouden van de eerste dieven. De eerste of de eerste 2 trossen extra snoeien zou best eens een goede optie kunnen zijn.

Succes met de teelt en fijne feestdagen!

Meer weten? Neem gerust contact op met één van onze accountmanagers.

Informatie die door Monsanto of haar medewerkers wordt gegeven, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, gebeurt in goed vertrouwen, maar dient niet beschouwd te worden als een garantie van Monsanto met betrekking tot prestaties en geschiktheid van haar rassen. Resultaten kunnen variëren onder invloed van klimatologische of andere omstandigheden. Monsanto aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de geleverde informatie.