Teelttip Merlice - Onbelicht - Januari 2020

Telers zijn weer gestart met Merlice in de traditionele teelt.

Start van het nieuwe jaar is weer gemaakt en begint weer heel erg bijzonder met temperaturen die ver boven het gemiddelde zitten, lichtcijfers die boven gemiddeld zijn voor de donkerste maanden, maar wel met grote pieken en diepe dalen. Eerste weken van januari zijn weer bijzonder!!

De eerste plantingen hebben de 3e tros alweer bijna in bloei staan, terwijl een aantal bedrijven nu planten. Grote verschillen in type plant wat er op dit moment te zien is.

Zoals in de vorige nieuwsbrief gemeld werd moet Merlice echt generatief aangestuurd worden. Hier moet men al mee starten bij de plantenkweker, hier ligt de basis in de hoeveelheid energie die de plant mee krijgt. Ook de gelijkheid in de scheuten word hier bepaald!

Maak een goede evaluatie met de verbeterpunten, mogelijk kan er in de opkweek wat aangepast worden zodat wel het gewenste plantmodel afgeleverd wordt.

Wat zijn de aandachtspunten voor de komende periode:

  • Ontvochtigen
  • Beheersen met EC of water?
  • Gelijk maken van de scheuten.
  • Beugelen of schrappen
  • -Snoeien

ONTVOCHTIGEN
Er staan nu teelten met vast folie en beweegbare schermen. Met de vaste folies kan het soms lastig zijn om de juiste sturing aan de plant te geven. Een ding moeten we in ons achterhoofd mee nemen als het gaat om generatieve teeltlijn is, het ontvochtigen van de kas. Dit is in alle gevallen hetzelfde, als de kas dichter is moet er agressiever geteeld worden. Agressiever telen is niet perse warmer! Dan lijkt het wel dat er meer ontvochtigd wordt, maar er kan gewoon meer vocht in de kaslucht. Dit resulteert in meer energie in de kaslucht en dus een hogere planttemperatuur. Een hogere planttemperatuur is in beginsel vegetatief en draagt dus niet bij aan een generatieve plant stand.

Wat dan wel?

Zorg dat er vocht uit de kas wordt afgevoerd! Dus ramen open, gaten maken in het scherm of kieren met beweegbare schermen. Als het buiten koud is dan wordt er erg veel vocht afgevoerd in de vorm van condens tegen het glas.

Op moment dat er veel vocht wordt afgevoerd zien we de kleur van de plant beter worden en gaat de vorming van nieuwe wortels goed na het planten. Ook gaat de zetting makkelijker en zien de trossen er spontaan uit.

Wat opvalt binnen de bedrijven is de enorme verschillen in etmalen bij 2e tros bloei van 15 tot bijna 17C etmaal. Koud is niet altijd beter, plant staat bijna stil en grove bloemen staan op de loer. De stand van de kop is bepalend en natuurlijk het aantal knoppen op een tros, hier is Merlice gevoelig voor. Bij te weinig kracht komen er maar 6 knoppen op een tros en soms maar 5. Start rustig met CO2, het liefst met vloeibaar. Wanneer de ramen open staan is 800 -1000 ppm geen probleem, bij gesloten ramen liever 600 ppm wanneer de CO2 van de WKK is.

BEHEERSEN MET EC OF WATER?
Kijk ook goed naar de EC in de pot en gift EC. Start liever met een hoge EC in het druppelwater dan extreem droog gaan zitten met water, dit bevordert de kwaliteit van de plant niet. Laat potten niet droog worden, een droge pot of droge plekken in de mat geeft snel slechte wortels, liever wat extremer beheersen op EC ipv beheersen op water. Zet de intering strategie van tevoren goed op papier en teer het liefst 30% in over een periode van 3 weken, heel simpel 1,5% per dag.

GELIJK MAKEN VAN DE SCHEUTEN
Bij de start van de teelt tot de eerste keer zakken hebben we te maken met ongelijkheid in de scheuten. Dit is een gegeven en kan bijgestuurd worden door van de grootste scheut een blad weg te nemen of in te korten. Vaak zien we dit al gebeuren bij de plantenkweker om een gelijkere partij Merlice te krijgen.

Op de tuin kan dit ook gebruikt worden bij ongelijke stengels of wanneer er veel koppen zijn met 4 of 5 bladeren tussen 2 trossen. Zorg dat er evenveel bladeren aan een stengel zitten in verhouding met het aantal trossen. Dit komt de plantbalans ten goede. Een stengel met 4-5 bladeren tussen een tros blijft in de regel te vegetatief.

BEUGELEN OF SCHRAPPEN
Beschadigen of schrappen van trossen is niet meer van deze tijd, neem liever wat meer arbeid voor lief en start direct met beugelen en plan het verwijderen van de beugeltjes alvast in. Een geknikte tros geeft altijd minder kwaliteit en productie.

Kijk misschien of het mogelijk is om handelingen te combineren, bijvoorbeeld het verwijderen van een bonk of snoeien.

SNOEIEN
In de basis wordt alles op 5 gesnoeid, maar gebruik dit ook als stuurmiddel. De vroegste planten waren zeer traag in de afbloei van de eerste tros. Advies was dan ook om deze op 4 te zetten.Gebruik dit ook bij bijvoorbeeld de eerste dief. Wanneer de eerste tros hiervan op 4 wordt gezet komt deze er sneller af wat weer positief is voor de hergroei.

Meer weten? Neem gerust contact op met één van onze accountmanagers.

Informatie die door Monsanto of haar medewerkers wordt gegeven, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, gebeurt in goed vertrouwen, maar dient niet beschouwd te worden als een garantie van Monsanto met betrekking tot prestaties en geschiktheid van haar rassen. Resultaten kunnen variëren onder invloed van klimatologische of andere omstandigheden. Monsanto aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de geleverde informatie.