Teelttip Merlice - Onbelicht - Maart 2020

Eindelijk meer licht, op naar de lente!

Hè hè eindelijk licht! Maar wel zeer lage buitentemperaturen en zeer lage luchtvochtigheid. (Tja we moeten altijd wat te zeuren hebben...) Hadden een paar weken geleden zwaar tekort aan licht, gaat het weer maximaal om naar het maximale licht dat we kunnen hebben. Kraakheldere dagen zonder een vliegtuigstreep in de lucht!

Tijd om te werken aan herstel van de plant, maar ook zeker alle hens aan dek om de sterke overgang maximaal om te zetten in productie!

De stand van zaken
Op collega-bedrijven komen we heden ten dage al heel erg weinig. En nu komt het verhaal van Corona daar nog eens overheen, waardoor we al helemaal niets meer (live) zien van de gewassen of hoe het klimaat aanvoelt. Natuurlijk hebben we veel hulpmiddelen zoals registraties, videobellen etc etc, in de basis een perfect hulpmiddel, maar het geeft toch een wat vertekenend beeld van de werkelijkheid als het beeld de werkelijkheid niet goed weergeeft.

De eerste oogst is weer een feit bij de bedrijven die rond de kerst bloei hadden. Over het algemeen kan gesteld worden dat we ongeveer 4 dagen later in productie zijn in vergelijk mat afgelopen jaren. Kwaliteit van de eerste trossen in voldoende.

Nog niet de hoge vruchtvorm die we door het seizoen heen kennen. De eerste trossen laten hier en daar nog een bonkje zien. De doorkleur is voldoende, wel licht vlekkerig, maar trekt goed bij wanneer er op kleur geoogst wordt.

Tot 2 weken geleden was het ver te zoeken met een mooi gelijk gewas in de onbelichte teelten. Kracht was ver te zoeken en snelheid konden we al helemaal niet maken. Wat het meeste tegenviel was het gelijk krijgen van de dieven.

Een week te vroeg aanhouden is dit jaar echt funest geweest voor voldoende kracht op de kop en de trossen, zeker wanneer de etmalen net wat te hoog uit zijn gekomen. Een paar bedrijven hebben nog een trosje op 4 gesnoeid of zelfs een trosje eruit op de zwakste dieven, waarbij het eigenlijk de normaalste zaak van de wereld was voor deze tijd van het jaar om op 5 te blijven.

Gelukkig zien we afgelopen week dagsommen voorbijkomen van 1800 J licht. Bizar veel licht wanneer we de week eerder zelfs een dag hadden met 150 J.

Let nu op met alles meteen om zetten in snelheid, vaak heeft de plant nog een aantal dagen nodig om te herstellen. Direct etmalen draaien van rond de 19,5C zou normaal moeten kunnen. Houdt er dan wel rekening mee dat de trossen die in de kop van de plant aangelegd worden korter kunnen zijn met slechts 6 knoppen of in het slechtste geval 5.

Sterke wortels
Wat nu ook een aandachtspunt is voor de komende periode om te werken aan een sterk wortelgestel. Blijft er weinig energie over dan zal er minder wortelgroei zijn, immers de plantbelasting in aantal vruchten is al best hoog al moeten de vruchten nog wel wat meer grofheid krijgen, met name in de buik van de plant.

Een ander punt is de dieven, nu snel tempo draaien geeft nog meer ongelijkheid tussen de dief en de kop.

Speel de komende weken sterk in op het licht dat we krijgen, kijk ook goed naar de buitenomstandigheden en RV. Een RV buiten, rond 25 maart, van 30% is zeer droog en laat zeer snel krimpend blad zien. Gebruik wel een minimum lucht in de ochtend om de kastemperatuur niet te snel op te laten lopen en het gewas klaar te zetten en te laten verdampen. Op het einde van de dag de windkant er weer snel uit laten lopen om voldoende etmaal te maken en een goede combinatie te maken van groei en generativiteit.

Ga uiterlijk een uur voor zononder met de stook op zeer lichte dagen (1200J+) naar de nacht om te voorkomen dat de buizen te veel aan gaan trekken met als gevolg dat er met lage buitentemperaturen scherp naar de voornacht afgelucht wordt.

De komende weken zal er ondanks de lage buitentemperaturen toch gelucht moeten worden om vocht af te voeren uit de kas. De totale vulling van de kas is vrij groot en vocht moet afgevoerd worden om de kans op Botrytis, Phythophthora en Fusarium tot het minimum te beperken. Werk makkelijk met een minimum raam van een paar % op overschrijding van stooktemperatuur. Dit kost geen energie maar zorgt wel voor een fijn groeiklimaat.

CO2
Merlice is erg dankbaar voor veel CO2, zeker in combinatie met veel licht en lage buitentemperaturen. Het is niet raar om dan 1000+500 ppm in te stellen. Doe dit alleen wanneer de rookgassen van goede kwaliteit zijn of bij vloeibare CO2.

Bemesting en water
De dagen worden steeds langer, dus zorg dat er optijd wordt gestart met gieten, houd hiervoor ongeveer 2 uur na zonop aan, voor het stoppen is dit op een dag met weinig licht ongeveer 5 uur voor zononder en op een hele lichte dag 2,5 uur.

Wordt er een korte dag gemaakt met watergift en moet het aantal cc/J kloppen dan wordt er heel veel water per uur gegeven, met heel veel drain over een korte periode. Hier zien we dan meer dan 1-1,3 cc/J aan drain (valse drain) waardoor de plant te weinig beschikbaar water heeft en een beeld van droogte op het blad laat zien met een oplopende EC. Dit gaat 1 op 1 ten koste van een goede groei en uiteindelijk productie.

Zit je onverhoopt aan de krappe kant met water op een zeer lichte dag (met droge oostenwind) dan is een aanvulbeurt in de voornacht echt wel op zijn plaats.

De neiging is er bij een aantal bedrijven om al snel te gaan verlagen met druppel EC. Een ras als Merlice heeft echt voeding nodig om een goede gewaskleur te houden, maar nog veel belangrijker een goede doorkleur van de vruchten te krijgen! Houd met veel groeivruchten de Kali in de gift hoog. Wanneer de gift op gemiddeld 4,5 liter per dag zit dan kun je langzaam de Kali laten zakken. We zien de laatste dagen de kalicijfers in de drain behoorlijk toenemen. Kijk goed naar de hoeveelheid meststoffen die met de drain gedoseerd worden.

We zien ook wat planten met bleke koppen, dit kan te maken hebben met de pH die erg laat gaat zakken dit jaar door de zeer beperkte hoeveelheden drain. Wat extra sporen is best op zijn plaats, combineer dit met een wat lagere pH gift richting de 5,0-5,2. Gaat de pH in de mat richting de 6,5 dan gaat het goed.

Ziekten en plagen
In de regel is het nog erg rustig in de onbelichte teelten. Wees er wel alert op dat er voldoende preventieve maatregelen genomen moeten worden met name voor Tuta en Galmijt. De eerste Macrolophussen worden alweer gevonden, maar deze is nog lang niet op oorlogssterkte. Zet bij de eerste signalering van witte vlieg wat extra sluipwespen maar ook Macrolophus uit.

Succes met dit prachtige voorjaarsweer!

Meer weten? Neem gerust contact op met één van onze accountmanagers.

Informatie die door Bayer of haar medewerkers wordt gegeven, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, gebeurt in goed vertrouwen, maar dient niet beschouwd te worden als een garantie van Bayer met betrekking tot prestaties en geschiktheid van haar rassen. Resultaten kunnen variëren onder invloed van klimatologische of andere omstandigheden. Bayer aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de geleverde informatie.